Gør mig lykkelig

Denne sang af Barbara Moleko er blevet spillet 370 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret man 5. januar 2015. Grafen viser afspilninger pr. dag.

Information

Indsp.år 2014
Indsp.land Danmark
Hovedkunstner Barbara Moleko
Komponist Barbara Moleko
Komponist Lasse Kramhøft
Producer Pilfinger
Medvirkende Barbara Moleko (Sang)

Kilde: DR

Mere information på dr.dk/musik

Afspilningslog

Dato Program
17:43 Liga
20:52 P3 med Signe Amtoft
23:25 OL på P3
17:33 OL på P3
17:12 OL på P3
01:54 Natradio
11:19 P3 med Svenne Lund Jensen
20:16 OL på P3
04:13 Natradio
08:10 WeekendMorgen
18:07 Liga
23:38 Aftenvagten
21:10 Aftenvagten
17:46 Danskerbingo
19:15 Liga
04:15 Natradio
10:16 Ældrerådet
19:10 P3 med Nicholas Kawamura
11:35 P3 med Signe Amtoft
17:48 Touren på P3
05:43 Natradio
10:27 Q på P3
22:10 LIGA på Bryggen
02:46 Natradio
22:24 LIGA på Bryggen
02:46 Natradio
07:47 Go’ Morgen P3
19:38 LIGA på Bryggen
04:53 Natradio
19:06 P3 med Cathrine Nissen
00:58 Natradio
23:12 P3 med Svenne Lund Jensen
05:46 Natradio
03:43 Natradio
07:23 P3 Morgen
11:26 P3 med Gyrith Cecilie Ross
23:24 Aftenvagten
08:42 P3 Morgen
03:14 Natradio
15:56 Liga
01:44 Natradio
23:35 Aftenvagten
02:14 Natradio
11:34 P3 med Signe Amtoft
03:14 Natradio
23:15 Aftenvagten
10:42 Gandhi
04:13 Natradio
07:20 WeekendMorgen
03:46 Natradio
20:45 Liga
01:14 Natradio
11:31 Gandhi
01:46 Natradio
01:12 Natradio
08:10 WeekendMorgen
19:57 Liga
14:12 P3 med Andrew Moyo
12:28 P3 med Gyrith Cecilie Ross
23:16 Aftenvagten
18:54 Liga
04:14 Natradio
06:46 Go’ Morgen P3
04:13 Natradio
13:47 Liga
21:11 Aftenvagten
08:33 Go’ Morgen P3
19:57 Liga
15:15 Liga
00:46 Natradio
22:49 Liga
19:10 P3 med Andrew Moyo
04:13 Natradio
16:36 P3 med Andrew Moyo
19:10 P3 med Mads Axelsen
16:50 Liga
22:33 Danmarks Indsamling på P3
09:50 Danmarks Indsamling på P3
18:43 Danmarks Indsamling på P3
05:42 Natradio
13:13 Alpha Omega
00:16 Natradio
07:21 Go’ Morgen P3
00:50 Natradio
10:51 Selskabet
20:10 P3 med Andrew Moyo
01:46 Natradio
04:53 Natradio
02:13 Natradio
22:21 P3 med Cathrine Nissen
09:13 Januar på P3
21:09 Aftenvagten
07:14 Januar på P3
02:52 Natradio
10:53 P3 med Signe Amtoft
01:43 Natradio
13:29 Årsopgørelsen
14:10 P3 med Signe Amtoft
11:14 Lågsus jul
03:46 Natradio
23:37 Aftenvagten
02:14 Natradio
07:23 WeekendMorgen
16:14 Alpha Omega
01:44 Natradio
11:17 Gandhi
01:45 Natradio
06:38 WeekendMorgen
04:51 Natradio
13:29 P3 med Mads Gundersen
20:39 Liga
04:47 Natradio
08:51 Go’ Morgen P3
16:35 Pressen på P3
11:24 Gandhi
15:44 Liga
05:52 Natradio
19:34 Liga
00:56 Natradio
21:21 Liga
10:45 P3 med Signe Amtoft
19:52 Liga
06:57 Go’ Morgen P3
18:26 Liga
00:15 Natradio
19:27 Liga
01:46 Natradio
15:53 Pressen på P3
17:40 Liga
06:18 Go’ Morgen P3
02:14 Natradio
05:14 Natradio
15:08 Pressen på P3
02:53 Natradio
02:18 Natradio
17:28 P3 med Nicholas Kawamura
21:13 P3 med Cathrine Nissen
19:07 P3 med Louise Lolle
15:11 Pressen på P3
19:29 P3 med Signe Amtoft
17:28 P3 med Signe Amtoft
22:55 P3 med Mads Gundersen
14:49 P3 med Nicholas Kawamura
01:46 Natradio
14:58 P3 med Nicholas Kawamura
12:28 Smag på P3
01:17 Natradio
06:33 Go’ Morgen P3
11:32 Gandhi
04:54 Natradio
14:27 Smag på P3
03:54 Natradio
20:02 Liga
04:32 Natradio
15:03 Liga
06:57 WeekendMorgen
02:31 Natradio
05:03 Natradio
02:49 Natradio
02:38 Natradio
22:15 Liga
12:31 Smag på P3
04:38 Natradio
18:32 Liga
01:54 Natradio
21:39 P3 med Pelle Peter Jensen
13:51 Smag på P3
03:32 Natradio
19:25 Liga
08:18 WeekendMorgen
00:36 Natradio
02:31 Natradio
16:05 Alpha Omega
09:40 Gandhi
20:28 Liga
23:45 P3 med Mads Gundersen
13:31 P3 med Pelle Peter Jensen
03:39 Natradio
19:03 Liga
08:04 Go’ Morgen P3
01:31 Natradio
05:50 Natradio
23:05 P3 med Kristian Stanley Halse
12:53 P3 med Pelle Peter Jensen
03:53 Natradio
01:39 Natradio
15:29 Q på P3
08:57 P3 Morgen
05:46 Natradio
00:05 Natradio
04:03 Natradio
20:03 Liga
10:57 På vej mod de 100
01:03 Natradio
18:39 Liga
06:15 P3 Morgen
22:03 P3 med Pelle Peter Jensen
14:47 Smag på P3
09:04 Gandhi
02:39 Natradio
17:42 Liga
05:03 Natradio
19:36 Rodeo
08:28 WeekendMorgen
01:39 Natradio
03:10 Natradio
17:43 P3 med Signe Amtoft
23:43 Aftenvagten
04:42 Natradio
19:02 Liga
09:56 Gandhi
01:54 Natradio
16:03 Pressen på P3
06:22 Go’ Morgen P3
23:05 P3 med Gyrith Cecilie Ross
13:29 Liga
04:30 Natradio
11:10 P3 med Signe Amtoft
02:31 Natradio
06:19 Go’ Morgen P3
18:26 Liga
09:58 Gandhi
15:57 Pressen på P3
14:57 Smag på P3
02:30 Natradio
18:03 Liga
10:56 Musikquizzen
02:41 Natradio
15:04 Alpha Omega
05:39 Natradio
07:56 Go’ Morgen P3
18:28 Liga
02:47 Natradio
23:40 Aftenvagten
05:03 Natradio
20:57 Liga
12:17 Smag på P3
01:54 Natradio
18:03 Liga
10:40 Gandhi
03:33 Natradio
20:03 Liga
08:27 WeekendMorgen
00:35 Natradio
04:10 Natradio
17:48 P3 med Signe Amtoft
06:17 Go’ Morgen P3
20:29 Liga
11:45 Gandhi
02:37 Natradio
16:56 Pressen på P3
23:57 Aftenvagten
10:23 Gandhi
01:53 Natradio
07:33 Go’ Morgen P3
22:42 P3 med Gyrith Cecilie Ross
04:31 Natradio
16:36 Liga
06:57 WeekendMorgen
00:28 Natradio
13:31 Smag på P3
03:15 Natradio
23:05 Aftenvagten
04:50 Natradio
20:03 Liga
10:48 Gandhi
17:27 P3 med Signe Amtoft
06:18 Go’ Morgen P3
22:03 Aftenvagten
15:36 P3 med Signe Amtoft
01:40 Natradio
13:52 Smag på P3
05:03 Natradio
18:43 Liga
08:31 WeekendMorgen
00:33 Natradio
03:10 Natradio
14:47 P3 med Louise Lolle
07:49 Go’ Morgen P3
21:32 Liga
11:02 Gandhi
05:03 Natradio
01:09 Natradio
16:26 Pressen på P3
03:03 Natradio
23:05 Aftenvagten
13:41 Smag på P3
06:26 Go’ Morgen P3
20:56 P3 med Nicholas Kawamura
11:08 P3 med Tony Scott
02:42 Natradio
15:05 Alpha Omega
10:29 Mads & Monopolet
05:39 Natradio
08:15 P3 Morgen
01:39 Natradio
18:50 P3 med Signe Amtoft
10:21 Gandhi
04:34 Natradio
15:54 Pressen på P3
06:16 P3 Morgen
02:03 Natradio
21:56 Aftenvagten
11:02 Gandhi
03:34 Natradio
19:03 Rodeo
01:43 Natradio
05:03 Natradio
14:39 P3 med Jesper Holm
06:56 WeekendMorgen
20:54 P3 med Jesper Holm
12:58 Smag på P3
03:30 Natradio
17:42 P3 med Signe Amtoft
08:20 Go’ Morgen P3
00:31 Natradio
14:54 Smag på P3
04:37 Natradio
11:02 Gandhi
02:30 Natradio
07:41 Go’ Morgen P3
00:05 Natradio
13:53 Smag på P3
04:31 Natradio
18:16 Danmarks Indsamling på P3
10:45 Danmarks Indsamling på P3
02:31 Natradio
23:03 Danmarks Indsamling på P3
05:46 Natradio
09:04 Danmarks Indsamling på P3
00:50 Natradio
04:37 Natradio
03:03 Natradio
18:03 P3 med Pelle Peter Jensen
03:51 Natradio
15:09 P3 med David Mandel
05:37 Natradio
09:37 Alpha Omega
02:36 Natradio
13:44 Smag på P3
04:32 Natradio
00:50 Natradio
16:45 Pressen på P3
06:18 Go’ Morgen P3
20:36 LIGA - med VM Håndbold
11:40 Alpha Omega
02:29 Natradio
21:57 P3 med Pelle Peter Jensen
13:51 Smag på P3
05:03 Natradio
19:27 Sport på 3’eren
10:54 Musikquizzen
01:40 Natradio
15:04 P3 med David Mandel
04:36 Natradio
17:41 P3 med Signe Amtoft
09:04 P3 med Anders Hagen
02:37 Natradio
05:37 Natradio
21:57 Aftenvagten
11:35 Alpha Omega
03:03 Natradio
18:02 P3 med Pelle Peter Jensen
12:28 Smag på P3
09:40 Alpha Omega
04:39 Natradio
00:44 Natradio
13:54 Smag på P3
14:51 Smag på P3