Goodbye

Denne sang af Feder featuring Lyse er blevet spillet 306 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret man 6. april 2015. Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

  • År #
  • 2016 23
  • 2015 283

Afspilninger på tværs af kanaler

Afspilningslog

Dato Program
18:09 P3 med Andrew Moyo
08:40 Go’ Morgen P3
23:13 Aftenvagten
16:18 Lågsus
20:44 Liga
15:16 Tue og Tony
12:46 P3 med Signe Amtoft
08:39 P3 Morgen
12:19 Smag på P3
16:16 Lågsus
02:14 Natradio
15:19 Tue og Tony
20:55 Barometeret
06:44 Go’ Morgen P3
16:17 Lågsus
19:40 P3 med Svenne Lund Jensen
22:46 Barometeret
07:12 Go’ Morgen P3
03:15 Natradio
15:50 Tue og Tony
00:42 Natradio
17:34 Lågsus
04:14 Natradio
06:10 P3 med Cathrine Nissen
00:16 Natradio
08:31 WeekendMorgen
03:14 Natradio
16:14 Alpha Omega
18:46 Rodeo
23:53 Aftenvagten
23:53 Aftenvagten
17:26 P3 med Gyrith Cecilie Ross
03:47 Natradio
20:08 Liga
22:35 P3 med Nicholas Kawamura
11:21 Gandhi
13:12 Alpha Omega
01:46 Natradio
11:32 Gandhi
03:03 Natradio
16:56 Liga
06:03 Go’ Morgen P3
02:46 Natradio
12:34 P3 med Mads Gundersen
19:53 P3 med Louise Lolle
04:18 Natradio
14:57 Touren på P3
01:03 Natradio
13:07 Smag på P3
12:57 Smag på P3
22:33 P3 med Kristian Stanley Halse
17:24 P3 med Anders Stegger
18:46 P3 med Gyrith Cecilie Ross
03:27 Natradio
01:37 Natradio
11:41 P3 med Anders Stegger
08:06 WeekendMorgen
18:54 P3 med Signe Amtoft
04:30 Natradio
01:50 Natradio
16:13 Pressen på P3
10:58 Gandhi
19:53 P3 med Gyrith Cecilie Ross
05:53 Natradio
13:03 Smag på P3
02:57 Natradio
18:03 P3 med Gyrith Cecilie Ross
09:43 Gandhi
01:03 Natradio
12:18 Smag på P3
04:57 Natradio
17:41 P3 med Mads Gundersen
08:07 WeekendMorgen
02:57 Natradio
06:06 Go’ Morgen P3
01:15 Natradio
01:06 Natradio
19:28 Valgaften på P3
10:57 Gandhi
03:03 Natradio
16:40 Pressen på P3
09:03 Gandhi
00:34 Natradio
18:10 P3 med Gyrith Cecilie Ross
07:04 Go’ Morgen P3
23:12 P3 med Jesper Holm
14:03 Smag på P3
04:32 Natradio
21:20 Tværs
12:33 Smag på P3
09:04 Musikquizzen
01:32 Natradio
15:16 P3 med Nicholas Kawamura
05:22 Natradio
18:10 P3 med Gyrith Cecilie Ross
07:39 Go’ Morgen P3
00:33 Natradio
13:02 Smag på P3
04:58 Natradio
17:03 P3 med Signe Amtoft
07:05 Go’ Morgen P3
02:31 Natradio
23:26 P3 med Jesper Holm
14:03 Smag på P3
05:46 Natradio
00:49 Natradio
20:27 Liga
11:03 Gandhi
03:57 Natradio
18:22 Liga
09:04 Musikquizzen
01:31 Natradio
04:03 Natradio
17:05 P3 med Signe Amtoft
07:05 Go’ Morgen P3
00:34 Natradio
11:03 Gandhi
03:52 Natradio
23:05 Aftenvagten
15:03 Pressen på P3
05:39 Natradio
21:03 P3 med Louise Lolle
13:03 P3 med Gyrith Cecilie Ross
04:03 Natradio
19:02 Liga
10:03 Gandhi
02:03 Natradio
17:03 Liga
07:19 WeekendMorgen
00:18 Natradio
11:31 Mads & Monopolet
03:21 Natradio
15:05 Pressen på P3
06:03 Go’ Morgen P3
19:38 Liga
09:03 Gandhi
02:03 Natradio
16:30 Pressen på P3
05:39 Natradio
18:03 Liga
22:25 P3 med Pelle Peter Jensen
15:02 Liga
04:49 Natradio
20:03 P3 med Nicholas Kawamura
10:27 Musikquizzen
03:10 Natradio
17:39 Rodeo
08:07 WeekendMorgen
01:23 Natradio
14:03 Smag på P3
04:11 Natradio
16:03 Pressen på P3
06:03 Go’ Morgen P3
02:03 Natradio
22:22 Aftenvagten
12:04 Smag på P3
03:50 Natradio
20:02 Liga
10:03 Gandhi
00:05 Natradio
08:33 Go’ Morgen P3
23:27 P3 med Gyrith Cecilie Ross
06:42 WeekendMorgen
03:21 Natradio
11:28 Mads & Monopolet
01:53 Natradio
14:03 Smag på P3
05:56 Natradio
20:03 P3 med Mads Gundersen
10:37 P3 med Signe Amtoft
02:03 Natradio
18:23 Liga
09:08 P3 med Pelle Peter Jensen
04:03 Natradio
23:27 Aftenvagten
15:02 Pressen på P3
07:03 Go’ Morgen P3
01:03 Natradio
20:19 Liga
12:05 Smag på P3
04:32 Natradio
17:03 Liga
06:42 WeekendMorgen
00:57 Natradio
03:46 Natradio
11:03 Gandhi
02:03 Natradio
17:03 P3 med Signe Amtoft
07:04 Go’ Morgen P3
00:05 Natradio
15:03 Pressen på P3
04:03 Natradio
23:26 Aftenvagten
13:03 Smag på P3
02:03 Natradio
17:04 P3 med Signe Amtoft
11:02 Gandhi
03:57 Natradio
17:03 Liga
09:14 Musikquizzen
01:32 Natradio
14:02 Alpha Omega
04:03 Natradio
20:20 Liga
12:03 Smag på P3
06:03 P3 Morgen
00:50 Natradio
15:51 Pressen på P3
03:03 Natradio
22:32 Aftenvagten
13:03 Smag på P3
05:38 Natradio
19:54 Liga
10:03 Gandhi
04:03 Natradio
23:12 Aftenvagten
17:03 P3 med Signe Amtoft
08:40 Go’ Morgen P3
00:37 Natradio
15:03 Liga
06:43 WeekendMorgen
19:07 Rodeo
02:57 Natradio
17:03 P3 med Signe Amtoft
08:44 Go’ Morgen P3
00:31 Natradio
13:02 Smag på P3
06:02 Go’ Morgen P3
23:05 Aftenvagten
10:03 Gandhi
02:49 Natradio
20:02 Liga
12:05 Smag på P3
05:45 Natradio
22:23 Aftenvagten
16:26 Pressen på P3
08:40 Go’ Morgen P3
03:57 Natradio
00:36 Natradio
14:33 Liga
06:41 WeekendMorgen
20:48 P3 med Mads Gundersen
10:02 Mads & Monopolet
02:57 Natradio
12:05 Smag på P3
05:57 Natradio
18:03 Liga
08:51 Go’ Morgen P3
01:33 Natradio
04:03 Natradio
21:03 Liga
14:04 Smag på P3
06:03 Go’ Morgen P3
00:05 Natradio
22:24 P3 med Pelle Peter Jensen
19:37 Liga
16:18 Liga
Smag på P3
10:31 Musikquizzen
07:54 WeekendMorgen
04:27 Natradio
01:21 Natradio
20:28 Rodeo
17:21 Liga
14:11 P3 med Mads Gundersen
11:55 Mads & Monopolet
08:16 WeekendMorgen
05:29 Natradio
02:17 Natradio
19:09 Liga
16:12 Alpha Omega
13:51 Smag på P3
10:17 Gandhi
08:09 Go’ Morgen P3
04:46 Natradio
01:24 Natradio
18:28 Liga
15:21 P3 med Louise Lolle
12:58 Smag på P3
10:07 Gandhi
07:10 Go’ Morgen P3
03:28 Natradio
23:42 P3 med Mads Gundersen
20:25 Liga
17:08 P3 med Signe Amtoft
14:12 P3 med Pelle Peter Jensen
11:33 Gandhi
08:27 Go’ Morgen P3
05:35 Natradio
02:27 Natradio
22:46 P3 med Nicholas Kawamura
19:23 Liga
16:12 P3 med Signe Amtoft
13:37 P3 med Pelle Peter Jensen
10:45 Gandhi
07:41 Go’ Morgen P3
04:43 Natradio
01:13 Natradio
21:52 Liga
18:33 Liga
15:44 P3 med Pelle Peter Jensen
12:53 P3 med Pelle Peter Jensen
09:54 P3 med Signe Amtoft
06:34 P3 Morgen
03:20 Natradio
00:33 Natradio
Dyk ned i musikken på flere radiostationer: