Friends

Denne sang af Aura Dione featuring Rock Mafia er blevet spillet 686 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

  • År #
  • 2019 2
  • 2018 27
  • 2017 81
  • 2016 89
  • 2015 60
  • 2014 60
  • 2013 62
  • 2012 305

Afspilninger på tværs af kanaler

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
10:25 Sangskriver: Gæster Off Bloom
10:46 Sangskriver: Gæst Thøger Dixgaard
15:42 Liga
01:05 Natradio
18:56 Liga
06:13 Go’ Morgen P3
00:44 Natradio
20:08 Liga
07:50 Go’ Morgen P3
15:17 Curlingklubben
01:23 Natradio
13:33 Moyo Live
17:27 Stegger & Toft
02:24 Natradio
03:48 Natradio
20:52 Liga
04:24 Natradio
15:28 Curlingklubben
13:37 Sangskriver: Gæst Aura
19:42 Liga
06:15 Go’ Morgen P3
03:14 Natradio
18:29 Liga
05:25 Natradio
15:41 Curlingklubben
03:25 Natradio
14:38 P3 med Kenneth K
Natradio
20:36 P3 med Svenne Lund Jensen
11:23 Julehjælpen på P3
03:33 Natradio
10:08 Julehjælpen på P3
04:21 Natradio
14:42 Lol DK
22:26 P3 med Kenneth K
09:26 Danskerbingo
02:23 Natradio
06:50 Go’ Morgen P3
18:09 Liga
04:16 Natradio
13:46 Lågsus
00:39 Natradio
16:31 Stegger & Toft
03:24 Natradio
14:41 Lol DK
02:29 Natradio
20:09 Liga
06:40 Go’ Morgen P3
01:25 Natradio
09:28 Danskerbingo
14:33 Lol DK
01:17 Natradio
01:18 Natradio
18:20 Liga
06:51 Go’ Morgen P3
05:25 Natradio
14:39 Lol DK
02:24 Natradio
00:26 Natradio
07:46 WeekendMorgen
19:28 Liga
00:27 Natradio
14:08 Liga
01:23 Natradio
06:13 SommerMorgen
00:39 Natradio
01:24 Natradio
03:16 Natradio
00:19 Natradio
22:20 Sommeraften
13:07 P3 med Svenne Lund Jensen
21:25 Sommeraften
08:38 SommerMorgen
00:18 Natradio
18:56 P3 med Svenne Lund Jensen
03:24 Natradio
14:08 Radio Oluf
01:24 Natradio
14:26 Gigis Ravdio
19:15 Liga
05:15 Natradio
19:09 Liga
04:16 Natradio
13:10 Liga
00:26 Natradio
05:23 Natradio
00:26 Natradio
15:11 Tue og Tony
03:25 Natradio
17:08 Liga
02:25 Natradio
00:39 Natradio
19:40 Liga
06:22 WeekendMorgen
17:33 P3 med Mads Gundersen
01:24 Natradio
08:26 Go’ Morgen P3
06:17 P3 Morgen
04:54 Natradio
19:16 P3 med Svenne Lund Jensen
03:47 Natradio
19:19 P3 med Signe Amtoft
08:42 Go’ Morgen P3
16:56 P3’s Museum for Kunst
16:53 P3’s Museum for Kunst
12:47 P3 med Svenne Lund Jensen
01:22 Natradio
19:29 P3 med Svenne Lund Jensen
05:23 Natradio
21:50 P3 med Regitze Engelhardt
20:18 P3 med Nicholas Kawamura
01:24 Natradio
16:37 P3’s Museum for Kunst
04:23 Natradio
16:50 P3s Museum for Kunst
15:26 P3 med Svenne Lund Jensen
10:52 De Gode Nyheder
03:16 Natradio
14:20 Tue og Tony
11:38 Selskabet
15:25 Tue og Tony
09:09 Selskabet
18:08 Liga
02:23 Natradio
13:33 Lågsus
02:16 Natradio
06:11 WeekendMorgen
05:26 Natradio
18:19 P3 med Christoffer Stenbakken
14:15 Tue og Tony
21:49 Aftenvagten
18:08 Liga
13:18 P3 med Andrew Moyo
15:28 Tue og Tony
09:09 Musikquizzen
20:10 Liga
05:24 Natradio
04:17 Natradio
12:53 P3 med Signe Amtoft
23:40 OL på P3
14:31 P3 med Christoffer Stenbakken
14:23 P3 med Pelle Peter Jensen
08:29 WeekendMorgen
19:26 Liga
03:16 Natradio
13:26 P3 med Andrew Moyo
23:49 P3 med Toke With og Christian Bonde
04:17 Natradio
14:07 Touren på P3
22:20 LIGA på Bryggen
02:25 Natradio
10:28 Selskabet
19:57 LIGA på Bryggen
18:21 P3 med Signe Amtoft
03:46 Natradio
23:43 Aftenvagten
05:25 Natradio
12:39 Første gang
00:19 Natradio
15:30 Liga
20:56 Liga
04:17 Natradio
03:31 Natradio
23:49 P3 med Signe Amtoft
10:37 P3 med Andrew Moyo
21:56 Aftenvagten
11:06 P3 med Andrew Moyo
00:39 Natradio
18:41 Liga
06:12 Go’ Morgen P3
01:25 Natradio
18:08 Liga
01:24 Natradio
12:20 P3 med Signe Amtoft
19:39 Liga
12:09 Smag på P3
19:46 Liga
11:22 P3 med Signe Amtoft
06:13 Go’ Morgen P3
00:19 Natradio
20:30 Liga
02:24 Natradio
21:27 P3 med Svenne Lund Jensen
15:24 Tue og Tony
13:07 P3 med Mads Gundersen
21:22 Aftenvagten
Aftenvagten
16:08 Liga
01:24 Natradio
09:40 Gandhi
17:17 Danmarks Indsamling på P3
06:30 WeekendMorgen
12:08 Smag på P3
22:21 Aftenvagten
09:47 Januar på P3
19:26 P3 med Svenne Lund Jensen
04:17 Natradio
15:20 Tue og Tony
00:40 Natradio
05:27 Natradio
11:06 P3 med Andrew Moyo
22:12 P3 med Andrew Moyo
09:30 Musikquizzen
19:48 P3 med Signe Amtoft
05:49 Natradio
17:32 P3 med Signe Amtoft
16:58 Alpha Omega
02:34 Natradio
12:08 P3 med Mads Gundersen
04:49 Natradio
23:19 Aftenvagten
03:23 Natradio
04:18 Natradio
15:10 P3 med Nicholas Kawamura
18:20 Liga
06:33 P3 Morgen
03:23 Natradio
20:09 Liga
16:52 Pressen på P3
00:40 Natradio
20:36 Liga
04:17 Natradio
06:03 WeekendMorgen
05:25 Natradio
09:45 Gandhi
18:15 Rodeo
13:19 Smag på P3
01:24 Natradio
08:35 WeekendMorgen
21:29 P3 med Sara Frost
13:09 P3 med Signe Amtoft
00:35 Natradio
23:08 P3 med Signe Amtoft
00:19 Natradio
16:37 P3 med Signe Amtoft
03:31 Natradio
19:08 Liga
00:26 Natradio
20:09 Liga
19:29 Liga
06:11 WeekendMorgen
14:19 Liga
18:21 Liga
15:12 Pressen på P3
18:09 Liga
08:33 P3 Morgen
04:17 Natradio
18:27 Liga
05:26 Natradio
08:26 Go’ Morgen P3
17:10 Liga
10:43 Musikquizzen
09:10 Gandhi
17:42 P3 med Signe Amtoft
02:27 Natradio
23:31 P3 med Kristian Stanley Halse
10:39 Alpha Omega
19:37 P3 med Cathrine Nissen
04:16 Natradio
08:11 WeekendMorgen
19:47 P3 med Signe Vadgaard
04:16 Natradio
20:03 Sport på 3’eren
01:17 Natradio
20:21 Liga
07:11 WeekendMorgen
04:35 Natradio
10:26 Musikquizzen
21:13 Liga
19:07 Liga
20:26 Liga
04:24 Natradio
20:30 Liga
01:25 Natradio
23:47 Aftenvagten
16:08 Pressen på P3
04:23 Natradio
12:14 Smag på P3
01:26 Natradio
09:33 P3 med Pelle Peter Jensen
19:54 Rodeo
07:17 Go’ Morgen P3
10:39 Mads & Monopolet
22:37 P3 med Kristian Stanley Halse
15:22 P3 med Mikkel Borg
01:24 Natradio
12:12 P3 med Anders Hagen
17:25 Touren på P3
05:26 Natradio
14:13 P3 med Mathias Buch Jensen
10:49 Gandhi
06:26 Go’ Morgen P3
12:04 Smag på P3
06:54 Go’ Morgen P3
10:26 Gandhi
15:23 Sport på 3’eren
22:21 Aftenvagten
03:18 Natradio
19:56 Liga
04:36 Natradio
05:29 Natradio
16:38 Sport på 3’eren
03:26 Natradio
11:41 Musikquizzen
19:10 Liga
21:34 Aftenvagten
12:39 Smag på P3
18:53 Liga
12:28 Smag på P3
22:16 Aftenvagten
05:24 Natradio
22:17 Aftenvagten
00:29 Natradio
08:46 VinterMorgen
14:15 P3 med Gyrith Cecilie Ross
03:25 Natradio
19:56 Liga
14:25 P3 med Mathias Buch Jensen
05:24 Natradio
10:54 Året der gik
15:07 Sport på 3’eren
05:25 Natradio
22:24 Aftenvagten
10:56 Julen - din gamle kælling
20:30 Liga
09:44 Sara og David på P3
01:25 Natradio
22:35 Aftenvagten
11:08 Sara og David på P3
02:25 Natradio
12:12 P3 med Cathrine Nissen
01:25 Natradio
20:07 Liga
04:17 Natradio
20:32 Liga
50 år med P3
19:12 Sport på 3’eren
09:32 Sara og David på P3
16:10 Pressen på P3
07:28 SommerMorgen
05:27 Natradio
10:13 Sommerskolen
04:25 Natradio
10:16 P3 med Cathrine Nissen
15:09 Touren på P3
21:16 Sport på 3’eren
00:22 Natradio
06:21 Go’ Morgen P3
22:31 Aftenvagten
05:16 Natradio
01:25 Natradio
15:02 Monte Carlo
05:16 Natradio
00:45 Natradio
02:17 Natradio
16:22 Pressen på P3
04:54 Natradio
07:10 Go’ Morgen P3
15:55 P3 med Louise Lolle
07:23 PåskeMorgen
04:45 Natradio
08:10 WeekendMorgen
23:17 Aftenvagten
19:35 Liga
16:20 Pressen på P3
06:37 WeekendMorgen
01:53 Natradio
12:10 Smag på P3
05:19 Natradio
07:10 Go’ Morgen P3
01:47 Natradio
07:18 Go’ Morgen P3
04:17 Natradio
14:30 Monte Carlo
22:20 Aftenvagten
08:34 Go’ Morgen P3
07:20 Go’ Morgen P3
04:45 Natradio
08:34 Go’ Morgen P3
20:10 P3 med Mie Rasmussen
16:30 P3 med Louise Lolle
13:25 P3 med Louise Lolle
21:14 Aftenvagten
06:06 JuleMorgen
17:12 P3 med Louise Lolle
13:10 P3 med Sara Frost
23:16 Aftenvagten
02:14 Natradio
06:32 WeekendMorgen
08:52 WeekendMorgen
01:45 Natradio
07:31 WeekendMorgen
20:30 Liga
03:15 Natradio
15:21 Monte Carlo
02:53 Natradio
Liga
07:48 P3 Morgen: Med Christina Bjørn
05:42 Natradio
04:20 Natradio
07:18 Go’ Morgen P3
04:16 Natradio
01:46 Natradio
08:52 EfterårsMorgen på P3
08:56 Go’ Morgen P3
04:13 Natradio
15:20 Monte Carlo
23:16 Aftenvagten
08:17 Go’ Morgen P3
04:53 Natradio
09:34 P3 med Tom Bue
00:46 Natradio
22:43 OL på P3
22:43 OL på P3
05:46 Natradio
20:10 P3 med Tom Bue
05:17 Natradio
10:44 A-kæden
04:45 Natradio
03:53 Natradio
10:32 P3 med Tom Bue
00:38 Natradio
08:33 Go’ Morgen P3
19:19 P3 med Rebecca Svensson
Monte Carlo
06:38 WeekendMorgen
04:14 Natradio
08:43 P3 Morgen
03:46 Natradio
03:23 Natradio
16:55 Sport på 3’eren
10:50 P3 med Mikkel Bagger
15:45 Fordomsfrekvensen
05:40 Natradio
09:39 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
13:57 Smag på P3
04:32 Natradio
20:55 Liga
17:05 Pressen på P3
09:57 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
07:09 Go’ Morgen P3
23:05 Aftenvagten
02:39 Natradio
16:00 Sport på 3’eren
07:33 WeekendMorgen
19:24 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
03:03 Natradio
06:18 Go’ Morgen P3
20:41 Liga
10:23 P3 med Mikkel Bagger
02:39 Natradio
15:32 Monte Carlo
19:03 Liga
11:02 P3 med Mikkel Bagger
06:17 Go’ Morgen P3
14:18 Sport på 3’eren
02:38 Natradio
21:50 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
10:53 P3 med Tom Bue
18:06 P3 med Emil Nørlund
06:56 WeekendMorgen
13:18 Smag på P3
01:39 Natradio
21:03 Sport på 3’eren
05:03 Natradio
00:38 Natradio
17:37 P3 med Christina Bjørn
18:14 Sport på 3’eren
13:02 Smag på P3
08:40 PåskeMorgen
02:42 Natradio
16:10 Sport på 3’eren
12:09 Smag på P3
08:29 WeekendMorgen
03:43 Natradio
19:34 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
14:52 Fordomsfrekvensen
09:56 Mads & Monopolet
05:42 Natradio
01:42 Natradio
17:43 Pressen på P3
10:57 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
07:57 Go’ Morgen P3
02:42 Natradio
20:24 Liga
10:20 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
06:17 Go’ Morgen P3
00:42 Natradio
Liga
14:38 Monte Carlo
08:53 Go’ Morgen P3
04:43 Natradio
16:46 Pressen på P3
07:33 Go’ Morgen P3
Natradio
21:25 Aftenvagten
17:23 Pressen på P3
13:03 Smag på P3
09:27 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
05:38 Natradio
01:32 Natradio
16:33 Sport på 3’eren
11:35 P3 med Rebecca Svensson
06:16 WeekendMorgen
19:36 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
09:44 Mads & Monopolet
04:31 Natradio
20:24 P3 med Christina Bjørn
12:43 Smag på P3
02:42 Natradio
21:27 Liga
16:32 Pressen på P3
10:17 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
05:41 Natradio
23:31 Aftenvagten: KarriereKanonen special
19:15 Liga
14:44 Monte Carlo
09:20 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
04:43 Natradio
16:46 Pressen på P3
10:09 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
06:34 Go’ Morgen P3
01:42 Natradio
20:31 Liga
15:38 Monte Carlo
11:29 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
07:10 Go’ Morgen P3
03:42 Natradio
10:32 P3 med Sara Frost
05:41 Natradio
01:38 Natradio
18:49 Sport på 3’eren
13:39 Musikquizzen
08:21 WeekendMorgen
03:40 Natradio
00:37 Natradio
15:43 Monte Carlo
14:35 Monte Carlo
09:40 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
04:39 Natradio
19:22 Liga
14:23 Monte Carlo
10:16 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
07:56 Go’ Morgen P3
02:34 Natradio
21:13 Liga
17:43 Pressen på P3
11:36 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
07:41 Go’ Morgen P3
01:40 Natradio
20:23 Liga
16:45 Pressen på P3
12:49 Smag på P3
09:55 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
04:30 Natradio
23:48 Aftenvagten
18:03 Liga
13:02 Smag på P3
08:10 Go’ Morgen P3
03:43 Natradio
14:36 Sport på 3’eren
05:42 Natradio
01:37 Natradio
17:45 Sport på 3’eren
12:56 Musikquizzen
07:25 WeekendMorgen
02:39 Natradio
15:43 Monte Carlo
10:20 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
05:39 Natradio
00:43 Natradio
20:30 P3 med Christina Bjørn
16:47 Pressen på P3
11:40 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
06:10 Go’ Morgen P3
01:37 Natradio
21:16 Liga
17:43 Pressen på P3
09:18 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
03:30 Natradio
18:16 Liga
13:02 Smag på P3
07:44 P3 Morgen
01:42 Natradio
21:27 Aftenvagten
16:21 Pressen på P3
11:42 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
06:57 P3 Morgen
00:41 Natradio
15:23 Sport på 3’eren
10:37 P3 med Tom Bue
04:39 Natradio
18:02 Sport på 3’eren
14:47 Fordomsfrekvensen
08:20 WeekendMorgen
03:39 Natradio
17:46 Pressen på P3
12:40 Smag på P3
09:52 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
04:40 Natradio
01:31 Natradio
20:17 Liga
16:42 Pressen på P3
10:09 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
05:43 Natradio
00:44 Natradio
19:21 Liga
13:03 P3 med Christina Bjørn
08:33 Go’ Morgen P3
04:43 Natradio
23:37 Aftenvagten
18:27 Liga
06:33 Go’ Morgen P3
02:38 Natradio
22:36 Aftenvagten
17:22 Pressen på P3
11:17 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
07:33 Go’ Morgen P3
03:42 Natradio
10:31 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
05:43 Natradio
00:41 Natradio
13:49 Musikquizzen
07:03 WeekendMorgen
10:39 A-kæden
01:38 Natradio
16:05 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
05:38 Natradio
21:19 Sport på 3’eren
12:47 Smag på P3
02:03 Natradio
17:05 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
08:10 Go’ Morgen P3
13:48 Smag på P3
04:03 Natradio
00:05 Natradio
07:32 WeekendMorgen
17:20 Sport på 3’eren
02:32 Natradio
13:06 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
06:20 VinterMorgen
19:56 P3 med Sara Frost
10:08 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
00:34 Natradio
15:30 Pressen på P3
04:39 Natradio
20:56 P3 med Christina Bjørn
11:03 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
16:46 Pressen på P3
07:43 VinterMorgen
Smag på P3
03:39 Natradio
19:28 P3 med Sara Frost
09:37 Mads & Monopolet
00:30 Natradio
16:05 Pressen på P3
06:09 Go’ Morgen P3
02:38 Natradio
12:53 Smag på P3
19:53 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
08:09 Go’ Morgen P3
01:31 Natradio
15:04 Pressen på P3
04:39 Natradio
10:40 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
00:05 Natradio
20:40 Tværs på P3
06:56 WeekendMorgen
12:31 Musikquizzen
03:03 Natradio
Danmarks Indsamling på P3
08:33 Go’ Morgen P3
23:53 Aftenvagten
Danmarks Indsamling på P3
19:06 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
04:56 Natradio
Danmarks Indsamling på P3
08:34 Go’ Morgen P3
00:57 Natradio
Danmarks Indsamling på P3
20:16 Tværs på P3
06:52 WeekendMorgen
16:09 Sport på 3’eren
01:56 Natradio
20:40 Sport på 3’eren
08:10 Go’ Morgen P3
Dyk ned i musikken på flere radiostationer: