Do You…

Denne sang af Miguel er blevet spillet 501 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

Afspilninger på tværs af kanaler

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
16:49 P3 med Nynne Givskov
23:35 P3 med Andrew Moyo
12:34 Det man hører, er man selv: Med Elias Boussnina
22:03 Late Night Love med Bobby Jones
09:49 P3 med Kenneth K
09:53 P3 med Mads Gundersen
08:53 Go’ Morgen P3
00:09 Natradio
18:37 P3 med Svenne Lund Jensen
12:24 Smag på P3
23:31 Aftenvagten
11:43 P3 med Gyrith Cecilie Ross
09:21 Musikquizzen
14:28 Tue og Tony
06:02 Go’ Morgen P3
15:42 Tue og Tony
21:26 Aftenvagten
12:24 Smag på P3
00:08 Natradio
12:33 Smag på P3
00:36 Natradio
20:14 P3 med Andrew Moyo
03:06 Natradio
14:16 Årsopgørelsen
14:21 Smag på P3
05:06 Natradio
12:44 P3 med Andrew Moyo
01:17 Natradio
00:18 Natradio
15:28 Liga
21:24 Barometeret
03:06 Natradio
12:51 Smag på P3
10:16 Mads & Monopolet
03:48 Natradio
06:10 P3 Morgen
04:54 Natradio
09:09 Gandhi
22:16 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
01:50 Natradio
08:09 Go’ Morgen P3
14:40 Smag på P3
04:35 Natradio
14:34 P3 med Signe Amtoft
06:44 Go’ Morgen P3
21:53 Aftenvagten
13:06 Smag på P3
11:19 P3 med Signe Amtoft
14:31 Smag på P3
00:40 Natradio
11:54 Sommerprogrammet
18:39 P3 med Sara Frost
15:44 Touren på P3
00:18 Natradio
13:17 Smag på P3
04:37 Natradio
14:43 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
18:52 Liga
12:17 Smag på P3
23:56 P3 med Jesper Holm
12:49 Smag på P3
20:24 Liga
07:39 Go’ Morgen P3
11:51 P3 med Signe Amtoft
09:46 Mads & Monopolet
02:34 Natradio
15:26 Pressen på P3
23:34 Aftenvagten
06:52 Go’ Morgen P3
02:37 Natradio
05:06 Natradio
02:33 Natradio
02:51 Natradio
06:09 Go’ Morgen P3
02:51 Natradio
11:09 Danmarks Indsamling på P3
04:34 Natradio
09:19 Musikquizzen
10:34 Alpha Omega
10:30 Alpha Omega
01:18 Natradio
03:21 Natradio
12:24 P3 med Mikkel Bagger
05:50 Natradio
16:04 Pressen på P3
07:39 WeekendMorgen
16:03 Pressen på P3
15:57 P3 med Gyrith Cecilie Ross
03:50 Natradio
02:49 Natradio
14:45 Smag på P3
08:52 Go’ Morgen P3
14:49 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
05:50 Natradio
00:39 Natradio
23:46 Liga
06:46 WeekendMorgen
01:36 Natradio
22:27 P3 med Cathrine Nissen
09:23 Musikquizzen
03:53 Natradio
08:04 Go’ Morgen P3
22:42 Sport på 3’eren
02:53 Natradio
14:09 Monte Carlo
20:45 Liga
05:30 Natradio
13:31 Smag på P3
04:42 Natradio
14:30 P3 med Gyrith Cecilie Ross
03:16 Natradio
08:38 PåskeMorgen
19:43 Sport på 3’eren
07:40 P3 Morgen
01:16 Natradio
16:17 P3 med Louise Lolle
01:13 Natradio
22:37 Liga
15:04 P3 med Cathrine Nissen
08:43 Go’ Morgen P3
13:02 Smag på P3
05:16 Natradio
07:07 WeekendMorgen
10:06 P3 med Mikkel Bagger
07:13 P3 Morgen
03:15 Natradio
08:20 P3 Morgen
05:57 Natradio
14:34 Monte Carlo
12:05 Smag på P3
00:05 Natradio
08:26 Go’ Morgen P3
01:43 Natradio
10:54 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
03:12 Natradio
10:47 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
00:12 Natradio
11:52 P3 med Louise Lolle
21:10 Aftenvagten
05:56 Natradio
06:09 VinterMorgen
15:51 Danmarks Indsamling på P3
02:43 Natradio
17:57 Pressen på P3
05:31 Natradio
15:32 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
02:53 Natradio
06:51 VinterMorgen
04:18 Natradio
12:16 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
01:42 Natradio
22:11 P3 med Kristian Stanley Halse
03:35 Natradio
07:51 Julemorgen
18:57 Sport på 3’eren
19:18 Sport på 3’eren
07:33 Julemorgen
03:32 Natradio
06:22 Julemorgen
03:13 Natradio
14:43 Monte Carlo
01:30 Natradio
18:36 Sport på 3’eren
04:53 Natradio
06:56 Go’ Morgen P3
05:11 Natradio
04:19 Natradio
15:41 Monte Carlo
00:18 Natradio
10:08 Sara og David på P3
13:42 P3 med Cathrine Nissen
05:57 Natradio
10:56 50 års highlights med P3
17:12 P3 med Emil Nørlund
12:04 Smag på P3
07:27 Go’ Morgen P3
02:14 Natradio
08:38 Go’ Morgen P3
03:54 Natradio
13:41 Smag på P3
20:33 P3 med Cathrine Nissen
14:09 Monte Carlo
07:57 Go’ Morgen P3
02:14 Natradio
15:57 Monte Carlo
02:57 Natradio
07:46 WeekendMorgen
02:54 Natradio
12:53 Smag på P3
22:35 Sommereksperimentet: Lagom
16:57 Touren på P3
22:34 Sport på 3’eren
19:54 P3 med Louise Lolle
06:13 WeekendMorgen
00:46 Natradio
10:07 P3 med Nicholas Kawamura
20:48 P3 med David Mandel
07:20 Go’ Morgen P3
Le Mans på P3
Le Mans på P3
Le Mans på P3
Le Mans på P3
23:57 Aftenvagten
01:44 Natradio
22:45 Aftenvagten
11:11 Sara og David på P3
15:42 Monte Carlo
00:49 Natradio
19:27 Liga
11:57 50 års highlights med P3
00:15 Natradio
19:44 Liga
15:34 P3 med Julie Bundgaard
12:49 Smag på P3
15:21 Sport på 3’eren
06:33 P3 Morgen: Med Christina Bjørn
20:56 Liga
04:26 Natradio
06:10 P3 Morgen: Med Christina Bjørn
01:54 Natradio
09:12 Sara og David på P3
19:52 Sport på 3’eren
13:15 Smag på P3
19:45 Liga
19:46 Liga
14:52 P3 med Louise Lolle
11:40 Jesus er død
19:41 P3 med Cathrine Nissen
09:56 Sara og David på P3
09:30 Sara og David på P3
05:53 Natradio
10:29 P3 med Louise Lolle
18:35 Liga
Monte Carlo
11:34 Sara og David på P3
04:10 Natradio
20:03 Liga
09:21 Sara og David på P3
01:32 Natradio
16:05 Pressen på P3
06:02 Go’ Morgen P3
21:56 Liga
12:44 Smag på P3
04:03 Natradio
18:29 Liga
01:03 Natradio
13:25 Smag på P3
03:10 Natradio
15:16 P3 med Louise Lolle
05:21 Natradio
20:32 Liga
12:05 Smag på P3
02:31 Natradio
23:29 Aftenvagten
14:03 Monte Carlo
04:57 Natradio
Aftenvagten
10:21 Sara og David på P3
01:57 Natradio
Smag på P3
03:29 Natradio
17:04 Pressen på P3
07:04 Go’ Morgen P3
00:35 Natradio
08:39 WeekendMorgen
18:39 P3 med Sara Frost
06:42 WeekendMorgen
14:03 Monte Carlo
04:12 Natradio
17:04 Pressen på P3
07:21 Go’ Morgen P3
01:31 Natradio
13:03 Smag på P3
03:50 Natradio
09:03 Sara og David på P3
00:50 Natradio
15:11 Monte Carlo
05:32 Natradio
08:39 WeekendMorgen
02:03 Natradio
11:32 P3 med Sara Frost
00:05 Natradio
13:02 Smag på P3
09:03 Sara og David på P3
04:10 Natradio
16:40 Pressen på P3
10:39 Sara og David på P3
02:03 Natradio
18:33 Liga
00:27 Natradio
14:03 P3 med Emil Nørlund
04:03 Natradio
22:24 Aftenvagten
12:06 Smag på P3
02:21 Natradio
19:03 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
05:49 Natradio
00:19 Natradio
01:53 Natradio
18:06 Liga
23:28 Aftenvagten
Danmarks Indsamling på P3
05:20 Natradio
21:03 Liga
Danmarks Indsamling på P3
02:51 Natradio
18:22 Liga
07:45 Go’ Morgen P3
00:05 Natradio
16:06 Danmarks Indsamling på P3
04:31 Natradio
14:29 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
01:30 Natradio
12:15 Musikquizzen
03:46 Natradio
17:03 Pressen på P3
07:20 Go’ Morgen P3
22:36 Aftenvagten
12:51 Smag på P3
04:57 Natradio
11:41 Sara og David på P3
02:50 Natradio
22:29 Aftenvagten
18:03 Liga
13:49 Smag på P3
06:03 Go’ Morgen P3
00:05 Natradio
15:11 Monte Carlo
21:20 Tværs
05:49 Natradio
01:30 Natradio
19:10 P3 med Louise Lolle
Mads & Monopolet
04:03 Natradio
23:28 Aftenvagten
13:40 Smag på P3
02:20 Natradio
18:53 Liga
08:43 Go’ Morgen P3
16:04 Pressen på P3
10:41 Sara og David på P3
06:02 Go’ Morgen P3
01:57 Natradio
13:57 Smag på P3
03:27 Natradio
19:32 Liga
08:21 Go’ Morgen P3
00:36 Natradio
15:51 Sport på 3’eren
05:35 Natradio
12:05 Musikquizzen
02:57 Natradio
14:03 Monte Carlo
10:32 Sara og David på P3
04:32 Natradio
00:34 Natradio
19:50 Liga
08:21 Go’ Morgen P3
22:28 Aftenvagten
16:10 P3 med Louise Lolle
06:20 Go’ Morgen P3
20:19 Liga
11:31 Sara og David på P3
03:27 Natradio
23:12 Aftenvagten
14:04 Monte Carlo
05:31 Natradio
00:35 Natradio
12:33 Smag på P3
02:46 Natradio
16:47 Sport på 3’eren
06:40 WeekendMorgen
13:56 Smag på P3
04:10 Natradio
23:13 P3 med Anders Stegger
18:11 P3 med Emil Nørlund
09:06 P3 med Sara Frost
01:32 Natradio
15:06 Monte Carlo
05:38 Natradio
21:03 P3 med Anders Stegger
11:06 P3 med Sara Frost
03:28 Natradio
16:13 P3 med Louise Lolle
09:37 P3 med Sara Frost
06:03 Go’ Morgen P3
00:37 Natradio
13:35 Smag på P3
02:47 Natradio
17:51 Sport 2012
12:54 Musikquizzen
05:33 Natradio
19:03 P3 med Emil Nørlund
14:03 P3 med Mikkel Bagger
10:46 P3 med Sara Frost
00:54 Natradio
16:20 P3 med Louise Lolle
07:27 P3 Morgen: Med Christina Bjørn
23:31 P3 med Anders Stegger
14:03 P3 med Mikkel Bagger
04:31 Natradio
21:57 P3 med Louise Lolle
21:03 P3 med Louise Lolle
10:46 P3 med Sara Frost
16:10 P3 med Sara Frost
10:27 Festen & Gæsten
00:49 Natradio
17:51 Sprogspasserne
06:42 WeekendMorgen
22:37 P3 med Nicholas Kawamura
12:16 P3 med Sara Frost
03:22 Natradio
19:03 P3 med Louise Lolle
09:05 Året der gik
00:52 Natradio
17:05 Sprogspasserne
06:47 P3 Morgen: Med Christina Bjørn
15:03 Sprogspasserne
04:32 Natradio
19:03 P3 med Louise Lolle
10:41 P3 med Sara Frost
02:56 Natradio
17:02 P3 med Louise Lolle
13:27 Julen er landet
08:05 Julemorgen
01:03 Natradio
14:29 Julen er landet
03:22 Natradio
23:43 P3 med Louise Lolle
19:06 P3 med Louise Lolle
Mads & Monopolet: Highlights
05:21 Natradio
00:05 Natradio
13:33 Smag på P3
02:32 Natradio
18:12 Jordens undergang på P3
07:08 P3 Morgen: Med Christina Bjørn
23:34 Aftenvagten
12:09 Smag på P3
03:49 Natradio
17:05 P3 med Sara Frost
06:03 Go’ Morgen P3
02:03 Natradio
22:11 Aftenvagten
15:13 Snekæden
09:47 Sara og David på P3
19:33 P3 med Louise Lolle
16:17 Sport på 3’eren
13:53 Smag på P3
10:51 De Fine Fyre på P3
04:28 Natradio
01:22 Natradio
23:49 P3 med Louise Lolle
17:18 Sport på 3’eren
14:40 Fordomsfrekvensen
08:18 WeekendMorgen
05:28 Natradio
02:14 Natradio
22:10 Aftenvagten
19:18 Liga
16:13 P3 med Sara Frost
12:30 Smag på P3
12:19 Smag på P3
10:29 Musik non-stop
07:22 Go’ Morgen P3
04:46 Natradio
01:19 Natradio
21:43 Liga
18:22 Liga
15:41 Snekæden
12:53 Smag på P3
10:28 Sara og David på P3
06:46 Go’ Morgen P3
03:27 Natradio
23:53 Aftenvagten
20:17 Liga
17:16 P3 med Sara Frost
14:14 Snekæden
13:07 Smag på P3
11:47 Sara og David på P3
08:45 Go’ Morgen P3
05:35 Natradio
02:28 Natradio
22:49 Aftenvagten
19:22 Liga
16:31 P3 med Sara Frost
13:50 Smag på P3
10:57 Sara og David på P3
07:21 Go’ Morgen P3
04:46 Natradio
01:15 Natradio
Aftenvagten
21:41 Liga
18:15 Liga
15:52 Snekæden
12:40 Smag på P3
09:42 Sara og David på P3
06:47 Go’ Morgen P3
03:22 Natradio
00:32 Natradio
12:53 Smag på P3