Come Closer

Denne sang af Mont Jake featuring Leland Whitty & Gene Fisher er blevet spillet 346 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

Afspilninger på tværs af kanaler

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
08:45 P3 Morgen
00:22 Natradio
00:21 Natradio
03:51 Natradio
06:49 Natradio
09:54 WeekendMorgen
01:45 Natradio
21:22 Sommeraften
06:51 Natradio
03:52 Natradio
05:52 Natradio
02:21 Natradio
05:44 Natradio
23:25 Natradio
18:18 P3 Musik
16:25 P3 Musik
01:52 Natradio
07:46 Natradio
05:45 Natradio
00:45 Natradio
03:47 Natradio
00:46 Natradio
04:55 Natradio
02:25 Natradio
05:45 Natradio
07:52 Natradio
03:51 Natradio
22:51 P3 Aften
05:46 Natradio
07:22 P3 Morgen
03:53 Natradio
05:54 Natradio
04:20 Natradio
02:48 Natradio
01:45 Natradio
02:45 Natradio
02:44 Natradio
01:13 Natradio
04:45 Natradio
00:45 Natradio
02:43 Natradio
02:44 Natradio
01:49 Natradio
23:51 Sommeraften
03:44 Natradio
00:47 Natradio
23:20 Sommeraften
03:55 Natradio
00:45 Natradio
03:48 Natradio
01:54 Natradio
02:54 Natradio
00:21 Natradio
04:26 Natradio
03:52 Natradio
04:26 Natradio
00:54 Natradio
00:45 Natradio
12:46 Musikchefen
12:44 Musikchefen
01:58 Natradio
04:09 Natradio
01:10 Natradio
10:54 Musikquizzen
01:10 Natradio
03:10 Natradio
12:45 Musikchefen
07:03 Go’ Morgen P3
07:32 Go’ Morgen P3
10:02 Danskerbingo
01:51 Sommeraften
19:53 Liga
14:02 Liga
06:33 Natradio
05:03 Natradio
10:02 Hver dag er en fest
01:50 Natradio
05:55 Natradio
06:57 Natradio
06:40 Natradio
04:51 Natradio
09:08 WeekendMorgen
06:01 Go’ Morgen P3
08:38 WeekendMorgen
05:51 Natradio
03:38 Natradio
00:54 Natradio
18:48 Liga
05:37 Natradio
09:43 WeekendMorgen
07:49 Go’ Morgen P3
04:55 Natradio
04:16 Natradio
23:21 Pladeselskabet
17:54 Stegger & Toft
19:28 P3 med Nicholas Kawamura
22:11 Pladeselskabet
20:33 P3 med Anders Hagen
04:54 Natradio
15:16 P3 med Kenneth K
02:43 Natradio
05:32 Natradio
00:12 Natradio
23:31 Pladeselskabet
03:24 Natradio
12:08 Moyo Live
01:44 Natradio
07:07 P3 Morgen
03:58 Natradio
14:57 P3 med Kenneth K
05:55 Natradio
01:35 Natradio
12:28 Moyo Live
22:24 Pladeselskabet
03:57 Natradio
21:42 Liga
01:36 Natradio
13:21 Moyo Live
21:56 Pladeselskabet
00:15 Natradio
06:28 WeekendMorgen
14:20 P3 med Kenneth K
02:46 Natradio
09:58 Danskerbingo
21:30 Pladeselskabet
05:18 Natradio
19:51 Liga
02:56 Natradio
12:09 Moyo Live
00:19 Natradio
05:13 Natradio
15:46 Liga
03:10 Natradio
18:23 P3 med Kenneth K
00:25 Natradio
05:43 Natradio
18:45 Liga
12:53 Moyo Live
15:57 Curlingklubben
05:24 Natradio
00:48 Natradio
08:53 WeekendMorgen
13:46 P3 med Mads Gundersen
06:16 P3 Morgen
20:50 Liga
03:03 Natradio
23:31 Pladeselskabet
14:52 Curlingklubben
00:51 Natradio
23:17 Pladeselskabet
13:06 P3 med Anders Hagen
04:38 Natradio
19:16 P3 med Kenneth K
10:24 P3 med Anders Hagen
05:34 Natradio
16:49 Stegger & Toft
01:56 Natradio
23:03 Pladeselskabet
13:37 Moyo Live
04:28 Natradio
09:57 Danskerbingo
18:28 Liga
02:52 Natradio
21:03 Pladeselskabet
05:51 Natradio
08:26 WeekendMorgen
01:03 Natradio
04:11 Natradio
20:57 Liga
10:53 Danskerbingo
02:37 Natradio
21:23 Pladeselskabet
16:05 Stegger & Toft
06:56 Go’ Morgen P3
00:51 Natradio
14:02 Curlingklubben
04:35 Natradio
18:03 Liga
08:18 Go’ Morgen P3
02:30 Natradio
11:02 Danskerbingo
03:31 Natradio
17:02 Liga
09:50 WeekendMorgen
01:03 Natradio
14:32 P3 med Kenneth K
04:09 Natradio
11:03 Danskerbingo
02:36 Natradio
16:05 Stegger & Toft
08:28 Go’ Morgen P3
00:52 Natradio
13:10 Moyo Live
05:21 Natradio
22:22 Pladeselskabet
10:46 Danskerbingo
02:27 Natradio
20:44 Pladeselskabet
07:03 PåskeMorgen
05:03 Natradio
17:02 Liga
08:18 PåskeMorgen
00:38 Natradio
13:51 Kliken på P3
04:03 Natradio
19:03 P3 med Svenne Lund Jensen
09:46 PåskeMorgen
02:38 Natradio
23:37 Pladeselskabet
16:58 P3 med Svenne Lund Jensen
06:32 Go’ Morgen P3
23:10 Pladeselskabet
13:03 Moyo Live
04:37 Natradio
22:26 Pladeselskabet
19:03 Liga
10:36 Danskerbingo
02:37 Natradio
15:02 P3 med Stine Rosenfeldt
06:36 WeekendMorgen
13:47 Sangskriver: Gæster Moses: “Andreas”
04:37 Natradio
20:44 Liga
09:04 Danskerbingo
01:37 Natradio
22:03 Pladeselskabet
07:18 Go’ Morgen P3
23:26 Pladeselskabet
19:03 Liga
05:20 Natradio
02:03 Natradio
23:12 Pladeselskabet
16:04 Stegger & Toft
07:16 Go’ Morgen P3
03:33 Natradio
23:47 Pladeselskabet
18:03 Liga
08:33 Go’ Morgen P3
01:42 Natradio
12:49 P3 med Stine Rosenfeldt
03:52 Natradio
15:03 Liga
Den sorte boks: Simon Talbot
05:39 Natradio
19:03 Liga
09:03 Danskerbingo
01:38 Natradio
21:24 Pladeselskabet
16:04 Stegger & Toft
22:15 Pladeselskabet
12:03 Moyo Live
04:36 Natradio
22:52 Pladeselskabet
20:03 Liga
09:03 Danskerbingo
01:30 Natradio
17:05 Stegger & Toft
00:05 Natradio
11:02 Musikquizzen
02:38 Natradio
13:02 Sangskriver: Gæst Isam B
04:36 Natradio
18:49 Liga
08:32 Go’ Morgen P3
01:37 Natradio
16:03 Stegger & Toft
22:10 Pladeselskabet
13:30 Moyo Live
04:38 Natradio
18:02 Liga
08:44 Go’ Morgen P3
01:51 Natradio
21:02 Liga
11:03 Danskerbingo
03:03 Natradio
16:51 Liga
06:49 WeekendMorgen
19:29 P3 med Kenneth K
09:38 WeekendMorgen
02:03 Natradio
15:48 Curlingklubben
05:43 Natradio
22:22 Pladeselskabet
12:50 Moyo Live
03:40 Natradio
18:49 Liga
07:20 Go’ Morgen P3
00:36 Natradio
14:41 Curlingklubben
05:03 Natradio
21:18 Pladeselskabet
06:33 Go’ Morgen P3
19:45 Liga
16:49 Liga
13:42 Liga
10:25 Musikquizzen
07:43 WeekendMorgen
04:26 Natradio
01:20 Natradio
20:17 P3 med Kenneth K
17:48 Liga
14:32 P3 med Kenneth K
Den sorte boks: Carsten Bjørnlund
08:15 WeekendMorgen
05:29 Natradio
02:16 Natradio
19:27 Liga
16:27 Stegger & Toft
13:50 Moyo Live
10:15 Danskerbingo
07:46 Go’ Morgen P3
04:38 Natradio
01:20 Natradio
21:21 Pladeselskabet
18:26 Liga
15:37 Curlingklubben
12:27 Moyo Live
09:27 Danskerbingo
06:24 Go’ Morgen P3
03:26 Natradio
21:12 Pladeselskabet
20:25 Liga
17:42 Stegger & Toft
14:16 Curlingklubben
12:17 Moyo Live
11:14 Danskerbingo
08:26 Go’ Morgen P3
05:34 Natradio
02:26 Natradio
22:08 Pladeselskabet
19:41 Liga
16:13 Stegger & Toft
12:41 Moyo Live
10:44 Danskerbingo
07:22 Go’ Morgen P3
04:44 Natradio
01:13 Natradio
21:13 Pladeselskabet
18:26 Liga
15:37 Curlingklubben
12:16 Moyo Live
10:09 Danskerbingo
06:50 Go’ Morgen P3
03:19 Natradio
00:31 Natradio
07:47 WeekendMorgen