Tyveri

Denne sang af Hasan Shah featuring Gilli er blevet spillet 409 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret .

Afspilninger gennem årene

  • År #
  • 2022 1
  • 2018 22
  • 2017 55
  • 2016 106
  • 2015 225

Afspilninger på tværs af kanaler

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
10:15 Sangskriver: Gæst Malte Ebert
18:12 Liga
13:37 Moyo Live
08:50 Go’ Morgen P3
18:56 Liga
05:30 Natradio
18:10 Liga
01:53 Natradio
11:24 Danskerbingo
02:35 Natradio
08:11 Go’ Morgen P3
20:06 Liga
07:56 Go’ Morgen P3
17:52 Stegger & Toft
10:07 Danskerbingo
08:57 WeekendMorgen
03:32 Natradio
09:42 WeekendMorgen
12:48 P3 med Svenne Lund Jensen
19:22 Liga
Danskerbingo
18:41 P3 med Svenne Lund Jensen
02:24 Natradio
12:17 P3 med Mads Gundersen
01:20 Natradio
06:38 Go’ Morgen P3
02:54 Natradio
20:26 Liga
08:18 WeekendMorgen
04:17 Natradio
02:23 Natradio
10:40 Danskerbingo
03:17 Natradio
19:53 Liga
04:18 Natradio
12:10 Liga
11:48 Musikquizzen
12:33 Lågsus
11:24 P3 med Svenne Lund Jensen
20:17 Liga
06:11 P3 Morgen
02:34 Natradio
11:56 Danskerbingo
18:09 Liga
17:12 Liga
01:23 Natradio
07:18 WeekendMorgen
17:16 Liga
19:22 Liga
14:08 Liga
19:56 Liga
03:27 Natradio
18:12 Liga
20:21 P3 med Svenne Lund Jensen
01:49 Natradio
20:22 P3 med Svenne Lund Jensen
19:10 Liga
08:16 Go’ Morgen P3
Den sorte boks: Christian Fuhlendorff
22:56 Liga
18:37 Liga
01:21 Natradio
06:26 Go’ Morgen P3
18:33 Liga
07:44 Go’ Morgen P3
03:24 Natradio
02:55 Natradio
20:53 P3 med Signe Amtoft
00:27 Natradio
07:07 WeekendMorgen
18:08 Liga
04:17 Natradio
14:46 Tue og Tony
06:46 WeekendMorgen
14:12 Tue og Tony
12:07 P3 med Svenne Lund Jensen
03:18 Natradio
05:42 Natradio
05:46 Natradio
07:26 WeekendMorgen
16:49 Liga
23:06 Aftenvagten
08:49 Go’ Morgen P3
17:54 P3s Museum for Kunst
05:13 Natradio
21:11 Aftenvagten
12:23 P3 med Signe Amtoft
05:48 Natradio
02:43 Natradio
13:13 Lågsus
10:15 P3 med Signe Amtoft
03:13 Natradio
19:36 Liga
23:13 Aftenvagten
05:41 Natradio
14:15 Tue og Tony
12:36 P3 med Signe Amtoft
19:40 Liga
05:40 Natradio
12:35 P3 med Mads Gundersen
18:39 Liga
23:06 Aftenvagten
02:44 Natradio
21:22 Aftenvagten
16:35 P3 med Gyrith Cecilie Ross
00:18 Natradio
06:44 Go’ Morgen P3
15:22 OL på P3
09:54 P3 med Mads Gundersen
00:43 Natradio
13:32 P3 med Andrew Moyo
08:22 SommerMorgen
11:48 Ældrerådet
02:13 Natradio
11:29 P3 med Signe Amtoft
03:54 Natradio
13:52 P3 med Christoffer Stenbakken
04:13 Natradio
15:41 Touren på P3
14:44 P3 med Andrew Moyo
19:10 P3 med Pelle Peter Jensen
04:14 Natradio
14:33 P3 med Andrew Moyo
18:50 LIGA på Bryggen
05:39 Natradio
15:46 P3 med Signe Amtoft
03:13 Natradio
10:24 P3 med Andrew Moyo
20:19 LIGA på Bryggen
15:44 LIGA på Bryggen
02:46 Natradio
23:14 Aftenvagten
04:14 Natradio
20:23 P3 med Signe Amtoft
06:32 WeekendMorgen
00:52 Natradio
05:53 Natradio
13:46 Smag på P3
22:33 Aftenvagten
12:46 Smag på P3
07:54 Go’ Morgen P3
22:56 Aftenvagten
20:56 P3 med Andrew Moyo
23:21 Aftenvagten
22:26 Aftenvagten
04:14 Natradio
22:21 Genopstået på P3
05:14 Natradio
09:19 Danmarks Indsamling på P3
22:43 Danmarks Indsamling på P3
08:45 Go’ Morgen P3
21:09 Liga
15:08 Liga
22:53 Aftenvagten
02:52 Natradio
20:56 P3 med Andrew Moyo
14:44 Tue og Tony
05:02 Natradio
17:33 Liga
07:35 WeekendMorgen
22:03 P3 med Cathrine Nissen
11:24 P3 med Mikkel Bagger
03:02 Natradio
20:14 P3 med Andrew Moyo
09:38 Januar på P3
01:10 Natradio
15:44 P3 med Gyrith Cecilie Ross
06:16 Go’ Morgen P3
23:44 Aftenvagten
03:39 Natradio
19:53 Aftenvagten
09:23 Januar på P3
01:31 Natradio
17:39 P3 med Andrew Moyo
06:19 Go’ Morgen P3
23:04 Aftenradio
15:47 P3 med Mads Gundersen
04:02 Natradio
19:02 P3 med Andrew Moyo
13:02 P3 med Pelle Peter Jensen
05:39 Natradio
21:10 Aftenradio
10:02 P3 med Signe Amtoft
03:02 Natradio
16:35 P3 med Signe Amtoft og Anders Hagen
04:48 Natradio
08:10 P3 Morgen
23:40 Aftenradio
16:47 P3 med Andrew Moyo
05:02 Natradio
13:34 Årsopgørelsen
03:29 Natradio
21:02 Aftenradio
01:43 Natradio
18:43 Godt nyt
10:02 P3 med Andrew Moyo
02:32 Natradio
22:39 Aftenradio
08:19 P3 med Cathrine Nissen
17:58 P3 med Andrew Moyo
04:50 Natradio
12:42 Årsopgørelsen
03:02 Natradio
15:40 P3 med Mads Gundersen
06:08 P3 Morgen
00:39 Natradio
11:43 Lågsus: Jul
02:37 Natradio
22:02 Barometeret
09:52 Musikquizzen
14:36 P3 med Andrew Moyo
04:10 Natradio
16:22 Alpha Omega
07:53 P3 Morgen
20:27 P3 med Signe Amtoft
09:45 Gandhi
01:02 Natradio
04:38 Natradio
17:38 P3 med Nicholas Kawamura
02:30 Natradio
20:48 P3 med Signe Amtoft
11:44 Gandhi
19:39 Liga
06:57 WeekendMorgen
13:36 P3 med Signe Amtoft
16:26 Alpha Omega
03:10 Natradio
07:46 Go’ Morgen P3
22:21 Liga
09:56 Gandhi
00:37 Natradio
17:09 P3 med Signe Amtoft
06:15 Go’ Morgen P3
10:45 Gandhi
02:39 Natradio
14:55 Liga
04:41 Natradio
00:29 Natradio
05:45 Natradio
13:56 Smag på P3
03:38 Natradio
23:20 Aftenvagten
10:45 Gandhi
01:33 Natradio
16:16 Pressen på P3
23:52 Aftenvagten
06:17 Go’ Morgen P3
17:40 Liga
08:26 WeekendMorgen
04:10 Natradio
00:29 Natradio
14:43 Smag på P3
05:46 Natradio
11:38 Gandhi
17:44 P3 med Gyrith Cecilie Ross
06:15 Go’ Morgen P3
22:51 Liga
09:46 Gandhi
01:51 Natradio
21:52 Aftenvagten
11:40 Gandhi
03:30 Natradio
19:56 Liga
13:22 Liga
06:57 WeekendMorgen
08:28 WeekendMorgen
11:47 Gandhi
01:10 Natradio
09:48 Gandhi
06:17 Go’ Morgen P3
15:08 Pressen på P3
03:34 Natradio
17:40 P3 med Andrew Moyo
05:49 Natradio
11:40 Musikquizzen
09:36 Musikquizzen
14:43 Alpha Omega
01:40 Natradio
12:57 P3 med Louise Lolle
03:10 Natradio
19:35 Liga
09:47 Gandhi
00:49 Natradio
15:52 Pressen på P3
05:25 Natradio
22:37 P3 med Nicholas Kawamura
12:55 Smag på P3
04:39 Natradio
19:02 Liga
10:38 Gandhi
01:53 Natradio
16:20 Liga
06:57 WeekendMorgen
18:02 Rodeo
13:29 Alpha Omega
04:11 Natradio
22:48 Liga
11:40 Gandhi
01:10 Natradio
10:14 Gandhi
05:24 Natradio
00:37 Natradio
14:43 Smag på P3
13:09 Smag på P3
03:35 Natradio
23:47 Aftenvagten
17:39 P3 med Gyrith Cecilie Ross
07:26 Go’ Morgen P3
01:52 Natradio
04:42 Natradio
18:04 Rodeo
08:30 WeekendMorgen
00:38 Natradio
05:45 Natradio
17:43 P3 med Gyrith Cecilie Ross
12:47 Smag på P3
02:02 Natradio
01:31 Natradio
15:55 Pressen på P3
05:33 Natradio
13:46 Smag på P3
03:29 Natradio
11:45 Musikquizzen
01:41 Natradio
18:43 Rodeo
08:29 WeekendMorgen
15:56 P3 med Gyrith Cecilie Ross
05:45 Natradio
17:38 P3 med Gyrith Cecilie Ross
02:38 Natradio
12:53 Smag på P3
04:38 Natradio
15:57 Pressen på P3
00:40 Natradio
20:29 Liga
12:16 Smag på P3
03:29 Natradio
01:42 Natradio
16:40 Liga
05:38 Natradio
04:02 Natradio
11:49 Gandhi
02:45 Natradio
17:53 P3 med Gyrith Cecilie Ross
06:15 P3 Morgen
01:02 Natradio
12:42 Smag på P3
03:35 Natradio
20:23 Liga
10:36 Gandhi
00:04 Natradio
06:57 WeekendMorgen
08:31 WeekendMorgen
19:19 Liga
13:10 Smag på P3
03:10 Natradio
14:44 Smag på P3
04:49 Natradio
10:56 Gandhi
02:03 Natradio
21:53 Aftenvagten
12:39 Smag på P3
03:34 Natradio
09:03 Gandhi
01:53 Natradio
19:14 Liga
06:56 WeekendMorgen
16:25 Liga
04:39 Natradio
13:26 Smag på P3
02:39 Natradio
11:41 Gandhi
01:03 Natradio
17:37 P3 med Gyrith Cecilie Ross
05:24 Natradio
23:05 Aftenvagten
03:35 Natradio
11:49 Gandhi
01:52 Natradio
08:27 WeekendMorgen
00:05 Natradio
13:25 Alpha Omega
02:32 Natradio
05:32 Natradio
01:56 Natradio
15:35 Pressen på P3
23:53 Aftenvagten
12:22 P3 med Nicholas Kawamura
00:54 Natradio
18:39 Liga
04:58 Natradio
14:46 Liga
01:56 Natradio
08:44 WeekendMorgen
16:17 Pressen på P3
04:56 Natradio
11:34 Gandhi
01:57 Natradio
21:11 Liga
16:56 Pressen på P3
02:49 Natradio
04:44 Natradio
15:23 Liga
19:46 Rodeo
00:12 Natradio
22:31 Aftenvagten
05:15 Natradio
19:54 Liga
15:08 P3 med Nicholas Kawamura
Dyk ned i musikken på flere radiostationer: