C O O L

Denne sang af Le Youth er blevet spillet 462 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret man 1. juli 2013. Grafen viser afspilninger pr. dag.

Information

Indsp.år 2013
Indsp.land U.S.A.
Komponist Ryan Leslie
Komponist Wes James
Lydtekniker Wes James
Mastering Stuart Hawkes
Mixer Wes James
Producer Wes James
Salgskunstner Le Youth

Kilde: DR

Afspilningslog

Dato Program
08:28 WeekendMorgen
18:20 Krukkerne
23:19 Aftenvagten
05:17 Natradio
19:14 Liga
12:26 Fiasko på P3
02:07 Natradio
10:31 P3 med Gyrith Cecilie Ross
18:40 Liga
03:31 Natradio
06:06 Go’ Morgen P3
05:32 Natradio
09:08 Gandhi
03:47 Natradio
08:33 Danmarks Indsamling på P3
14:51 Alpha Omega
20:35 Liga
08:24 Go’ Morgen P3
00:08 Natradio
00:08 Natradio
09:14 Januar på P3
16:38 P3 med Signe Amtoft
20:50 Godt nyt
13:28 P3 med Andrew Moyo
00:35 Natradio
07:22 WeekendMorgen
01:49 Natradio
16:58 Pressen på P3
03:18 Natradio
03:17 Natradio
06:11 Go’ Morgen P3
01:06 Natradio
19:34 Liga
16:12 P3 med Nicholas Kawamura
01:05 Natradio
10:15 Gandhi
08:46 WeekendMorgen
14:23 Smag på P3
06:45 WeekendMorgen
03:17 Natradio
07:23 Go’ Morgen P3
03:14 Natradio
19:42 P3 med Pelle Peter Jensen
05:12 Natradio
08:23 WeekendMorgen
17:21 P3 med Gyrith Cecilie Ross
20:29 Liga
05:06 Natradio
07:43 WeekendMorgen
19:42 Liga
10:38 P3 med Pelle Peter Jensen
15:13 Liga
00:14 Natradio
12:43 P3 med Signe Vadgaard
18:25 P3 med Sara Frost
07:06 WeekendMorgen
00:15 Natradio
20:33 P3 med Louise Lolle
05:28 Natradio
16:28 Pressen på P3
07:26 WeekendMorgen
05:06 Natradio
15:04 P3 med Nicholas Kawamura
04:51 Natradio
15:08 Pressen på P3
19:53 Liga
00:17 Natradio
12:32 Smag på P3
20:48 Liga
07:53 Go’ Morgen P3
20:37 Liga
17:53 Liga
08:27 Go’ Morgen P3
01:27 Natradio
04:19 Natradio
18:22 Liga
03:53 Natradio
19:39 Liga
23:52 P3 med Gyrith Cecilie Ross
11:14 P3 med Signe Amtoft
20:54 Liga
06:10 WeekendMorgen
07:28 WeekendMorgen
20:35 Liga
15:43 Pressen på P3
03:14 Natradio
20:34 Liga
08:41 P3 med Tony Scott
05:13 Natradio
21:37 P3 med Cathrine Nissen
15:24 Danmarks Indsamling på P3
02:14 Natradio
17:34 P3 med Signe Amtoft
13:16 P3 med Mikkel Bagger
19:35 P3 med Pelle Peter Jensen
02:43 Natradio
11:09 Alpha Omega
23:50 Aftenvagten
08:32 WeekendMorgen
05:07 Natradio
13:56 P3 med Sara Frost
01:28 Natradio
10:33 P3 med Sara Frost
16:57 Pressen på P3
02:14 Natradio
08:49 WeekendMorgen
04:14 Natradio
07:04 Go’ Morgen P3
02:47 Natradio
21:32 Aftenvagten
09:43 P3 med Signe Amtoft
18:49 Liga
07:05 WeekendMorgen
01:14 Natradio
18:36 Sport på 3’eren
09:24 Gandhi
02:43 Natradio
16:57 Pressen på P3
00:31 Natradio
06:14 Go’ Morgen P3
02:50 Natradio
06:29 WeekendMorgen
01:28 Natradio
11:32 P3 med Pelle Peter Jensen
08:47 Go’ Morgen P3
19:28 Liga
06:51 Go’ Morgen P3
07:21 Go’ Morgen P3
01:13 Natradio
13:03 Smag på P3
19:56 Liga
06:30 WeekendMorgen
18:25 Liga
02:46 Natradio
23:57 Aftenvagten
17:42 Pressen på P3
05:33 Natradio
08:33 Go’ Morgen P3
20:27 Liga
17:16 Sport på 3’eren
19:32 P3 med Gyrith Cecilie Ross
17:51 Sport på 3’eren
22:43 Sommer​eksperimentet: Sommerparlamentet
02:52 Natradio
13:20 Smag på P3
18:35 P3 med Anders Stegger
21:41 Sport på 3’eren
19:43 P3 med Mikkel Borg
23:42 Rodeo - sommerspecial
03:13 Natradio
13:11 Smag på P3
04:12 Natradio
02:14 Natradio
05:07 Natradio
09:35 P3 med Mikkel Borg
17:29 Rio på P3
12:36 Smag på P3
14:13 P3 med Louise Lolle
09:46 P3 med Pelle Peter Jensen
19:28 Liga
07:33 Go’ Morgen P3
21:37 Liga
00:46 Natradio
21:31 Aftenvagten
19:11 P3 med Mathias Buch Jensen
22:13 Aftenvagten
13:02 Smag på P3
05:14 Natradio
07:07 WeekendMorgen
00:11 Natradio
01:09 Natradio
P3 med Mathias Buch Jensen
20:10 Liga
17:24 Sport på 3’eren
01:43 Natradio
07:53 Go’ Morgen P3
01:42 Natradio
21:09 Aftenvagten
00:18 Natradio
15:48 Sport på 3’eren
06:30 WeekendMorgen
19:56 Sport på 3’eren
23:26 Mens vi venter
03:42 Natradio
15:58 P3 med Pelle Peter Jensen
19:22 Liga
08:39 Go’ Morgen P3
02:16 Natradio
10:22 Gandhi
05:14 Natradio
00:12 Natradio
15:25 Sport på 3’eren
20:48 Liga
00:18 Natradio
06:11 WeekendMorgen
01:28 Natradio
23:19 Aftenvagten
08:56 WeekendMorgen
00:18 Natradio
08:16 Go’ Morgen P3
20:26 Liga
11:53 P3 med Louise Lolle
03:13 Natradio
15:40 Monte Carlo
22:09 Aftenvagten
13:02 Smag på P3
06:15 Go’ Morgen P3
00:18 Natradio
18:41 P3 med Kristian Stanley Halse
19:12 Liga
03:10 Natradio
11:13 P3 med Cathrine Nissen
13:09 Smag på P3
02:43 Natradio
14:43 P3 med Mathias Buch Jensen
03:14 Natradio
07:07 WeekendMorgen
22:47 P3 med Kristian Stanley Halse
05:30 Natradio
22:41 P3 med Kristian Stanley Halse
03:29 Natradio
08:32 JuleMorgen
23:33 P3 med Kristian Stanley Halse
05:28 Natradio
09:36 Julen - din gamle kælling
13:51 Smag på P3
16:40 Sport på 3’eren
09:17 Julen - din gamle kælling
04:18 Natradio
23:52 Aftenvagten
01:05 Natradio
13:04 Smag på P3
08:22 Go’ Morgen P3
03:13 Natradio
17:52 Pressen på P3
08:26 WeekendMorgen
04:53 Natradio
18:30 Liga
05:53 Natradio
06:15 WeekendMorgen
14:27 P3 med Cathrine Nissen
00:12 Natradio
03:52 Natradio
12:53 Smag på P3
19:56 Liga
00:53 Natradio
05:44 Natradio
18:08 Liga
14:24 Sport på 3’eren
02:30 Natradio
13:56 Musikquizzen
06:06 WeekendMorgen
15:56 Monte Carlo
23:22 Aftenvagten
03:35 Natradio
13:32 Smag på P3
21:43 Liga
01:39 Natradio
11:22 Sara og David på P3
03:35 Natradio
15:58 P3 med Cathrine Nissen
05:28 Natradio
19:38 Liga
23:26 Aftenvagten
03:10 Natradio
06:07 WeekendMorgen
02:27 Natradio
18:04 Liga
08:38 Go’ Morgen P3
00:33 Natradio
21:07 Liga
11:36 Sara og David på P3
02:48 Natradio
09:05 Sara og David på P3
00:05 Natradio
15:13 Monte Carlo
06:07 Go’ Morgen P3
21:07 Tværs
11:33 50 års highlights med P3
03:09 Natradio
17:03 Sport på 3’eren
08:06 WeekendMorgen
01:21 Natradio
13:26 Smag på P3
04:10 Natradio
21:03 Aftenvagten
11:03 Sara og David på P3
02:03 Natradio
00:23 Natradio
13:56 Smag på P3
04:51 Natradio
22:09 Aftenvagten
05:32 Natradio
21:20 Liga
11:20 P3 med Mikkel Bagger
03:57 Natradio
19:03 Liga
09:12 Sara og David på P3
22:20 Aftenvagten
16:36 Pressen på P3
11:18 Sara og David på P3
07:46 Go’ Morgen P3
21:23 Liga
15:57 Monte Carlo
10:31 Sara og David på P3
05:37 Natradio
01:29 Natradio
23:46 P3 med Cathrine Nissen
18:35 Sport på 3’eren
13:12 Sport på 3’eren
16:12 Sport på 3’eren
11:03 Mads & Monopolet
07:25 WeekendMorgen
14:03 Monte Carlo
04:10 Natradio
13:56 Smag på P3
13:53 Smag på P3
16:45 Pressen på P3
05:45 Natradio
00:49 Natradio
21:03 P3 med Cathrine Nissen
08:43 WeekendMorgen
19:07 P3 med Cathrine Nissen
06:41 WeekendMorgen
17:04 Pressen på P3
04:03 Natradio
22:33 Aftenvagten
15:05 P3 med Cathrine Nissen
05:53 Natradio
19:26 Liga
08:45 SommerMorgen
17:31 Pressen på P3
11:47 Sara og David på P3
14:04 P3 med Cathrine Nissen
06:03 SommerMorgen
09:17 50 år med highlights på P3
18:44 Sport på 3’eren
05:23 Natradio
01:53 Natradio
16:18 Pressen på P3
07:20 SommerMorgen
21:03 Aftenvagten
11:48 Sara og David på P3
04:57 Natradio
19:17 Liga
02:49 Natradio
17:33 Pressen på P3
05:46 Natradio
23:12 Aftenvagten
15:05 P3 med Sara Frost
09:48 Sara og David på P3
00:50 Natradio
18:03 Sport på 3’eren
14:28 P3 med Cathrine Nissen
05:21 Natradio
15:32 Den sorte sæk
07:11 SommerMorgen
00:23 Natradio
04:31 Natradio
21:03 Sommer​eksperimentet: Lagom
16:56 Den sorte sæk
06:15 SommerMorgen
00:35 Natradio
15:02 Sport på 3’eren
03:09 Natradio
23:36 P3 med Gyrith Cecilie Ross
13:27 De gode gamle dage
05:22 Natradio
20:48 Sport på 3’eren
02:21 Natradio
18:09 P3 med Emil Nørlund
09:12 Sommerskolen
16:09 Den sorte sæk
07:13 SommerMorgen
22:44 Sommer​eksperimentet: Lagom
13:51 Smag på P3
04:51 Natradio
17:05 Den sorte sæk
08:09 SommerMorgen
15:02 Sport på 3’eren
05:49 Natradio
13:19 De gode gamle dage
03:20 Natradio
19:03 Sport på 3’eren
01:03 Natradio
17:06 P3 med Emil Nørlund
07:44 SommerMorgen
22:49 Sommer​eksperimentet: HUMBUG
15:05 P3 med Emil Nørlund
06:02 SommerMorgen
20:03 P3 med Gyrith Cecilie Ross
00:50 Natradio
18:03 Sport på 3’eren
23:20 P3 med Gyrith Cecilie Ross
05:49 Natradio
19:06 P3 med Emil Nørlund
09:35 P3 med Cathrine Nissen
04:03 Natradio
06:02 SommerMorgen
23:28 Sommer​eksperimentet. YOLO med P3
11:03 Sommerskolen
03:53 Natradio
20:03 P3 med Cathrine Nissen
09:30 Sommerskolen
01:56 Natradio
18:12 P3 med Cathrine Nissen
10:36 Sommerskolen
15:05 P3 med Cathrine Nissen
23:29 P3 med Louise Lolle
13:34 De gode gamle dage
04:56 Natradio
17:04 Touren på P3
07:10 SommerMorgen
00:34 Natradio
15:33 Touren på P3
04:56 Natradio
13:52 Smag på P3
02:48 Natradio
23:32 Sommer​eksperimentet: YOLO med P3
21:03 Sommer​eksperimentet: YOLO
15:05 P3 med Louise Lolle
22:21 P3 med Louise Lolle
19:34 P3 med Emil Nørlund
10:15 P3 med Cathrine Nissen
07:49 WeekendMorgen
17:35 Touren på P3
14:26 Touren på P3
11:30 P3 med Cathrine Nissen
08:17 WeekendMorgen
05:31 Natradio
02:18 Natradio
22:50 P3 med Louise Lolle
19:35 P3 med Mie Rasmussen
16:13 Touren på P3
10:36 P3 med Nicholas Kawamura
21:09 P3 med Louise Lolle
18:20 P3 med Mie Rasmussen
15:15 Touren på P3
09:15 P3 med Nicholas Kawamura
06:57 SommerMorgen
03:29 Natradio
23:56 P3 med Louise Lolle
17:17 Touren på P3
14:16 Touren på P3
11:16 P3 med Nicholas Kawamura
05:35 Natradio
02:28 Natradio
22:47 P3 med Louise Lolle
19:43 P3 med Mie Rasmussen
16:35 Touren på P3
10:45 P3 med Nicholas Kawamura
07:54 SommerMorgen
04:46 Natradio
01:12 Natradio
21:43 P3 med Louise Lolle
18:15 P3 med Mie Rasmussen
15:33 Touren på P3
12:40 P3 i smatten
09:27 P3 med Nicholas Kawamura
06:56 SommerMorgen
03:23 Natradio
00:32 Natradio