Ikke mer’ mig (Niklas fuck dig)

Denne sang af Niklas er blevet spillet 381 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret søn 25. september 2011. Grafen viser afspilninger pr. dag.

Information

Indsp.år 2011
Indsp.land Danmark
Komponist Lars Pedersen
Komponist Niklas
Producer Chief 1
Salgskunstner Niklas
Medvirkende Niklas (Sang)

Kilde: DR

Afspilningslog

Dato Program
05:25 Natradio
14:08 Liga
16:15 Alpha Omega
09:13 Rodeo Parlamentet
21:09 Liga
16:10 Touren på P3 med Superliga
20:35 P3 med Sara Frost
08:09 WeekendMorgen
20:35 P3 med Sara Frost
06:07 WeekendMorgen
01:17 Natradio
16:34 P3 med Jesper Holm
04:17 Natradio
10:52 Gandhi
04:16 Natradio
06:12 WeekendMorgen
19:12 Liga
12:22 Smag på P3
01:25 Natradio
08:39 Go’ Morgen P3
17:17 Liga
21:43 Liga
03:24 Natradio
22:48 P3 med Mads Gundersen
03:18 Natradio
19:12 Liga
12:41 Smag på P3
01:23 Natradio
18:53 Liga
12:09 P3 med Pelle Peter Jensen
04:20 Natradio
08:11 WeekendMorgen
13:37 Smag på P3
14:48 Alpha Omega
19:33 Liga
10:51 Gandhi
22:41 Aftenvagten
01:20 Natradio
15:11 Pressen på P3
10:23 P3 med Signe Amtoft
16:26 Liga
11:49 Gandhi
19:07 Rodeo
15:12 Pressen på P3
00:25 Natradio
15:28 Pressen på P3
01:17 Natradio
04:18 Natradio
06:25 WeekendMorgen
02:23 Natradio
06:03 WeekendMorgen
05:28 Natradio
15:15 Alpha Omega
08:17 P3 Morgen
20:25 P3 med Signe Amtoft
22:14 Aftenvagten
00:30 Natradio
07:17 Go’ Morgen P3
00:26 Natradio
06:33 Go’ Morgen P3
00:21 Natradio
18:21 Sport på 3’eren
10:08 Gandhi
19:47 Liga
00:24 Natradio
10:07 P3 med Cathrine Nissen
06:33 Go’ Morgen P3
06:26 P3 Morgen
01:23 Natradio
11:45 Gandhi
20:30 Liga
21:32 Liga
18:52 Liga
04:25 Natradio
13:08 Smag på P3
00:20 Natradio
10:08 P3 med Pelle Peter Jensen
04:16 Natradio
12:12 Smag på P3
00:27 Natradio
11:09 Gandhi
19:26 Sport på 3’eren
05:22 Natradio
13:15 Smag på P3
20:28 P3 med Anders Stegger
08:10 WeekendMorgen
02:34 Natradio
12:12 Smag på P3
07:10 WeekendMorgen
05:26 Natradio
17:10 Rio på P3
02:36 Natradio
01:24 Natradio
14:47 Monte Carlo
09:09 Gandhi
14:46 Monte Carlo
02:26 Natradio
06:03 WeekendMorgen
03:24 Natradio
13:09 Smag på P3
01:26 Natradio
11:39 Gandhi
20:03 Liga
00:23 Natradio
00:29 Natradio
14:38 P3 med Pelle Peter Jensen
11:12 P3 med Louise Lolle
02:25 Natradio
20:40 Liga
23:45 Aftenvagten
07:17 VinterMorgen
01:26 Natradio
11:07 P3 med Cathrine Nissen
02:25 Natradio
20:32 P3 med Pelle Peter Jensen
12:16 P3 med Pelle Peter Jensen
06:30 WeekendMorgen
05:24 Natradio
04:22 Natradio
17:09 Pressen på P3
11:08 Sara og David på P3
01:16 Natradio
14:18 P3 med Cathrine Nissen
06:27 WeekendMorgen
01:16 Natradio
03:17 Natradio
15:27 Monte Carlo
04:34 Natradio
13:56 Smag på P3
05:23 Natradio
01:17 Natradio
21:48 Sommer​eksperimentet: Lagom
21:26 Sport på 3’eren
14:45 P3 med Cathrine Nissen
18:41 P3 med Louise Lolle
01:21 Natradio
22:19 Aftenvagten
05:30 Natradio
21:30 Aftenvagten
03:25 Natradio
21:32 Aftenvagten
05:24 Natradio
15:24 Monte Carlo
05:16 Natradio
18:43 Sport på 3’eren
03:23 Natradio
15:52 Sport på 3’eren
04:24 Natradio
16:09 Pressen på P3
08:14 P3 Morgen med Christina Bjørn
20:07 P3 med Cathrine Nissen
16:10 Pressen på P3
09:15 Sara og David på P3
02:25 Natradio
10:10 Sara og David på P3
02:16 Natradio
16:20 Pressen på P3
15:36 Monte Carlo
03:22 Natradio
01:24 Natradio
15:43 P3 med Mie Rasmussen
05:25 Natradio
13:22 P3 med Sara Frost
21:10 Liga
03:23 Natradio
10:45 Sara og David på P3
04:16 Natradio
23:17 Aftenvagten
02:52 Natradio
14:28 Monte Carlo
00:16 Natradio
03:14 Natradio
15:32 Monte Carlo
08:43 EfterårsMorgen på P3
23:15 Aftenvagten
20:23 Liga
05:14 Natradio
15:52 Monte Carlo
02:14 Natradio
15:19 Monte Carlo
04:03 Natradio
07:34 Go’ Morgen P3
20:57 Liga
05:45 Natradio
17:56 Sport på 3’eren
07:41 P3 SommerMorgen
02:45 Natradio
20:10 P3 med Louise Lolle
07:32 P3 SommerMorgen
01:14 Natradio
17:13 P3 med Mikkel Bagger
05:13 Natradio
20:10 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
19:10 P3 med Sara Frost
06:44 Go’ Morgen P3
01:46 Natradio
02:46 Natradio
08:45 P3 Morgen
20:06 P3 med Christina Bjørn
02:13 Natradio
07:56 Go’ Morgen P3
14:48 Sport på 3’eren
22:56 Aftenvagten
04:13 Natradio
02:45 Natradio
13:09 Smag på P3
13:23 Smag på P3
05:13 Natradio
02:46 Natradio
06:36 WeekendMorgen
18:24 P3 med Tom Bue
05:44 Natradio
03:46 Natradio
07:33 WeekendMorgen
08:25 WeekendMorgen
00:52 Natradio
15:21 Pressen på P3
13:23 Smag på P3
22:51 P3 med Emil Nørlund
05:14 Natradio
20:17 P3 med Nicholas Kawamura
13:30 A-kæden
22:24 P3 med Nicholas Kawamura
04:17 Natradio
02:46 Natradio
14:35 Smag på P3
06:54 Go’ Morgen P3
17:44 P3 med Mikkel Bagger
06:13 WeekendMorgen med Mikkel Bagger
14:31 Smag på P3
17:32 Pressen på P3
05:39 Natradio
13:56 Smag på P3
00:39 Natradio
20:57 Danmark her og der
05:03 Natradio
15:44 Sport på 3’eren
01:03 Natradio
22:07 P3 med Emil Nørlund
17:42 Pressen på P3
14:38 Smag på P3
23:05 P3 med Mie Rasmussen
13:56 Smag på P3
03:37 Natradio
18:03 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
21:52 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
08:21 Go’ Morgen P3
01:39 Natradio
17:38 Pressen på P3
13:24 Smag på P3
06:56 WeekendMorgen med Mikkel Bagger
00:34 Natradio
19:31 P3 med Mie Rasmussen
10:25 Mads & Monopolet
16:06 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
05:30 Natradio
21:03 Sport på 3’eren
12:41 Smag på P3
01:03 Natradio
17:28 Pressen på P3
09:46 Radioens Efterretnings​tjeneste - R.E.T.
13:21 Smag på P3
05:03 Natradio
18:30 Sport på 3’eren
01:43 Natradio
12:22 Smag på P3
07:33 WeekendMorgen med Mikkel Bagger
04:32 Natradio
21:29 P3 med Emil Nørlund
16:55 Sport på 3’eren
18:08 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
14:40 Smag på P3
02:38 Natradio
21:32 Sport på 3’eren
06:18 EfterårsMorgen på P3
15:32 Pressen på P3
03:42 Natradio
20:41 Danmark her og der
09:56 Radioens Efterretnings​tjeneste - R.E.T.
16:41 Pressen på P3
06:11 EfterårsMorgen på P3
01:38 Natradio
10:56 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
23:34 P3 med Emil Nørlund
07:03 WeekendMorgen med Tom Bue
23:32 P3 med Emil Nørlund
19:07 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
14:07 Smag på P3
03:28 Natradio
16:05 Det Sorte Ur
10:03 Radioens Efterretnings​tjeneste - R.E.T.
06:12 EfterårsMorgen på P3
02:32 Natradio
22:03 P3 med Emil Nørlund
11:47 Radioens Efterretnings​tjeneste - R.E.T.
18:41 Sport på 3’eren
08:26 WeekendMorgen med Mikkel Bagger
14:44 Fordomsfrekvensen
04:38 Natradio
17:44 A-kæden
10:49 Radioens Efterretnings​tjeneste - R.E.T.
00:05 Natradio
06:34 Go’ Morgen P3
19:55 Danmark her og der
13:35 Smag på P3
01:32 Natradio
15:05 A-kæden
10:02 Radioens Efterretnings​tjeneste - R.E.T.
22:03 P3 med Emil Nørlund
14:51 Smag på P3
05:03 Natradio
00:05 Natradio
10:27 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
17:27 Sport på 3’eren
07:03 WeekendMorgen med Mikkel Bagger
23:05 P3 med Emil Nørlund
12:35 P3 med Mikkel Bagger
03:32 Natradio
00:05 Natradio
18:51 Danmark her og der
09:49 Radioens Efterretnings​tjeneste - R.E.T.
21:56 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
15:30 Pressen på P3
06:22 Go’ Morgen P3
02:30 Natradio
22:03 P3 med Mie Rasmussen
18:57 Sport på 3’eren
12:42 Smag på P3
23:05 Xperimentet
19:51 Sport på 3’eren
16:16 Sport på 3’eren
13:42 Smag på P3
10:37 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
07:50 WeekendMorgen med Mikkel Bagger
04:28 Natradio
01:21 Natradio
23:23 P3 med Emil Nørlund
20:13 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
17:37 Sport på 3’eren
14:03 Fordomsfrekvensen
11:56 Mads & Monopolet
08:18 WeekendMorgen med Mikkel Bagger
05:28 Natradio
02:18 Natradio
16:43 Pressen på P3
13:45 Smag på P3
10:26 P3 med Jonas Hansen
07:44 Go’ Morgen P3
04:46 Natradio
01:21 Natradio
21:52 Sport på 3’eren
18:42 Sport på 3’eren
15:19 Pressen på P3
12:47 Smag på P3
09:31 P3 med Jonas Hansen
06:45 Go’ Morgen P3
03:28 Natradio
23:27 P3 med Mie Rasmussen
20:51 Satire på P3
17:38 Pressen på P3
14:12 Smag på P3
11:30 P3 med Jonas Hansen
08:45 Go’ Morgen P3
05:34 Natradio
02:29 Natradio
22:48 P3 med Mie Rasmussen
16:22 Pressen på P3
13:52 Smag på P3
10:50 P3 med Jonas Hansen
07:21 Go’ Morgen P3
04:46 Natradio
01:13 Natradio
21:30 P3 med Mikkel Bagger
18:48 Sport på 3’eren
15:18 Pressen på P3
12:18 Smag på P3
09:35 P3 med Jonas Hansen
06:45 Go’ Morgen P3
03:20 Natradio
00:31 Natradio
13:51 Smag på P3