Det ik sket

Denne sang af Vild $mith er blevet spillet 558 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
22:25 Neonlys: Highlights
22:32 Holdet
22:31 Holdet
21:43 Holdet
13:08 KarriereKanonen på P3
13:08 KarriereKanonen på P3
21:23 Holdet
23:49 Holdet
23:32 Holdet
Holdet
23:30 Holdet
22:20 Holdet
22:57 Holdet
22:51 Holdet
23:26 Holdet
03:22 Natradio
14:57 Curlingklubben
07:28 Go’ Morgen P3
04:24 Natradio
12:33 P3 med Jonas Gülstorff
04:18 Natradio
02:33 Natradio
10:53 Danskerbingo
18:10 P3 med Fie Neergaard
02:06 Natradio
15:40 Curlingklubben
07:42 P3 Morgen
04:22 Natradio
17:15 P3 med Maria Arcel
06:06 WeekendMorgen: Med Anders Hagen
19:57 Liga
14:43 P3 med Kenneth K
15:11 Curlingklubben
19:32 Liga
06:16 WeekendMorgen
20:44 Liga
07:28 Go’ Morgen P3
05:21 Natradio
07:16 WeekendMorgen
10:58 Danskerbingo
01:19 Natradio
10:07 Musikquizzen
05:53 Natradio
05:16 Natradio
05:23 Natradio
03:31 Natradio
10:29 Sara Bro redder dit liv
18:29 Liga
01:16 Natradio
03:20 Natradio
06:13 WeekendMorgen
10:08 Den sorte boks: Mick Øgendahl
03:52 Natradio
07:54 WeekendMorgen
02:34 Natradio
21:51 Liga
16:17 Liga
11:07 Sara Bro redder dit liv
20:11 Liga
03:47 Natradio
18:53 Liga
15:43 Liga
18:22 Liga
02:47 Natradio
22:38 Liga
19:08 Liga
18:43 Liga
04:47 Natradio
10:13 P3 med Fie Neergaard
18:06 Liga
12:35 Grillfesten & Gæsten
07:54 SommerMorgen
01:47 Natradio
06:52 Natradio
10:07 Musikquizzen
04:24 Natradio
09:41 Danskerbingo
14:38 Curlingklubben
04:24 Natradio
10:45 Den sorte boks: Jokeren
19:08 Liga
16:48 Liga
06:12 Go’ Morgen P3
00:28 Natradio
08:56 Go’ Morgen P3
16:31 Liga
06:40 Go’ Morgen P3
19:12 Liga
20:49 P3 med Kenneth K
21:35 Liga
02:33 Natradio
17:56 Liga
05:41 Natradio
08:33 Go’ Morgen P3
05:09 Natradio
18:27 Liga
17:21 Liga
02:34 Natradio
08:46 Go’ Morgen P3
16:47 Liga
04:33 Natradio
07:50 Go’ Morgen P3
00:45 Natradio
18:36 Liga
16:41 Liga
02:06 Natradio
14:30 P3 med Stine Rosenfeldt
15:56 Liga
04:34 Natradio
10:06 Musikquizzen
05:47 Natradio
19:07 Liga
05:58 Natradio
16:31 Stegger & Toft
03:48 Natradio
03:05 Natradio
15:33 Curlingklubben
07:44 Go’ Morgen P3
10:07 Danskerbingo
01:33 Natradio
03:17 Natradio
21:55 P3 Aften
04:33 Natradio
16:38 Stegger & Toft
09:49 WeekendMorgen
12:41 Lågsus
04:23 Natradio
09:58 Danskerbingo
20:39 Liga
08:44 Go’ Morgen P3
16:33 Liga
08:16 Go’ Morgen P3
04:54 Natradio
17:08 Liga
08:50 Go’ Morgen P3
05:48 Natradio
09:09 Musikquizzen
19:56 Liga
17:51 Liga
07:10 Go’ Morgen P3
06:41 SommerMorgen
11:46 P3 med Mads Axelsen
03:55 Natradio
07:03 SommerMorgen
18:20 Liga
04:25 Natradio
09:20 Danskerbingo
16:56 P3 med Mikkel Rosendal
04:25 Natradio
08:53 Go’ Morgen P3
08:15 Go’ Morgen P3
19:17 P3 med Svenne Lund Jensen
07:45 Go’ Morgen P3
11:21 Danskerbingo
09:10 De Gode Nyheder
11:24 De Gode Nyheder
00:20 Natradio
08:16 Go’ Morgen P3
11:49 De Gode Nyheder
06:42 Go’ Morgen P3
15:29 Tue og Tony
10:10 De Gode Nyheder
00:55 Natradio
13:12 P3 med Svenne Lund Jensen
05:55 Natradio
10:09 De Gode Nyheder
06:46 Go’ Morgen P3
15:10 Tue og Tony
13:13 Lågsus
01:55 Natradio
15:09 Tue og Tony
03:17 Natradio
14:42 Tue og Tony
05:20 Natradio
09:09 Musikquizzen
04:54 Natradio
12:42 Lågsus
01:22 Natradio
15:10 Tue og Tony
00:51 Natradio
15:40 P3 med Signe Amtoft
05:28 Natradio
07:19 WeekendMorgen
01:06 Natradio
06:51 Go’ Morgen P3
12:10 Lågsus
05:17 Natradio
08:14 P3 Morgen
10:26 De Gode Nyheder
00:55 Natradio
10:58 De Gode Nyheder
05:48 Natradio
06:40 Go’ Morgen P3
00:24 Natradio
14:57 Tue og Tony
10:08 De Gode Nyheder
00:08 Natradio
06:50 Go’ Morgen P3
00:54 Natradio
11:08 Musikquizzen
06:50 Go’ Morgen P3
17:26 P3s Museum for Kunst
07:12 P3 Morgen
01:54 Natradio
14:08 Tue og Tony
23:43 Aftenvagten
00:27 Natradio
15:29 Tue og Tony
03:47 Natradio
03:23 Natradio
10:24 Danskerbingo
00:29 Natradio
01:47 Natradio
08:26 Go’ Morgen P3
03:23 Natradio
21:11 OL på P3
02:43 Natradio
06:22 SommerMorgen
05:47 Natradio
11:09 Q på P3
04:18 Natradio
10:09 Q på P3
06:09 SommerMorgen
03:06 Natradio
08:58 WeekendMorgen
10:10 Q på P3
02:24 Natradio
17:09 P3 med Gyrith Cecilie Ross
10:08 P3 med Andrew Moyo
14:51 Tue og Tony
07:43 Go’ Morgen P3
05:35 Natradio
08:16 Go’ Morgen P3
22:48 Aftenvagten
10:07 P3 med Andrew Moyo
08:07 WeekendMorgen
02:17 Natradio
13:56 Liga
00:46 Natradio
07:07 WeekendMorgen
15:54 Tue og Tony
23:22 P3 med Signe Amtoft
11:52 P3 med Andrew Moyo
03:18 Natradio
07:04 Go’ Morgen P3
01:26 Natradio
17:40 Lågsus
06:26 Go’ Morgen P3
01:10 Natradio
16:10 Lågsus
02:58 Natradio
11:09 P3 med Andrew Moyo
05:14 Natradio
15:15 Tue og Tony
00:18 Natradio
12:11 P3 med Nicholas Kawamura
22:33 Natradio
23:56 Natradio
12:16 Festen & Gæsten
05:41 Natradio
16:46 Alpha Omega
00:44 Natradio
02:13 Natradio
23:35 Aftenvagten
15:07 Pressen på P3
02:55 Natradio
00:15 Natradio
17:37 P3 med Gyrith Cecilie Ross
12:40 Alpha Omega
00:58 Natradio
13:32 Alpha Omega
15:14 Pressen på P3
21:29 Lågsus
16:51 Pressen på P3
21:16 Liga
19:55 Liga
20:19 P3 med Signe Vadgaard
03:28 Natradio
16:46 P3 med Jesper Holm
13:34 Smag på P3
Pressen på P3
05:53 Natradio
00:53 Natradio
22:22 Lågsus
15:44 P3 med Signe Amtoft
17:13 P3 med Mads Gundersen
05:57 Natradio
04:55 Natradio
11:16 Gandhi
21:44 Aftenvagten
04:54 Natradio
00:54 Natradio
08:51 WeekendMorgen
19:24 Rodeo
04:56 Natradio
23:42 Lågsus
15:35 Pressen på P3
10:38 P3 med Signe Amtoft
02:57 Natradio
04:57 Natradio
22:45 Liga
10:21 Gandhi
00:57 Natradio
17:13 P3 med Signe Amtoft
05:17 Natradio
23:49 P3 med Kristian Stanley Halse
08:50 WeekendMorgen
18:48 Liga
04:57 Natradio
22:41 Lågsus
11:57 Gandhi
17:44 P3 med Signe Amtoft
02:57 Natradio
21:40 Liga
06:26 Go’ Morgen P3
16:09 Pressen på P3
11:57 Gandhi
01:26 Natradio
20:45 P3 med Nicholas Kawamura
05:42 Natradio
19:57 Rodeo
04:53 Natradio
03:37 Natradio
10:58 Gandhi
01:29 Natradio
18:02 P3 med Signe Amtoft
08:53 P3 Morgen
23:28 Aftenvagten
15:46 Pressen på P3
06:16 P3 Morgen
00:05 Natradio
14:19 P3 med Pelle Peter Jensen
04:33 Natradio
22:03 Lågsus
02:31 Natradio
09:45 Gandhi
16:23 Pressen på P3
11:23 Gandhi
06:57 Go’ Morgen P3
01:40 Natradio
20:23 P3 med Pelle Peter Jensen
15:35 Pressen på P3
10:32 Gandhi
05:40 Natradio
00:42 Natradio
19:28 P3 med Pelle Peter Jensen
09:48 Gandhi
04:29 Natradio
P3 med Jesper Holm
18:24 P3 med Pelle Peter Jensen
13:03 Smag på P3
08:27 Go’ Morgen P3
03:41 Natradio
22:44 P3 med Kristian Stanley Halse
17:13 Sport på 3’eren
07:38 WeekendMorgen
02:31 Natradio
21:42 Danmarks Indsamling på P3
16:44 Danmarks Indsamling på P3
07:21 Danmarks Indsamling på P3
01:40 Natradio
15:57 Danmarks Indsamling på P3
05:40 Natradio
00:40 Natradio
19:36 Danmarks Indsamling på P3
09:40 Danmarks Indsamling på P3
04:35 Natradio
13:51 Danmarks Indsamling på P3
08:33 Danmarks Indsamling på P3
03:31 Natradio
23:02 Danmarks Indsamling på P3
18:29 Danmarks Indsamling på P3
12:49 Danmarks Indsamling på P3
02:37 Natradio
21:47 Danmarks Indsamling på P3
16:41 Danmarks Indsamling på P3
11:42 Danmarks Indsamling på P3
07:09 Danmarks Indsamling på P3
01:32 Natradio
20:26 P3 med Pelle Peter Jensen
10:37 Musikquizzen
05:41 Natradio
00:42 Natradio
16:16 Sport på 3’eren
09:58 Mads & Monopolet
04:34 Natradio
18:38 P3 med Anders Hagen
13:03 Smag på P3
08:27 Go’ Morgen P3
03:37 Natradio
20:57 Liga: Med VM Håndbold
15:27 Pressen på P3
10:57 Alpha Omega
05:41 Natradio
00:40 Natradio
19:26 P3 med Pelle Peter Jensen
16:57 Pressen på P3
09:55 Alpha Omega
04:42 Natradio
23:40 P3 med Pelle Peter Jensen
18:16 Liga: Med VM Håndbold
12:32 Smag på P3
02:36 Natradio
21:22 P3 med Pelle Peter Jensen
16:33 Pressen på P3
11:57 Alpha Omega
01:31 Natradio
20:16 Sport på 3’eren
15:14 Sport på 3’eren
10:39 Musikquizzen
05:41 Natradio
00:42 Natradio
14:26 P3 med David Mandel
09:57 Mads & Monopolet
04:29 Natradio
23:10 Lågsus
19:19 Liga: Med VM Håndbold
13:28 P3 med Mikkel Bagger
08:39 Go’ Morgen P3
03:37 Natradio
18:33 P3 med David Mandel
12:48 Smag på P3
01:39 Natradio
21:25 Aftenvagten
16:39 Pressen på P3
11:54 Alpha Omega
06:56 Go’ Morgen P3
02:36 Natradio
22:42 Aftenvagten
19:28 P3 med Pelle Peter Jensen
09:56 Alpha Omega
04:32 Natradio
00:37 Natradio
20:25 P3 med Pelle Peter Jensen
16:37 Pressen på P3
11:56 Alpha Omega
07:27 Go’ Morgen P3
02:42 Natradio
19:27 P3 med Nicholas Kawamura
15:15 Sport på 3’eren
10:24 Musikquizzen
06:20 WeekendMorgen
01:39 Natradio
17:49 Rodeo
13:47 Smag på P3
08:23 WeekendMorgen
03:41 Natradio
23:15 Lågsus
20:28 P3 med David Mandel
15:40 Pressen på P3
10:53 Alpha Omega
05:38 Natradio
00:43 Natradio
19:21 P3 med Cathrine Nissen
09:56 Alpha Omega
04:39 Natradio
23:39 Aftenvagten
18:39 P3 med Cathrine Nissen
13:44 Smag på P3
08:40 Go’ Morgen P3
03:31 Natradio
22:41 Aftenvagten
16:57 Pressen på P3
10:56 P3 med Nicholas Kawamura
07:04 Go’ Morgen P3
01:44 Natradio
15:42 Pressen på P3
10:21 P3 med Nicholas Kawamura
23:40 P3 med Kristian Stanley Halse
13:24 P3 med David Mandel
08:29 WeekendMorgen
03:47 Natradio
22:44 P3 med Kristian Stanley Halse
17:47 P3 med Nicholas Kawamura
12:48 P3 med David Mandel
07:30 WeekendMorgen
02:40 Natradio
21:23 P3 med Signe Vadgaard
16:24 P3 med Signe Amtoft
11:23 Q på P3
06:41 P3 Morgen
01:31 Natradio
20:25 P3 med Sara Frost
15:39 P3 med Signe Amtoft
10:18 P3 med Louise Lolle
05:42 Natradio
00:49 Natradio
13:03 Festen & Gæsten
08:20 P3 Morgen
03:32 Natradio
23:05 Året der kommer
07:27 P3 Morgen
02:39 Natradio
21:29 Året der kommer
11:42 Året der gik
06:54 P3 Morgen
01:31 Natradio
20:24 P3 med Cathrine Nissen
15:37 Alpha Omega
09:20 Musikquizzen: Highlights fra Smukfest
03:42 Natradio
22:23 P3 med Cathrine Nissen
18:17 Rodeo
13:42 P3 med Sara Frost
07:26 WeekendMorgen
02:39 Natradio
21:24 P3 med Cathrine Nissen
16:35 P3 med Signe Amtoft
06:55 P3 Morgen
01:31 Natradio
19:44 P3 med Signe Vadgaard
06:20 P3 Morgen
22:57 P3 med Cathrine Nissen
13:30 P3 med Signe Vadgaard
01:57 Natradio
08:57 P3 Morgen
14:06 P3 med Signe Amtoft
04:03 Natradio
00:05 Natradio
07:54 WeekendMorgen
22:38 Lågsus
03:03 Natradio
22:07 Aftenvagten
10:28 Gandhi
02:10 Natradio
18:18 P3 med Signe Amtoft
04:21 Natradio
08:49 WeekendMorgen
00:05 Natradio
03:41 Natradio
12:48 Smag på P3
04:03 Natradio
15:45 P3 med Pelle Peter Jensen
03:55 Natradio
19:55 Liga
11:54 Gandhi
00:15 Natradio
04:03 Natradio
23:14 Lågsus
07:57 Go’ Morgen P3
03:19 Natradio
15:20 Pressen på P3
08:12 Go’ Morgen P3
02:50 Natradio
22:28 Aftenvagten
11:08 Gandhi
18:56 Sport på 3’eren
04:03 Natradio
23:38 Lågsus
07:52 WeekendMorgen
21:37 Lågsus
15:40 Pressen på P3
03:03 Natradio
06:41 Go’ Morgen P3
14:08 Smag på P3
02:57 Natradio
23:25 Lågsus
21:27 Lågsus