Don’t Save Me

Denne sang af Haim er blevet spillet 559 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret tor 3. januar 2013. Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

  • År #
  • 2018 7
  • 2017 12
  • 2016 26
  • 2015 69
  • 2014 87
  • 2013 358

Afspilninger på tværs af kanaler

Afspilningslog

Dato Program
08:25 WeekendMorgen
06:27 WeekendMorgen
06:47 WeekendMorgen
09:42 PåskeMorgen
09:46 WeekendMorgen
15:33 Curlingklubben
18:54 P3 med Mads Gundersen
18:42 Liga
08:22 WeekendMorgen
19:19 Liga
06:17 WeekendMorgen
20:08 Liga
15:09 P3 med Mads Axelsen
23:34 Pladeselskabet
16:39 P3 med Mads Gundersen
14:49 P3 med Mads Gundersen
20:37 P3 med Mads Gundersen
07:07 WeekendMorgen
18:45 P3 med Mads Gundersen
23:32 Aftenvagten
08:07 WeekendMorgen
12:16 Smag på P3
13:08 Smag på P3
14:49 P3 med Mads Gundersen
20:27 Liga
06:21 WeekendMorgen
02:48 Natradio
09:10 Gandhi
16:37 P3 med Nicholas Kawamura
21:14 Genopstået på P3
04:06 Natradio
06:38 Go’ Morgen P3
01:48 Natradio
22:32 Barometeret
Barometeret
02:07 Natradio
23:57 Aftenvagten
20:33 Danmarks Indsamling på P3
00:18 Natradio
22:14 Aftenvagten
18:06 P3 med Mads Gundersen
04:48 Natradio
13:03 Smag på P3
18:28 Liga
09:42 P3 med Signe Amtoft
20:45 Godt nyt
07:51 P3 med Mads Gundersen
22:06 Aftenradio
12:19 Årsopgørelsen
14:40 P3 med Andrew Moyo
14:13 Smag på P3
00:36 Natradio
10:39 Gandhi
10:00 P3 med Mads Steffensen
00:36 Natradio
07:30 WeekendMorgen
05:26 Natradio
09:34 Mads & Monopolet
15:18 Pressen på P3
16:35 Pressen på P3
05:16 Natradio
06:22 Go’ Morgen P3
02:18 Natradio
21:27 Barometeret
01:35 Natradio
08:56 Go’ Morgen P3
04:35 Natradio
17:54 P3 med Mads Gundersen
20:08 Liga
08:02 WeekendMorgen
03:50 Natradio
08:02 WeekendMorgen
14:34 Smag på P3
00:08 Natradio
17:42 P3 med Gyrith Cecilie Ross
16:17 Alpha Omega
15:18 Touren på P3
01:13 Natradio
16:24 Touren på P3
16:38 Touren på P3
04:43 Natradio
05:14 Natradio
14:43 P3 med Nicholas Kawamura
18:52 Liga
17:51 Liga
11:41 Gandhi
12:22 Smag på P3
16:41 Pressen på P3
00:16 Natradio
09:25 Musikquizzen
20:11 P3 med Mads Gundersen
09:15 Gandhi
05:14 Natradio
14:47 Q på P3
06:21 P3 Morgen
11:08 Gandhi
22:08 P3 med Gyrith Cecilie Ross
14:08 Smag på P3
20:23 Rodeo
07:44 Go’ Morgen P3
10:26 Gandhi
18:28 Liga
02:51 Natradio
16:44 Liga
08:43 Go’ Morgen P3
19:17 Liga
01:12 Natradio
07:56 P3 Morgen
P3 med Jesper Holm
05:14 Natradio
13:35 Smag på P3
10:26 Alpha Omega
13:47 P3 med David Mandel
04:14 Natradio
17:13 P3 med Anders Hagen
15:33 P3 med Signe Amtoft
03:31 Natradio
02:45 Natradio
04:27 Natradio
04:28 Natradio
15:54 Pressen på P3
07:26 Go’ Morgen P3
05:14 Natradio
14:40 Smag på P3
09:27 Musikquizzen
00:19 Natradio
08:50 WeekendMorgen
17:13 P3 med Pelle Peter Jensen
05:13 Natradio
13:32 Smag på P3
12:57 Smag på P3
16:02 Pressen på P3
15:45 Pressen på P3
19:41 Liga
01:29 Natradio
11:38 P3 med Mikkel Borg
07:57 SommerMorgen
22:56 P3 med Kristian Stanley Halse
06:16 SommerMorgen
04:53 Natradio
13:27 Smag på P3
14:37 Touren på P3
20:43 Liga
00:17 Natradio
12:55 P3 med Anders Hagen
08:48 WeekendMorgen
13:02 Smag på P3
02:03 Natradio
10:56 Gandhi
01:03 NatLiga
22:39 Liga
11:09 Gandhi
07:06 WeekendMorgen
15:56 Monte Carlo
20:20 P3 med Anders Hagen
10:26 Gandhi
18:12 P3 med Anders Hagen
03:13 Natradio
10:54 Gandhi
00:15 Natradio
18:46 Liga
05:28 Natradio
10:50 Gandhi
21:49 Mens vi venter
00:19 Natradio
11:29 Gandhi
07:41 Go’ Morgen P3
00:18 Natradio
18:40 Liga
12:56 Smag på P3
16:57 P3 med Cathrine Nissen
23:47 Aftenvagten
17:37 Sport på 3’eren
04:13 Natradio
09:27 Musikquizzen
12:32 Smag på P3
08:09 WeekendMorgen
09:44 P3 med Louise Lolle
02:09 Natradio
00:47 Natradio
18:57 Sport på 3’eren
13:38 Smag på P3
05:13 Natradio
22:29 Liga
08:49 Go’ Morgen P3
00:16 Natradio
12:16 Smag på P3
15:12 Monte Carlo
23:51 Aftenvagten
14:34 P3 med Cathrine Nissen
03:13 Natradio
15:27 P3 med Mathias Buch Jensen
09:48 Mads & Monopolet
17:53 Danmarks Indsamling på P3
03:32 Natradio
14:26 P3 med Gyrith Cecilie Ross
02:48 Natradio
00:46 Natradio
08:38 VinterMorgen
20:31 P3 med Pelle Peter Jensen
12:39 P3 med Pelle Peter Jensen
17:28 P3 med Signe og Anders
20:17 P3 med Emil Nørlund
00:53 Natradio
19:44 Sport på 3’eren
17:44 Pressen på P3
04:42 Natradio
14:39 Sport på 3’eren
03:42 Natradio
14:43 Sport på 3’eren
03:03 Natradio
Monte Carlo
05:27 Natradio
21:57 Liga
19:53 P3 med Cathrine Nissen
08:51 Go’ Morgen P3
18:44 Liga
02:45 Natradio
16:03 Pressen på P3
18:35 P3 med Louise Lolle
Lærepladser til alle
19:31 Sport på 3’eren
03:11 Natradio
13:54 Smag på P3
07:22 WeekendMorgen
04:13 Natradio
14:26 P3 med Cathrine Nissen
06:11 WeekendMorgen
23:47 Aftenvagten
12:47 Smag på P3
50 år med P3
07:50 Go’ Morgen P3
02:13 Natradio
07:32 Go’ Morgen P3
00:32 Natradio
17:57 Pressen på P3
23:30 P3 med Cathrine Nissen
09:52 Mads & Monopolet
04:57 Natradio
16:53 Pressen på P3
07:26 SommerMorgen
12:53 Smag på P3
12:18 Smag på P3
09:38 P3 med Cathrine Nissen
04:54 Natradio
07:45 WeekendMorgen
12:49 Smag på P3
08:33 WeekendMorgen
11:29 Sommerskolen
Sommerskolen
Touren på P3
21:56 Sommer​eksperimentet. YOLO med P3
18:39 P3 med Emil Nørlund
13:53 Smag på P3
05:22 Natradio
15:47 Touren på P3
03:56 Natradio
07:29 SommerMorgen
05:35 Natradio
19:37 P3 med David Mandel
Le Mans på P3
05:56 Natradio
23:53 Aftenvagten
07:43 WeekendMorgen
03:32 Natradio
07:07 WeekendMorgen
20:38 P3 med Julie Bundgaard
16:56 Pressen på P3
10:39 Sara og David på P3
05:12 Natradio
08:54 Go’ Morgen P3
07:57 Go’ Morgen P3
04:19 Natradio
P3 med Louise Lolle
03:13 Natradio
19:33 Liga
17:47 Sport på 3’eren
19:23 Liga
20:02 Liga
09:03 Sara og David på P3
01:30 Natradio
15:18 Monte Carlo
22:27 Aftenvagten
04:03 Natradio
20:03 Liga
08:47 Go’ Morgen P3
02:21 Natradio
05:35 Natradio
19:06 P3 med Emil Nørlund
09:05 Mads & Monopolet
01:53 Natradio
17:03 Pressen på P3
07:27 Go’ Morgen P3
22:51 Aftenvagten
13:34 Smag på P3
03:21 Natradio
18:03 Liga
11:43 Sara og David på P3
06:03 Go’ Morgen P3
00:24 Natradio
15:05 Monte Carlo
08:45 Go’ Morgen P3
23:13 Aftenvagten
05:33 Natradio
21:03 Tværs
07:17 WeekendMorgen
00:57 Natradio
13:08 Musikquizzen
03:46 Natradio
18:03 Liga
10:53 Sara og David på P3
01:03 Natradio
14:03 Monte Carlo
05:20 Natradio
20:56 Liga
08:43 Go’ Morgen P3
00:34 Natradio
17:41 Pressen på P3
06:02 Go’ Morgen P3
22:25 Aftenvagten
13:03 Sport på 3’eren
03:57 Natradio
19:03 P3 med Cathrine Nissen
09:02 Jesus er død
00:57 Natradio
15:05 P3 med Louise Lolle
05:32 Natradio
21:03 Aftenvagten
12:21 P3 med Louise Lolle
03:56 Natradio
08:41 PåskeMorgen
01:32 Natradio
16:18 P3 med Louise Lolle
06:54 P3 Morgen: Med Christina Bjørn
23:28 Aftenvagten
04:51 Natradio
21:03 Aftenvagten
10:17 Sara og David på P3
02:30 Natradio
19:03 P3 med Cathrine Nissen
07:17 WeekendMorgen
00:57 Natradio
12:12 Musikquizzen
04:03 Natradio
05:54 Natradio
20:03 Liga
11:02 Sara og David på P3
03:53 Natradio
18:30 Liga
09:04 Sara og David på P3
01:57 Natradio
16:34 Pressen på P3
05:46 Natradio
00:05 Natradio
14:03 Monte Carlo
08:22 Go’ Morgen P3
23:32 P3 med Cathrine Nissen
15:56 Sport på 3’eren
04:57 Natradio
17:56 Sport på 3’eren
07:53 WeekendMorgen
01:23 Natradio
14:03 P3 med Louise Lolle
03:57 Natradio
11:02 P3 med Louise Lolle
02:03 Natradio
22:26 Liga
13:55 Smag på P3
04:21 Natradio
20:03 Liga
20:00 Liga
Liga
11:21 Sara og David på P3
01:20 Natradio
16:14 P3 med Julie Bundgaard
19:11 Sport på 3’eren
05:49 Natradio
00:56 Natradio
03:21 Natradio
18:03 Liga
17:21 Pressen på P3
08:21 Go’ Morgen P3
23:28 Aftenvagten
15:05 Monte Carlo
05:53 Natradio
21:22 Liga
11:18 Sara og David på P3
02:32 Natradio
18:03 Liga
07:46 Go’ Morgen P3
00:05 Natradio
17:10 Pressen på P3
04:31 Natradio
19:56 Sport på 3’eren
03:20 Natradio
18:56 Sport på 3’eren
06:41 WeekendMorgen
14:03 Monte Carlo
04:09 Natradio
21:03 Aftenvagten
10:24 Sara og David på P3
01:49 Natradio
16:03 Pressen på P3
23:30 Aftenvagten
11:31 Sara og David på P3
02:03 Natradio
21:03 Aftenvagten
08:40 Go’ Morgen P3
18:40 Sport på 3’eren
06:42 WeekendMorgen
00:16 Natradio
02:56 Natradio
10:22 Sara og David på P3
01:03 Natradio
14:03 Monte Carlo
04:56 Natradio
20:50 Liga
20:46 Liga
09:04 Sara og David på P3
00:35 Natradio
16:33 Pressen på P3
05:47 Natradio
21:03 Aftenvagten
11:04 Sara og David på P3
02:22 Natradio
14:41 P3 med Cathrine Nissen
04:56 Natradio
18:37 P3 med Emil Nørlund
09:40 P3 med Sara Frost
01:53 Natradio
16:20 Pressen på P3
22:49 Aftenvagten
14:15 P3 med Emil Nørlund
05:21 Natradio
21:03 Liga
11:41 Sara og David på P3
02:49 Natradio
18:03 Liga
17:20 Pressen på P3
07:57 P3 Morgen: Med Christina Bjørn
23:12 Aftenvagten
13:08 Smag på P3
03:56 Natradio
21:16 Tværs
08:40 WeekendMorgen
19:03 P3 med Sara Frost
Mads & Monopolet
06:41 WeekendMorgen
17:06 Danmarks Indsamling på P3
04:13 Natradio
Danmarks Indsamling på P3
05:53 Natradio
01:49 Natradio
22:25 Aftenvagten
12:40 Danmarks Indsamling på P3
11:51 Danmarks Indsamling på P3
03:49 Natradio
19:56 Liga
09:03 Danmarks Indsamling på P3
07:57 Go’ Morgen P3
23:12 Aftenvagten
13:10 Danmarks Indsamling på P3
08:42 WeekendMorgen
06:42 WeekendMorgen
16:17 Pressen på P3
04:10 Natradio
14:16 P3 med Louise Lolle
05:53 Natradio
01:53 Natradio
22:27 Aftenvagten
12:13 Smag på P3
03:49 Natradio
20:36 Liga
09:08 P3 med Louise Lolle
00:50 Natradio
16:04 Pressen på P3
04:31 Natradio
13:23 Smag på P3
02:03 Natradio
15:23 P3 med Mie Rasmussen
03:47 Natradio
21:03 Liga
12:36 Smag på P3
01:03 Natradio
16:33 Pressen på P3
06:34 Go’ Morgen P3
20:38 Liga
13:10 Smag på P3
04:21 Natradio
00:23 Natradio
11:53 Sara og David på P3
02:03 Natradio
22:30 Aftenvagten
15:18 Monte Carlo
09:43 Sara og David på P3
06:22 Go’ Morgen P3
19:44 Sport på 3’eren
16:29 Sport på 3’eren
13:56 Smag på P3
07:48 WeekendMorgen
04:26 Natradio
01:23 Natradio
17:30 Sport på 3’eren
14:43 P3 med Mie Rasmussen
11:56 Mads & Monopolet
08:17 WeekendMorgen
05:28 Natradio
02:17 Natradio
19:28 Liga
16:17 P3 med Louise Lolle
12:25 Smag på P3
12:17 Smag på P3
10:15 Sara og David på P3
07:50 Go’ Morgen P3
04:46 Natradio
01:23 Natradio
21:13 Aftenvagten
18:16 Liga
15:49 Monte Carlo
12:52 Smag på P3
09:56 Sara og David på P3
06:48 Go’ Morgen P3
03:28 Natradio
23:48 Aftenvagten
20:12 Liga
17:28 P3 med Louise Lolle
14:08 Monte Carlo
11:48 Sara og David på P3
08:45 Go’ Morgen P3
05:33 Natradio
02:30 Natradio
22:45 Aftenvagten
19:14 Liga
16:39 P3 med Louise Lolle
13:52 Smag på P3
10:43 Sara og David på P3
07:21 Go’ Morgen P3
04:45 Natradio
01:14 Natradio
18:47 Liga
15:56 Monte Carlo
12:42 Smag på P3
09:20 P3 med Mikkel Bagger
06:48 Go’ Morgen P3
03:21 Natradio
00:31 Natradio
13:57 Smag på P3
08:53 WeekendMorgen
03:11 Natradio
12:56 Smag på P3
22:09 P3 med Anders Stegger
01:11 Natradio
09:40 P3 med Mie Rasmussen
20:50 P3 med Emil Nørlund
02:50 Natradio
16:16 P3 med Louise Lolle
11:34 P3 med Sara Frost
04:53 Natradio
16:32 P3 med Louise Lolle
Dyk ned i musikken på flere radiostationer: