Trouble

Denne sang af TooManyLeftHands er blevet spillet 367 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret tor 23. oktober 2014.

Information

Indsp.år 2014
Indsp.land Danmark
Hovedkunstner TooManyLeftHands
Komponist Anders Kanstrup
Komponist Martin Nick Bosewetter
Tekst/forfatter Anders Kanstrup
Tekst/forfatter Daniel Calvin Østergaard
Tekst/forfatter Martin Nick Bosewetter
Medvirkende Anders Kanstrup (Diverse instrumenter)
Laeth Shir-Ali (Kor, Sang)
Martin Nick Bosewetter (Diverse instrumenter)

Kilde: DR

Mere information på dr.dk/musik

Afspilningslog

Dato Program
Selv Tak
12:32 Smag på P3
19:22 P3 med Andrew Moyo
04:15 Natradio
15:12 Tue og Tony
20:10 P3 med Andrew Moyo
07:50 Go’ Morgen P3
05:14 Natradio
14:18 P3 med Signe Amtoft
13:28 P3 med Mads Axelsen
18:36 Liga
21:08 Liga
04:14 Natradio
04:14 Natradio
09:37 P3 med Gyrith Cecilie Ross
21:11 Aftenvagten
18:29 Liga
10:07 P3 med Andrew Moyo
16:56 Liga
22:35 Aftenvagten
03:46 Natradio
11:31 Gandhi
00:15 Natradio
16:08 Lågsus
00:50 Natradio
09:12 Gandhi
03:52 Natradio
23:20 Aftenvagten
04:54 Natradio
12:25 Danmarks Indsamling på P3
00:18 Natradio
12:32 Smag på P3
04:16 Natradio
19:10 P3 med Svenne Lund Jensen
22:07 Aftenvagten
10:48 Januar på P3
23:28 P3 med Cathrine Nissen
03:45 Natradio
16:56 Lågsus
19:33 P3 med Andrew Moyo
13:50 Årsopgørelsen
02:18 Natradio
04:47 Natradio
15:56 Alpha Omega
05:14 Natradio
08:13 Go’ Morgen P3
23:19 P3 med Nicholas Kawamura
03:13 Natradio
23:22 Aftenvagten
00:57 Natradio
05:34 Natradio
02:14 Natradio
22:45 Lågsus
08:26 Go’ Morgen P3
05:31 Natradio
10:57 P3 med Signe Amtoft
01:14 Natradio
00:44 Natradio
22:21 Aftenvagten
17:35 Liga
10:54 Gandhi
10:56 Gandhi
09:34 Gandhi
08:33 SommerMorgen
14:25 Smag på P3
23:23 P3 med Sara Frost
21:58 P3 med Kristian Stanley Halse
22:53 P3 med Signe Amtoft
12:34 Smag på P3
23:15 P3 med Jesper Holm
22:21 Lågsus
04:15 Natradio
06:38 WeekendMorgen
18:50 Liga
20:41 Liga
00:46 Natradio
20:57 Liga
09:51 Gandhi
15:53 Liga
01:57 Natradio
08:45 WeekendMorgen
04:49 Natradio
16:56 P3 med Louise Lolle
00:32 Natradio
05:57 Natradio
19:18 Liga
01:56 Natradio
10:33 P3 med Signe Amtoft
02:56 Natradio
19:21 Rodeo
05:56 Natradio
01:56 Natradio
09:38 På vej mod de 100
22:06 P3 med Cathrine Nissen
06:26 P3 Morgen
18:50 Liga
02:22 Natradio
22:50 Liga
03:57 Natradio
15:42 Alpha Omega
02:31 Natradio
17:36 P3 med Signe Amtoft
06:42 Go’ Morgen P3
02:57 Natradio
20:50 Liga
08:51 Go’ Morgen P3
04:57 Natradio
00:57 Natradio
19:24 Rodeo
05:33 Natradio
14:41 Smag på P3
01:57 Natradio
08:57 Go’ Morgen P3
21:50 Liga
13:21 Smag på P3
02:56 Natradio
09:29 Gandhi
01:58 Natradio
14:37 Smag på P3
05:13 Natradio
23:47 P3 med Kristian Stanley Halse
08:56 WeekendMorgen
16:44 Liga
03:56 Natradio
19:40 Liga
05:03 Natradio
15:18 Pressen på P3
00:58 Natradio
02:20 Natradio
20:51 Liga
06:17 Go’ Morgen P3
16:55 Liga
02:16 Natradio
07:53 WeekendMorgen
14:41 Smag på P3
03:03 Natradio
19:49 Liga
06:53 Go’ Morgen P3
13:49 Smag på P3
02:57 Natradio
22:06 Aftenvagten
08:40 Go’ Morgen P3
04:58 Natradio
20:57 Liga
10:10 Musikquizzen
00:05 Natradio
06:19 WeekendMorgen
16:17 Pressen på P3
02:33 Natradio
12:38 Smag på P3
03:56 Natradio
20:35 Liga
06:27 Go’ Morgen P3
00:58 Natradio
15:21 Pressen på P3
22:57 Aftenvagten
11:58 Gandhi
02:56 Natradio
18:24 Liga
05:43 Natradio
01:37 Natradio
06:26 Go’ Morgen P3
15:21 Pressen på P3
01:57 Natradio
11:19 Gandhi
04:57 Natradio
14:32 Smag på P3
00:57 Natradio
04:57 Natradio
12:54 Smag på P3
03:57 Natradio
22:07 Aftenvagten
10:12 Gandhi
18:10 P3 med Signe Amtoft
04:58 Natradio
00:56 Natradio
07:57 WeekendMorgen
15:23 P3 med Jesper Holm
03:40 Natradio
09:49 Gandhi
05:16 Natradio
15:58 Pressen på P3
11:56 Gandhi
19:56 P3 med Pelle Peter Jensen
02:56 Natradio
14:41 Sport på 3’eren
22:35 Danmarks Indsamling på P3
02:57 Natradio
14:40 Danmarks Indsamling på P3
09:04 Danmarks Indsamling på P3
03:57 Natradio
00:14 Natradio
05:57 Natradio
18:40 Sport på 3’eren
02:03 Natradio
22:26 Lågsus
14:24 Smag på P3
19:42 LIGA - med VM Håndbold
05:17 Natradio
23:09 P3 med Kristian Stanley Halse
13:37 Smag på P3
01:03 Natradio
18:52 LIGA - med VM Håndbold
04:54 Natradio
22:28 P3 med Pelle Peter Jensen
12:15 Smag på P3
00:15 Natradio
08:48 WeekendMorgen
04:58 Natradio
01:32 Natradio
21:56 Lågsus
15:18 Pressen på P3
03:56 Natradio
20:46 P3 med Pelle Peter Jensen
08:56 Go’ Morgen P3
04:28 Natradio
21:47 Aftenvagten
13:28 Smag på P3
00:16 Natradio
03:57 Natradio
22:15 Lågsus
16:57 Rodeo
12:30 Smag på P3
02:30 Natradio
19:49 P3 med Cathrine Nissen
06:52 Go’ Morgen P3
11:43 Alpha Omega
00:56 Natradio
18:20 P3 med Anders Hagen
05:56 Natradio
22:57 Aftenvagten
01:28 Natradio
09:56 Musikquizzen
15:45 P3 med Kenneth K
05:57 Natradio
00:28 Natradio
11:15 Q på P3
17:53 P3 med Signe Amtoft
03:56 Natradio
12:19 Festen & Gæsten
20:53 Året der kommer
03:03 Natradio
22:07 P3 med Cathrine Nissen
10:07 Musikquizzen highlights fra Smukfest
17:51 P3 med Anders Hagen
05:35 Natradio
13:33 P3 med Anders Hagen
01:56 Natradio
22:06 P3 med Cathrine Nissen
09:29 Q på P3
09:15 Q på P3
18:13 P3 med Mikkel Bagger
04:56 Natradio
23:52 P3 med Cathrine Nissen
12:27 P3 med Signe Vadgaard
00:56 Natradio
19:54 Rodeo
06:33 P3 Morgen
13:17 Smag på P3
01:56 Natradio
19:53 P3 med Signe Amtoft
15:24 Pressen på P3
06:44 P3 Morgen
03:17 Natradio
21:48 Aftenvagten
11:09 Gandhi
05:56 Natradio
02:20 Natradio
22:32 Aftenvagten
17:45 Sport på 3’eren
03:39 Natradio
07:53 WeekendMorgen
15:52 Pressen på P3
02:57 Natradio
19:07 Liga
08:47 Go’ Morgen P3
14:22 Smag på P3
04:29 Natradio
21:30 Liga
10:16 Gandhi
00:30 Natradio
04:56 Natradio
19:17 Rodeo
05:57 Natradio
01:56 Natradio
12:25 Smag på P3
22:13 Aftenvagten
02:56 Natradio
08:19 Go’ Morgen P3
14:21 Smag på P3
03:56 Natradio
20:48 Liga
00:16 Natradio
16:47 Sport på 3’eren
02:18 Natradio
22:49 Lågsus
12:45 Smag på P3
20:10 Liga
08:48 Go’ Morgen P3
13:43 Smag på P3
03:18 Natradio
22:35 Liga
12:44 Smag på P3
01:57 Natradio
16:09 Pressen på P3
08:33 Go’ Morgen P3
04:03 Natradio
23:28 Lågsus
16:56 Sport på 3’eren
07:54 WeekendMorgen
22:25 Lågsus
03:03 Natradio
21:06 Aftenvagten
11:56 P3 med Cathrine Nissen
04:28 Natradio
15:20 Pressen på P3
05:57 Natradio
22:10 Aftenvagten
01:28 Natradio
18:26 Sport på 3’eren
10:21 Musikquizzen
14:08 GANDHI AWALK
06:49 WeekendMorgen
23:58 Aftenvagten
02:56 Natradio
19:45 Liga
12:32 Smag på P3
16:08 Pressen på P3
08:50 Go’ Morgen P3
01:03 Natradio
10:22 Gandhi
19:40 Liga
02:57 Natradio
15:46 Sport på 3’eren
07:57 WeekendMorgen
23:36 Lågsus
03:56 Natradio
21:29 Lågsus
10:31 Gandhi
15:34 Pressen på P3
02:53 Natradio
20:00 Liga
06:26 Go’ Morgen P3
00:56 Natradio
14:51 Smag på P3
20:30 Liga
02:29 Natradio
05:46 Natradio
12:57 Smag på P3
01:56 Natradio
19:52 Liga
15:33 Pressen på P3
11:29 Gandhi
05:03 Natradio
13:25 Smag på P3
00:56 Natradio
06:33 Go’ Morgen P3
20:15 Liga
02:27 Natradio
16:49 Sport på 3’eren
23:34 Lågsus
05:34 Natradio
21:08 Lågsus
08:48 Go’ Morgen P3
16:50 P3 med Pelle Peter Jensen
16:46 P3 med Pelle Peter Jensen
03:21 Natradio