Strangers

Denne sang af Sigrid er blevet spillet 379 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

Afspilninger på tværs af kanaler

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
12:02 Popdatering weekend
11:38 Sangskriver: Gæst Siné
11:33 Buffeten på P3: Der, hvor jeg kommer fra, er det påske-kangaroo, der lægger æg
12:20 Popdatering weekend
08:10 WeekendMorgen
03:45 Natradio
11:49 P3 med Nina Marie Lange
22:52 Mixtape
08:17 WeekendMorgen
13:03 Popdatering: Weekend
19:54 Weekend med Bernhard
15:26 Weekend med Bernhard
19:30 Weekend med Bernhard
14:03 Weekend med Bernhard
18:27 Weekend med Bernhard
18:07 Festival på P3
12:17 Musikchefen
02:57 Natradio
22:52 P3 med Tony Scott
18:45 P3 med Kenneth K
13:02 P3 med Tony Scott
12:58 P3 med Tony Scott
17:04 Stegger & Toft
19:03 Liga
01:03 Natradio
22:14 P3 med Tony Scott
00:42 Natradio
13:03 P3 med Mads Gundersen
23:03 Sommeraften
04:38 Natradio
10:50 P3 med Mads Gundersen
08:33 SommerMorgen
21:50 Sommeraften
11:39 P3 med Andrew Moyo
05:50 Natradio
10:02 Hver dag er en fest
18:02 Liga
11:28 P3 med Fie Neergaard
03:36 Natradio
17:56 Touren på P3
23:36 Sommeraften
11:03 P3 med Fie Neergaard
22:50 Sommeraften
14:03 Touren på P3
14:02 Touren på P3
09:41 WeekendMorgen
15:31 P3 med Fie Neergaard
00:05 Natradio
02:03 Natradio
22:54 Pladeselskabet
09:45 Danskerbingo
19:53 VM på P3
02:37 Natradio
23:21 Pladeselskabet
08:19 WeekendMorgen
02:37 Natradio
23:56 Pladeselskabet
22:14 Pladeselskabet
06:03 Go’ Morgen P3
01:03 Natradio
15:37 P3 med Kenneth K
22:56 Pladeselskabet
05:03 Natradio
18:56 P3 med Nicholas Kawamura
21:03 Pladeselskabet
17:04 Stegger & Toft
23:06 Pladeselskabet
02:38 Natradio
17:02 Liga
13:26 Sangskriver: Gæst Katinka Bjerregaard
21:02 Liga
04:38 Natradio
22:41 Pladeselskabet
19:36 P3 med Stine Rosenfeldt
14:45 P3 med Kenneth K
23:07 Pladeselskabet
04:50 Natradio
15:02 Liga
13:02 Sangskriver: Gæst Bryan Rice
23:03 Pladeselskabet
12:04 Moyo Live
01:03 Natradio
22:51 Liga
17:05 P3 med Anders Hagen
13:02 Moyo Live
01:37 Natradio
19:51 Liga
16:47 Liga
12:52 Liga
07:31 WeekendMorgen
01:44 Natradio
15:50 Liga
06:11 WeekendMorgen
00:27 Natradio
09:17 P3 Morgen
02:29 Natradio
11:40 Danskerbingo
05:11 Natradio
16:04 Stegger & Toft
08:03 Go’ Morgen P3
03:13 Natradio
20:44 Liga
10:32 Danskerbingo
04:18 Natradio
09:16 Danskerbingo
02:44 Natradio
13:03 Liga
05:45 Natradio
01:03 Natradio
11:02 P3 med Anders Hagen
03:14 Natradio
21:03 Liga
04:30 Natradio
00:51 Natradio
10:02 Danskerbingo
01:50 Natradio
17:24 Stegger & Toft
09:02 Danskerbingo
03:03 Natradio
14:44 Curlingklubben
07:09 Go’ Morgen P3
00:48 Natradio
18:45 Liga
10:56 Danskerbingo
02:49 Natradio
17:19 Liga
13:39 Liga
06:18 WeekendMorgen
01:44 Natradio
16:15 Liga
12:32 Sangskriver: Gæst Thomas Buttenschøn
05:58 Natradio
00:35 Natradio
19:20 Liga
15:21 Curlingklubben
11:08 Danskerbingo
07:08 Go’ Morgen P3
21:37 Pladeselskabet
18:17 Liga
14:17 Curlingklubben
10:23 Danskerbingo
06:11 Go’ Morgen P3
00:39 Natradio
21:13 Liga
17:28 Stegger & Toft
13:14 Moyo Live
09:17 Danskerbingo
05:40 Natradio
01:36 Natradio
16:26 Stegger & Toft
08:53 Go’ Morgen P3
04:30 Natradio
23:06 Pladeselskabet
18:19 Liga
15:20 Curlingklubben
11:10 Danskerbingo
08:52 Go’ Morgen P3
03:38 Natradio
17:17 Liga
12:19 Liga
07:31 WeekendMorgen
02:30 Natradio
16:37 Liga
06:50 WeekendMorgen
01:40 Natradio
20:15 Liga
15:19 Curlingklubben
10:46 Danskerbingo
05:36 Natradio
00:40 Natradio
16:45 Stegger & Toft
09:46 Danskerbingo
04:38 Natradio
22:45 Pladeselskabet
14:40 Curlingklubben
04:03 Natradio
21:03 Pladeselskabet
11:56 Danskerbingo
02:03 Natradio
21:44 Pladeselskabet
16:03 Liga
06:38 PåskeMorgen
20:03 P3 med Fie Neergaard
12:04 Kliken på P3
04:56 Natradio
18:02 Liga
09:40 PåskeMorgen
03:17 Natradio
16:51 P3 med Anders Hagen
08:02 PåskeMorgen
01:03 Natradio
23:23 Pladeselskabet
20:03 P3 med Svenne Lund Jensen
12:04 Kliken på P3
05:19 Natradio
22:07 Pladeselskabet
10:02 Danskerbingo
02:45 Natradio
21:02 Liga
11:34 Danskerbingo
04:03 Natradio
00:49 Natradio
16:04 P3 med Svenne Lund Jensen
05:32 Natradio
12:05 P3 med Stine Rosenfeldt
03:21 Natradio
15:15 P3 med Stine Rosenfeldt
09:03 WeekendMorgen
01:50 Natradio
07:33 Go’ Morgen P3
22:29 Pladeselskabet
12:04 Moyo Live
03:03 Natradio
21:07 Pladeselskabet
15:05 Curlingklubben
05:37 Natradio
01:56 Natradio
20:50 Liga
08:32 Go’ Morgen P3
23:03 Pladeselskabet
14:41 Curlingklubben
04:45 Natradio
19:39 Liga
10:03 Musikquizzen
03:20 Natradio
17:52 Liga
08:02 WeekendMorgen
01:03 Natradio
14:40 Curlingklubben
03:10 Natradio
22:36 Pladeselskabet
18:43 Liga
12:04 Moyo Live
04:56 Natradio
00:05 Natradio
16:04 Stegger & Toft
09:47 Danskerbingo
02:50 Natradio
23:20 Pladeselskabet
14:02 Curlingklubben
06:33 Go’ Morgen P3
22:03 Pladeselskabet
12:56 Moyo Live
03:49 Natradio
16:02 Liga
05:45 Natradio
01:30 Natradio
Den sorte boks: Danica Curcic
04:03 Natradio
00:05 Natradio
16:05 P3 med Kenneth K
09:44 Danskerbingo
02:03 Natradio
21:52 Pladeselskabet
19:02 Liga
12:03 Moyo Live
09:44 Danskerbingo
03:50 Natradio
21:03 Pladeselskabet
08:10 Go’ Morgen P3
01:57 Natradio
18:52 Liga
13:40 Moyo Live
05:43 Natradio
00:47 Natradio
23:03 Pladeselskabet
20:02 Liga
11:39 Danskerbingo
02:03 Natradio
17:47 Liga
07:03 WeekendMorgen
00:18 Natradio
05:03 Natradio
16:41 Stegger & Toft
03:10 Natradio
19:03 Liga
09:33 Danskerbingo
01:32 Natradio
23:07 Pladeselskabet
17:39 Stegger & Toft
08:10 Go’ Morgen P3
00:05 Natradio
15:52 Curlingklubben
06:32 Go’ Morgen P3
21:33 Pladeselskabet
14:42 Curlingklubben
04:50 Natradio
12:03 Liga
03:22 Natradio
16:03 Liga
09:04 WeekendMorgen
01:03 Natradio
11:32 Danskerbingo
02:31 Natradio
22:24 Pladeselskabet
17:05 Stegger & Toft
07:09 Go’ Morgen P3
00:23 Natradio
22:43 Pladeselskabet
15:05 Curlingklubben
05:37 Natradio
21:11 Pladeselskabet
12:05 Moyo Live
03:31 Natradio
23:56 Pladeselskabet
19:58 Liga
07:33 Go’ Morgen P3
01:03 Natradio
10:39 P3 med Svenne Lund Jensen
20:26 P3 med Svenne Lund Jensen
Den sorte boks: Kristoffer Eriksen
06:56 WeekendMorgen
14:22 Curlingklubben
22:27 Pladeselskabet
01:40 Natradio
09:49 Danskerbingo
21:56 Pladeselskabet
07:44 Go’ Morgen P3
04:17 Natradio
01:20 Natradio
09:21 Danskerbingo
19:14 Liga
04:21 Natradio
21:45 Pladeselskabet
16:55 Stegger & Toft
01:35 Natradio
21:50 Pladeselskabet
10:16 Danskerbingo
04:31 Natradio
13:21 Sangskriver
05:42 Natradio
22:34 Pladeselskabet
20:14 Liga
03:21 Natradio
15:22 Curlingklubben
00:56 Natradio
05:20 Natradio
23:07 Pladeselskabet
16:50 Liga
03:10 Natradio
00:52 Natradio
23:28 Pladeselskabet
04:21 Natradio
01:30 Natradio
21:30 Pladeselskabet
21:45 Pladeselskabet
21:41 Pladeselskabet
22:19 Pladeselskabet
23:14 Pladeselskabet
22:24 Pladeselskabet
23:24 Pladeselskabet
Pladeselskabet
23:28 Pladeselskabet
21:25 Pladeselskabet
23:23 Pladeselskabet
21:22 Pladeselskabet
22:44 Pladeselskabet
21:29 Pladeselskabet
23:44 Pladeselskabet
22:11 Pladeselskabet
23:27 Pladeselskabet
23:39 Pladeselskabet
22:56 Pladeselskabet
23:50 Pladeselskabet
23:49 Pladeselskabet
23:42 Pladeselskabet
23:36 Pladeselskabet
23:43 Pladeselskabet
22:42 Pladeselskabet
23:52 Pladeselskabet
23:42 Pladeselskabet
21:07 Pladeselskabet
21:43 Pladeselskabet
23:25 Pladeselskabet
22:45 Pladeselskabet
22:28 Pladeselskabet
22:16 Pladeselskabet
23:06 Pladeselskabet
22:07 Pladeselskabet