Ingen hører

Denne sang af Ukendt Kunstner er blevet spillet 507 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
16:40 Fixet på P3
09:18 WeekendMorgen
11:56 P3 med Kasper Reippurt
15:52 P3 med Kasper Reippurt
22:03 Neonlys
13:11 P3 med Mikkel Rosendal
12:52 Musikchefen
22:52 P3 med Tony Scott
06:52 WeekendMorgen
09:48 P3 Morgen
05:12 Natradio
02:05 Natradio
03:05 Natradio
01:54 Natradio
05:40 Natradio
01:22 Natradio
05:26 Natradio
03:25 Natradio
00:25 Natradio
03:27 Natradio
03:52 Natradio
01:26 Natradio
09:56 WeekendMorgen
05:26 Natradio
05:24 Natradio
02:25 Natradio
08:52 Go’ Morgen P3
02:33 Natradio
01:23 Natradio
03:48 Natradio
03:23 Natradio
06:55 WeekendMorgen
01:24 Natradio
02:23 Natradio
03:47 Natradio
01:24 Natradio
00:19 Natradio
00:29 Natradio
04:16 Natradio
02:06 Natradio
04:24 Natradio
00:38 Natradio
03:54 Natradio
02:54 Natradio
22:24 P3 Aften
02:34 Natradio
02:54 Natradio
05:54 Natradio
01:24 Natradio
03:33 Natradio
05:17 Natradio
05:23 Natradio
05:24 Natradio
01:25 Natradio
05:23 Natradio
00:18 Natradio
05:25 Natradio
05:23 Natradio
01:17 Natradio
05:23 Natradio
02:23 Natradio
01:49 Natradio
02:24 Natradio
04:25 Natradio
22:33 P3 med Svenne Lund Jensen
04:24 Natradio
02:49 Natradio
00:19 Natradio
03:17 Natradio
10:56 P3 med Mads Gundersen
11:31 Danskerbingo
02:53 Natradio
13:26 Lågsus
21:18 Liga
04:52 Natradio
20:38 Liga
03:13 Natradio
20:55 Liga
12:20 Smukfest
09:34 Danskerbingo
00:15 Natradio
21:27 Sommeraften
02:13 Natradio
05:44 Natradio
10:37 Lol DK
00:15 Natradio
23:27 P3 med Anna Lin
00:54 Natradio
22:14 Sommeraften
18:21 P3 med Mads Axelsen
00:42 Natradio
18:06 P3 med Mads Axelsen
17:14 P3 med Mikkel Rosendal
19:07 P3 med Mikkel Rosendal
00:46 Natradio
10:30 Danskerbingo
17:46 P3 med Mads Gundersen
21:23 P3 med Mads Axelsen
16:47 P3 med Mads Gundersen
03:14 Natradio
08:11 WeekendMorgen
18:23 P3 med Svenne Lund Jensen
03:43 Natradio
13:29 Lågsus
05:16 Natradio
19:22 P3 med Svenne Lund Jensen
05:42 Natradio
00:56 Natradio
14:40 Tue og Tony
02:43 Natradio
13:25 P3 med Svenne Lund Jensen
04:43 Natradio
17:58 Liga
00:46 Natradio
07:56 Go’ Morgen P3
14:15 Tue og Tony
01:42 Natradio
23:17 P3 med Regitze Engelhardt
20:33 Liga
16:40 Liga
00:46 Natradio
06:41 P3 Morgen
18:38 Liga
01:11 Natradio
19:35 Liga
03:14 Natradio
14:14 Tue og Tony
20:52 Liga
22:56 P3 med Regitze Engelhardt
18:51 Liga
00:53 Natradio
09:29 De Gode Nyheder
03:14 Natradio
14:13 Tue og Tony
19:34 Liga
02:50 Natradio
18:36 Liga
14:13 Tue og Tony
22:56 P3 med Regitze Engelhardt
20:26 Liga
02:14 Natradio
08:56 P3 Morgen
01:53 Natradio
07:21 WeekendMorgen
16:44 P3’s Museum for Kunst
03:49 Natradio
09:32 De Gode Nyheder
04:51 Natradio
19:10 P3 med Svenne Lund Jensen
04:13 Natradio
10:09 Danmarks Indsamling på P3
02:52 Natradio
11:19 Danmarks Indsamling på P3
14:54 P3 med Signe Amtoft
22:26 Pladeselskabet
18:26 P3 med Christoffer Stenbakken
05:45 Natradio
11:47 Musikquizzen
22:28 Liga
08:56 Go’ Morgen P3
17:30 P3 med Christoffer Stenbakken
23:16 P3 med Regitze Engelhardt
10:33 Danskerbingo
20:21 P3 med Christoffer Stenbakken
13:03 Festen & Gæsten
13:17 Byttebørsen
18:51 P3 med Christoffer Stenbakken
15:11 Tue og Tony
05:41 Natradio
22:22 P3 med Regitze Engelhardt
01:13 Natradio
12:43 Lågsus
18:56 P3 med Signe Amtoft
21:40 Liga
16:18 Liga
09:32 Danskerbingo
23:14 Aftenvagten
00:45 Natradio
16:18 P3’s Museum for Kunst: P3s Museum for Kunst
18:34 Liga
16:48 P3’s Museum for Kunst: P3s Museum for Kunst
02:13 Natradio
17:26 P3 med Svenne Lund Jensen
02:45 Natradio
19:45 Liga
23:24 Aftenvagten
05:13 Natradio
19:28 Liga
00:57 Natradio
20:58 Liga
08:10 WeekendMorgen
14:17 P3 med Signe Amtoft
02:44 Natradio
23:26 Aftenvagten
12:42 Liga
19:39 Liga
10:13 Selskabet
04:53 Natradio
17:16 P3 med Gyrith Cecilie Ross
10:36 Danskerbingo
22:31 Aftenvagten
13:17 Lågsus
15:51 P3 med Andrew Moyo
12:14 Lågsus
11:21 P3 med Andrew Moyo
21:58 OL på P3
18:10 OL på P3
19:27 OL på P3
16:51 OL på P3
02:44 Natradio
11:12 Ældrerådet
20:37 Liga
14:31 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
23:13 Aftenvagten
02:14 Natradio
23:51 Normal
15:09 Liga med Touren på P3
05:53 Natradio
19:29 Liga
23:20 Normal
08:02 WeekendMorgen
19:18 P3 med Nicholas Kawamura
03:13 Natradio
18:18 P3 med Christoffer Stenbakken
22:20 Liga: På Bryggen
07:22 WeekendMorgen
04:14 Natradio
22:48 Liga: På Bryggen
22:42 Liga: På Bryggen
10:12 Selskabet
03:46 Natradio
23:15 Aftenvagten
23:30 Aftenvagten
16:29 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
03:46 Natradio
16:37 Liga
20:56 Liga
04:53 Natradio
11:17 Musikquizzen
18:37 Liga
17:16 Liga
22:52 Aftenvagten
00:54 Natradio
21:52 Aftenvagten
20:31 Liga
08:56 WeekendMorgen
03:43 Natradio
22:27 Liga
12:42 Smag på P3
01:32 Natradio
08:20 Go’ Morgen P3
16:39 Lågsus
06:33 Go’ Morgen P3
20:46 P3 med Signe Amtoft
12:31 P3 med Signe Amtoft
03:53 Natradio
09:50 Selskabet
01:37 Natradio
06:33 Go’ Morgen P3
08:23 Go’ Morgen P3
05:02 Natradio
03:39 Natradio
17:26 Lågsus
01:40 Natradio
20:08 Liga
15:40 Tue og Tony
10:39 P3 med Andrew Moyo
05:39 Natradio
00:43 Natradio
19:27 Liga
09:52 Musikquizzen
04:38 Natradio
23:46 Aftenvagten
13:32 P3 med Signe Amtoft
08:13 WeekendMorgen
03:38 Natradio
22:40 Aftenvagten
17:26 P3 med Andrew Moyo
12:23 P3 med Mads Axelsen
07:07 P3 Morgen
02:42 Natradio
16:43 Lågsus
11:37 P3 med Andrew Moyo
06:17 Go’ Morgen P3
01:38 Natradio
20:20 Liga
15:49 Tue og Tony
10:44 P3 med Andrew Moyo
05:42 Natradio
00:40 Natradio
19:15 Liga
14:52 Tue og Tony
09:41 P3 med Andrew Moyo
04:31 Natradio
23:40 Aftenvagten
18:17 Liga
13:02 Smag på P3
08:55 Go’ Morgen P3
03:42 Natradio
22:49 Barometeret
17:09 Liga
12:22 P3 med Signe Amtoft
07:36 WeekendMorgen
02:33 Natradio
21:35 Aftenvagten
16:14 Liga
11:41 Selskabet
06:52 WeekendMorgen
01:42 Natradio
20:12 Liga
15:56 Tue og Tony
10:49 Gandhi
05:39 Natradio
00:41 Natradio
19:11 Liga
14:48 Tue og Tony
09:51 Gandhi
04:37 Natradio
23:39 Aftenvagten
19:08 Liga
08:56 Go’ Morgen P3
03:31 Natradio
22:29 Liga
17:13 Lågsus
12:44 Smag på P3
08:10 Go’ Morgen P3
02:40 Natradio
21:21 Aftenvagten
16:35 Lågsus
11:43 Gandhi
06:22 Go’ Morgen P3
01:35 Natradio
15:12 Liga
05:39 Natradio
00:42 Natradio
19:26 P3 med Andrew Moyo
14:26 P3 med Signe Amtoft
09:33 Selskabet
04:32 Natradio
23:48 Aftenvagten
18:19 Liga
14:15 Tue og Tony
08:53 Go’ Morgen P3
03:39 Natradio
17:15 Lågsus
12:25 Smag på P3
07:56 Go’ Morgen P3
02:32 Natradio
21:32 P3 med Andrew Moyo
16:41 Lågsus
11:38 Gandhi
01:39 Natradio
20:47 Liga
15:31 Tue og Tony
10:56 Gandhi
05:37 Natradio
00:32 Natradio
19:08 Liga
14:33 Tue og Tony
09:53 Gandhi
04:39 Natradio
23:21 P3 med Mads Gundersen
18:22 Liga
13:19 Liga
08:29 WeekendMorgen
03:46 Natradio
22:38 Aftenvagten
17:17 Liga
07:24 WeekendMorgen
02:38 Natradio
21:23 Aftenvagten
11:46 Gandhi
06:50 Go’ Morgen P3
01:31 Natradio
20:08 Liga
15:33 Tue og Tony
05:43 Natradio
00:40 Natradio
19:20 Liga
14:33 Tue og Tony
09:35 Gandhi
04:42 Natradio
23:40 Aftenvagten
18:12 Liga
13:36 Fiasko på P3
07:55 Go’ Morgen P3
03:43 Natradio
22:43 Genopstået på P3
17:35 Liga
12:33 Fiasko på P3
07:33 P3 Morgen
02:42 Natradio
21:42 Genopstået på P3
16:17 P3 med Nicholas Kawamura
11:38 Ku’ godt på P3
06:18 WeekendMorgen
01:38 Natradio
20:22 P3 med Svenne Lund Jensen
15:30 P3 med Signe Amtoft
10:37 P3 med Svenne Lund Jensen
05:43 Natradio
00:32 Natradio
19:23 P3 med Svenne Lund Jensen
14:23 P3 med Gyrith Cecilie Ross
09:31 Ku’ godt på P3
04:49 Natradio
23:34 Genopstået på P3
08:21 P3 Morgen
03:43 Natradio
22:43 Genopstået på P3
16:12 P3 med Signe Amtoft
12:23 P3 med Mads Axelsen
07:08 P3 Morgen
02:40 Natradio
21:40 Genopstået på P3
11:23 Ku’ godt på P3
06:18 P3 Morgen
01:42 Natradio
20:42 Liga
10:51 Ku’ godt på P3
05:39 Natradio
00:43 Natradio
19:28 Liga
14:17 Liga
04:38 Natradio
23:40 Aftenvagten
18:13 P3 med Andrew Moyo
12:35 P3 med Signe Amtoft
08:21 WeekendMorgen
13:13 Smag på P3
13:10 Smag på P3
01:10 Natradio
17:20 Lågsus
06:50 Go’ Morgen P3
21:55 Liga
14:36 Tue og Tony
03:37 Natradio
21:19 Liga
08:19 Go’ Morgen P3
01:32 Natradio
18:35 Liga
06:33 Go’ Morgen P3
23:56 P3 med Svenne Lund Jensen
20:03 Barometeret
07:33 WeekendMorgen
04:39 Natradio
21:56 Aftenvagten
01:39 Natradio
18:31 Liga
06:50 Go’ Morgen P3
22:19 Liga
14:36 Tue og Tony
04:39 Natradio
00:39 Natradio
21:15 Aftenvagten
06:33 Go’ Morgen P3
22:31 Barometeret
19:40 Liga
16:47 Liga
13:34 Liga
10:20 Musikquizzen
07:47 WeekendMorgen
04:29 Natradio
01:21 Natradio
23:23 Aftenvagten
17:39 Liga
14:49 P3 med Signe Amtoft
11:16 Selskabet
08:19 WeekendMorgen
05:28 Natradio
02:17 Natradio
22:27 Aftenvagten
19:21 Liga
16:20 Lågsus
14:07 Tue og Tony
10:15 Gandhi
07:45 Go’ Morgen P3
04:46 Natradio
01:20 Natradio
18:42 Liga
15:52 Tue og Tony
12:14 Smag på P3
09:17 Gandhi
06:23 Go’ Morgen P3
03:27 Natradio
23:15 Aftenvagten
20:49 Liga
17:15 Lågsus
14:50 Tue og Tony
11:15 Gandhi
08:36 Go’ Morgen P3
05:35 Natradio
02:28 Natradio
19:28 Liga
16:34 Lågsus
12:55 Smag på P3
10:14 Gandhi
07:10 Go’ Morgen P3
04:46 Natradio
01:14 Natradio
21:44 Aftenvagten
19:27 Liga
12:39 Smag på P3
Gandhi
Go’ Morgen P3
Natradio
Natradio