You Know You Like It

Denne sang af DJ Snake & AlunaGeorge er blevet spillet 468 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

Afspilninger på tværs af kanaler

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
22:17 Selv Tak
20:10 Weekend med Bernhard
20:37 P3 med Michael Bernhard
16:39 Weekend med Bernhard
20:49 Weekend med Bernhard
23:10 P3 med Nicholas Kawamura
16:49 Liga
10:48 Danskerbingo
20:45 Liga
04:05 Natradio
16:15 P3 med Svenne Lund Jensen
03:45 Natradio
11:57 Danskerbingo
01:53 Natradio
18:52 P3 med Kenneth K
16:56 Stegger & Toft
11:57 Musikquizzen
03:20 Natradio
08:42 WeekendMorgen
19:08 Liga
04:06 Natradio
19:39 Liga
04:16 Natradio
15:08 Liga
02:48 Natradio
10:08 Danmarks Indsamling på P3
09:50 Danskerbingo
03:49 Natradio
12:17 Moyo Live
03:47 Natradio
20:38 P3 med Stine Rosenfeldt
08:16 Go’ Morgen P3
00:22 Natradio
18:08 P3 med Mads Gundersen
09:45 WeekendMorgen
11:07 Danskerbingo
18:42 Liga
01:05 Natradio
13:37 Liga
04:17 Natradio
08:15 Go’ Morgen P3
04:34 Natradio
19:06 P3 med David Mandel
00:21 Natradio
10:08 Musikquizzen
03:44 Natradio
19:51 Liga
13:15 Lågsus
16:42 Stegger & Toft
02:06 Natradio
13:37 Lågsus
17:51 Stegger & Toft
04:06 Natradio
01:38 Natradio
06:40 Go’ Morgen P3
05:17 Natradio
22:34 Sommeraften
01:47 Natradio
21:33 Sommeraften
19:07 Liga
01:47 Natradio
19:46 P3 med Mads Axelsen
16:21 Touren på P3
05:52 Natradio
13:15 Lågsus
21:33 Sommeraften
16:09 P3 med Mikkel Rosendal
02:16 Natradio
18:40 P3 med Kenneth K
02:17 Natradio
19:24 Liga
04:46 Natradio
16:56 P3 med Mads Gundersen
05:49 Natradio
02:17 Natradio
02:35 Natradio
10:28 De Gode Nyheder
09:39 P3 med Signe Amtoft
04:48 Natradio
06:57 WeekendMorgen
02:53 Natradio
20:21 Liga
04:18 Natradio
Den sorte boks
05:14 Natradio
18:36 Liga
05:48 Natradio
15:17 Liga
03:06 Natradio
16:45 P3’s Museum for Kunst
22:28 P3 med Signe Amtoft
02:06 Natradio
20:33 P3 med Signe Amtoft
16:48 P3’s Museum for Kunst
23:32 Pladeselskabet
08:43 Go’ Morgen P3
23:19 P3 med Regitze Engelhardt
02:56 Natradio
10:06 P3 med Svenne Lund Jensen
06:50 P3 Morgen
05:33 Natradio
09:07 P3 med Svenne Lund Jensen
11:41 Musikquizzen
23:17 Aftenvagten
03:17 Natradio
09:20 Danskerbingo
02:06 Natradio
23:35 Aftenvagten
15:12 Liga
00:18 Natradio
23:47 Aftenvagten
04:18 Natradio
12:11 Lågsus
02:32 Natradio
09:28 Ældrerådet
08:52 WeekendMorgen
22:56 Aftenvagten
01:47 Natradio
05:17 Natradio
11:32 Q på P3
23:29 Aftenvagten
07:20 WeekendMorgen
01:35 Natradio
08:52 WeekendMorgen
15:09 Touren på P3
17:53 P3 med Mads Axelsen
18:07 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
04:06 Natradio
17:07 Liga: På Bryggen
00:46 Natradio
06:07 WeekendMorgen
02:06 Natradio
18:46 P3 med Signe Amtoft
06:26 Go’ Morgen P3
15:44 Tue og Tony
07:57 WeekendMorgen
18:09 Liga
17:15 Lågsus
04:16 Natradio
12:52 P3 med Svenne Lund Jensen
13:49 Liga
13:07 Smag på P3
01:06 Natradio
06:06 WeekendMorgen
18:15 Liga
17:08 Liga
23:46 Aftenvagten
08:32 P3 Morgen
12:18 Smag på P3
23:21 Aftenvagten
20:30 Barometeret
09:22 Gandhi
18:36 P3 med Mads Axelsen
14:16 Tue og Tony
03:14 Natradio
06:27 Go’ Morgen P3
02:53 Natradio
17:53 P3 med Svenne Lund Jensen
00:16 Natradio
08:46 Go’ Morgen P3
18:49 P3 med Svenne Lund Jensen
16:15 Lågsus
04:14 Natradio
06:20 Go’ Morgen P3
23:43 P3 med Cathrine Nissen
16:55 Lågsus
11:57 P3 med Signe Amtoft
18:27 Godt nyt
06:38 P3 Morgen
00:16 Natradio
08:27 P3 Morgen
15:43 P3 med Signe Amtoft
19:49 Liga
08:50 Go’ Morgen P3
16:44 Pressen på P3
08:41 Go’ Morgen P3
16:45 Pressen på P3
06:11 WeekendMorgen
20:51 Liga
12:37 P3 med Nicholas Kawamura
08:16 Go’ Morgen P3
04:53 Natradio
02:13 Natradio
08:49 Go’ Morgen P3
12:35 P3 med Nicholas Kawamura
04:53 Natradio
15:53 Pressen på P3
07:49 Go’ Morgen P3
04:53 Natradio
17:40 P3 med Gyrith Cecilie Ross
07:41 Go’ Morgen P3
00:15 Natradio
19:26 Liga
15:29 P3 med Andrew Moyo
03:13 Natradio
06:23 P3 Morgen
17:37 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
22:24 Liga
17:53 P3 med Gyrith Cecilie Ross
00:44 Natradio
19:13 Rodeo
02:15 Natradio
13:37 P3 med Nicholas Kawamura
08:39 Go’ Morgen P3
02:13 Natradio
06:32 WeekendMorgen
04:14 Natradio
16:56 Liga
17:34 P3 med Gyrith Cecilie Ross
01:28 Natradio
20:37 Liga
01:28 Natradio
17:56 P3 med Gyrith Cecilie Ross
20:53 P3 med Cathrine Nissen
17:52 P3 med Gyrith Cecilie Ross
08:33 WeekendMorgen
03:15 Natradio
15:10 Liga
12:38 P3 med Nicholas Kawamura
22:17 P3 med Nicholas Kawamura
05:56 Natradio
11:31 Rodeo Parlamentet
05:32 Natradio
17:09 Touren på P3
09:44 Rodeo Parlamentet
14:25 Smag på P3
01:17 Natradio
15:08 Pressen på P3
06:29 WeekendMorgen
01:28 Natradio
07:49 Go’ Morgen P3
00:33 Natradio
23:56 P3 med Gyrith Cecilie Ross
11:40 Gandhi
08:33 WeekendMorgen
16:40 Liga
04:21 Natradio
10:18 P3 med Signe Amtoft
16:50 Liga
23:32 P3 med Gyrith Cecilie Ross
08:07 WeekendMorgen
05:03 Natradio
01:26 Natradio
14:26 Smag på P3
23:20 P3 med Mads Gundersen
18:46 Liga
05:20 Natradio
15:19 Pressen på P3
09:47 Gandhi
01:03 Natradio
Smag på P3
03:03 Natradio
16:02 Liga
08:06 WeekendMorgen
00:05 Natradio
11:02 Gandhi
04:31 Natradio
17:05 P3 med Signe Amtoft
06:02 Go’ Morgen P3
22:32 P3 med Mads Gundersen
14:03 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
13:57 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
02:49 Natradio
12:05 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
05:45 Natradio
01:03 Natradio
21:02 Liga
10:03 P3 med Signe Amtoft
04:32 Natradio
18:34 Liga
07:18 WeekendMorgen
00:56 Natradio
15:04 Q på P3
05:21 Natradio
11:32 P3 med Signe Amtoft
02:32 Natradio
19:02 Rodeo
08:29 P3 Morgen
00:22 Natradio
15:06 Alpha Omega
05:39 Natradio
20:03 Liga
12:05 Smag på P3
03:28 Natradio
22:25 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
14:43 Smag på P3
08:21 P3 Morgen
00:53 Natradio
17:03 Liga
10:52 Musikquizzen
05:48 Natradio
19:09 Rodeo
09:04 Mads & Monopolet
03:46 Natradio
15:05 Pressen på P3
07:03 Go’ Morgen P3
20:03 Liga
10:56 Gandhi
02:03 Natradio
22:58 Liga
04:31 Natradio
00:05 Natradio
18:03 Liga
00:05 Natradio
13:04 Smag på P3
02:32 Natradio
05:23 Natradio
20:54 Liga
00:36 Natradio
23:12 Aftenvagten
12:56 Smag på P3
04:49 Natradio
06:43 WeekendMorgen
01:21 Natradio
09:04 Gandhi
00:49 Natradio
20:03 Liga
16:33 Pressen på P3
06:22 Go’ Morgen P3
14:04 Smag på P3
04:31 Natradio
20:03 Liga
11:41 Gandhi
23:12 Aftenvagten
15:08 Pressen på P3
09:40 Gandhi
02:21 Natradio
21:18 Tværs
12:19 Smag på P3
03:10 Natradio
14:02 Alpha Omega
05:20 Natradio
00:05 Natradio
11:19 Gandhi
02:25 Natradio
16:48 Pressen på P3
06:33 Go’ Morgen P3
19:03 Liga
09:17 Gandhi
04:34 Natradio
23:28 Aftenvagten
15:55 Pressen på P3
02:03 Natradio
21:03 Aftenvagten
12:08 Smag på P3
04:47 Natradio
19:03 Liga
08:41 WeekendMorgen
01:30 Natradio
11:28 Mads & Monopolet
03:19 Natradio
16:31 Pressen på P3
07:20 Go’ Morgen P3
00:51 Natradio
13:28 P3 med Louise Lolle
04:56 Natradio
19:03 Liga
08:41 Go’ Morgen P3
02:47 Natradio
23:28 Aftenvagten
14:04 P3 med Louise Lolle
03:26 Natradio
18:33 Liga
12:56 Smag på P3
01:03 Natradio
20:03 P3 med Nicholas Kawamura
10:03 P3 med Signe Amtoft
02:48 Natradio
16:17 Sport på 3’eren
07:54 WeekendMorgen
00:05 Natradio
13:17 Smag på P3
03:56 Natradio
19:03 P3 med Kristian Stanley Halse
11:03 Gandhi
01:45 Natradio
15:08 Pressen på P3
04:21 Natradio
20:03 Rodeo
09:04 Gandhi
00:05 Natradio
15:53 Pressen på P3
07:16 P3 Morgen
23:28 P3 med Kristian Stanley Halse
13:27 Smag på P3
10:57 Mads & Monopolet
15:29 Pressen på P3
08:45 Go’ Morgen P3
00:50 Natradio
12:20 Smag på P3
05:19 Natradio
21:03 P3 med Cathrine Nissen
09:10 Gandhi
02:47 Natradio
18:03 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
14:03 Smag på P3
04:45 Natradio
00:50 Natradio
20:03 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
16:34 Pressen på P3
10:16 Gandhi
02:29 Natradio
23:26 P3 med Kristian Stanley Halse
13:15 Smag på P3
05:46 Natradio
21:34 Danmarks Indsamling på P3
11:16 Danmarks Indsamling på P3
03:19 Natradio
19:02 Danmarks Indsamling på P3
09:04 Danmarks Indsamling på P3
01:03 Natradio
17:05 Danmarks Indsamling på P3
05:52 Natradio
13:56 Danmarks Indsamling på P3
03:49 Natradio
22:27 Danmarks Indsamling på P3
22:22 P3 med Kristian Stanley Halse
19:35 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
16:32 Sport på 3’eren
P3 med Jesper Holm
10:12 Musikquizzen
07:50 WeekendMorgen
04:26 Natradio
01:21 Natradio
23:39 Lågsus
17:34 Sport på 3’eren
14:34 P3 med David Mandel
11:56 Mads & Monopolet
08:18 WeekendMorgen
05:27 Natradio
02:17 Natradio
22:19 Lågsus
19:24 P3 med Anders Hagen
16:45 P3 med Signe Amtoft
13:45 Smag på P3
10:25 Alpha Omega
08:04 Go’ Morgen P3
04:45 Natradio
01:20 Natradio
21:13 Lågsus
15:42 Pressen på P3
12:57 Smag på P3
09:24 Alpha Omega
07:10 Go’ Morgen P3
03:25 Natradio
23:52 P3 med Kristian Stanley Halse
20:35 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
17:45 P3 med Signe Amtoft
14:19 Smag på P3
11:24 Alpha Omega
08:21 Go’ Morgen P3
05:36 Natradio
02:27 Natradio
22:56 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
19:24 Liga: Med VM Håndbold
16:44 Pressen på P3
13:52 Smag på P3
10:25 Alpha Omega
07:41 Go’ Morgen P3
04:45 Natradio
01:13 Natradio
21:43 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
18:44 P3 med David Mandel
12:53 Smag på P3
09:25 Alpha Omega
06:19 Go’ Morgen P3
03:20 Natradio
00:32 Natradio