Ikke mer’ mig (Niklas fuck dig)

Denne sang af Niklas er blevet spillet 389 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

Afspilninger på tværs af kanaler

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
05:25 Natradio
14:08 Liga
16:15 Alpha Omega
09:13 Rodeo Parlamentet
21:09 Liga
16:10 Touren på P3: Med Superliga
20:35 P3 med Sara Frost
08:09 WeekendMorgen
20:35 P3 med Sara Frost
06:07 WeekendMorgen
01:17 Natradio
16:34 P3 med Jesper Holm
04:17 Natradio
10:52 Gandhi
04:16 Natradio
06:12 WeekendMorgen
19:12 Liga
12:22 Smag på P3
01:25 Natradio
08:39 Go’ Morgen P3
17:17 Liga
21:43 Liga
03:24 Natradio
22:48 P3 med Mads Gundersen
03:18 Natradio
19:12 Liga
12:41 Smag på P3
01:23 Natradio
18:53 Liga
12:09 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
04:20 Natradio
08:11 WeekendMorgen
13:37 Smag på P3
14:48 Alpha Omega
19:33 Liga
10:51 Gandhi
22:41 Aftenvagten
01:20 Natradio
15:11 Pressen på P3
10:23 P3 med Signe Amtoft
16:26 Liga
11:49 Gandhi
19:07 Rodeo
15:12 Pressen på P3
00:25 Natradio
15:28 Pressen på P3
01:17 Natradio
08:21 Danmarks Indsamling på P3
04:18 Natradio
06:25 WeekendMorgen
02:23 Natradio
06:03 WeekendMorgen
05:28 Natradio
15:15 Alpha Omega
08:17 P3 Morgen
20:25 P3 med Signe Amtoft
22:14 Aftenvagten
00:30 Natradio
07:17 Go’ Morgen P3
00:26 Natradio
06:33 Go’ Morgen P3
00:21 Natradio
18:21 Sport på 3’eren
10:08 Gandhi
19:47 Liga
00:24 Natradio
10:07 P3 med Cathrine Nissen
06:33 Go’ Morgen P3
06:26 P3 Morgen
01:23 Natradio
11:45 Gandhi
20:30 Liga
21:32 Liga
18:52 Liga
04:25 Natradio
13:08 Smag på P3
00:20 Natradio
10:08 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
04:16 Natradio
12:12 Smag på P3
00:27 Natradio
11:09 Gandhi
19:26 Sport på 3’eren
05:22 Natradio
13:15 Smag på P3
20:28 P3 med Anders Stegger
08:10 WeekendMorgen
02:34 Natradio
12:12 Smag på P3
07:10 WeekendMorgen
05:26 Natradio
17:10 Rio på P3
02:36 Natradio
01:24 Natradio
14:47 Monte Carlo
09:09 Gandhi
14:46 Monte Carlo
02:26 Natradio
06:03 WeekendMorgen
03:24 Natradio
13:09 Smag på P3
01:26 Natradio
11:39 Gandhi
20:03 Liga
00:23 Natradio
00:29 Natradio
14:38 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
11:12 P3 med Louise Lolle
02:25 Natradio
20:40 Liga
23:45 Aftenvagten
07:17 VinterMorgen
01:26 Natradio
11:07 P3 med Cathrine Nissen
02:25 Natradio
20:32 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
12:16 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
06:30 WeekendMorgen
05:24 Natradio
04:22 Natradio
17:09 Pressen på P3
11:08 Sara og David på P3
01:16 Natradio
14:18 P3 med Cathrine Nissen
06:27 WeekendMorgen
01:16 Natradio
03:17 Natradio
15:27 Monte Carlo
04:34 Natradio
13:56 Smag på P3
05:23 Natradio
01:17 Natradio
21:48 Sommereksperimentet: Lagom
01:24 Natradio
21:26 Sport på 3’eren
Touren på P3
14:45 P3 med Cathrine Nissen
18:41 P3 med Louise Lolle
01:21 Natradio
22:19 Aftenvagten
05:30 Natradio
21:30 Aftenvagten
03:25 Natradio
21:32 Aftenvagten
05:24 Natradio
15:24 Monte Carlo
05:16 Natradio
18:43 Sport på 3’eren
03:23 Natradio
15:52 Sport på 3’eren
04:24 Natradio
16:09 Pressen på P3
Natradio
08:14 P3 Morgen: Med Christina Bjørn
20:07 P3 med Cathrine Nissen
16:10 Pressen på P3
09:15 Sara og David på P3
02:25 Natradio
10:10 Sara og David på P3
02:16 Natradio
16:20 Pressen på P3
18:49 Liga
15:36 Monte Carlo
03:22 Natradio
01:24 Natradio
15:43 P3 med Mie Rasmussen
05:25 Natradio
13:22 P3 med Sara Frost
21:10 Liga
03:23 Natradio
10:45 Sara og David på P3
04:16 Natradio
23:17 Aftenvagten
02:52 Natradio
14:28 Monte Carlo
00:16 Natradio
03:14 Natradio
15:32 Monte Carlo
08:43 EfterårsMorgen på P3
23:15 Aftenvagten
20:23 Liga
05:14 Natradio
15:52 Monte Carlo
02:14 Natradio
15:19 Monte Carlo
04:03 Natradio
07:34 Go’ Morgen P3
20:57 Liga
05:45 Natradio
RamadanRadio
17:56 Sport på 3’eren
07:41 P3 SommerMorgen
02:45 Natradio
20:10 P3 med Louise Lolle
07:32 P3 SommerMorgen
01:14 Natradio
17:13 P3 med Mikkel Bagger
05:13 Natradio
P3 i smatten
20:10 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
19:10 P3 med Sara Frost
06:44 Go’ Morgen P3
01:46 Natradio
02:46 Natradio
08:45 P3 Morgen
20:06 P3 med Christina Bjørn
02:13 Natradio
07:56 Go’ Morgen P3
14:48 Sport på 3’eren
22:56 Aftenvagten
04:13 Natradio
P3 Guld
02:45 Natradio
13:09 Smag på P3
13:23 Smag på P3
04:13 Natradio
02:46 Natradio
06:36 WeekendMorgen
18:24 P3 med Tom Bue
05:44 Natradio
03:46 Natradio
07:33 WeekendMorgen
08:25 WeekendMorgen
00:52 Natradio
15:21 Pressen på P3
13:23 Smag på P3
22:51 P3 med Emil Nørlund
05:14 Natradio
20:17 P3 med Nicholas Kawamura
13:30 A-kæden
22:24 P3 med Nicholas Kawamura
04:17 Natradio
02:46 Natradio
14:35 Smag på P3
06:54 Go’ Morgen P3
17:44 P3 med Mikkel Bagger
06:13 WeekendMorgen: Med Mikkel Bagger
14:31 Smag på P3
17:32 Pressen på P3
05:39 Natradio
13:56 Smag på P3
00:39 Natradio
20:57 Danmark her og der
05:03 Natradio
15:44 Sport på 3’eren
01:03 Natradio
22:07 P3 med Emil Nørlund
17:42 Pressen på P3
14:38 Smag på P3
23:05 P3 med Mie Rasmussen
13:56 Smag på P3
03:37 Natradio
18:03 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
21:52 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
08:21 Go’ Morgen P3
01:39 Natradio
17:38 Pressen på P3
13:24 Smag på P3
06:56 WeekendMorgen: Med Mikkel Bagger
00:34 Natradio
19:31 P3 med Mie Rasmussen
10:25 Mads & Monopolet
16:06 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
05:30 Natradio
21:03 Sport på 3’eren
12:41 Smag på P3
01:03 Natradio
17:28 Pressen på P3
09:46 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
13:21 Smag på P3
05:03 Natradio
18:30 Sport på 3’eren
01:43 Natradio
12:22 Smag på P3
07:33 WeekendMorgen: Med Mikkel Bagger
04:32 Natradio
21:29 P3 med Emil Nørlund
16:55 Sport på 3’eren
18:08 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
14:40 Smag på P3
02:38 Natradio
21:32 Sport på 3’eren
06:18 EfterårsMorgen på P3
15:32 Pressen på P3
03:42 Natradio
20:41 Danmark her og der
09:56 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
16:41 Pressen på P3
06:11 EfterårsMorgen på P3
01:38 Natradio
10:56 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
23:34 P3 med Emil Nørlund
07:03 WeekendMorgen: Med Tom Bue
23:32 P3 med Emil Nørlund
19:07 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
14:07 Smag på P3
03:28 Natradio
16:05 Det Sorte Ur
10:03 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
06:12 EfterårsMorgen på P3
02:32 Natradio
22:03 P3 med Emil Nørlund
11:47 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
18:41 Sport på 3’eren
08:26 WeekendMorgen: Med Mikkel Bagger
14:44 Fordomsfrekvensen
04:38 Natradio
17:44 A-kæden
10:49 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
00:05 Natradio
06:34 Go’ Morgen P3
19:55 Danmark her og der
13:35 Smag på P3
01:32 Natradio
15:05 A-kæden
10:02 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
22:03 P3 med Emil Nørlund
14:51 Smag på P3
05:03 Natradio
00:05 Natradio
10:27 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
17:27 Sport på 3’eren
07:03 WeekendMorgen: Med Mikkel Bagger
23:05 P3 med Emil Nørlund
12:35 P3 med Mikkel Bagger
03:32 Natradio
00:05 Natradio
18:51 Danmark her og der
09:49 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
21:56 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
15:30 Pressen på P3
06:22 Go’ Morgen P3
02:30 Natradio
22:03 P3 med Mie Rasmussen
18:57 Sport på 3’eren
12:42 Smag på P3
Xperimentet
19:51 Sport på 3’eren
16:16 Sport på 3’eren
13:42 Smag på P3
10:37 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
07:50 WeekendMorgen: Med Mikkel Bagger
04:28 Natradio
01:21 Natradio
23:23 P3 med Emil Nørlund
20:13 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
17:37 Sport på 3’eren
Fordomsfrekvensen
11:56 Mads & Monopolet
08:18 WeekendMorgen: Med Mikkel Bagger
05:28 Natradio
02:18 Natradio
16:43 Pressen på P3
13:45 Smag på P3
10:26 P3 med Jonas Hansen
07:44 Go’ Morgen P3
04:46 Natradio
01:21 Natradio
21:52 Sport på 3’eren
18:42 Sport på 3’eren
15:19 Pressen på P3
12:47 Smag på P3
09:31 P3 med Jonas Hansen
06:45 Go’ Morgen P3
03:28 Natradio
23:27 P3 med Mie Rasmussen
20:51 Satire på P3
17:38 Pressen på P3
14:12 Smag på P3
11:30 P3 med Jonas Hansen
08:45 Go’ Morgen P3
05:34 Natradio
02:29 Natradio
22:48 P3 med Mie Rasmussen
16:22 Pressen på P3
13:52 Smag på P3
10:50 P3 med Jonas Hansen
07:21 Go’ Morgen P3
04:46 Natradio
01:13 Natradio
21:30 P3 med Mikkel Bagger
18:48 Sport på 3’eren
15:18 Pressen på P3
12:18 Smag på P3
09:35 P3 med Jonas Hansen
06:45 Go’ Morgen P3
03:20 Natradio
00:31 Natradio
13:51 Smag på P3