C O O L

Denne sang af Le Youth er blevet spillet 536 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

Afspilninger på tværs af kanaler

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
08:28 WeekendMorgen
18:20 Krukkerne
23:19 Aftenvagten
05:17 Natradio
19:14 Liga
12:26 Fiasko på P3
02:07 Natradio
10:31 P3 med Gyrith Cecilie Ross
18:40 Liga
03:31 Natradio
06:06 Go’ Morgen P3
05:32 Natradio
09:08 Gandhi
03:47 Natradio
08:33 Danmarks Indsamling på P3
14:51 Alpha Omega
20:35 Liga
08:24 Go’ Morgen P3
00:08 Natradio
00:08 Natradio
09:14 Januar på P3
16:38 P3 med Signe Amtoft
20:50 Godt nyt
13:28 P3 med Andrew Moyo
00:35 Natradio
07:22 WeekendMorgen
01:49 Natradio
16:58 Pressen på P3
03:18 Natradio
03:17 Natradio
06:11 Go’ Morgen P3
01:06 Natradio
19:34 Liga
16:12 P3 med Nicholas Kawamura
01:05 Natradio
10:15 Gandhi
08:46 WeekendMorgen
14:23 Smag på P3
06:45 WeekendMorgen
03:17 Natradio
07:23 Go’ Morgen P3
03:14 Natradio
19:42 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
05:12 Natradio
08:23 WeekendMorgen
17:21 P3 med Gyrith Cecilie Ross
20:29 Liga
05:06 Natradio
07:43 WeekendMorgen
19:42 Liga
10:38 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
15:13 Liga
00:14 Natradio
12:43 P3 med Signe Vadgaard
18:25 P3 med Sara Frost
07:06 WeekendMorgen
00:15 Natradio
20:33 P3 med Louise Lolle
05:28 Natradio
16:28 Pressen på P3
07:26 WeekendMorgen
05:06 Natradio
15:04 P3 med Nicholas Kawamura
04:51 Natradio
15:08 Pressen på P3
19:53 Liga
00:17 Natradio
12:32 Smag på P3
20:48 Liga
07:53 Go’ Morgen P3
20:37 Liga
17:53 Liga
08:27 Go’ Morgen P3
01:27 Natradio
04:19 Natradio
18:22 Liga
03:53 Natradio
19:39 Liga
23:52 P3 med Gyrith Cecilie Ross
11:14 P3 med Signe Amtoft
20:54 Liga
06:10 WeekendMorgen
07:28 WeekendMorgen
20:35 Liga
15:43 Pressen på P3
03:14 Natradio
20:34 Liga
08:41 P3 med Tony Scott
05:13 Natradio
21:37 P3 med Cathrine Nissen
15:24 Danmarks Indsamling på P3
08:34 Danmarks Indsamling på P3
02:14 Natradio
17:34 P3 med Signe Amtoft
13:16 P3 med Mikkel Bagger
19:35 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
02:43 Natradio
11:09 Alpha Omega
23:50 Aftenvagten
08:32 WeekendMorgen
05:07 Natradio
13:56 P3 med Sara Frost
01:28 Natradio
10:33 P3 med Sara Frost
16:57 Pressen på P3
02:14 Natradio
08:49 WeekendMorgen
04:14 Natradio
07:04 Go’ Morgen P3
02:47 Natradio
21:32 Aftenvagten
09:43 P3 med Signe Amtoft
18:49 Liga
07:05 WeekendMorgen
01:14 Natradio
18:36 Sport på 3’eren
09:24 Gandhi
02:43 Natradio
16:57 Pressen på P3
00:31 Natradio
06:14 Go’ Morgen P3
02:50 Natradio
06:29 WeekendMorgen
01:28 Natradio
11:32 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
08:47 Go’ Morgen P3
19:28 Liga
06:51 Go’ Morgen P3
07:21 Go’ Morgen P3
01:13 Natradio
13:03 Smag på P3
19:56 Liga
06:30 WeekendMorgen
18:25 Liga
02:46 Natradio
23:57 Aftenvagten
17:42 Pressen på P3
05:33 Natradio
08:33 Go’ Morgen P3
20:27 Liga
17:16 Sport på 3’eren
19:32 P3 med Gyrith Cecilie Ross
17:51 Sport på 3’eren
22:43 Sommereksperimentet: Sommerparlamentet
02:52 Natradio
13:20 Smag på P3
18:35 P3 med Anders Stegger
21:41 Sport på 3’eren
19:43 P3 med Mikkel Borg
23:42 Rodeo: Sommerspecial
03:13 Natradio
13:11 Smag på P3
04:12 Natradio
02:14 Natradio
05:07 Natradio
09:35 P3 med Mikkel Borg
17:29 Rio på P3
12:36 Smag på P3
14:13 P3 med Louise Lolle
09:46 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
19:28 Liga
07:33 Go’ Morgen P3
21:37 Liga
00:46 Natradio
21:31 Aftenvagten
19:11 P3 med Mathias Buch Jensen
22:13 Aftenvagten
13:02 Smag på P3
05:14 Natradio
07:07 WeekendMorgen
00:11 Natradio
01:09 Natradio
P3 med Mathias Buch Jensen
20:10 Liga
17:24 Sport på 3’eren
01:43 Natradio
07:53 Go’ Morgen P3
01:42 Natradio
21:09 Aftenvagten
00:18 Natradio
15:48 Sport på 3’eren
06:30 WeekendMorgen
19:56 Sport på 3’eren
23:26 Mens vi venter
03:42 Natradio
15:58 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
19:22 Liga
08:39 Go’ Morgen P3
02:16 Natradio
10:22 Gandhi
05:14 Natradio
00:12 Natradio
15:25 Sport på 3’eren
20:48 Liga
00:18 Natradio
06:11 WeekendMorgen
01:28 Natradio
23:19 Aftenvagten
08:56 WeekendMorgen
00:18 Natradio
08:16 Go’ Morgen P3
20:26 Liga
11:53 P3 med Louise Lolle
03:13 Natradio
15:40 Monte Carlo
22:09 Aftenvagten
13:02 Smag på P3
06:15 Go’ Morgen P3
00:18 Natradio
18:41 P3 med Kristian Stanley Halse
19:12 Liga
03:10 Natradio
11:13 P3 med Cathrine Nissen
13:09 Smag på P3
02:43 Natradio
14:43 P3 med Mathias Buch Jensen
03:14 Natradio
07:07 WeekendMorgen
22:47 P3 med Kristian Stanley Halse
05:30 Natradio
22:41 P3 med Kristian Stanley Halse
03:29 Natradio
08:32 Julemorgen
23:33 P3 med Kristian Stanley Halse
05:28 Natradio
09:36 Julen - din gamle kælling
13:51 Smag på P3
16:40 Sport på 3’eren
09:17 Julen - din gamle kælling
04:18 Natradio
23:52 Aftenvagten
19:52 Sport på 3’eren
07:11 Go’ Morgen P3
01:05 Natradio
13:04 Smag på P3
08:22 Go’ Morgen P3
03:13 Natradio
17:52 Pressen på P3
08:26 WeekendMorgen
04:53 Natradio
18:30 Liga
05:53 Natradio
06:15 WeekendMorgen
14:27 P3 med Cathrine Nissen
00:12 Natradio
Lærepladser til alle
Lærepladser til alle
Lærepladser til alle
03:52 Natradio
12:53 Smag på P3
Lærepladser til alle
Lærepladser til alle
Lærepladser til alle
19:56 Liga
Lærepladser til alle
Lærepladser til alle
Lærepladser til alle
00:53 Natradio
Lærepladser til alle
Lærepladser til alle
Lærepladser til alle
05:44 Natradio
18:08 Liga
Lærepladser til alle
Lærepladser til alle
Lærepladser til alle
14:24 Sport på 3’eren
02:30 Natradio
13:56 Musikquizzen
06:06 WeekendMorgen
15:56 Monte Carlo
23:22 Aftenvagten
03:35 Natradio
13:32 Smag på P3
21:43 Liga
01:39 Natradio
11:22 Sara og David på P3
03:35 Natradio
15:58 P3 med Cathrine Nissen
05:28 Natradio
19:38 Liga
23:26 Aftenvagten
03:10 Natradio
06:07 WeekendMorgen
02:27 Natradio
18:04 Liga
08:38 Go’ Morgen P3
00:33 Natradio
05:22 Natradio
21:07 Liga
11:36 Sara og David på P3
02:48 Natradio
09:05 Sara og David på P3
00:05 Natradio
15:13 Monte Carlo
06:07 Go’ Morgen P3
21:07 Tværs
11:33 50 års highlights med P3
03:09 Natradio
17:03 Sport på 3’eren
08:06 WeekendMorgen
01:21 Natradio
13:26 Smag på P3
04:10 Natradio
21:03 Aftenvagten
11:03 Sara og David på P3
02:03 Natradio
18:03 Liga
08:46 Go’ Morgen P3
00:23 Natradio
13:56 Smag på P3
04:51 Natradio
22:09 Aftenvagten
11:04 Sara og David på P3
02:32 Natradio
07:18 WeekendMorgen
Musikquizzen
05:32 Natradio
21:20 Liga
11:20 P3 med Mikkel Bagger
03:57 Natradio
19:03 Liga
09:12 Sara og David på P3
01:50 Natradio
22:20 Aftenvagten
04:32 Natradio
16:36 Pressen på P3
11:18 Sara og David på P3
07:46 Go’ Morgen P3
02:39 Natradio
21:23 Liga
15:57 Monte Carlo
10:31 Sara og David på P3
05:37 Natradio
01:29 Natradio
23:46 P3 med Cathrine Nissen
18:35 Sport på 3’eren
13:12 Sport på 3’eren
08:29 WeekendMorgen
03:42 Natradio
16:12 Sport på 3’eren
11:03 Mads & Monopolet
07:25 WeekendMorgen
02:38 Natradio
14:03 Monte Carlo
04:10 Natradio
20:37 Liga
09:11 Sara og David på P3
01:35 Natradio
13:56 Smag på P3
13:53 Smag på P3
03:49 Natradio
16:45 Pressen på P3
05:45 Natradio
00:49 Natradio
12:47 Smag på P3
02:33 Natradio
21:03 P3 med Cathrine Nissen
08:43 WeekendMorgen
19:07 P3 med Cathrine Nissen
06:41 WeekendMorgen
17:04 Pressen på P3
04:03 Natradio
22:33 Aftenvagten
15:05 P3 med Cathrine Nissen
05:53 Natradio
02:03 Natradio
19:26 Liga
08:45 SommerMorgen
00:26 Natradio
17:31 Pressen på P3
11:47 Sara og David på P3
04:03 Natradio
22:27 Aftenvagten
14:04 P3 med Cathrine Nissen
06:03 SommerMorgen
02:22 Natradio
20:27 Sport på 3’eren
09:17 50 år med highlights på P3
18:44 Sport på 3’eren
05:23 Natradio
01:53 Natradio
16:18 Pressen på P3
07:20 SommerMorgen
21:03 Aftenvagten
11:48 Sara og David på P3
04:57 Natradio
19:17 Liga
08:49 SommerMorgen
02:49 Natradio
17:33 Pressen på P3
05:46 Natradio
23:12 Aftenvagten
15:05 P3 med Sara Frost
09:48 Sara og David på P3
00:50 Natradio
18:03 Sport på 3’eren
07:19 WeekendMorgen
14:28 P3 med Cathrine Nissen
05:21 Natradio
17:06 Den sorte sæk
09:08 P3 med Cathrine Nissen
02:31 Natradio
15:32 Den sorte sæk
07:11 SommerMorgen
00:23 Natradio
Smag på P3
04:31 Natradio
21:03 Sommereksperimentet: Lagom
02:57 Natradio
16:56 Den sorte sæk
06:15 SommerMorgen
00:35 Natradio
15:02 Sport på 3’eren
03:09 Natradio
23:36 P3 med Gyrith Cecilie Ross
13:27 De gode gamle dage
05:22 Natradio
20:48 Sport på 3’eren
02:21 Natradio
18:09 P3 med Emil Nørlund
09:12 Sommerskolen
00:26 Natradio
16:09 Den sorte sæk
07:13 SommerMorgen
22:44 Sommereksperimentet: Lagom
13:51 Smag på P3
04:51 Natradio
17:05 Den sorte sæk
08:09 SommerMorgen
02:31 Natradio
15:02 Sport på 3’eren
05:49 Natradio
00:56 Natradio
13:19 De gode gamle dage
03:20 Natradio
19:03 Sport på 3’eren
01:03 Natradio
17:06 P3 med Emil Nørlund
07:44 SommerMorgen
22:49 Sommereksperimentet: HUMBUG
15:05 P3 med Emil Nørlund
06:02 SommerMorgen
02:50 Natradio
20:03 P3 med Gyrith Cecilie Ross
00:50 Natradio
18:03 Sport på 3’eren
SommerMorgen
23:20 P3 med Gyrith Cecilie Ross
15:02 Sport på 3’eren
05:49 Natradio
19:06 P3 med Emil Nørlund
09:35 P3 med Cathrine Nissen
04:03 Natradio
Touren på P3
06:02 SommerMorgen
02:21 Natradio
23:28 Sommereksperimentet: Sommereksperimentet. YOLO med P3
11:03 Sommerskolen
03:53 Natradio
20:03 P3 med Cathrine Nissen
09:30 Sommerskolen
01:56 Natradio
18:12 P3 med Cathrine Nissen
10:36 Sommerskolen
00:05 Natradio
15:05 P3 med Cathrine Nissen
23:29 P3 med Louise Lolle
13:34 De gode gamle dage
04:56 Natradio
10:10 P3 med Cathrine Nissen
02:56 Natradio
17:04 Touren på P3
07:10 SommerMorgen
00:34 Natradio
15:33 Touren på P3
04:56 Natradio
13:52 Smag på P3
02:48 Natradio
23:32 Sommereksperimentet: YOLO med P3
00:05 Natradio
21:03 Sommereksperimentet: YOLO
15:05 P3 med Louise Lolle
09:08 P3 med Cathrine Nissen
22:21 P3 med Louise Lolle
19:34 P3 med Emil Nørlund
16:31 Touren på P3
P3 i smatten
10:15 P3 med Cathrine Nissen
07:49 WeekendMorgen
04:30 Natradio
01:22 Natradio
23:52 P3 med Emil Nørlund
17:35 Touren på P3
14:26 Touren på P3
11:30 P3 med Cathrine Nissen
08:17 WeekendMorgen
05:31 Natradio
02:18 Natradio
22:50 P3 med Louise Lolle
19:35 P3 med Mie Rasmussen
16:13 Touren på P3
10:36 P3 med Nicholas Kawamura
07:56 SommerMorgen
04:45 Natradio
01:21 Natradio
21:09 P3 med Louise Lolle
18:20 P3 med Mie Rasmussen
15:15 Touren på P3
P3 i smatten
09:15 P3 med Nicholas Kawamura
06:57 SommerMorgen
03:29 Natradio
23:56 P3 med Louise Lolle
P3 med Mie Rasmussen
17:17 Touren på P3
14:16 Touren på P3
11:16 P3 med Nicholas Kawamura
05:35 Natradio
02:28 Natradio
22:47 P3 med Louise Lolle
19:43 P3 med Mie Rasmussen
16:35 Touren på P3
P3 i smatten
10:45 P3 med Nicholas Kawamura
07:54 SommerMorgen
04:46 Natradio
01:12 Natradio
21:43 P3 med Louise Lolle
18:15 P3 med Mie Rasmussen
15:33 Touren på P3
12:40 P3 i smatten
09:27 P3 med Nicholas Kawamura
06:56 SommerMorgen
03:23 Natradio
00:32 Natradio