Renaissance Girls

Denne sang af Oh Land er blevet spillet 440 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret man 20. maj 2013. Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

  • År #
  • 2019 1
  • 2018 11
  • 2016 26
  • 2015 34
  • 2014 64
  • 2013 304

Afspilninger på tværs af kanaler

Afspilningslog

Dato Program
18:35 Festival på P3
01:46 Natradio
02:10 Natradio
06:29 WeekendMorgen
02:40 Natradio
05:56 Natradio
05:10 Natradio
00:53 Natradio
00:50 Natradio
00:46 Natradio
05:45 Natradio
00:28 Natradio
02:36 Natradio
19:40 P3 med Andrew Moyo
06:39 Go’ Morgen P3
02:25 Natradio
15:10 P3 med Signe Amtoft
07:15 WeekendMorgen
03:46 Natradio
08:56 Go’ Morgen P3
12:48 Smag på P3
Smag på P3
03:25 Natradio
15:58 Tue og Tony
03:26 Natradio
15:26 Tue og Tony
21:31 Aftenvagten
10:08 Gandhi
05:29 Natradio
14:07 P3 med Andrew Moyo
03:35 Natradio
14:55 Tue og Tony
02:35 Natradio
14:28 Tue og Tony
22:16 Aftenvagten
19:06 P3 med Andrew Moyo
04:16 Natradio
08:57 P3 med Nicholas Kawamura
12:15 Årsopgørelsen
15:08 P3 med Signe Amtoft
23:39 P3 med Andrew Moyo
20:20 P3 med Cathrine Nissen
04:24 Natradio
18:11 Rodeo
03:50 Natradio
12:18 Smag på P3
05:24 Natradio
19:37 Rodeo
14:41 Smag på P3
03:25 Natradio
18:32 Rodeo
04:18 Natradio
00:58 Natradio
05:15 Natradio
08:44 SommerMorgen
06:57 SommerMorgen
03:27 Natradio
00:15 Natradio
17:34 P3 med Signe Amtoft
00:57 Natradio
00:46 Natradio
19:15 Liga
00:16 Natradio
00:16 Natradio
17:34 P3 med Signe Amtoft
02:55 Natradio
14:03 Smag på P3
02:12 Natradio
01:58 Natradio
01:13 Natradio
16:56 Pressen på P3
19:07 P3 med Sara Frost
19:19 P3 med Mikkel Bagger
03:47 Natradio
14:08 Alpha Omega
15:53 P3 med Gyrith Cecilie Ross
07:33 Go’ Morgen P3
02:46 Natradio
09:35 Gandhi
00:37 Natradio
06:27 Go’ Morgen P3
20:48 P3 med Mathias Buch Jensen
06:46 P3 Morgen
04:54 Natradio
23:21 P3 med Kristian Stanley Halse
17:05 P3 med Mikkel Borg
08:34 SommerMorgen
05:29 Natradio
05:46 Natradio
05:46 Natradio
13:36 Smag på P3
14:49 P3 med Mathias Buch Jensen
21:48 Liga
13:38 Smag på P3
07:33 Go’ Morgen P3
00:16 Natradio
14:57 P3 med Mathias Buch Jensen
05:03 Natradio
06:40 WeekendMorgen
04:14 Natradio
20:32 Liga
14:56 Monte Carlo
04:13 Natradio
15:10 Monte Carlo
00:53 Natradio
04:10 Natradio
21:24 Mens vi venter
02:53 Natradio
07:23 WeekendMorgen
03:46 Natradio
21:16 Aftenvagten
00:54 Natradio
08:18 Go’ Morgen P3
04:13 Natradio
11:45 P3 med Cathrine Nissen
07:41 Go’ Morgen P3
04:54 Natradio
15:10 P3 med Mikkel Bagger
05:06 Natradio
11:42 P3 med Louise Lolle
07:04 Go’ Morgen P3
03:13 Natradio
10:22 P3 med Louise Lolle
20:11 P3 med Gyrith Cecilie Ross
00:53 Natradio
11:16 P3 med Louise Lolle
09:21 P3 med Louise Lolle
16:52 Sport på 3’eren
03:46 Natradio
15:53 P3 med Gyrith Cecilie Ross
22:22 Aftenvagten
03:47 Natradio
00:12 Natradio
20:10 P3 med Pelle Peter Jensen
00:16 Natradio
10:35 P3 med Signe Vadgaard
04:53 Natradio
11:44 P3 med Pelle Peter Jensen
13:23 Smag på P3
13:23 Smag på P3
15:57 Monte Carlo
00:46 Natradio
20:40 Sport på 3’eren
01:53 Natradio
20:36 Sport på 3’eren
23:16 Aftenvagten
13:03 Smag på P3
23:16 Aftenvagten
15:26 Monte Carlo
02:53 Natradio
23:22 P3 med Cathrine Nissen
07:22 WeekendMorgen
18:26 Liga
08:16 Go’ Morgen P3
01:10 Natradio
15:30 Monte Carlo
05:38 Natradio
03:39 Natradio
18:31 Liga
08:54 Go’ Morgen P3
01:33 Natradio
15:05 Monte Carlo
06:02 Go’ Morgen P3
23:05 P3 med Cathrine Nissen
13:02 Sport på 3’eren
04:32 Natradio
14:19 P3 med Cathrine Nissen
07:03 WeekendMorgen
01:40 Natradio
03:10 Natradio
18:27 Liga
10:21 Sara og David på P3
00:34 Natradio
04:38 Natradio
22:49 Aftenvagten
10:34 Sara og David på P3
02:35 Natradio
21:17 Aftenvagten
13:44 Smag på P3: Pjækkedag med Major Lazer
07:34 SommerMorgen
18:38 Sport på 3’eren
11:03 50 år med highlights på P3
04:44 Natradio
15:07 P3 med Kenneth K
06:57 WeekendMorgen
01:40 Natradio
12:48 Smag på P3
03:09 Natradio
19:51 Liga
04:50 Natradio
00:35 Natradio
17:30 Pressen på P3
08:09 SommerMorgen
21:29 Aftenvagten
14:47 P3 med Sara Frost
08:34 SommerMorgen
05:03 Natradio
19:03 Liga
07:57 SommerMorgen
02:38 Natradio
17:26 Sport på 3’eren
04:32 Natradio
15:10 P3 med Cathrine Nissen
06:57 WeekendMorgen
01:40 Natradio
Smag på P3
03:10 Natradio
18:04 P3 med Mikkel Bagger
09:45 P3 med Cathrine Nissen
00:34 Natradio
05:03 Natradio
21:40 Sommer​eksperimentet: Lagom
11:04 P3 med Cathrine Nissen
01:54 Natradio
16:00 Den sorte sæk
06:02 SommerMorgen
23:05 P3 med Gyrith Cecilie Ross
19:24 Sport på 3’eren
08:27 WeekendMorgen
17:56 Den sorte sæk
06:15 SommerMorgen
01:39 Natradio
20:54 P3 med Emil Nørlund
13:45 Smag på P3
04:34 Natradio
16:05 Den sorte sæk
11:02 Sommerskolen
02:03 Natradio
17:42 Den sorte sæk
22:14 Sommer​eksperimentet: Lagom
12:57 Smag på P3
05:03 Natradio
01:49 Natradio
16:24 Sport på 3’eren
06:57 WeekendMorgen
23:08 P3 med Emil Nørlund
11:50 P3 med Cathrine Nissen
03:03 Natradio
18:39 Sport på 3’eren
08:17 SommerMorgen
01:10 Natradio
16:17 P3 med Emil Nørlund
06:20 SommerMorgen
11:03 Sommerskolen
03:39 Natradio
20:52 P3 med Gyrith Cecilie Ross
08:45 SommerMorgen
01:54 Natradio
18:33 Sport på 3’eren
Smag på P3
05:03 Natradio
00:05 Natradio
15:57 Sport på 3’eren
07:33 WeekendMorgen
23:09 P3 med Emil Nørlund
11:33 P3 med Cathrine Nissen
04:10 Natradio
Touren på P3
05:46 Natradio
01:39 Natradio
19:57 P3 med Cathrine Nissen
09:33 Sommerskolen
17:04 Touren på P3
21:03 Sport på 3’eren
13:12 Smag på P3
05:03 Natradio
18:50 P3 med Gyrith Cecilie Ross
11:55 Sommerskolen
03:18 Natradio
17:40 Touren på P3
09:58 P3 med Cathrine Nissen
01:03 Natradio
04:38 Natradio
20:57 P3 med Louise Lolle
Sommerskolen
02:38 Natradio
18:03 P3 med Louise Lolle
00:34 Natradio
13:39 Smag på P3
05:03 Natradio
19:57 P3 med Louise Lolle
02:31 Natradio
22:03 Sommer​eksperimentet: YOLO
14:49 P3 med Louise Lolle
04:03 Natradio
18:04 P3 med Emil Nørlund
08:26 WeekendMorgen
00:34 Natradio
11:19 P3 med Cathrine Nissen
03:03 Natradio
23:05 P3 med Louise Lolle
14:03 Touren på P3
05:33 Natradio
20:57 P3 med Mie Rasmussen
02:39 Natradio
18:04 P3 med Mie Rasmussen
08:05 SommerMorgen
00:39 Natradio
15:34 Touren på P3
06:14 SommerMorgen
21:57 P3 med Louise Lolle
04:03 Natradio
19:57 P3 med Cathrine Nissen
10:52 P3 med Louise Lolle
01:03 Natradio
08:30 WeekendMorgen
12:53 Smag på P3
05:32 Natradio
Pressen på P3
P3 med Mathias Buch Jensen
02:46 Natradio
22:50 Aftenvagten
14:57 P3 med Julie Bundgaard
06:20 Go’ Morgen P3
01:11 Natradio
18:02 P3 med David Mandel
11:53 P3 med Mathias Buch Jensen
03:03 Natradio
12:30 Smag på P3
05:03 Natradio
19:57 P3 med Louise Lolle
Le Mans på P3
Le Mans på P3
Le Mans på P3
Le Mans på P3
Le Mans på P3
04:10 Natradio
12:49 Smag på P3
01:10 Natradio
10:28 P3 med Sara Frost
03:40 Natradio
17:32 Pressen på P3
08:46 Go’ Morgen P3
02:03 Natradio
20:43 P3 med Emil Nørlund
10:57 P3 med Sara Frost
05:03 Natradio
19:22 P3 med Emil Nørlund
07:41 Go’ Morgen P3
01:50 Natradio
16:19 P3 med Cathrine Nissen
10:03 50 års highlights med P3
04:44 Natradio
02:10 Natradio
15:23 Monte Carlo
05:47 Natradio
23:05 Aftenvagten
03:41 Natradio
Sara og David på P3
07:57 Go’ Morgen P3
01:33 Natradio
22:19 Liga
14:04 Monte Carlo
05:03 Natradio
17:51 Pressen på P3
10:43 Sara og David på P3
02:41 Natradio
15:25 Sport på 3’eren
07:35 WeekendMorgen
00:34 Natradio
12:44 Musikquizzen
05:39 Natradio
11:17 Sara og David på P3
01:40 Natradio
15:53 Monte Carlo
04:33 Natradio
20:29 Liga
09:40 Sara og David på P3
00:39 Natradio
14:03 Monte Carlo
05:35 Natradio
21:16 Aftenvagten
08:04 Go’ Morgen P3
03:32 Natradio
18:56 Sport på 3’eren
50 års highlights med P3
01:43 Natradio
16:02 Sport på 3’eren
06:57 WeekendMorgen
20:03 Liga
11:31 Sara og David på P3
02:39 Natradio
18:11 Liga
00:49 Natradio
15:28 Monte Carlo
05:03 Natradio
22:49 Aftenvagten
11:03 Sara og David på P3
03:03 Natradio
21:14 Aftenvagten
19:10 P3 med Louise Lolle
16:10 Sport på 3’eren
13:57 Smag på P3
10:34 50 års highlights med P3
07:48 WeekendMorgen
04:28 Natradio
01:21 Natradio
23:45 P3 med Louise Lolle
17:14 Sport på 3’eren
14:37 P3 med Julie Bundgaard
Mads & Monopolet
08:16 WeekendMorgen
05:28 Natradio
02:17 Natradio
22:37 Liga
19:19 Liga
13:12 Smag på P3
10:11 P3 med Louise Lolle
07:45 Go’ Morgen P3
04:45 Natradio
02:03 Natradio
01:22 Natradio
21:11 Aftenvagten
18:28 Liga
15:43 Monte Carlo
12:53 Smag på P3
09:47 P3 med Mie Rasmussen
06:50 P3 Morgen: Med Louise Lolle
03:28 Natradio
23:50 Aftenvagten
20:12 Liga
17:41 Pressen på P3
14:23 Monte Carlo
11:30 P3 med Louise Lolle
05:35 Natradio
02:30 Natradio
Aftenvagten
19:22 Liga
16:17 Pressen på P3
12:47 Smag på P3
10:37 P3 med Louise Lolle
07:23 Go’ Morgen P3
04:46 Natradio
01:13 Natradio
21:42 Aftenvagten
18:18 Sport på 3’eren
15:14 Sport på 3’eren
09:50 P3 med Louise Lolle
03:21 Natradio
00:31 Natradio
Dyk ned i musikken på flere radiostationer: