Cold War

Denne sang af Janelle Monáe er blevet spillet 538 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

Afspilninger på tværs af kanaler

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
13:41 Det man hører, er man selv: Med Jada
12:15 P3 med Signe Amtoft
14:07 Tue og Tony
01:07 Natradio
08:51 P3 Morgen
00:08 Natradio
16:24 Lågsus
11:06 Januar på P3
13:14 P3 med Mads Gundersen
19:19 Rodeo
04:17 Natradio
15:27 Pressen på P3
23:18 Aftenvagten
12:09 Smag på P3
01:38 Natradio
04:36 Natradio
10:33 P3 med Signe Amtoft
03:49 Natradio
06:11 Go’ Morgen P3
00:36 Natradio
22:09 Aftenvagten
00:08 Natradio
09:56 Mads & Monopolet
00:08 Natradio
16:42 Liga
06:50 Go’ Morgen P3
00:08 Natradio
17:47 P3 med Gyrith Cecilie Ross
10:09 Rodeo Parlamentet
06:06 SommerMorgen
08:41 WeekendMorgen
07:24 SommerMorgen
02:07 Natradio
17:49 P3 med Signe Amtoft
12:29 Smag på P3
19:10 P3 med Gyrith Cecilie Ross
07:21 WeekendMorgen
01:50 Natradio
17:52 P3 med Signe Amtoft
14:11 Smag på P3
23:27 P3 med Mads Gundersen
10:44 Gandhi
04:06 Natradio
09:42 På vej mod de 100
05:21 Natradio
07:37 WeekendMorgen
03:47 Natradio
14:08 Smag på P3
03:18 Natradio
23:41 Danmarks Indsamling på P3
03:48 Natradio
11:30 Alpha Omega
01:34 Natradio
12:09 Smag på P3
02:50 Natradio
01:35 Natradio
01:16 Natradio
16:02 Pressen på P3
08:02 WeekendMorgen
02:35 Natradio
11:17 Mads & Monopolet
23:27 Aftenvagten
15:03 Pressen på P3
03:50 Natradio
10:03 Gandhi
02:05 Natradio
09:23 Gandhi
01:17 Natradio
06:25 SommerMorgen
20:41 P3 med Anders Stegger
23:45 Rodeo: Sommerspecial
02:35 Natradio
11:57 Q på P3
17:28 Touren på P3
12:47 Smag på P3
22:21 Liga
10:03 Gandhi
03:17 Natradio
19:05 Liga
04:17 Natradio
12:11 Smag på P3
06:04 Go’ Morgen P3
00:20 Natradio
00:23 Natradio
20:28 Liga
05:20 Natradio
23:24 Aftenvagten
09:47 P3 med Sara Frost
16:09 P3 med Cathrine Nissen
00:22 Natradio
20:29 Liga
02:20 Natradio
10:03 Mads & Monopolet
15:09 Sport på 3’eren
08:46 WeekendMorgen
03:07 Natradio
P3 med Jesper Holm
01:50 Natradio
13:21 Smag på P3
05:51 Natradio
07:39 WeekendMorgen
01:34 Natradio
15:14 P3 med Mathias Buch Jensen
23:32 Aftenvagten
11:56 Mads & Monopolet
17:57 Pressen på P3
04:06 Natradio
13:19 P3 med David Mandel
05:20 Natradio
16:42 Pressen på P3
03:34 Natradio
10:02 Julen - din gamle kælling
09:43 Sara og David på P3
16:42 Pressen på P3
01:17 Natradio
09:34 Mads & Monopolet
02:49 Natradio
15:33 P3 med Cathrine Nissen
Lærepladser til alle
04:17 Natradio
06:47 Go’ Morgen P3
18:25 Liga
16:45 Pressen på P3
21:42 Aftenvagten
01:20 Natradio
23:32 Aftenvagten
07:37 WeekendMorgen
11:51 P3 med Cathrine Nissen
17:10 Den sorte sæk
13:13 Smag på P3
14:52 Smag på P3
Touren på P3
12:31 Smag på P3
08:28 SommerMorgen
11:28 P3 med Nicholas Kawamura
08:41 WeekendMorgen
Le Mans på P3
04:05 Natradio
20:26 Liga
14:20 Monte Carlo
01:50 Natradio
12:29 Smag på P3
03:06 Natradio
08:02 WeekendMorgen
02:35 Natradio
12:44 Smag på P3
02:38 Natradio
19:48 Liga
09:03 Jesus er død
05:48 Natradio
07:18 WeekendMorgen
02:06 Natradio
08:03 Go’ Morgen P3
19:32 Liga
00:11 Natradio
04:06 Natradio
02:17 Natradio
16:24 Sport på 3’eren
01:17 Natradio
10:43 P3 med Sara Frost
00:51 Natradio
08:02 WeekendMorgen
03:06 Natradio
18:02 Sport på 3’eren
14:15 Snekæden
18:41 Liga
02:06 Natradio
21:51 P3 med Louise Lolle
09:02 Sara og David på P3
00:09 Natradio
07:21 P3 Morgen: Med Christina Bjørn
19:11 Liga
Pressen på P3
Pressen på P3
16:31 Sport på 3’eren
23:20 Aftenvagten
10:03 Mads & Monopolet
17:39 Pressen på P3
06:42 EfterårsMorgen på P3
14:08 Monte Carlo
19:03 P3 med Louise Lolle
06:45 Go’ Morgen P3
17:54 P3 med Mikkel Bagger
18:27 Liga
04:06 Natradio
21:08 Liga
16:10 Pressen på P3
01:50 Natradio
19:20 OL på P3
19:20 OL på P3
08:15 P3 SommerMorgen
03:49 Natradio
07:03 P3 SommerMorgen
23:05 P3 med Emil Nørlund
06:16 P3 SommerMorgen
00:19 Natradio
22:53 P3 med Christina Bjørn
18:51 P3 med Sara Frost
EM på P3
07:03 WeekendMorgen
01:49 Natradio
23:23 Aftenvagten
04:06 Natradio
22:21 Sport på 3’eren
00:12 Natradio
22:27 Liga
23:22 Aftenvagten
13:51 Smag på P3
16:46 Pressen på P3
23:21 Aftenvagten
09:03 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
22:15 Aftenvagten: KarriereKanonen special
16:10 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
13:34 Smag på P3
02:11 Natradio
18:16 Liga
17:42 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
04:42 Natradio
13:03 Musikquizzen
07:04 Go’ Morgen P3
03:50 Natradio
P3 med Tom Bue
01:06 Natradio
10:03 Året på P3
06:03 JuleMorgen: På P3
03:18 Natradio
16:52 Sport på 3’eren
03:50 Natradio
14:08 Smag på P3
02:13 Natradio
06:27 Go’ Morgen P3
22:39 P3 med Emil Nørlund
04:14 Natradio
02:07 Natradio
06:53 WeekendMorgen: Med Mikkel Bagger
00:12 Natradio
21:18 P3 med Rebecca Svensson
06:23 Go’ Morgen P3
00:19 Natradio
15:04 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
23:19 P3 med Rebecca Svensson
08:20 WeekendMorgen: Med Mikkel Bagger
06:14 WeekendMorgen: Med Mikkel Bagger
01:27 Natradio
06:16 Go’ Morgen P3
07:21 SommerMorgen: På P3
08:29 WeekendMorgen: Med Louise Lolle
12:19 Smag på P3
05:29 Natradio
17:04 The David & Karsten Show
21:31 P3 med Jonas Hansen
04:30 Natradio
12:42 Smag på P3
13:02 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
06:36 Go’ Morgen P3
21:36 P3 med Sara Frost
04:11 Natradio
08:44 Go’ Morgen P3
02:14 Natradio
08:44 Go’ Morgen P3
05:27 Natradio
21:31 P3 med Rebecca Svensson
12:26 Smag på P3
00:17 Natradio
23:53 P3 med Sara Frost
00:16 Natradio
04:14 Natradio
05:06 Natradio
21:32 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
02:17 Natradio
12:51 Smag på P3
20:40 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
23:38 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
11:53 P3 med Mikkel Bagger
00:17 Natradio
06:02 Go’ Morgen P3
01:27 Natradio
Sport på 3’eren
20:37 P3 med Jonas Hansen
Natradio
08:03 Go’ Morgen P3
16:30 Profeten og lillebror
12:47 SuperSøndag
06:09 WeekendMorgen: Med Jonas Hansen
14:20 P3 med Jonas Hansen
21:37 P3 med Sara Frost
03:28 Natradio
11:40 Hængepartiet
07:21 Go’ Morgen P3
19:50 P3 med Le Gammeltoft
03:23 Natradio
10:20 P3 med Sofie Niros
13:52 Festen & Gæsten
19:54 P3 med Sara Otte
02:20 Natradio
05:53 Natradio
00:22 Natradio
19:26 P3 med Peter Falktoft
14:47 P3 med Sara Otte
09:30 P3 med Tony Scott
04:40 Natradio
23:42 P3 med Peter Falktoft
18:43 P3 med Peter Falktoft
13:44 P3 med David Mandel: P3 med David Neerup Mandel
08:29 WeekendMorgen: Med Camilla Jane Lea
03:39 Natradio
16:36 P3 med Tony Scott
05:39 Natradio
00:43 Natradio
19:11 Log In på P3
15:50 Wulffmorgenthaler Stribeshow
10:28 Hængepartiet
04:40 Natradio
22:42 P3 med Emil Nørlund
17:27 P3 med Jonas Hansen
13:02 Smag på P3
09:21 Hængepartiet
05:41 Natradio
01:40 Natradio
15:34 Wulffmorgenthaler Stribeshow
03:44 Natradio
23:44 P3 med Emil Nørlund
18:22 P3 med Le Gammeltoft
13:03 Smag på P3
09:25 Hængepartiet
05:39 Natradio
01:32 Natradio
16:19 Sport på 3’eren
11:39 P3 med Le Gammeltoft
07:52 WeekendMorgen: Med Jonas Hansen
03:42 Natradio
23:44 P3 med Emil Nørlund
18:57 Sport på 3’eren
12:13 Musikquizzen
06:53 WeekendMorgen: Med Camilla Jane Lea
02:40 Natradio
16:20 Hjemmebanen på P3
15:44 Den løse kanon på P3
10:24 Hængepartiet
05:39 Natradio
00:42 Natradio
19:03 Log In på P3
14:38 Den løse kanon på P3
09:26 Hængepartiet
04:42 Natradio
21:22 P3 med Jonas Hansen
17:46 Hjemmebanen på P3
13:02 Smag på P3
02:37 Natradio
Sport på 3’eren
18:32 Log In på P3
11:29 P3 med Camilla Jane Lea
06:27 Go’ Morgen P3
01:45 Natradio
15:49 Den løse kanon på P3
08:16 Go’ Morgen P3
03:44 Natradio
14:55 SuperSøndag
10:47 P3 med Kenneth K
05:42 Natradio
01:39 Natradio
16:12 Sport på 3’eren
12:41 Musikquizzen
07:34 WeekendMorgen: Med Camilla Jane Lea
03:39 Natradio
09:34 Hængepartiet
04:36 Natradio
00:45 Natradio
Sport på 3’eren
17:41 Hjemmebanen på P3
13:02 Smag på P3
08:03 Go’ Morgen P3
02:32 Natradio
21:21 P3 med Sara Otte
15:26 Den løse kanon på P3
10:40 Hængepartiet
05:44 Natradio
01:37 Natradio
19:03 Log In på P3
11:41 P3 med Camilla Jane Lea
07:34 Go’ Morgen P3
03:44 Natradio
23:41 P3 med Emil Nørlund
18:16 Sport på 3’eren
12:40 Smag på P3
07:04 Go’ Morgen P3
02:47 Natradio
16:13 Sport på 3’eren
09:34 P3 med Kenneth K
05:37 Natradio
00:44 Natradio
22:35 P3 med Emil Nørlund
17:21 Sport på 3’eren
14:11 MusikSystemet
08:31 WeekendMorgen: Med Camilla Jane Lea
03:40 Natradio
10:20 Hængepartiet
04:39 Natradio
01:31 Natradio
20:03 Log In på P3
11:28 P3 med Camilla Jane Lea
08:03 Go’ Morgen P3
02:31 Natradio
21:26 P3 med Mikkel Bagger
17:54 Køter på P3
13:02 Smag på P3
09:24 Hængepartiet
04:41 Natradio
23:26 P3 med Julie Bundgaard
18:13 Log In på P3
14:47 P3 med Jonas Hansen
06:34 Go’ Morgen P3
02:31 Natradio
22:39 P3 med Mikkel Bagger
17:25 Køter på P3
07:35 Go’ Morgen P3
03:39 Natradio
15:53 Sport på 3’eren
10:19 Hængepartiet
05:42 Natradio
00:42 Natradio
20:26 P3 med Le Gammeltoft
15:38 MusikSystemet
Mads & Monopolet
01:42 Natradio
14:45 Den løse kanon på P3
09:32 Formiddagen - med Adam & Sara
04:38 Natradio
23:45 P3 med Mikkel Bagger
18:28 Log In på P3
13:02 Smag på P3
08:21 Go’ Morgen P3
02:31 Natradio
22:38 P3 med Mikkel Bagger
10:53 Formiddagen - med Adam & Sara
06:44 Go’ Morgen P3
03:33 Natradio
21:28 P3 med Jonas Hansen
12:48 Smag på P3
07:33 Go’ Morgen P3
01:44 Natradio
19:27 Sport på 3’eren
14:27 Den løse kanon på P3
10:44 Formiddagen - med Adam & Sara
05:40 Natradio
00:43 Natradio
20:27 P3 med Jonas Hansen
15:15 Sport på 3’eren
03:43 Natradio
23:42 P3 med Mikkel Bagger
18:21 Sport på 3’eren
13:37 Musikquizzen
Mads & Monopolet
04:33 Natradio
11:18 Formiddagen - med Adam & Sara
07:34 Go’ Morgen P3
02:44 Natradio
21:28 P3 med Camilla Jane Lea
17:52 Køter på P3
10:54 Formiddagen - med Adam & Sara
06:45 Go’ Morgen P3
01:38 Natradio
20:12 Sport på 3’eren
15:25 Den løse kanon på P3
08:19 Go’ Morgen P3
03:38 Natradio
19:03 Log In på P3
13:02 Smag på P3
05:38 Natradio
01:43 Natradio
21:29 P3 med Mikkel Bagger
17:23 Køter på P3
12:44 Smag på P3
07:34 Go’ Morgen P3
02:43 Natradio
18:02 Sport på 3’eren
Hængepartiet
00:57 Natradio
04:03 Natradio
11:49 Formiddagen - med Adam & Sara
07:04 Go’ Morgen P3
17:04 Køter på P3
03:21 Natradio
22:34 P3 med Camilla Jane Lea
13:54 Smag på P3
08:44 Go’ Morgen P3
19:34 Sport på 3’eren
02:57 Natradio
16:05 Køter på P3
11:18 Formiddagen - med Adam & Sara
07:19 WeekendMorgen: Med Jonas Hansen
00:57 Natradio
14:15 MusikSystemet
10:57 Formiddagen - med Adam & Sara
06:00 Go’ Morgen P3
23:34 P3 med Camilla Jane Lea
16:33 Køter på P3
02:03 Natradio
12:10 Smag på P3
07:05 Go’ Morgen P3
19:03 P3 med Mikkel Bagger
03:32 Natradio
16:38 Sport på 3’eren
22:14 P3 med Le Gammeltoft
03:29 Natradio
08:16 EfterårsMorgen på P3
16:10 Køter på P3
11:37 P3 med Mikkel Bagger
03:54 Natradio
18:48 Sport på 3’eren
06:34 EfterårsMorgen på P3
14:44 Sport på 3’eren
20:48 P3 med Le Gammeltoft
04:21 Natradio
09:17 Formiddagen - med Adam & Sara
17:14 Køter på P3
02:21 Natradio
14:16 P3 med Camilla Jane Lea
21:49 P3 med Mikkel Bagger
13:43 Smag på P3
00:46 Natradio
10:40 Mysteriet i Finderup Plade
19:47 P3 med Emil Nørlund
14:30 P3 med Camilla Jane Lea
02:03 Natradio
08:45 Go’ Morgen P3
23:16 P3 med Mikkel Bagger
04:03 Natradio
05:37 Natradio
01:54 Natradio
09:16 Mads & Monopolet
05:20 Natradio
22:44 P3 med Mikkel Bagger
03:47 Natradio
09:24 Formiddagen - med Adam & Sara
17:31 P3 med Mikkel Bagger
02:22 Natradio
12:58 Musikquizzen