Retrograde

Denne sang af James Blake er blevet spillet 401 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

Afspilninger på tværs af kanaler

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
20:06 Mixtape - POPcorn med Ericka Jane
20:07 Mixtape - POPcorn med Ericka Jane
13:17 P3 med Anders Stegger
15:52 P3 med Andrew Moyo
16:36 Karantæne på P3
12:46 Pelle Peter på P3
Tværs: Alle har set mig nøgen
13:18 P3 med Andrew Moyo
Tværs: Stemmer fra Instagram
12:28 Musikchefen
07:41 WeekendMorgen
13:15 Lågsus
11:28 P3 med Andrew Moyo
12:55 Lågsus
13:10 Lågsus
23:13 Aftenvagten
06:48 WeekendMorgen
12:38 P3 med Andrew Moyo
13:18 P3 med Andrew Moyo
17:23 P3 med Signe Amtoft
01:27 Natradio
02:56 Natradio
14:55 Monte Carlo
23:48 P3 med Mikkel Bagger
03:23 Natradio
23:09 P3 med Cathrine Nissen
17:44 Pressen på P3
12:04 Smag på P3
20:52 Liga
05:10 Natradio
14:42 Monte Carlo
05:56 Natradio
16:33 Pressen på P3
21:56 Mens vi venter
17:50 P3 med Cathrine Nissen
07:14 WeekendMorgen
15:26 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
03:13 Natradio
09:19 Gandhi
05:32 Natradio
20:23 Liga
03:06 Natradio
22:11 Aftenvagten
20:15 Liga
05:13 Natradio
15:50 Monte Carlo
05:35 Natradio
00:18 Natradio
04:27 Natradio
09:11 P3 med Louise Lolle
01:14 Natradio
02:07 Natradio
17:57 Sport på 3’eren
08:33 Go’ Morgen P3
18:17 Liga
09:18 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
02:14 Natradio
17:18 Sport på 3’eren
05:34 Natradio
01:53 Natradio
07:51 VinterMorgen
17:25 Sport på 3’eren
03:13 Natradio
23:49 Aftenvagten
01:43 Natradio
18:14 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
01:40 Natradio
21:03 P3 med Kristian Stanley Halse
22:10 P3 med Kristian Stanley Halse
12:28 P3 med David Mandel
23:45 P3 med Kristian Stanley Halse
03:28 Natradio
07:47 Julemorgen
02:49 Natradio
05:17 Natradio
07:26 WeekendMorgen
01:43 Natradio
05:53 Natradio
14:56 P3 med Cathrine Nissen
08:26 Go’ Morgen P3
01:13 Natradio
15:04 P3 med Cathrine Nissen
13:24 Smag på P3
19:11 P3 med Cathrine Nissen
00:17 Natradio
14:18 P3 med Emil Nørlund
04:06 Natradio
18:47 P3 med Louise Lolle
14:06 P3 med Cathrine Nissen
03:53 Natradio
22:16 Aftenvagten
08:56 WeekendMorgen
12:49 Smag på P3
05:31 Natradio
06:31 Go’ Morgen P3
02:42 Natradio
08:56 Go’ Morgen P3
10:56 P3 med Louise Lolle
02:13 Natradio
21:14 Aftenvagten
05:09 Natradio
15:57 Monte Carlo
02:36 Natradio
13:53 Smag på P3
07:45 SommerMorgen
19:47 P3 med Sara Frost
00:33 Natradio
07:07 WeekendMorgen
04:21 Natradio
06:34 SommerMorgen
00:19 Natradio
08:51 SommerMorgen
01:13 Natradio
18:30 P3 med Cathrine Nissen
08:20 WeekendMorgen
02:49 Natradio
20:13 P3 med Emil Nørlund
07:28 SommerMorgen
10:10 P3 med Cathrine Nissen
02:08 Natradio
10:33 P3 med Nicholas Kawamura
02:30 Natradio
P3 med Mathias Buch Jensen
04:54 Natradio
21:50 Le Mans på P3
20:11 P3 med Emil Nørlund
05:12 Natradio
20:32 P3 med Emil Nørlund
01:09 Natradio
06:09 WeekendMorgen
02:13 Natradio
05:31 Natradio
19:10 P3 med Emil Nørlund
02:49 Natradio
12:18 Smag på P3
04:21 Natradio
Aftenvagten
10:53 P3 med Louise Lolle
21:03 Aftenvagten
06:42 P3 Morgen: Med Christina Bjørn
Tværs
18:50 Sport på 3’eren
11:02 P3 med Louise Lolle
03:09 Natradio
15:21 P3 med Julie Bundgaard
05:32 Natradio
01:22 Natradio
17:28 Pressen på P3
22:48 Aftenvagten
14:04 Monte Carlo
04:57 Natradio
12:10 Smag på P3
02:31 Natradio
17:35 Pressen på P3
00:48 Natradio
12:20 Smag på P3
05:35 Natradio
19:07 P3 med Cathrine Nissen
01:53 Natradio
17:03 Pressen på P3
23:28 Aftenvagten
13:38 P3 med Louise Lolle
05:21 Natradio
10:49 Sara og David på P3
02:32 Natradio
15:05 Monte Carlo
04:49 Natradio
19:58 Liga
01:03 Natradio
03:20 Natradio
19:46 Sport på 3’eren
11:03 Mads & Monopolet
00:05 Natradio
09:51 Sara og David på P3
20:20 Liga
01:31 Natradio
12:38 Smag på P3
04:32 Natradio
15:18 Monte Carlo
02:57 Natradio
17:18 Pressen på P3
00:49 Natradio
05:36 Natradio
13:12 Musikquizzen
02:56 Natradio
16:29 P3 med Cathrine Nissen
06:41 P3 Morgen: Med Christina Bjørn
12:18 Smag på P3
03:20 Natradio
18:56 Liga
11:24 Sara og David på P3
05:38 Natradio
23:30 Aftenvagten
14:44 Monte Carlo
04:03 Natradio
11:05 Sara og David på P3
02:19 Natradio
08:37 WeekendMorgen
00:15 Natradio
06:42 WeekendMorgen
18:15 Liga
12:20 Smag på P3
02:33 Natradio
23:35 Aftenvagten
15:05 Monte Carlo
05:20 Natradio
21:29 Aftenvagten
10:23 Sara og David på P3
01:57 Natradio
03:28 Natradio
16:03 Pressen på P3
00:35 Natradio
23:10 Det Elektriske Barometer
12:13 Smag på P3
02:45 Natradio
14:27 P3 med Cathrine Nissen
05:31 Natradio
20:56 Liga
10:49 Sara og David på P3
00:53 Natradio
16:33 Pressen på P3
06:20 Go’ Morgen P3
23:36 Aftenvagten
14:34 Monte Carlo
04:33 Natradio
21:35 Liga
02:56 Natradio
17:11 Pressen på P3
12:44 P3 med Mikkel Bagger
00:49 Natradio
23:44 Det Elektriske Barometer
03:10 Natradio
16:56 Sport på 3’eren
08:07 WeekendMorgen
05:56 Natradio
21:03 Aftenvagten
12:14 Smag på P3
03:53 Natradio
19:03 Liga
09:56 Sara og David på P3
01:56 Natradio
16:38 Pressen på P3
05:46 Natradio
21:03 Aftenvagten
11:44 Jesus er død
00:35 Natradio
23:19 Det Elektriske Barometer
08:42 WeekendMorgen
16:51 Sport på 3’eren
06:40 WeekendMorgen
23:31 Aftenvagten
14:10 P3 med Louise Lolle
04:31 Natradio
10:47 Jesus er død
02:03 Natradio
18:10 P3 med Louise Lolle
07:27 P3 Morgen: Med Christina Bjørn
00:27 Natradio
16:19 P3 med Louise Lolle
04:03 Natradio
23:11 Aftenvagten
Monte Carlo
08:26 P3 Morgen: Med Christina Bjørn
23:10 Det Elektriske Barometer
05:49 Natradio
19:06 P3 med Emil Nørlund
09:17 Mads & Monopolet
01:54 Natradio
17:03 Pressen på P3
21:03 Aftenvagten
11:18 Sara og David på P3
03:21 Natradio
16:04 Pressen på P3
05:36 Natradio
00:33 Natradio
20:03 Liga
11:42 Sara og David på P3
04:03 Natradio
22:09 Aftenvagten
15:13 Monte Carlo
02:24 Natradio
19:47 Sport på 3’eren
05:49 Natradio
00:18 Natradio
11:42 Mads & Monopolet
03:20 Natradio
17:09 P3 med Cathrine Nissen
14:50 P3 med Louise Lolle
22:34 Aftenvagten
13:38 Smag på P3
04:56 Natradio
21:35 Liga
11:46 Sara og David på P3
02:49 Natradio
17:30 Pressen på P3
00:05 Natradio
15:18 Monte Carlo
04:33 Natradio
23:28 Det Elektriske Barometer
13:23 Smag på P3
01:35 Natradio
11:46 Mads & Monopolet
03:47 Natradio
19:56 Liga
00:53 Natradio
17:04 Pressen på P3
04:56 Natradio
15:05 Monte Carlo
01:56 Natradio
13:03 Smag på P3
03:28 Natradio
20:03 Liga
10:07 Sara og David på P3
00:50 Natradio
Det Elektriske Barometer
12:13 Smag på P3
19:06 P3 med Emil Nørlund
08:10 WeekendMorgen
01:16 Natradio
15:22 Monte Carlo
04:30 Natradio
22:29 Aftenvagten
11:04 Sara og David på P3
02:03 Natradio
18:44 Liga
20:03 Liga
09:46 Sara og David på P3
09:03 Sara og David på P3
00:49 Natradio
16:04 Pressen på P3
04:31 Natradio
Det Elektriske Barometer
14:27 P3 med Sara Frost
01:32 Natradio
12:51 Musikquizzen
03:22 Natradio
18:14 Liga
00:35 Natradio
15:22 Monte Carlo
05:20 Natradio
21:03 Liga
10:57 Sara og David på P3
02:30 Natradio
17:38 Pressen på P3
12:48 Smag på P3
06:47 P3 Morgen: Med Christina Bjørn
22:13 Aftenvagten
09:37 Sara og David på P3
Det Elektriske Barometer
19:33 P3 med Sara Frost
16:45 Sport på 3’eren
12:46 Smag på P3
07:46 WeekendMorgen
04:27 Natradio
01:21 Natradio
17:44 Sport på 3’eren
14:39 P3 med Cathrine Nissen
11:13 P3 med Sara Frost
08:17 WeekendMorgen
05:29 Natradio
02:17 Natradio
19:26 Liga
16:49 Pressen på P3
13:18 Smag på P3
13:09 Smag på P3
10:25 Sara og David på P3
07:52 P3 Morgen: Med Christina Bjørn
04:46 Natradio
01:20 Natradio
21:10 Aftenvagten
18:19 Liga
15:19 P3 med Emil Nørlund
12:25 Smag på P3
09:52 Sara og David på P3
06:52 P3 Morgen: Med Christina Bjørn
03:29 Natradio
23:47 Aftenvagten
20:17 Liga
17:51 Pressen på P3
14:11 P3 med Emil Nørlund
11:45 Sara og David på P3
08:20 P3 Morgen: Med Christina Bjørn
05:37 Natradio
02:27 Natradio
22:12 Liga
19:16 Liga
16:22 Pressen på P3
12:19 Smag på P3
10:41 Sara og David på P3
07:50 P3 Morgen: Med Christina Bjørn
04:47 Natradio
Natradio
21:43 Aftenvagten
18:14 Liga
15:41 P3 med Emil Nørlund
12:32 Smag på P3
09:25 Sara og David på P3
06:10 P3 Morgen: Med Christina Bjørn
03:20 Natradio
00:31 Natradio
Det Elektriske Barometer