How Can I Be Sure

Denne sang af Vinnie Who er blevet spillet 498 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

Afspilninger på tværs af kanaler

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
20:57 Mixtape - Happy Pop med Anders Ugilt
13:46 P3 med Anders Ugilt
08:18 WeekendMorgen
01:24 Natradio
21:18 Aftenradio
01:20 Natradio
08:52 P3 med Cathrine Nissen
04:17 Natradio
08:34 P3 Morgen
06:27 Go’ Morgen P3
01:23 Natradio
20:08 Liga
23:21 Aftenvagten
00:18 Natradio
01:24 Natradio
15:39 Liga
03:22 Natradio
04:17 Natradio
11:58 Gandhi
05:16 Natradio
07:56 P3 Morgen
12:19 Smag på P3
07:20 Go’ Morgen P3
19:46 Liga
02:18 Natradio
16:08 Liga
18:28 Liga
15:19 Pressen på P3
08:10 WeekendMorgen
19:07 Liga
09:42 Gandhi
16:08 Liga
22:25 Aftenvagten
19:56 Liga
17:13 P3 med Gyrith Cecilie Ross
08:26 SommerMorgen
13:06 P3 med Sara Frost
20:52 P3 med Signe Vadgaard
16:08 Touren på P3
18:10 Liga med Touren på P3
12:09 P3 med Signe Vadgaard
21:20 P3 med Cathrine Nissen
11:07 Rodeo Parlamentet
03:23 Natradio
04:24 Natradio
22:13 P3 med Jesper Holm
06:03 WeekendMorgen
00:26 Natradio
16:46 Pressen på P3
21:21 Liga
04:16 Natradio
18:34 Liga
16:25 Liga
20:03 Liga
08:25 WeekendMorgen
01:23 Natradio
10:56 Gandhi
10:07 Gandhi
19:08 Liga
10:08 Gandhi
21:32 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
00:23 Natradio
09:28 Gandhi
02:25 Natradio
23:43 P3 med Kristian Stanley Halse
13:34 Smag på P3
19:06 Liga
06:11 WeekendMorgen
02:25 Natradio
09:10 Mads & Monopolet
16:04 Pressen på P3
08:40 Go’ Morgen P3
14:56 Smag på P3
19:42 Rodeo
19:36 Rodeo
13:06 Smag på P3
20:18 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
12:08 Smag på P3
19:51 Danmarks Indsamling på P3
03:23 Natradio
20:17 Liga: Med VM Håndbold
13:05 P3 med Mikkel Bagger
22:22 Aftenvagten
03:16 Natradio
12:39 P3 med David Mandel
17:45 P3 med Signe Vadgaard
10:02 P3 med Sara Frost
23:44 Aftenvagten
03:17 Natradio
10:44 Gandhi
03:17 Natradio
11:11 Gandhi
01:18 Natradio
22:11 Aftenvagten
03:49 Natradio
11:09 Gandhi
19:08 Liga
07:19 Go’ Morgen P3
04:35 Natradio
18:10 Liga
10:09 Gandhi
08:33 Go’ Morgen P3
01:17 Natradio
11:28 Gandhi
06:03 WeekendMorgen
04:18 Natradio
15:25 Pressen på P3
03:18 Natradio
06:33 Go’ Morgen P3
11:44 Gandhi
05:17 Natradio
15:20 Pressen på P3
03:16 Natradio
18:07 Sport på 3’eren
03:34 Natradio
13:37 Smag på P3
17:25 P3 med Mikkel Borg
06:25 WeekendMorgen
00:20 Natradio
09:10 Sommerresidensen
23:21 Liga
04:17 Natradio
16:28 Touren på P3
04:33 Natradio
15:11 Rio på P3
09:10 Gandhi
22:38 Liga
04:25 Natradio
16:08 Rio på P3
11:09 P3 med Mathias Buch Jensen
07:05 Go’ Morgen P3
16:08 Sport på 3’eren
02:26 Natradio
07:17 Go’ Morgen P3
17:11 Pressen på P3
01:17 Natradio
07:10 WeekendMorgen
17:26 Sport på 3’eren
07:16 P3 Morgen
03:17 Natradio
08:50 WeekendMorgen
16:40 Sport på 3’eren
05:27 Natradio
16:14 Sport på 3’eren
00:22 Natradio
15:06 Monte Carlo
02:18 Natradio
07:17 Go’ Morgen P3
05:23 Natradio
22:39 Aftenvagten
19:52 P3 med Emil Nørlund
07:17 VinterMorgen
01:14 Natradio
19:11 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
02:53 Natradio
06:34 WeekendMorgen
03:47 Natradio
08:06 WeekendMorgen
04:13 Natradio
19:28 Liga
05:53 Natradio
17:57 Sport på 3’eren
00:18 Natradio
05:43 Natradio
07:05 Go’ Morgen P3
04:46 Natradio
04:53 Natradio
03:39 Natradio
08:45 Go’ Morgen P3
10:39 Sara og David på P3
04:13 Natradio
14:56 Monte Carlo
03:45 Natradio
00:45 Natradio
21:10 Aftenvagten
07:10 Go’ Morgen P3
23:23 Aftenvagten
19:26 P3 med Cathrine Nissen
03:20 Natradio
11:23 Sara og David på P3
01:53 Natradio
08:49 Go’ Morgen P3
14:52 P3 med Cathrine Nissen
05:41 Natradio
08:51 SommerMorgen
17:19 Den sorte sæk
03:47 Natradio
04:13 Natradio
16:51 P3 med Emil Nørlund
Smag på P3
00:45 Natradio
03:28 Natradio
15:41 Touren på P3
20:10 P3 med Mie Rasmussen
03:47 Natradio
18:22 P3 med David Mandel
02:47 Natradio
14:31 P3 med Julie Bundgaard
17:28 Pressen på P3
00:18 Natradio
11:08 Sara og David på P3
12:56 Smag på P3
06:35 WeekendMorgen
11:44 P3 med Louise Lolle
09:24 Sara og David på P3
13:20 P3 med Louise Lolle
20:03 Liga
20:40 Liga
08:27 Go’ Morgen P3
19:22 P3 med Emil Nørlund
23:15 Aftenvagten
07:23 WeekendMorgen
11:45 Sara og David på P3
14:21 Monte Carlo
04:14 Natradio
22:25 Aftenvagten
22:35 Aftenvagten
13:23 P3 med Mikkel Bagger
04:13 Natradio
11:16 Danmarks Indsamling på P3
05:17 Natradio
20:57 Liga
01:53 Natradio
10:25 Sara og David på P3
17:13 P3 med Louise Lolle
17:47 P3 med Louise Lolle
06:36 WeekendMorgen
11:25 P3 med Sara Frost
03:03 Natradio
14:57 P3 med Louise Lolle
20:49 P3 med Emil Nørlund
08:34 P3 Morgen: Med Christina Bjørn
02:39 Natradio
17:45 P3 med Louise Lolle
04:48 Natradio
00:53 Natradio
15:23 P3 med Mikkel Bagger
05:03 Nytårsmusik på P3
03:17 Natradio
20:52 P3 med Signe Vadgaard
09:51 P3 med Sara Frost
01:43 Natradio
16:41 Sprogspasserne
22:46 Aftenvagten
12:52 Byttebørsen
03:10 Natradio
19:57 P3 med Louise Lolle
09:44 Året der gik
00:33 Natradio
06:56 Julemorgen
20:56 P3 med Louise Lolle
04:39 Natradio
18:58 P3 med Louise Lolle
02:39 Natradio
16:17 P3 med Louise Lolle
08:26 WeekendMorgen
22:06 P3 med Louise Lolle
12:49 P3 med Sara Frost
14:47 Snekæden
09:25 Sara og David på P3
05:39 Natradio
01:32 Natradio
21:29 Aftenvagten
16:38 P3 med Sara Frost
11:32 Sara og David på P3
03:41 Natradio
22:42 Aftenvagten
15:19 Snekæden
10:27 Sara og David på P3
05:42 Natradio
00:44 Natradio
16:41 P3 med Sara Frost
11:30 Sara og David på P3
02:38 Natradio
19:30 Jordens undergang på P3
14:37 Snekæden
09:20 Sara og David på P3
04:38 Natradio
00:44 Natradio
16:55 Sport på 3’eren
07:36 WeekendMorgen
01:38 Natradio
18:09 Sport på 3’eren
13:42 Musikquizzen
08:22 WeekendMorgen
03:39 Natradio
21:25 Aftenvagten
11:02 Musik non-stop
06:34 Go’ Morgen P3
00:42 Natradio
19:26 Liga
09:25 Sara og David på P3
04:39 Natradio
22:40 Aftenvagten
12:45 Smag på P3
07:43 Go’ Morgen P3
02:39 Natradio
19:38 Liga
15:35 Snekæden
10:03 Sara og David på P3
01:42 Natradio
Aftenvagten
21:22 Liga
Liga
16:28 P3 med Sara Frost
11:25 Sara og David på P3
05:38 Natradio
00:43 Natradio
17:34 Sport på 3’eren
13:04 Smag på P3
07:38 WeekendMorgen
03:42 Natradio
20:24 Sport på 3’eren
Mads & Monopolet
05:42 Natradio
23:41 Aftenvagten
18:15 Liga
12:53 Smag på P3
08:53 Go’ Morgen P3
03:39 Natradio
21:16 Liga
16:42 P3 med Sara Frost
11:33 Sara og David på P3
06:42 Go’ Morgen P3
01:40 Natradio
19:16 Liga
14:31 P3 med Sara Frost
09:21 Sara og David på P3
04:43 Natradio
22:11 Liga
12:25 Smag på P3
06:56 Go’ Morgen P3
02:39 Natradio
20:14 Liga
15:48 P3 med Sara Frost
10:19 Sara og David på P3
05:39 Natradio
00:44 Natradio
17:41 Sport på 3’eren
12:56 Smag på P3
07:36 WeekendMorgen
02:31 Natradio
19:36 P3 med Louise Lolle
04:30 Natradio
00:35 Natradio
16:04 P3 med Sara Frost
06:16 Go’ Morgen P3
23:05 P3 med Louise Lolle
13:53 Smag på P3
04:31 Natradio
21:53 Liga
10:40 Sara og David på P3
01:31 Natradio
17:46 P3 med Sara Frost
06:09 Go’ Morgen P3
20:28 Liga
11:29 Sara og David på P3
03:18 Natradio
15:36 Sport på 3’eren
05:03 Natradio
19:30 P3 med Louise Lolle
08:32 WeekendMorgen
02:11 Natradio
14:45 Monte Carlo
04:03 Natradio
18:22 Liga
08:54 Go’ Morgen P3
00:35 Natradio
13:39 Smag på P3
03:39 Natradio
21:33 Liga
06:09 Go’ Morgen P3
19:03 Liga
10:22 Sara og David på P3
04:03 Natradio
17:21 Sport på 3’eren
08:25 WeekendMorgen
01:03 Natradio
03:03 Natradio
14:39 Monte Carlo
05:30 Natradio
20:35 Liga
09:11 Sara og David på P3
02:40 Natradio
16:56 Pressen på P3
07:40 Go’ Morgen P3
23:04 Aftenvagten
13:10 Smag på P3
04:40 Natradio
19:03 Liga
08:21 Go’ Morgen P3
01:50 Natradio
14:19 Sport på 3’eren
05:03 Natradio
18:44 Sport på 3’eren
07:03 WeekendMorgen
00:32 Natradio
02:38 Natradio
17:32 Pressen på P3
09:47 Sara og David på P3
01:03 Natradio
14:51 Monte Carlo
Pressen på P3
21:32 Liga
12:45 Smag på P3
00:42 Natradio
09:18 Sara og David på P3
03:20 Natradio
15:35 Sport på 3’eren
06:56 WeekendMorgen
17:56 Sport på 3’eren
08:29 WeekendMorgen
00:41 Natradio
13:24 Smag på P3
05:30 Natradio
21:56 Aftenvagten
11:57 Sara og David på P3
02:45 Natradio
Liga
10:33 Sara og David på P3
01:10 Natradio
15:34 Monte Carlo
04:39 Natradio
13:12 Smag på P3
02:39 Natradio
16:20 Sport på 3’eren
07:35 WeekendMorgen
00:34 Natradio
09:33 Mads & Monopolet
14:03 Monte Carlo
09:29 Sara og David på P3
06:03 Go’ Morgen P3
04:31 Natradio
02:39 Natradio
19:33 Liga
15:10 Monte Carlo
08:04 Go’ Morgen P3
05:21 Natradio
00:23 Natradio
14:30 Monte Carlo
05:03 Natradio
23:05 Aftenvagten
12:47 Smag på P3
02:31 Natradio
21:14 Aftenvagten
19:19 Sport på 3’eren
16:14 Sport på 3’eren
13:46 Smag på P3
10:51 De Fine Fyre på P3
07:48 WeekendMorgen
04:28 Natradio
01:21 Natradio
17:16 Sport på 3’eren
14:34 Fordomsfrekvensen
08:18 WeekendMorgen
05:27 Natradio
02:17 Natradio
19:16 Liga
16:41 Pressen på P3
13:21 Smag på P3
13:13 Smag på P3
10:25 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
07:53 EfterårsMorgen på P3
04:46 Natradio
01:20 Natradio
21:11 Aftenvagten
18:17 Liga
15:05 Monte Carlo
12:41 Smag på P3
10:08 Sara og David på P3
06:55 EfterårsMorgen på P3
03:31 Natradio
23:45 Aftenvagten
20:47 Liga
17:43 Pressen på P3
14:20 Monte Carlo
11:43 Sara og David på P3
08:40 EfterårsMorgen på P3
05:35 Natradio
02:27 Natradio
22:37 Liga
19:18 Liga
16:22 Pressen på P3
13:48 Smag på P3
10:49 Sara og David på P3
07:53 EfterårsMorgen på P3
04:46 Natradio
01:15 Natradio
21:43 Aftenvagten
18:16 Liga
15:45 Monte Carlo
12:44 Smag på P3
09:19 Sara og David på P3
06:40 EfterårsMorgen på P3
03:18 Natradio
00:31 Natradio
13:21 Smag på P3
13:22 Smag på P3