Peaches n Cream (feat. Charlie Wilson)

Denne sang af Snoop Dogg er blevet spillet 298 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret tir 10. marts 2015.

Information

Indsp.år 2015
Indsp.land U.S.A.
Hovedkunstner Snoop Dogg
Komponist Calvin Broadus
Komponist Cornell Haynes Jr.
Komponist Garry Shider
Komponist George Clinton
Komponist Nelly
Komponist Pharrell Williams
Komponist Robert Ginyard
Komponist Snoop Dogg
Komponist Walter Junie Morrison
Lydtekniker Andrew Coleman
Lydtekniker Mike Larson
Mixer Mick Guzauski
Producer Pharrell Williams
Solist/featuring Charlie Wilson
Medvirkende Brent Paschke (El guitar)
Nelly (Kor)
Pharrell Williams (Kor)
Rhea Dummett (Kor)
Snoop Dogg (Rap)

Kilde: DR

Mere information på dr.dk/musik

Afspilningslog

Dato Program
13:09 Solskin på P3
15:29 P3 med Mads Gundersen
20:41 Liga
05:56 Natradio
19:40 Liga
04:21 Natradio
07:41 P3 Morgen
02:37 Natradio
20:35 P3 med Mads Axelsen
08:39 WeekendMorgen
02:13 Natradio
22:09 P3 med Mads Axelsen
03:13 Natradio
22:16 Noget Andet på P3
08:33 WeekendMorgen
18:49 P3 med Andrew Moyo
00:44 Natradio
19:11 P3 med Svenne Lund Jensen
05:06 Natradio
10:37 Januar på P3
06:10 WeekendMorgen
19:56 P3 med Andrew Moyo
00:15 Natradio
06:22 Go’ Morgen P3
01:53 Natradio
10:27 P3 med Signe Amtoft
07:37 P3 Morgen
11:48 P3 med Andrew Moyo
17:46 P3 med Signe Amtoft
16:13 P3 med Andrew Moyo
22:14 P3 med Andrew Moyo
09:43 Lågsus jul
16:41 Liga
05:13 Natradio
01:28 Natradio
06:29 WeekendMorgen
04:52 Natradio
18:25 Liga
08:34 WeekendMorgen
11:56 Gandhi
01:53 Natradio
07:55 Go’ Morgen P3
16:21 Pressen på P3
23:25 P3 med Nicholas Kawamura
13:07 P3 med Signe Amtoft
05:32 Natradio
08:19 WeekendMorgen
02:14 Natradio
20:41 Liga
01:28 Natradio
08:41 Go’ Morgen P3
20:18 Liga
08:34 WeekendMorgen
15:53 Pressen på P3
09:23 Gandhi
03:53 Natradio
09:31 P3 med Signe Amtoft
20:24 Liga
07:50 Go’ Morgen P3
00:17 Natradio
20:19 Liga
01:27 Natradio
08:40 Go’ Morgen P3
17:41 P3 med Gyrith Cecilie Ross
03:14 Natradio
01:28 Natradio
06:10 WeekendMorgen
11:33 Musikquizzen
04:14 Natradio
02:35 Natradio
06:33 Go’ Morgen P3
19:52 Liga
16:18 Pressen på P3
13:41 Smag på P3
16:55 Liga
15:47 P3 med Kenneth K
14:55 Smag på P3
10:06 P3 med Signe Amtoft
21:18 P3 med Mads Gundersen
05:52 Natradio
17:57 Liga
02:19 Natradio
13:10 P3 med Sara Frost
00:22 Natradio
21:54 P3 med Sara Frost
05:27 Natradio
17:43 Alpha Omega
01:35 Natradio
20:51 Liga
05:20 Natradio
17:30 LIGA med Touren på P3
01:51 Natradio
12:27 P3 med Mads Gundersen
23:30 P3 med Gyrith Cecilie Ross
19:48 Liga
04:29 Natradio
15:50 Touren på P3
01:33 Natradio
13:52 P3 med Signe Vadgaard
23:11 P3 med Nicholas Kawamura
10:32 Rodeo Parlamentet
05:49 Natradio
15:21 Touren på P3 med Superliga
23:38 P3 med Signe Amtoft
11:56 Rodeo Parlamentet
03:35 Natradio
19:49 P3 med Sara Frost
05:28 Natradio
16:47 Touren på P3
02:20 Natradio
12:35 P3 med Signe Vadgaard
23:32 P3 med Pelle Peter Jensen
10:51 Rodeo Parlamentet
19:50 P3 med Sara Frost
04:46 Natradio
22:48 P3 med Kristian Stanley Halse
14:36 Touren på P3
00:53 Natradio
09:47 Rodeo Parlamentet
20:51 P3 med Sara Frost
05:27 Natradio
17:31 Touren på P3
03:47 Natradio
13:47 P3 med Anders Stegger
00:22 Natradio
08:41 SommerMorgen
21:50 P3 med Kristian Stanley Halse
04:46 Natradio
16:40 Touren på P3
02:28 Natradio
10:07 P3 med Signe Amtoft
03:22 Natradio
01:55 Natradio
22:52 P3 med Signe Amtoft
11:22 P3 med Anders Stegger
20:50 P3 med Gyrith Cecilie Ross
06:48 SommerMorgen
17:10 Pressen på P3
09:56 P3 med Anders Stegger
01:56 Natradio
11:45 Musikquizzen
22:43 Liga
07:19 WeekendMorgen
15:31 Pressen på P3
03:34 Natradio
20:52 P3 med Gyrith Cecilie Ross
16:55 Pressen på P3
05:32 Natradio
11:51 Gandhi
02:54 Natradio
22:30 P3 med Jesper Holm
15:07 Pressen på P3
07:21 Go’ Morgen P3
18:51 P3 med Signe Amtoft
05:51 Natradio
13:34 Smag på P3
02:21 Natradio
04:20 Natradio
14:22 Smag på P3
00:24 Natradio
20:48 P3 med Gyrith Cecilie Ross
03:10 Natradio
12:10 Smag på P3
17:18 P3 med Signe Amtoft
00:57 Natradio
14:42 Smag på P3
04:28 Natradio
11:56 Gandhi
01:21 Natradio
21:51 P3 med Jesper Holm
05:53 Natradio
17:08 P3 med Signe Amtoft
03:27 Natradio
01:28 Natradio
08:56 WeekendMorgen
03:22 Natradio
17:16 P3 med Mads Gundersen
23:12 Aftenvagten
13:07 Smag på P3
19:52 Liga
05:21 Natradio
15:08 Pressen på P3
01:25 Natradio
07:33 WeekendMorgen
18:45 Liga
03:21 Natradio
23:13 Aftenvagten
10:18 Gandhi
04:22 Natradio
11:52 P3 med Signe Amtoft
23:34 P3 med Gyrith Cecilie Ross
02:20 Natradio
14:41 Alpha Omega
04:20 Natradio
11:41 Gandhi
02:27 Natradio
18:53 Liga
04:20 Natradio
21:55 Aftenvagten
01:22 Natradio
11:38 Gandhi
05:53 Natradio
08:08 WeekendMorgen
17:25 Liga
14:48 Smag på P3
06:41 Go’ Morgen P3
00:22 Natradio
08:55 P3 Morgen
03:45 Natradio
22:25 Liga
11:43 P3 med Pelle Peter Jensen
00:24 Natradio
18:44 Liga
05:53 Natradio
14:56 Liga
02:21 Natradio
07:30 WeekendMorgen
17:19 P3 med Mads Gundersen
11:52 Gandhi
04:20 Natradio
14:54 Smag på P3
12:32 Smag på P3
00:56 Natradio
15:19 Pressen på P3
06:44 Go’ Morgen P3
20:47 Liga
03:20 Natradio
23:41 P3 med Mads Gundersen
12:10 Smag på P3
12:07 Smag på P3
00:27 Natradio
07:18 WeekendMorgen
10:53 P3 med Louise Lolle
02:20 Natradio
14:53 Smag på P3
05:28 Natradio
09:30 Gandhi
02:21 Natradio
17:52 P3 med Signe Amtoft
01:33 Natradio
15:09 Pressen på P3
05:20 Natradio
17:38 Liga
03:27 Natradio
13:48 Smag på P3
00:22 Natradio
05:31 Natradio
01:34 Natradio
21:18 Aftenvagten
09:53 Gandhi
17:49 Liga
05:54 Natradio
12:36 Smag på P3
02:20 Natradio
08:51 Go’ Morgen P3
04:29 Natradio
15:14 Pressen på P3
01:20 Natradio
11:45 Gandhi
21:20 P3 med Pelle Peter Jensen
05:54 Natradio
01:50 Natradio
09:18 Mads & Monopolet
19:34 Liga
05:21 Natradio
15:33 P3 med Louise Lolle
00:56 Natradio
11:36 Gandhi
22:17 P3 med Nicholas Kawamura
05:52 Natradio
02:20 Natradio
08:10 WeekendMorgen
00:25 Natradio
12:15 Smag på P3
06:25 P3 Morgen
15:23 Q på P3
21:50 P3 med Cathrine Nissen
12:09 Smag på P3
02:22 Natradio
07:42 P3 Morgen
23:35 P3 med Pelle Peter Jensen
16:22 Alpha Omega
00:24 Natradio
07:34 WeekendMorgen
19:46 Liga
01:51 Natradio
12:43 Smag på P3
16:56 Pressen på P3
03:31 Natradio
22:28 Aftenvagten
09:35 Gandhi
14:18 Smag på P3
05:51 Natradio
01:47 Natradio
10:31 P3 med Signe Amtoft
17:17 P3 med Signe Amtoft
06:34 Go’ Morgen P3
14:06 Smag på P3