Tyveri (feat. Gilli)

Denne sang af Hasan Shah er blevet spillet 406 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret man 7. september 2015. Grafen viser afspilninger pr. dag.

Information

Indsp.år 2015
Indsp.land Danmark
Hovedkunstner Hasan Shah
Komponist Hasan Shah
Komponist Kewan Hussain
Mastering Julian Barfoed
Mixer Julian Barfoed
Producer Kewan
Solist/featuring Gilli
Tekst/forfatter Hasan Shah
Tekst/forfatter Kian Rosenberg Larsen
Medvirkende Hasan Shah (Sang)

Kilde: DR

Mere information på dr.dk/musik

Afspilningslog

Dato Program
18:12 Liga
13:37 Moyo Live
08:50 Go’ Morgen P3
18:56 Liga
05:30 Natradio
18:10 Liga
01:53 Natradio
11:24 Danskerbingo
02:35 Natradio
08:11 Go’ Morgen P3
20:06 Liga
07:56 Go’ Morgen P3
17:52 Stegger & Toft
10:07 Danskerbingo
08:57 WeekendMorgen
03:32 Natradio
09:42 WeekendMorgen
12:48 P3 med Svenne Lund Jensen
19:22 Liga
Danskerbingo
18:41 P3 med Svenne Lund Jensen
02:24 Natradio
12:17 P3 med Mads Gundersen
01:20 Natradio
06:38 Go’ Morgen P3
02:54 Natradio
20:26 Liga
08:18 WeekendMorgen
04:17 Natradio
10:40 Danskerbingo
03:17 Natradio
19:53 Liga
04:18 Natradio
12:10 Liga
11:48 Musikquizzen
12:33 Lågsus
11:24 P3 med Svenne Lund Jensen
20:17 Liga
06:11 P3 Morgen
02:34 Natradio
11:56 Danskerbingo
18:09 Liga
17:12 Liga
01:23 Natradio
07:18 WeekendMorgen
17:16 Liga
19:22 Liga
14:08 Liga
19:56 Liga
03:27 Natradio
18:12 Liga
20:21 P3 med Svenne Lund Jensen
01:49 Natradio
20:22 P3 med Svenne Lund Jensen
19:10 Liga
08:16 Go’ Morgen P3
22:56 Liga
18:37 Liga
01:21 Natradio
06:26 Go’ Morgen P3
18:33 Liga
07:44 Go’ Morgen P3
03:24 Natradio
02:55 Natradio
20:53 P3 med Signe Amtoft
00:27 Natradio
07:07 WeekendMorgen
18:08 Liga
04:17 Natradio
14:46 Tue og Tony
06:46 WeekendMorgen
14:12 Tue og Tony
12:07 P3 med Svenne Lund Jensen
03:18 Natradio
05:42 Natradio
05:46 Natradio
07:26 WeekendMorgen
16:49 Liga
23:06 Aftenvagten
08:49 Go’ Morgen P3
17:54 P3s Museum for Kunst
05:13 Natradio
21:11 Aftenvagten
12:23 P3 med Signe Amtoft
05:48 Natradio
02:43 Natradio
13:13 Lågsus
10:15 P3 med Signe Amtoft
03:13 Natradio
19:36 Liga
23:13 Aftenvagten
05:41 Natradio
14:15 Tue og Tony
12:36 P3 med Signe Amtoft
19:40 Liga
05:40 Natradio
12:35 P3 med Mads Gundersen
18:39 Liga
23:06 Aftenvagten
02:44 Natradio
21:22 Aftenvagten
16:35 P3 med Gyrith Cecilie Ross
00:18 Natradio
06:44 Go’ Morgen P3
15:22 OL på P3
09:54 P3 med Mads Gundersen
00:43 Natradio
13:32 P3 med Andrew Moyo
08:22 SommerMorgen
11:48 Ældrerådet
02:13 Natradio
11:29 P3 med Signe Amtoft
03:54 Natradio
13:52 P3 med Christoffer Stenbakken
04:13 Natradio
15:41 Touren på P3
14:44 P3 med Andrew Moyo
19:10 P3 med Pelle Peter Jensen
04:14 Natradio
14:33 P3 med Andrew Moyo
18:50 LIGA på Bryggen
05:39 Natradio
15:46 P3 med Signe Amtoft
03:13 Natradio
10:24 P3 med Andrew Moyo
20:19 LIGA på Bryggen
15:44 LIGA på Bryggen
02:46 Natradio
23:14 Aftenvagten
04:14 Natradio
20:23 P3 med Signe Amtoft
06:32 WeekendMorgen
00:52 Natradio
05:53 Natradio
13:46 Smag på P3
22:33 Aftenvagten
12:46 Smag på P3
07:54 Go’ Morgen P3
22:56 Aftenvagten
20:56 P3 med Andrew Moyo
23:21 Aftenvagten
22:26 Aftenvagten
04:14 Natradio
22:21 Genopstået på P3
05:14 Natradio
09:19 Danmarks Indsamling på P3
22:43 Danmarks Indsamling på P3
08:45 Go’ Morgen P3
21:09 Liga
15:08 Liga
22:53 Aftenvagten
02:52 Natradio
20:56 P3 med Andrew Moyo
14:44 Tue og Tony
05:02 Natradio
17:33 Liga
07:35 WeekendMorgen
22:03 P3 med Cathrine Nissen
11:24 P3 med Mikkel Bagger
03:02 Natradio
20:14 P3 med Andrew Moyo
09:38 Januar på P3
01:10 Natradio
15:44 P3 med Gyrith Cecilie Ross
06:16 Go’ Morgen P3
23:44 Aftenvagten
03:39 Natradio
19:53 Aftenvagten
09:23 Januar på P3
01:31 Natradio
17:39 P3 med Andrew Moyo
06:19 Go’ Morgen P3
23:04 Aftenradio
15:47 P3 med Mads Gundersen
04:02 Natradio
19:02 P3 med Andrew Moyo
13:02 P3 med Pelle Peter Jensen
05:39 Natradio
21:10 Aftenradio
10:02 P3 med Signe Amtoft
03:02 Natradio
16:35 P3 med Signe Amtoft og Anders Hagen
04:48 Natradio
08:10 P3 Morgen
23:40 Aftenradio
16:47 P3 med Andrew Moyo
05:02 Natradio
13:34 Årsopgørelsen
03:29 Natradio
21:02 Aftenradio
01:43 Natradio
18:43 Godt nyt
10:02 P3 med Andrew Moyo
02:32 Natradio
22:39 Aftenradio
08:19 P3 med Cathrine Nissen
17:58 P3 med Andrew Moyo
04:50 Natradio
12:42 Årsopgørelsen
03:02 Natradio
15:40 P3 med Mads Gundersen
06:08 P3 Morgen
00:39 Natradio
11:43 Lågsus jul
02:37 Natradio
22:02 Barometeret
09:52 Musikquizzen
14:36 P3 med Andrew Moyo
04:10 Natradio
16:22 Alpha Omega
07:53 P3 Morgen
20:27 P3 med Signe Amtoft
09:45 Gandhi
01:02 Natradio
04:38 Natradio
17:38 P3 med Nicholas Kawamura
02:30 Natradio
20:48 P3 med Signe Amtoft
11:44 Gandhi
19:39 Liga
06:57 WeekendMorgen
13:36 P3 med Signe Amtoft
16:26 Alpha Omega
03:10 Natradio
07:46 Go’ Morgen P3
22:21 Liga
09:56 Gandhi
00:37 Natradio
17:09 P3 med Signe Amtoft
06:15 Go’ Morgen P3
10:45 Gandhi
02:39 Natradio
14:55 Liga
04:41 Natradio
00:29 Natradio
05:45 Natradio
13:56 Smag på P3
03:38 Natradio
23:20 Aftenvagten
10:45 Gandhi
01:33 Natradio
16:16 Pressen på P3
23:52 Aftenvagten
06:17 Go’ Morgen P3
17:40 Liga
08:26 WeekendMorgen
04:10 Natradio
00:29 Natradio
14:43 Smag på P3
05:46 Natradio
11:38 Gandhi
17:44 P3 med Gyrith Cecilie Ross
06:15 Go’ Morgen P3
22:51 Liga
09:46 Gandhi
01:51 Natradio
21:52 Aftenvagten
11:40 Gandhi
03:30 Natradio
19:56 Liga
13:22 Liga
06:57 WeekendMorgen
08:28 WeekendMorgen
11:47 Gandhi
01:10 Natradio
09:48 Gandhi
06:17 Go’ Morgen P3
15:08 Pressen på P3
03:34 Natradio
17:40 P3 med Andrew Moyo
05:49 Natradio
11:40 Musikquizzen
09:36 Musikquizzen
14:43 Alpha Omega
01:40 Natradio
12:57 P3 med Louise Lolle
03:10 Natradio
19:35 Liga
09:47 Gandhi
00:49 Natradio
15:52 Pressen på P3
05:25 Natradio
22:37 P3 med Nicholas Kawamura
12:55 Smag på P3
04:39 Natradio
19:02 Liga
10:38 Gandhi
01:53 Natradio
16:20 Liga
06:57 WeekendMorgen
18:02 Rodeo
13:29 Alpha Omega
04:11 Natradio
22:48 Liga
11:40 Gandhi
01:10 Natradio
10:14 Gandhi
05:24 Natradio
00:37 Natradio
14:43 Smag på P3
13:09 Smag på P3
03:35 Natradio
23:47 Aftenvagten
17:39 P3 med Gyrith Cecilie Ross
07:26 Go’ Morgen P3
01:52 Natradio
04:42 Natradio
18:04 Rodeo
08:30 WeekendMorgen
00:38 Natradio
05:45 Natradio
17:43 P3 med Gyrith Cecilie Ross
12:47 Smag på P3
02:02 Natradio
01:31 Natradio
15:55 Pressen på P3
05:33 Natradio
13:46 Smag på P3
03:29 Natradio
11:45 Musikquizzen
02:41 Natradio
18:43 Rodeo
08:29 WeekendMorgen
15:56 P3 med Gyrith Cecilie Ross
05:45 Natradio
17:38 P3 med Gyrith Cecilie Ross
02:38 Natradio
12:53 Smag på P3
04:38 Natradio
15:57 Pressen på P3
00:40 Natradio
20:29 Liga
12:16 Smag på P3
03:29 Natradio
01:42 Natradio
16:40 Liga
05:38 Natradio
04:02 Natradio
11:49 Gandhi
02:45 Natradio
17:53 P3 med Gyrith Cecilie Ross
06:15 P3 Morgen
01:02 Natradio
12:42 Smag på P3
03:35 Natradio
20:23 Liga
10:36 Gandhi
00:04 Natradio
06:57 WeekendMorgen
08:31 WeekendMorgen
19:19 Liga
13:10 Smag på P3
03:10 Natradio
14:44 Smag på P3
04:49 Natradio
10:56 Gandhi
02:03 Natradio
21:53 Aftenvagten
12:39 Smag på P3
03:34 Natradio
09:03 Gandhi
01:53 Natradio
19:14 Liga
06:56 WeekendMorgen
16:25 Liga
04:39 Natradio
13:26 Smag på P3
02:39 Natradio
11:41 Gandhi
01:03 Natradio
17:37 P3 med Gyrith Cecilie Ross
05:24 Natradio
23:05 Aftenvagten
03:35 Natradio
11:49 Gandhi
01:52 Natradio
08:27 WeekendMorgen
00:05 Natradio
13:25 Alpha Omega
02:32 Natradio
05:32 Natradio
01:56 Natradio
15:35 Pressen på P3
23:53 Aftenvagten
12:22 P3 med Nicholas Kawamura
00:54 Natradio
18:39 Liga
04:58 Natradio
14:46 Liga
01:56 Natradio
08:44 WeekendMorgen
16:17 Pressen på P3
04:56 Natradio
11:34 Gandhi
01:57 Natradio
21:11 Liga
16:56 Pressen på P3
02:49 Natradio
04:44 Natradio
15:23 Liga
19:46 Rodeo
00:12 Natradio
22:31 Aftenvagten
05:15 Natradio
19:54 Liga
15:08 P3 med Nicholas Kawamura