Don’t Save Me

Denne sang af Haim er blevet spillet 559 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

Afspilninger på tværs af kanaler

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
08:25 WeekendMorgen
06:27 WeekendMorgen
06:47 WeekendMorgen
09:42 PåskeMorgen
09:46 WeekendMorgen
15:33 Curlingklubben
18:54 P3 med Mads Gundersen
18:42 Liga
08:22 WeekendMorgen
19:19 Liga
06:17 WeekendMorgen
20:08 Liga
15:09 P3 med Mads Axelsen
23:34 Pladeselskabet
16:39 P3 med Mads Gundersen
14:49 P3 med Mads Gundersen
20:37 P3 med Mads Gundersen
07:07 WeekendMorgen
18:45 P3 med Mads Gundersen
23:32 Aftenvagten
08:07 WeekendMorgen
12:16 Smag på P3
13:08 Smag på P3
14:49 P3 med Mads Gundersen
20:27 Liga
06:21 WeekendMorgen
02:48 Natradio
09:10 Gandhi
16:37 P3 med Nicholas Kawamura
21:14 Genopstået på P3
04:06 Natradio
06:38 Go’ Morgen P3
01:48 Natradio
22:32 Barometeret
Barometeret
02:07 Natradio
23:57 Aftenvagten
20:33 Danmarks Indsamling på P3
00:18 Natradio
22:14 Aftenvagten
18:06 P3 med Mads Gundersen
04:48 Natradio
13:03 Smag på P3
18:28 Liga
09:42 P3 med Signe Amtoft
20:45 Godt nyt
07:51 P3 med Mads Gundersen
22:06 Aftenradio
12:19 Årsopgørelsen
14:40 P3 med Andrew Moyo
14:13 Smag på P3
00:36 Natradio
10:39 Gandhi
10:00 P3 med Mads Steffensen
00:36 Natradio
07:30 WeekendMorgen
05:26 Natradio
09:34 Mads & Monopolet
15:18 Pressen på P3
16:35 Pressen på P3
05:16 Natradio
06:22 Go’ Morgen P3
02:18 Natradio
21:27 Barometeret
01:35 Natradio
08:56 Go’ Morgen P3
04:35 Natradio
17:54 P3 med Mads Gundersen
20:08 Liga
08:02 WeekendMorgen
03:50 Natradio
08:02 WeekendMorgen
14:34 Smag på P3
00:08 Natradio
17:42 P3 med Gyrith Cecilie Ross
16:17 Alpha Omega
15:18 Touren på P3
01:13 Natradio
16:24 Touren på P3
16:38 Touren på P3
04:43 Natradio
05:14 Natradio
14:43 P3 med Nicholas Kawamura
18:52 Liga
17:51 Liga
11:41 Gandhi
12:22 Smag på P3
16:41 Pressen på P3
00:16 Natradio
09:25 Musikquizzen
20:11 P3 med Mads Gundersen
09:15 Gandhi
05:14 Natradio
14:47 Q på P3
06:21 P3 Morgen
11:08 Gandhi
22:08 P3 med Gyrith Cecilie Ross
14:08 Smag på P3
20:23 Rodeo
07:44 Go’ Morgen P3
10:26 Gandhi
18:28 Liga
02:51 Natradio
16:44 Liga
08:43 Go’ Morgen P3
19:17 Liga
01:12 Natradio
07:56 P3 Morgen
P3 med Jesper Holm
05:14 Natradio
13:35 Smag på P3
10:26 Alpha Omega
13:47 P3 med David Mandel
04:14 Natradio
17:13 P3 med Anders Hagen
15:33 P3 med Signe Amtoft
03:31 Natradio
02:45 Natradio
04:27 Natradio
04:28 Natradio
15:54 Pressen på P3
07:26 Go’ Morgen P3
05:14 Natradio
14:40 Smag på P3
09:27 Musikquizzen
00:19 Natradio
08:50 WeekendMorgen
17:13 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
05:13 Natradio
13:32 Smag på P3
12:57 Smag på P3
16:02 Pressen på P3
15:45 Pressen på P3
19:41 Liga
01:29 Natradio
11:38 P3 med Mikkel Borg
07:57 SommerMorgen
22:56 P3 med Kristian Stanley Halse
06:16 SommerMorgen
04:53 Natradio
13:27 Smag på P3
14:37 Touren på P3
20:43 Liga
00:17 Natradio
12:55 P3 med Anders Hagen
08:48 WeekendMorgen
13:02 Smag på P3
02:03 Natradio
10:56 Gandhi
01:03 NatLiga
22:39 Liga
11:09 Gandhi
07:06 WeekendMorgen
15:56 Monte Carlo
20:20 P3 med Anders Hagen
10:26 Gandhi
18:12 P3 med Anders Hagen
03:13 Natradio
10:54 Gandhi
00:15 Natradio
18:46 Liga
05:28 Natradio
10:50 Gandhi
21:49 Mens vi venter
00:19 Natradio
11:29 Gandhi
07:41 Go’ Morgen P3
00:18 Natradio
18:40 Liga
12:56 Smag på P3
16:57 P3 med Cathrine Nissen
23:47 Aftenvagten
17:37 Sport på 3’eren
04:13 Natradio
09:27 Musikquizzen
12:32 Smag på P3
08:09 WeekendMorgen
09:44 P3 med Louise Lolle
02:09 Natradio
00:47 Natradio
18:57 Sport på 3’eren
13:38 Smag på P3
05:13 Natradio
22:29 Liga
08:49 Go’ Morgen P3
00:16 Natradio
12:16 Smag på P3
15:12 Monte Carlo
23:51 Aftenvagten
14:34 P3 med Cathrine Nissen
03:13 Natradio
15:27 P3 med Mathias Buch Jensen
09:48 Mads & Monopolet
17:53 Danmarks Indsamling på P3
03:32 Natradio
14:26 P3 med Gyrith Cecilie Ross
02:48 Natradio
00:46 Natradio
08:38 VinterMorgen
20:31 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
12:39 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
17:28 P3 med Signe Amtoft og Anders Hagen: P3 med Signe og Anders
20:17 P3 med Emil Nørlund
00:53 Natradio
19:44 Sport på 3’eren
17:44 Pressen på P3
04:42 Natradio
14:39 Sport på 3’eren
03:42 Natradio
14:43 Sport på 3’eren
03:03 Natradio
Monte Carlo
05:27 Natradio
21:57 Liga
19:53 P3 med Cathrine Nissen
08:51 Go’ Morgen P3
18:44 Liga
02:45 Natradio
16:03 Pressen på P3
18:35 P3 med Louise Lolle
Lærepladser til alle
19:31 Sport på 3’eren
03:11 Natradio
13:54 Smag på P3
07:22 WeekendMorgen
04:13 Natradio
14:26 P3 med Cathrine Nissen
06:11 WeekendMorgen
23:47 Aftenvagten
12:47 Smag på P3
50 år med P3
07:50 Go’ Morgen P3
02:13 Natradio
07:32 Go’ Morgen P3
00:32 Natradio
17:57 Pressen på P3
23:30 P3 med Cathrine Nissen
09:52 Mads & Monopolet
04:57 Natradio
16:53 Pressen på P3
07:26 SommerMorgen
12:53 Smag på P3
12:18 Smag på P3
09:38 P3 med Cathrine Nissen
04:54 Natradio
07:45 WeekendMorgen
12:49 Smag på P3
08:33 WeekendMorgen
11:29 Sommerskolen
Sommerskolen
Touren på P3
21:56 Sommereksperimentet: Sommereksperimentet. YOLO med P3
18:39 P3 med Emil Nørlund
13:53 Smag på P3
05:22 Natradio
15:47 Touren på P3
03:56 Natradio
07:29 SommerMorgen
05:35 Natradio
19:37 P3 med David Mandel
Le Mans på P3
05:56 Natradio
23:53 Aftenvagten
07:43 WeekendMorgen
03:32 Natradio
07:07 WeekendMorgen
20:38 P3 med Julie Bundgaard
16:56 Pressen på P3
10:39 Sara og David på P3
05:12 Natradio
08:54 Go’ Morgen P3
07:57 Go’ Morgen P3
04:19 Natradio
P3 med Louise Lolle
03:13 Natradio
19:33 Liga
17:47 Sport på 3’eren
19:23 Liga
20:02 Liga
09:03 Sara og David på P3
01:30 Natradio
15:18 Monte Carlo
22:27 Aftenvagten
04:03 Natradio
20:03 Liga
08:47 Go’ Morgen P3
02:21 Natradio
05:35 Natradio
19:06 P3 med Emil Nørlund
09:05 Mads & Monopolet
01:53 Natradio
17:03 Pressen på P3
07:27 Go’ Morgen P3
22:51 Aftenvagten
13:34 Smag på P3
03:21 Natradio
18:03 Liga
11:43 Sara og David på P3
06:03 Go’ Morgen P3
00:24 Natradio
15:05 Monte Carlo
08:45 Go’ Morgen P3
23:13 Aftenvagten
05:33 Natradio
21:03 Tværs
07:17 WeekendMorgen
00:57 Natradio
13:08 Musikquizzen
03:46 Natradio
18:03 Liga
10:53 Sara og David på P3
01:03 Natradio
14:03 Monte Carlo
05:20 Natradio
20:56 Liga
08:43 Go’ Morgen P3
00:34 Natradio
17:41 Pressen på P3
06:02 Go’ Morgen P3
22:25 Aftenvagten
13:03 Sport på 3’eren
03:57 Natradio
19:03 P3 med Cathrine Nissen
09:02 Jesus er død
00:57 Natradio
15:05 P3 med Louise Lolle
05:32 Natradio
21:03 Aftenvagten
12:21 P3 med Louise Lolle
03:56 Natradio
08:41 PåskeMorgen
01:32 Natradio
16:18 P3 med Louise Lolle
06:54 P3 Morgen: Med Christina Bjørn
23:28 Aftenvagten
04:51 Natradio
21:03 Aftenvagten
10:17 Sara og David på P3
02:30 Natradio
19:03 P3 med Cathrine Nissen
07:17 WeekendMorgen
00:57 Natradio
12:12 Musikquizzen
04:03 Natradio
05:54 Natradio
20:03 Liga
11:02 Sara og David på P3
03:53 Natradio
18:30 Liga
09:04 Sara og David på P3
01:57 Natradio
16:34 Pressen på P3
05:46 Natradio
00:05 Natradio
14:03 Monte Carlo
08:22 Go’ Morgen P3
23:32 P3 med Cathrine Nissen
15:56 Sport på 3’eren
04:57 Natradio
17:56 Sport på 3’eren
07:53 WeekendMorgen
01:23 Natradio
14:03 P3 med Louise Lolle
03:57 Natradio
11:02 P3 med Louise Lolle
02:03 Natradio
22:26 Liga
13:55 Smag på P3
04:21 Natradio
20:03 Liga
20:00 Liga
Liga
11:21 Sara og David på P3
01:20 Natradio
16:14 P3 med Julie Bundgaard
19:11 Sport på 3’eren
05:49 Natradio
00:56 Natradio
03:21 Natradio
18:03 Liga
17:21 Pressen på P3
08:21 Go’ Morgen P3
23:28 Aftenvagten
15:05 Monte Carlo
05:53 Natradio
21:22 Liga
11:18 Sara og David på P3
02:32 Natradio
18:03 Liga
07:46 Go’ Morgen P3
00:05 Natradio
17:10 Pressen på P3
04:31 Natradio
19:56 Sport på 3’eren
03:20 Natradio
18:56 Sport på 3’eren
06:41 WeekendMorgen
14:03 Monte Carlo
04:09 Natradio
21:03 Aftenvagten
10:24 Sara og David på P3
01:49 Natradio
16:03 Pressen på P3
23:30 Aftenvagten
11:31 Sara og David på P3
02:03 Natradio
21:03 Aftenvagten
08:40 Go’ Morgen P3
18:40 Sport på 3’eren
06:42 WeekendMorgen
00:16 Natradio
02:56 Natradio
10:22 Sara og David på P3
01:03 Natradio
14:03 Monte Carlo
04:56 Natradio
20:50 Liga
20:46 Liga
09:04 Sara og David på P3
00:35 Natradio
16:33 Pressen på P3
05:47 Natradio
21:03 Aftenvagten
11:04 Sara og David på P3
02:22 Natradio
14:41 P3 med Cathrine Nissen
04:56 Natradio
18:37 P3 med Emil Nørlund
09:40 P3 med Sara Frost
01:53 Natradio
16:20 Pressen på P3
22:49 Aftenvagten
14:15 P3 med Emil Nørlund
05:21 Natradio
21:03 Liga
11:41 Sara og David på P3
02:49 Natradio
18:03 Liga
17:20 Pressen på P3
07:57 P3 Morgen: Med Christina Bjørn
23:12 Aftenvagten
13:08 Smag på P3
03:56 Natradio
21:16 Tværs
08:40 WeekendMorgen
19:03 P3 med Sara Frost
Mads & Monopolet
06:41 WeekendMorgen
17:06 Danmarks Indsamling på P3
04:13 Natradio
Danmarks Indsamling på P3
05:53 Natradio
01:49 Natradio
22:25 Aftenvagten
12:40 Danmarks Indsamling på P3
11:51 Danmarks Indsamling på P3
03:49 Natradio
19:56 Liga
09:03 Danmarks Indsamling på P3
07:57 Go’ Morgen P3
23:12 Aftenvagten
13:10 Danmarks Indsamling på P3
08:42 WeekendMorgen
06:42 WeekendMorgen
16:17 Pressen på P3
04:10 Natradio
14:16 P3 med Louise Lolle
05:53 Natradio
01:53 Natradio
22:27 Aftenvagten
12:13 Smag på P3
03:49 Natradio
20:36 Liga
09:08 P3 med Louise Lolle
00:50 Natradio
16:04 Pressen på P3
04:31 Natradio
13:23 Smag på P3
02:03 Natradio
15:23 P3 med Mie Rasmussen
03:47 Natradio
21:03 Liga
12:36 Smag på P3
01:03 Natradio
16:33 Pressen på P3
06:34 Go’ Morgen P3
20:38 Liga
13:10 Smag på P3
04:21 Natradio
00:23 Natradio
11:53 Sara og David på P3
02:03 Natradio
22:30 Aftenvagten
15:18 Monte Carlo
09:43 Sara og David på P3
06:22 Go’ Morgen P3
19:44 Sport på 3’eren
16:29 Sport på 3’eren
13:56 Smag på P3
07:48 WeekendMorgen
04:26 Natradio
01:23 Natradio
17:30 Sport på 3’eren
14:43 P3 med Mie Rasmussen
11:56 Mads & Monopolet
08:17 WeekendMorgen
05:28 Natradio
02:17 Natradio
19:28 Liga
16:17 P3 med Louise Lolle
12:25 Smag på P3
12:17 Smag på P3
10:15 Sara og David på P3
07:50 Go’ Morgen P3
04:46 Natradio
01:23 Natradio
21:13 Aftenvagten
18:16 Liga
15:49 Monte Carlo
12:52 Smag på P3
09:56 Sara og David på P3
06:48 Go’ Morgen P3
03:28 Natradio
23:48 Aftenvagten
20:12 Liga
17:28 P3 med Louise Lolle
14:08 Monte Carlo
11:48 Sara og David på P3
08:45 Go’ Morgen P3
05:33 Natradio
02:30 Natradio
22:45 Aftenvagten
19:14 Liga
16:39 P3 med Louise Lolle
13:52 Smag på P3
10:43 Sara og David på P3
07:21 Go’ Morgen P3
04:45 Natradio
01:14 Natradio
18:47 Liga
15:56 Monte Carlo
12:42 Smag på P3
09:20 P3 med Mikkel Bagger
06:48 Go’ Morgen P3
03:21 Natradio
00:31 Natradio
13:57 Smag på P3
08:53 WeekendMorgen
03:11 Natradio
12:56 Smag på P3
22:09 P3 med Anders Stegger
01:11 Natradio
09:40 P3 med Mie Rasmussen
20:50 P3 med Emil Nørlund
02:50 Natradio
16:16 P3 med Louise Lolle
11:34 P3 med Sara Frost
04:53 Natradio
16:32 P3 med Louise Lolle