Orale

Denne sang af Gilli er blevet spillet 339 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret lør 1. august 2015. Grafen viser afspilninger pr. dag.

Information

Indsp.år 2015
Indsp.land Danmark
Hovedkunstner Gilli
Komponist Kian Rosenberg Larsen
Producer Henrik Wolsing
Tekst/forfatter Kian Rosenberg Larsen
Medvirkende Gilli (Rap)

Kilde: DR

Mere information på dr.dk/musik

Afspilningsperioder

Hit fra til (103 dage)

Hit fra til (13 dage)

Hit fra til (5 dage)

Hit fra til (8 dage)

Hit fra til (9 dage)

Hit fra til (10 dage)

Hit fra til (51 dage)

Hit fra til (12 dage)

Hit fra til (13 dage)

Hit fra til (13 dage)

Hit fra til (12 dage)

Vedvarende fra til nu (1451 dage)

Vedvarende fra til (564 dage)

Vedvarende fra til nu (705 dage)

Vedvarende fra til nu (639 dage)

Afspilningslog

Dato Program
15:30 Stegger & Toft
21:29 Lågsus
21:12 Lågsus
22:12 Sovsen
19:56 P3 med Svenne Lund Jensen
12:23 Lågsus
21:30 P3 med Andrew Moyo
16:56 P3 med Mads Gundersen
20:32 P3 med Mads Gundersen
17:28 P3 med Mads Gundersen
17:38 P3 med Svenne Lund Jensen
12:23 P3 med Svenne Lund Jensen
20:28 P3 med Signe Amtoft
12:23 P3 med Signe Amtoft
21:40 Liga
19:26 Lågsus nytårsfest
09:53 P3 med Nicholas Kawamura
17:16 P3 med Svenne Lund Jensen
20:34 P3 med Christoffer Stenbakken
05:41 Natradio
17:43 P3s Museum for Kunst
13:29 P3 med Svenne Lund Jensen
05:47 Natradio
11:29 De Gode Nyheder
22:20 Aftenvagten
05:13 Natradio
14:57 Tue og Tony
19:23 P3 med Svenne Lund Jensen
21:06 Liga
23:16 Aftenvagten
20:25 Liga
05:16 Natradio
22:56 Aftenvagten
22:43 Liga
17:22 P3 med Svenne Lund Jensen
22:24 Aftenvagten
16:51 P3 med Svenne Lund Jensen
00:43 Natradio
22:18 Liga
02:46 Natradio
13:42 Lågsus
10:29 Danskerbingo
05:53 Natradio
09:19 Danskerbingo
19:46 Liga
03:44 Natradio
21:10 Aftenvagten
18:57 P3 med Cathrine Nissen
21:56 Liga
01:43 Natradio
13:47 OL på P3
21:56 OL på P3
23:48 OL på P3
13:15 Lågsus
22:26 OL på P3
00:42 Natradio
22:10 Aftenvagten
21:59 Aftenvagten
00:41 Natradio
19:30 Liga
19:27 Liga
06:49 WeekendMorgen
13:18 P3 med Signe Amtoft
20:29 Liga
17:57 LIGA med Touren på P3
21:10 Aftenvagten
14:19 LIGA med Touren på P3
21:39 Liga
11:37 Q på P3
05:45 Natradio
09:20 Q på P3
02:43 Natradio
21:18 LIGA på Bryggen
02:14 Natradio
17:14 LIGA på Bryggen
11:27 P3 med Andrew Moyo
20:10 LIGA på Bryggen
23:56 Aftenvagten
19:57 LIGA på Bryggen
11:42 P3 med Andrew Moyo
18:40 LIGA på Bryggen
04:53 Natradio
19:20 P3 med Signe Amtoft
00:20 Natradio
21:13 Aftenvagten
18:53 Liga
03:52 Natradio
14:35 Liga
12:20 Smag på P3
23:14 Aftenvagten
20:53 P3 med Svenne Lund Jensen
01:52 Natradio
10:08 P3 med Signe Amtoft
04:13 Natradio
22:09 Aftenvagten
03:42 Natradio
15:54 Tue og Tony
16:42 Lågsus
13:11 P3 med Mads Axelsen
14:26 Liga
00:46 Natradio
20:56 Liga
23:31 P3 med Signe Amtoft
14:09 P3 med Signe Amtoft
04:47 Natradio
08:53 WeekendMorgen
11:48 Gandhi
07:22 WeekendMorgen
20:26 Liga
09:55 P3 med Signe Amtoft
03:14 Natradio
19:32 Danmarks Indsamling på P3
12:45 Danmarks Indsamling på P3
18:21 P3 med Svenne Lund Jensen
11:15 Januar på P3
00:47 Natradio
16:24 Lågsus
09:03 Januar på P3
15:44 Tue og Tony
11:14 Januar på P3
03:32 Natradio
13:10 P3 med Mads Gundersen
22:33 Lågsus nytårsfest
20:19 Godt nyt
16:41 P3 med Signe Amtoft
19:12 Godt nyt
10:29 Lågsus jul
16:49 Liga
22:29 Lågsus
21:08 Lågsus
22:22 Liga
08:56 WeekendMorgen
00:05 Natradio
23:13 Lågsus
21:11 Lågsus
15:53 Liga
21:28 Lågsus
17:15 P3 med Gyrith Cecilie Ross
13:21 Liga
21:49 Lågsus
16:21 Liga
00:31 Natradio
05:03 Natradio
11:45 Gandhi
12:50 Smag på P3
20:32 Liga
01:42 Natradio
15:07 Liga
23:09 Lågsus
21:12 Liga
06:03 WeekendMorgen
11:43 Gandhi
21:25 Lågsus
04:03 Natradio
17:38 P3 med Gyrith Cecilie Ross
22:41 Aftenvagten
10:52 Gandhi
14:08 Smag på P3
04:40 Natradio
03:43 Natradio
12:41 Alpha Omega
02:38 Natradio
01:31 Natradio
15:30 P3 med Nicholas Kawamura
09:43 P3 med Signe Amtoft
05:41 Natradio
19:08 Liga
04:41 Natradio
13:44 P3 med Pelle Peter Jensen
22:38 P3 med Nicholas Kawamura
02:42 Natradio
23:41 P3 med Signe Amtoft
16:26 Liga
06:19 WeekendMorgen
15:42 P3 med Andrew Moyo
05:42 Natradio
13:37 P3 med Signe Amtoft
10:24 Gandhi
19:28 Liga
09:32 Gandhi
23:41 P3 med Pelle Peter Jensen
22:47 P3 med Pelle Peter Jensen
01:42 Natradio
11:25 Gandhi
00:44 Natradio
15:14 P3 med Nicholas Kawamura
05:38 Natradio
14:56 Alpha Omega
21:26 Lågsus
14:15 Smag på P3
03:39 Natradio
12:27 Smag på P3
22:50 Aftenvagten
11:31 Gandhi
01:39 Natradio
15:40 Pressen på P3
05:38 Natradio
19:09 Liga
09:31 Gandhi
23:49 P3 med Nicholas Kawamura
13:14 Liga
03:42 Natradio
17:20 Liga
07:25 WeekendMorgen
21:12 Lågsus
11:15 Gandhi
01:30 Natradio
15:41 Pressen på P3
05:42 Natradio
19:17 Liga
09:27 Gandhi
23:20 Aftenvagten
13:36 Smag på P3
03:42 Natradio
20:58 Liga
17:25 P3 med Gyrith Cecilie Ross
16:14 Liga
06:18 WeekendMorgen
22:24 Lågsus
14:57 Alpha Omega
00:34 Natradio
13:35 P3 med Nicholas Kawamura
08:16 Go’ Morgen P3
04:40 Natradio
12:24 P3 med Signe Amtoft
21:27 P3 med Pelle Peter Jensen
11:07 Gandhi
19:24 Liga
09:42 Gandhi
21:32 Aftenvagten
10:09 Gandhi
19:21 Liga
09:54 Musikquizzen
09:50 Musikquizzen
23:20 Lågsus
04:30 Natradio
13:22 Smag på P3
07:51 Go’ Morgen P3
21:08 Lågsus
12:21 Smag på P3
07:41 Go’ Morgen P3
20:34 Liga
11:19 Gandhi
01:38 Natradio
14:10 Smag på P3
04:31 Natradio
18:07 Liga
09:34 Gandhi
12:29 P3 med Nicholas Kawamura
02:33 Natradio
23:23 Lågsus
16:17 Liga
06:54 WeekendMorgen
20:12 Liga
11:09 P3 med Signe Amtoft
00:39 Natradio
14:32 Smag på P3
04:40 Natradio
18:08 Liga
09:45 Gandhi
22:56 Aftenvagten
11:16 Gandhi
01:43 Natradio
15:52 P3 med Nicholas Kawamura
05:39 Natradio
19:27 P3 med Pelle Peter Jensen
14:38 P3 med Nicholas Kawamura
09:36 Musikquizzen
20:28 Rodeo
08:22 WeekendMorgen
19:14 Liga
09:34 Gandhi
21:10 Lågsus
11:32 Gandhi
06:26 Go’ Morgen P3
01:39 Natradio
15:26 Pressen på P3
05:43 Natradio
19:16 Liga
09:40 Gandhi
20:36 Liga
10:23 Gandhi
00:43 Natradio
15:24 Liga
06:19 WeekendMorgen
18:39 Rodeo
08:22 WeekendMorgen
21:12 Lågsus
14:41 Smag på P3
05:39 Natradio
13:24 Smag på P3
04:39 Natradio
09:29 Gandhi
23:41 Aftenvagten
13:31 Smag på P3
11:42 Gandhi
09:57 Musikquizzen
21:16 Lågsus
06:57 WeekendMorgen
11:47 Gandhi
13:25 Smag på P3
02:45 Natradio
22:56 Aftenvagten
18:31 Liga
07:17 Go’ Morgen P3
16:21 Pressen på P3
05:36 Natradio
00:40 Natradio
13:39 Smag på P3
09:04 Gandhi
03:31 Natradio
11:34 P3 med Pelle Peter Jensen
23:22 Lågsus
07:51 WeekendMorgen
00:25 Natradio
03:31 Natradio
23:46 Lågsus
15:19 Pressen på P3
23:12 Aftenvagten
14:56 Smag på P3
11:49 P3 med Pelle Peter Jensen
01:09 Natradio
11:52 P3 med Pelle Peter Jensen
04:28 Natradio
17:43 P3 med Gyrith Cecilie Ross
00:15 Natradio
13:37 Liga
03:39 Natradio
19:18 P3 med Sara Frost
08:53 WeekendMorgen
09:43 P3 med Sara Frost
04:57 Natradio
23:53 Lågsus - live fra Smukfest
17:34 Alpha Omega
02:54 Natradio
21:06 P3 med Kristian Stanley Halse
08:55 SommerMorgen
08:33 WeekendMorgen
08:44 WeekendMorgen