In Peak Fitness Condition

Denne sang af Spleen United er blevet spillet 335 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret tir 4. maj 2010. Grafen viser afspilninger pr. dag.

Information

Indsp.år 2005
Indsp.land Danmark
Komponist Bjarke Parbo Niemann
Komponist Gaute Parbo Niemann
Mixer Carsten Heller
Producer Carsten Heller
Salgskunstner Spleen United
Tekst/forfatter Bjarke Parbo Niemann
Medvirkende Spleen United (Diverse instrumenter, Sang)

Kilde: DR

Mere information på dr.dk/musik

Afspilningslog

Dato Program
18:49 Festival på P3
23:16 P3 med Allan Skovsted
10:45 Musikquizzen
06:09 Go’ Morgen P3
04:34 Natradio
10:55 Musikquizzen
11:54 Gandhi
21:40 Liga
08:23 WeekendMorgen
05:06 Natradio
17:43 Liga
02:06 Natradio
10:35 Gandhi
16:48 Liga
01:35 Natradio
09:55 Musikquizzen
19:57 Liga
06:33 Go’ Morgen P3
11:56 Gandhi
03:34 Natradio
10:35 P3 med Pelle Peter Jensen
14:31 Smag på P3
19:07 Liga
05:34 Natradio
07:52 SommerMorgen
22:07 P3 med Sara Frost
10:31 Sommerprogrammet
20:43 Liga
13:28 P3 med Signe Amtoft
19:06 P3 med Sara Frost
05:35 Natradio
20:34 P3 med Sara Frost
07:51 WeekendMorgen
17:37 P3 med Pelle Peter Jensen
02:49 Natradio
14:38 Smag på P3
20:47 P3 med Gyrith Cecilie Ross
07:50 WeekendMorgen
11:17 Gandhi
09:38 Musikquizzen
15:09 Pressen på P3
22:52 LIGA Special
02:25 Natradio
21:48 Liga
06:52 Go’ Morgen P3
10:57 Gandhi
21:36 Liga
19:38 Liga
14:58 Smag på P3
02:36 Natradio
07:54 WeekendMorgen
19:48 Liga
03:05 Natradio
06:30 WeekendMorgen
15:45 Pressen på P3
02:05 Natradio
02:16 Natradio
16:27 Pressen på P3
00:08 Natradio
08:24 WeekendMorgen
19:39 Liga
06:30 P3 Morgen
14:15 Q på P3
02:32 Natradio
08:18 WeekendMorgen
04:06 Natradio
21:08 Tværs
05:06 Natradio
17:42 P3 med Signe Amtoft
01:24 Natradio
08:27 WeekendMorgen
04:24 Natradio
12:58 Smag på P3
02:05 Natradio
06:22 P3 Morgen
05:37 Natradio
21:06 P3 med Cathrine Nissen
04:51 Natradio
20:34 P3 med David Mandel
05:06 Natradio
21:31 P3 med Sara Frost
20:35 P3 med Cathrine Nissen
11:30 Q på P3
18:37 Sport på 3’eren
04:07 Natradio
11:50 Musikquizzen
06:23 WeekendMorgen
00:09 Natradio
06:15 WeekendMorgen
00:28 Natradio
05:38 Natradio
06:21 Go’ Morgen P3
17:37 Sport på 3’eren
23:12 Aftenvagten
09:23 Gandhi
01:27 Natradio
14:31 Alpha Omega
01:35 Natradio
11:13 Gandhi
03:05 Natradio
10:37 Gandhi
02:06 Natradio
02:06 Natradio
12:49 Smag på P3
02:25 Natradio
12:52 Smag på P3
03:06 Natradio
22:37 Liga
10:33 Musikquizzen
18:31 Rodeo
02:06 Natradio
00:08 Natradio
09:54 Gandhi
01:07 Natradio
13:27 Smag på P3
19:39 P3 med Gyrith Cecilie Ross
02:50 Natradio
14:35 P3 med Pelle Peter Jensen
06:31 WeekendMorgen
18:11 P3 med Anders Stegger
08:04 SommerMorgen
04:25 Natradio
17:20 Touren på P3
04:36 Natradio
09:43 P3 med Anders Hagen
13:53 Smag på P3
23:50 NatLiga
03:35 Natradio
13:36 Smag på P3
05:06 Natradio
21:22 Aftenvagten
05:06 Natradio
07:50 WeekendMorgen
05:37 Natradio
16:30 Pressen på P3
20:56 Liga
00:29 Natradio
16:24 P3 med Gyrith Cecilie Ross
01:06 Natradio
21:25 Sport på 3’eren
22:53 Aftenvagten
01:24 Natradio
18:56 Liga
02:50 Natradio
13:47 Smag på P3
00:50 Natradio
20:21 Liga
04:25 Natradio
10:29 P3 med Louise Lolle
04:25 Natradio
14:42 P3 med Mathias Buch Jensen
11:14 P3 med Pelle Peter Jensen
00:39 Natradio
10:22 Sara og David på P3
04:25 Natradio
13:45 P3 med David Mandel
20:31 P3 med Emil Nørlund
14:46 Monte Carlo
11:46 Julen - din gamle kælling
19:03 Sport på 3’eren
13:56 Smag på P3
08:56 Go’ Morgen P3
02:34 Natradio
17:29 Pressen på P3
10:08 Sara og David på P3
04:06 Natradio
06:29 WeekendMorgen
00:27 Natradio
19:03 Sport på 3’eren
09:11 Sara og David på P3
20:45 Liga
00:08 Natradio
14:28 Monte Carlo
02:07 Natradio
06:32 WeekendMorgen
04:36 Natradio
15:21 P3 med Kenneth K
19:53 Sport på 3’eren
10:22 P3 med Cathrine Nissen
22:49 Sommer​eksperimentet: Lagom
17:09 P3 med Emil Nørlund
01:25 Natradio
16:30 P3 med Cathrine Nissen
04:06 Natradio
23:11 Aftenvagten
16:15 Pressen på P3
20:21 P3 med Emil Nørlund
03:34 Natradio
06:15 WeekendMorgen
04:23 Natradio
14:30 P3 med Julie Bundgaard
08:25 WeekendMorgen
03:36 Natradio
18:50 Liga
11:19 Sara og David på P3
03:24 Natradio
13:56 Smag på P3
01:24 Natradio
09:49 Sara og David på P3
02:07 Natradio
09:48 Sara og David på P3
23:46 Aftenvagten
11:08 Sara og David på P3
02:06 Natradio
06:38 P3 Morgen med Christina Bjørn
09:52 P3 med Louise Lolle
04:34 Natradio
09:23 P3 med Mikkel Bagger
01:06 Natradio
08:37 WeekendMorgen
22:48 Aftenvagten
17:12 P3 med Sara Frost
19:03 Liga
14:40 P3 med Sara Frost
10:02 Sara og David på P3
08:09 Go’ Morgen P3
14:56 Monte Carlo
04:49 Natradio
08:16 WeekendMorgen
05:06 Natradio
23:36 Aftenvagten
11:40 Sara og David på P3
21:38 Liga
15:12 Monte Carlo
04:26 Natradio
06:26 Go’ Morgen P3
04:37 Natradio
14:38 Monte Carlo
00:37 Natradio
08:10 Go’ Morgen P3
14:10 Monte Carlo
13:40 Smag på P3
22:14 OL på P3
12:55 OL på P3
02:26 Natradio
10:03 Sommerrouletten
03:06 Natradio
14:28 Monte Carlo
19:08 P3 med Emil Nørlund
10:48 P3 med Tom Bue
03:06 Natradio
06:33 Go’ Morgen P3
00:26 Natradio
13:48 Smag på P3
05:06 Natradio
03:07 Natradio
05:25 Natradio
13:39 Musikquizzen
02:06 Natradio
13:20 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
07:51 WeekendMorgen
18:45 Liga
13:39 Smag på P3
21:40 Liga
01:25 Natradio
00:39 Natradio
23:12 Aftenvagten
03:06 Natradio
19:40 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
04:25 Natradio
19:31 P3 med Emil Nørlund
21:17 P3 med Rebecca Svensson
14:56 Smag på P3
04:35 Natradio
16:32 Pressen på P3
13:43 Smag på P3
05:06 Natradio
12:52 Smag på P3
09:09 Radioens Efterretnings​tjeneste - R.E.T.
01:24 Natradio
22:53 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
01:34 Natradio
07:16 Go’ Morgen P3
03:06 Natradio
19:03 Sport på 3’eren
16:43 Pressen på P3
20:48 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
11:07 Afrika Nu
14:31 Smag på P3
13:07 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
06:03 WeekendMorgen med Louise Lolle
03:24 Natradio
07:12 SommerMorgen på P3
02:33 Natradio
06:03 WeekendMorgen med Louise Lolle
03:35 Natradio
15:11 Pressen på P3
20:13 Log In på P3
04:20 Natradio
13:25 Smag på P3
07:09 Go’ Morgen P3
17:27 Sport på 3’eren
21:18 P3 med Sara Frost
02:24 Natradio
19:03 Sport på 3’eren
14:41 Smag på P3
05:25 Natradio
09:45 Formiddagen - med Adam & Sara
02:25 Natradio
13:16 Smag på P3
05:28 Natradio
13:56 Smag på P3
02:24 Natradio
06:41 Go’ Morgen P3
18:03 Danmarks Indsamling
11:43 Mads & Monopolet
08:12 WeekendMorgen med Jonas Hansen
03:25 Natradio
20:06 P3 med Carsten Holm
18:35 P3 med Mikkel Bagger
03:35 Natradio
08:33 Go’ Morgen P3
22:24 P3 med Le Gammeltoft
11:32 Formiddagen - med Adam & Sara
20:26 P3 med Camilla Jane Lea
01:17 Natradio
11:09 Formiddagen - med Adam & Sara
18:59 Sport på 3’eren
21:29 P3 med Camilla Jane Lea
20:40 P3 med Le Gammeltoft
03:24 Natradio
20:42 Sport på 3’eren
21:44 P3 med Julie Bundgaard
01:25 Natradio
20:06 P3 med Le Gammeltoft
17:16 VM på P3
14:03 VM på P3
00:21 Natradio
16:05 VM på P3
01:17 Natradio
14:48 Den løse kanon på P3
01:23 Natradio
18:03 Semi på P3
10:50 Formiddagen - med Adam
00:05 Natradio