Built to Fail

Denne sang af Veto er blevet spillet 295 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

Afspilninger på tværs af kanaler

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
05:56 DR Morgen
P3 med Andrew Moyo
19:53 Liga
09:12 P3 med Sara Frost
23:44 P3 med Kristian Stanley Halse
05:17 Natradio
11:41 Rodeo Parlamentet
01:25 Natradio
18:07 Liga
16:14 Touren på P3
20:12 P3 med Sara Frost
06:03 WeekendMorgen
05:24 Natradio
18:40 P3 med Gyrith Cecilie Ross
21:48 P3 med Jesper Holm
09:51 Gandhi
05:26 Natradio
20:14 P3 med Gyrith Cecilie Ross
23:49 P3 med Mads Gundersen
11:37 Gandhi
02:24 Natradio
09:09 Musikquizzen
15:45 Pressen på P3
14:54 Smag på P3
09:11 Gandhi
18:09 Liga
05:24 Natradio
12:59 Smag på P3
01:24 Natradio
18:08 Liga
18:36 Liga
11:08 Gandhi
09:23 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
03:21 Natradio
13:15 Smag på P3
12:26 Smag på P3
22:43 Aftenvagten
01:17 Natradio
22:18 Aftenvagten
10:44 Gandhi
03:24 Natradio
12:34 Smag på P3
00:20 Natradio
10:46 Gandhi
10:31 Gandhi
18:49 Danmarks Indsamling på P3
04:17 Natradio
02:23 Natradio
20:42 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
00:39 Natradio
09:39 P3 med Nicholas Kawamura
10:13 Q på P3
05:24 Natradio
09:37 Q på P3
14:45 Alpha Omega
05:28 Natradio
10:49 Gandhi
02:24 Natradio
18:10 Liga
05:25 Natradio
18:26 Liga
00:22 Natradio
11:40 Gandhi
09:22 Gandhi
03:24 Natradio
09:25 Gandhi
04:26 Natradio
19:11 Liga
05:25 Natradio
19:09 Sport på 3’eren
21:48 Aftenvagten
19:10 Liga
05:28 Natradio
09:50 Gandhi
00:28 Natradio
10:45 Gandhi
01:17 Natradio
22:27 Liga
19:50 P3 med Gyrith Cecilie Ross
13:33 Smag på P3
19:46 P3 med Svenne Lund Jensen
00:27 Natradio
09:27 Sommerresidensen
04:17 Natradio
12:08 P3 med Signe Vadgaard
14:35 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
02:24 Natradio
18:38 P3 med Anders Hagen
14:11 Monte Carlo
03:22 Natradio
11:38 Musikquizzen
00:21 Natradio
11:58 Gandhi
17:18 Pressen på P3
01:24 Natradio
19:18 P3 med Gyrith Cecilie Ross
03:17 Natradio
10:26 Gandhi
16:09 Pressen på P3
00:30 Natradio
20:09 Liga
06:11 WeekendMorgen
01:17 Natradio
09:48 P3 med Louise Lolle
Natradio
02:24 Natradio
10:07 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
02:24 Natradio
14:26 Danmarks Indsamling på P3
19:31 Musik non stop
21:32 Aftenvagten
14:27 P3 med Mathias Buch Jensen
05:17 Natradio
13:38 P3 med David Mandel
03:24 Natradio
17:07 Sport på 3’eren
03:34 Natradio
10:56 Sara og David på P3
21:53 Aftenvagten
17:37 Pressen på P3
09:17 Sara og David på P3
20:55 Liga
12:05 Musikquizzen
01:23 Natradio
Lærepladser til alle
04:24 Natradio
12:24 Smag på P3
03:17 Natradio
18:08 Liga
17:08 Pressen på P3
11:16 Sara og David på P3
04:17 Natradio
06:10 WeekendMorgen
20:08 Sport på 3’eren
01:17 Natradio
22:36 P3 med Louise Lolle
05:25 Natradio
14:18 Touren på P3
14:16 Touren på P3
10:10 P3 med Mathias Buch Jensen
15:21 P3 med Julie Bundgaard
20:46 Liga
09:27 Sara og David på P3
20:49 Liga
10:07 P3 med Louise Lolle
05:25 Natradio
21:32 Aftenvagten
10:08 Sara og David på P3
17:10 Pressen på P3
02:17 Natradio
12:18 Smag på P3
22:36 Aftenvagten
17:09 Pressen på P3
12:12 Musikquizzen
14:52 Sport på 3’eren
08:09 WeekendMorgen
14:44 Monte Carlo
22:16 Aftenvagten
14:07 P3 med Emil Nørlund
18:21 Liga
17:09 Pressen på P3
21:47 Sport på 3’eren
14:32 Monte Carlo
19:43 P3 med Emil Nørlund
16:39 Sprogspasserne
18:45 Jordens undergang på P3
03:24 Natradio
09:36 Sara og David på P3
13:35 P3 med Louise Lolle
16:52 P3 med Sara Frost
14:48 Sport på 3’eren
03:25 Natradio
10:49 Sara og David på P3
05:23 Natradio
16:52 Pressen på P3
14:26 P3 med Louise Lolle
18:10 Liga
12:20 Smag på P3
19:53 P3 med Louise Lolle
02:24 Natradio
16:11 Pressen på P3
05:18 Natradio
18:09 OL på P3
18:09 OL på P3
02:34 Natradio
11:49 Sommerrouletten
22:11 Sommereksperimentet
02:24 Natradio
03:36 Natradio
21:31 P3 med Emil Nørlund
18:44 P3 med Tom Bue
EM på P3
04:35 Natradio
20:25 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
16:42 Pressen på P3
Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
14:21 Monte Carlo
05:27 Natradio
16:11 Pressen på P3
00:27 Natradio
23:42 Aftenvagten
12:29 Smag på P3
21:22 Aftenvagten
16:45 P3 med Christina Bjørn
12:12 Smag på P3
16:41 Pressen på P3
02:34 Natradio
07:11 WeekendMorgen
16:10 Pressen på P3
13:53 Smag på P3
09:20 P3 med David Mandel: P3 med David Neerup Mandel
04:22 Natradio
15:42 Pressen på P3
Danmarks Indsamling på P3
20:22 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
20:27 P3 med Emil Nørlund
16:11 Pressen på P3
20:07 P3 med Tom Bue
22:10 Aftenvagten
17:25 Slutspurten på P3
11:16 Nu er det jul igen…
00:27 Natradio
09:36 Nu er det jul igen…
02:17 Natradio
16:40 Pressen på P3
10:29 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
20:20 Danmark her og der
07:38 EfterårsMorgen på P3
10:10 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
18:13 Danmark her og der
Fordomsfrekvensen
00:27 Natradio
15:28 Pressen på P3
00:14 Natradio
16:10 Pressen på P3
21:23 P3 med Emil Nørlund
18:35 Partiet på P3
17:53 Sport på 3’eren
04:24 Natradio
05:25 Natradio
21:27 P3 med Jonas Hansen
10:25 Hængepartiet
10:45 Formiddagen - med Adam & Sara
09:55 Formiddagen - med Adam & Sara
08:16 WeekendMorgen: Med Jonas Hansen
04:17 Natradio
12:13 Smag på P3
17:08 Pressen på P3
19:56 Log In på P3
11:12 P3 med Kenneth K
17:11 Pressen på P3
20:06 P3 med Mikkel Bagger
21:20 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
10:40 Formiddagen - med Adam & Sara
08:33 VinterMorgen: På P3
05:30 Natradio
11:22 P3 med Mikkel Bagger
Danmarks Indsamling på P3
Danmarks Indsamling på P3
06:15 WeekendMorgen: Med Jonas Hansen
03:23 Natradio
20:37 P3 med Le Gammeltoft
09:11 P3 med Kenneth K
02:17 Natradio
Sport på 3’eren
13:13 Smag på P3
18:02 P3 med Jonas Hansen
03:36 Natradio
23:21 P3 med Camilla Jane Lea
01:19 Natradio
06:20 Go’ Morgen P3
02:36 Natradio
16:11 Køter på P3
13:12 Smag på P3
08:33 Go’ Morgen P3
22:26 P3 med Mikkel Bagger
10:49 Formiddagen - med Adam & Sara
04:14 Natradio
18:14 Log In på P3
18:52 Sport på 3’eren
15:38 MusikSystemet
03:29 Natradio
20:06 P3 med Le Gammeltoft
16:57 Sport på 3’eren
07:53 WeekendMorgen: Med Sara Otte
05:17 Natradio
21:27 P3 med Sofie Niros
01:24 Natradio
03:25 Natradio
12:36 Musikquizzen
06:03 WeekendMorgen: Med Tim Terry
04:24 Natradio
19:12 Semi på P3
Natradio
Smag på P3