Ho Hey

Denne sang af The Lumineers er blevet spillet 336 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

Afspilninger på tværs af kanaler

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
12:42 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
23:43 P3 med Cathrine Nissen
19:37 P3 med Anders Hagen
02:16 Natradio
05:09 Natradio
08:49 P3 Morgen
19:13 Rodeo
17:57 Sport på 3’eren
02:50 Natradio
12:41 Smag på P3
17:58 Pressen på P3
20:28 Liga
22:16 Mens vi venter
01:29 Natradio
09:31 Musikquizzen
01:30 Natradio
06:41 Go’ Morgen P3
02:51 Natradio
23:53 Aftenvagten
12:30 Smag på P3
04:03 Natradio
15:57 Monte Carlo
19:42 Liga
16:32 Pressen på P3
03:15 Natradio
15:21 Sport på 3’eren
16:16 P3 med Cathrine Nissen
10:17 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
08:26 Go’ Morgen P3
06:57 WeekendMorgen
14:16 Monte Carlo
10:55 P3 med Louise Lolle
06:29 WeekendMorgen
01:29 Natradio
04:43 Natradio
21:35 Aftenvagten
02:48 Natradio
16:37 Sport på 3’eren
09:58 P3 med Louise Lolle
04:54 Natradio
16:44 Danmarks Indsamling på P3
21:23 Aftenvagten
06:27 VinterMorgen
05:14 Natradio
05:13 Natradio
03:32 Natradio
14:32 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
00:50 Natradio
02:13 Natradio
22:23 Aftenvagten
02:43 Natradio
22:12 P3 med Kristian Stanley Halse
02:16 Natradio
07:10 Julemorgen
15:50 Sport på 3’eren
08:05 Julemorgen
05:08 Natradio
02:13 Natradio
07:57 Julemorgen
08:04 Go’ Morgen P3
21:41 Aftenvagten
13:50 Smag på P3
16:30 Sport på 3’eren
22:18 Liga
09:58 Sara og David på P3
00:54 Natradio
19:21 Liga
02:10 Natradio
18:39 Liga
15:40 P3 med Cathrine Nissen
08:42 Go’ Morgen P3
14:57 Monte Carlo
06:36 WeekendMorgen
04:44 Natradio
08:32 Go’ Morgen P3
02:09 Natradio
22:10 P3 med Cathrine Nissen
07:27 Go’ Morgen P3
11:47 Mads & Monopolet
04:31 Natradio
16:18 Pressen på P3
03:13 Natradio
06:23 SommerMorgen
01:13 Natradio
18:48 Sport på 3’eren
09:20 P3 med Cathrine Nissen
19:16 Sport på 3’eren
16:42 Sport på 3’eren
08:22 SommerMorgen
02:35 Natradio
06:22 SommerMorgen
03:13 Natradio
00:15 Natradio
06:07 SommerMorgen
11:18 P3 med Cathrine Nissen
23:37 P3 med Louise Lolle
10:13 P3 med Nicholas Kawamura
P3 i smatten
08:49 WeekendMorgen
02:13 Natradio
03:43 Natradio
22:10 Aftenvagten
08:33 WeekendMorgen
19:48 Liga
21:31 Aftenvagten
01:14 Natradio
19:30 Liga
03:20 Natradio
12:44 Smag på P3
17:52 Pressen på P3
19:51 P3 med Emil Nørlund
19:37 Sport på 3’eren
14:15 Sport på 3’eren
03:47 Natradio
10:54 Sara og David på P3
08:25 WeekendMorgen
05:16 Natradio
19:50 Liga
00:47 Natradio
18:52 Liga
01:30 Natradio
16:47 Sport på 3’eren
07:10 PåskeMorgen
03:24 Natradio
17:54 Sport på 3’eren
01:44 Natradio
21:31 Aftenvagten
18:22 Liga
04:10 Natradio
08:32 WeekendMorgen
20:52 Liga
01:09 Natradio
12:37 Smag på P3
07:57 Go’ Morgen P3
04:54 Natradio
17:09 Pressen på P3
21:40 Aftenvagten
09:39 Sara og David på P3
05:54 Natradio
23:33 Aftenvagten
13:33 Smag på P3
01:03 Natradio
00:26 Natradio
19:55 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
04:46 Natradio
12:35 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
01:03 Natradio
16:56 Danmarks Indsamling på P3
22:04 Aftenvagten
Danmarks Indsamling på P3
04:03 Natradio
15:38 Danmarks Indsamling på P3
07:06 WeekendMorgen
00:57 Natradio
13:50 Smag på P3
05:20 Natradio
19:43 Liga
09:10 Sara og David på P3
16:04 Pressen på P3
07:27 Go’ Morgen P3
20:16 Liga
13:42 Smag på P3
04:51 Natradio
18:57 Liga
17:02 Pressen på P3
11:52 P3 med Louise Lolle
02:34 Natradio
06:41 WeekendMorgen
14:07 P3 med Mie Rasmussen
03:22 Natradio
20:40 Liga
23:27 Aftenvagten
15:07 Monte Carlo
05:55 Natradio
01:50 Natradio
18:29 Liga
09:11 Sara og David på P3
22:33 Aftenvagten
12:21 Smag på P3
06:57 Go’ Morgen P3
02:57 Natradio
16:10 Pressen på P3
04:50 Natradio
20:03 Sport på 3’eren
08:45 WeekendMorgen
01:33 Natradio
10:48 Mads & Monopolet
03:20 Natradio
17:06 P3 med Louise Lolle
00:54 Natradio
21:03 Aftenvagten
04:57 Natradio
19:03 Liga
10:14 Sara og David på P3
02:33 Natradio
00:51 Natradio
17:06 P3 med Louise Lolle
12:09 Smag på P3
04:50 Natradio
20:57 Sport på 3’eren
02:03 Natradio
15:13 P3 med Mie Rasmussen
05:22 Natradio
20:03 P3 med Emil Nørlund
10:42 P3 med Sara Frost
00:54 Natradio
17:07 P3 med Louise Lolle
08:57 Go’ Morgen P3
23:26 P3 med Anders Stegger
14:04 Monte Carlo
04:32 Natradio
20:03 P3 med Emil Nørlund
10:46 P3 med Sara Frost
02:57 Natradio
18:03 P3 med Emil Nørlund
08:28 Go’ Morgen P3
00:50 Natradio
14:32 P3 med Louise Lolle
08:54 WeekendMorgen
03:23 Natradio
17:56 Sport 2012
07:57 WeekendMorgen
01:20 Natradio
05:57 Natradio
22:37 P3 med Anders Stegger
11:47 P3 med Sara Frost
03:54 Natradio
20:03 P3 med Emil Nørlund
09:15 P3 med Sara Frost
01:57 Natradio
15:57 Dagen derpå med Anders Stegger
19:03 P3 med Louise Lolle
04:50 Natradio
12:12 P3 med Louise Lolle
23:34 P3 med Nicholas Kawamura
18:38 P3 med Signe Vadgaard
09:09 P3 med Louise Lolle
01:22 Natradio
16:05 Sprogspasserne
06:39 P3 Morgen: Med Christina Bjørn
22:35 Aftenvagten
13:47 Byttebørsen
04:57 Natradio
20:03 P3 med Louise Lolle
11:37 Året der gik
02:35 Natradio
18:09 P3 med Louise Lolle
07:18 Julemorgen
00:26 Natradio
04:32 Natradio
12:25 Julen er landet
23:53 P3 med Louise Lolle
15:49 Fordomsfrekvensen
03:21 Natradio
18:12 Jordens undergang på P3
07:07 P3 Morgen: Med Christina Bjørn
22:49 Aftenvagten
13:26 Smag på P3
04:57 Natradio
21:07 Aftenvagten
10:14 Sara og David på P3
01:57 Natradio
16:12 P3 med Sara Frost
05:46 Natradio
19:02 Jordens undergang på P3
08:39 Go’ Morgen P3
00:51 Natradio
12:39 Smag på P3
04:57 Natradio
22:33 P3 med Louise Lolle
09:04 Mads & Monopolet
01:54 Natradio
20:03 Liga
11:20 Musik non-stop
03:57 Natradio
17:05 P3 med Sara Frost
14:03 Snekæden
04:20 Natradio
23:27 Aftenvagten
11:21 Sara og David på P3
02:03 Natradio
Aftenvagten
21:03 Liga
07:57 Go’ Morgen P3
18:57 Sport på 3’eren
16:15 Sport på 3’eren
12:49 Smag på P3
10:49 De Fine Fyre på P3
07:49 WeekendMorgen
04:28 Natradio
01:21 Natradio
19:55 Sport på 3’eren
17:17 Sport på 3’eren
Fordomsfrekvensen
08:17 WeekendMorgen
05:29 Natradio
02:19 Natradio
22:50 Aftenvagten
18:58 Liga
16:11 P3 med Sara Frost
12:47 Smag på P3
12:39 Smag på P3
Sara og David på P3
08:22 Go’ Morgen P3
04:46 Natradio
01:21 Natradio
21:30 Liga
18:14 Liga
15:40 P3 med Sara Frost
12:55 P3 med Louise Lolle
09:56 Sara og David på P3
06:57 Go’ Morgen P3
03:29 Natradio
23:47 Aftenvagten
20:09 Liga
17:42 P3 med Sara Frost
14:11 P3 med Sara Frost
11:43 Sara og David på P3
05:36 Natradio
02:28 Natradio
22:15 Liga
19:12 Liga
16:50 P3 med Sara Frost
13:44 Smag på P3
Sara og David på P3
07:20 Go’ Morgen P3
04:46 Natradio
01:13 Natradio
21:54 Aftenvagten
18:16 Liga
12:27 Smag på P3
09:22 Sara og David på P3
06:48 Go’ Morgen P3
03:22 Natradio
00:34 Natradio
12:54 Smag på P3