80’eren

Denne sang af Bikstok er blevet spillet 540 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

  • År #
  • 2020 2
  • 2019 1
  • 2018 30
  • 2017 91
  • 2016 123
  • 2015 293

Afspilninger på tværs af kanaler

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
13:22 P3 med Mikkel Rosendal
22:07 DR Aften
13:44 Musikchefen
12:51 P3 med Anders Hagen
00:08 Natradio
20:31 Liga
17:34 Liga
05:18 Natradio
16:40 P3 med Anders Hagen
02:13 Natradio
14:50 Curlingklubben
01:27 Natradio
09:57 Danskerbingo
14:26 Liga
00:25 Natradio
06:53 WeekendMorgen
17:28 Stegger & Toft
04:24 Natradio
06:51 Go’ Morgen P3
19:32 Liga
01:17 Natradio
16:07 Liga
19:48 Liga
06:40 Go’ Morgen P3
05:16 Natradio
16:19 Liga
13:43 P3 med Svenne Lund Jensen
21:06 Liga
09:56 WeekendMorgen
01:17 Natradio
17:56 Liga
05:25 Natradio
15:07 P3 med Pelle Peter Jensen
03:49 Natradio
10:49 P3 med Andrew Moyo
19:26 P3 med Mads Gundersen
14:36 Lol DK
08:53 WeekendMorgen
04:17 Natradio
17:22 Moyo Live: Phlake
08:46 WeekendMorgen
01:20 Natradio
08:20 Go’ Morgen P3
20:08 Liga
18:08 Liga
02:23 Natradio
07:16 Go’ Morgen P3
18:53 P3 med David Mandel
02:18 Natradio
07:11 WeekendMorgen
05:47 Natradio
08:20 WeekendMorgen
13:09 Lågsus
02:23 Natradio
06:30 WeekendMorgen
19:55 Liga
05:24 Natradio
11:06 P3 med Svenne Lund Jensen
19:51 Liga
16:10 Moyo Live
08:43 Go’ Morgen P3
16:56 Liga
04:25 Natradio
16:08 Liga
05:51 Natradio
18:16 Liga
12:51 Liga
17:32 P3 med Mads Gundersen
05:22 Natradio
15:25 Liga
18:07 Liga
15:24 Liga
18:08 Liga
14:14 Lågsus
00:25 Natradio
17:26 Touren på P3
04:17 Natradio
15:28 P3 med Svenne Lund Jensen
02:18 Natradio
18:46 P3 med Svenne Lund Jensen
05:23 Natradio
11:07 P3 med Regitze Engelhardt
18:42 P3 med Svenne Lund Jensen
06:14 WeekendMorgen
04:06 Natradio
16:38 P3 med Kenneth K
01:24 Natradio
12:10 Lågsus
01:17 Natradio
08:14 Go’ Morgen P3
20:45 Liga
22:09 Liga
04:34 Natradio
14:56 Tue og Tony
11:47 De Gode Nyheder
19:09 Liga
01:24 Natradio
13:23 P3 med Svenne Lund Jensen
03:17 Natradio
14:29 Liga
01:15 Natradio
05:17 Natradio
14:24 P3 med Svenne Lund Jensen
20:51 Liga
08:19 WeekendMorgen
19:33 Liga
Den sorte boks
19:09 Liga
21:29 Liga
02:24 Natradio
22:20 P3 med Christoffer Stenbakken
00:20 Natradio
23:56 P3 med Christoffer Stenbakken
02:17 Natradio
13:35 Lågsus
23:33 P3 med Signe Amtoft
20:10 P3 med Mads Axelsen
12:47 P3 med Svenne Lund Jensen
02:35 Natradio
20:10 Liga
00:25 Natradio
18:56 P3 med Regitze Engelhardt
15:25 P3 med Svenne Lund Jensen
02:17 Natradio
09:22 Festen & Gæsten
20:30 P3 med Nicholas Kawamura
06:18 P3 Morgen
12:11 Lågsus
19:52 Liga
03:17 Natradio
13:22 P3 med Svenne Lund Jensen
18:10 Liga
01:24 Natradio
06:14 Go’ Morgen P3
11:08 Musikquizzen
19:07 Liga
15:07 Liga
02:23 Natradio
13:08 Lågsus
21:36 Liga
21:51 Aftenvagten
08:44 Go’ Morgen P3
12:46 P3 med Signe Amtoft
22:28 Aftenvagten
17:36 P3s Museum for Kunst
22:47 P3 Guld
03:56 Natradio
13:07 Liga
00:24 Natradio
10:48 Musikquizzen
21:21 Aftenvagten
08:09 WeekendMorgen
16:28 P3s Museum for Kunst
19:18 Liga
07:12 WeekendMorgen
03:16 Natradio
09:07 Selskabet
18:08 Liga
10:43 Musikquizzen
20:08 Liga
06:26 Go’ Morgen P3
00:19 Natradio
14:27 P3 med Andrew Moyo
01:23 Natradio
13:07 Lågsus
20:56 OL på P3
15:23 OL på P3
11:22 Selskabet
14:21 OL på P3
02:13 Natradio
07:27 WeekendMorgen
16:41 Danskerbingo
11:43 P3 med Andrew Moyo
14:10 P3 med Signe Amtoft
07:49 SommerMorgen
20:36 Liga
07:48 SommerMorgen
05:44 Natradio
23:12 Normal
20:19 P3 med Signe Amtoft
20:07 LIGA på Bryggen
17:53 Touren på P3
05:46 Natradio
20:35 LIGA på Bryggen
15:56 Tue og Tony
21:41 LIGA på Bryggen
19:11 LIGA på Bryggen
21:20 LIGA på Bryggen
04:14 Natradio
23:10 P3 med Cathrine Nissen
04:13 Natradio
08:09 WeekendMorgen
23:39 Aftenvagten
18:32 Liga
04:47 Natradio
14:55 Liga
12:17 P3 med Mads Gundersen
04:13 Natradio
14:42 Liga
09:25 P3 med Andrew Moyo
22:17 Aftenvagten
13:48 Liga
23:14 Aftenvagten
06:25 Go’ Morgen P3
14:27 P3 med Signe Amtoft
20:17 Liga
05:42 Natradio
10:14 Selskabet
11:29 Gandhi
22:23 Aftenvagten
11:31 Gandhi
22:14 Genopstået på P3
00:56 Natradio
14:42 P3 med Signe Amtoft
11:26 P3 med Gyrith Cecilie Ross
15:16 Tue og Tony
19:16 Liga
23:12 Aftenvagten
03:45 Natradio
14:51 Tue og Tony
04:52 Natradio
16:13 Lågsus
18:49 Liga
06:35 WeekendMorgen
18:50 Liga
17:56 Liga
03:45 Natradio
20:14 P3 med Andrew Moyo
13:56 Alpha Omega
22:26 Aftenvagten
07:18 P3 Morgen
22:57 Danmarks Indsamling på P3
04:14 Natradio
12:35 Danmarks Indsamling på P3
03:46 Natradio
09:11 Januar på P3
21:13 Liga
05:46 Natradio
19:21 Natradio
23:16 P3 med Mads Axelsen
16:36 Lågsus
04:14 Natradio
20:17 P3 med Andrew Moyo
16:45 Lågsus
03:14 Natradio
10:22 P3 med Signe Amtoft
14:31 P3 med Pelle Peter Jensen
05:17 Natradio
11:50 Året der gik
16:25 P3 med Signe Amtoft
21:15 Aftenradio
09:09 Lågsus: Jul
01:13 Natradio
17:13 P3 med Signe Amtoft
23:47 Aftenvagten
13:18 Smag på P3
16:52 P3 med Signe Amtoft
02:46 Natradio
18:28 Liga
15:55 Liga
02:45 Natradio
09:16 Gandhi
15:56 Pressen på P3
21:41 Liga
03:53 Natradio
06:33 WeekendMorgen
18:31 Liga
14:11 P3 med Signe Amtoft
20:29 Liga
04:14 Natradio
07:35 P3 med Mads Gundersen
21:10 Aftenvagten
05:12 Natradio
16:13 Liga
18:55 Liga
20:38 Liga
16:36 Liga
03:52 Natradio
18:16 Liga
18:38 Rodeo
04:52 Natradio
15:55 Pressen på P3
03:13 Natradio
16:16 Pressen på P3
22:49 Liga
22:46 Liga
14:49 Smag på P3
08:55 Go’ Morgen P3
18:33 Liga
18:29 Liga
01:45 Natradio
07:33 Go’ Morgen P3
18:27 Rodeo
23:26 P3 med Pelle Peter Jensen
02:46 Natradio
19:40 Liga
23:09 Aftenvagten
04:51 Natradio
20:49 Rodeo
20:39 Liga
06:26 Go’ Morgen P3
04:03 Natradio
00:19 Natradio
18:16 Liga
07:17 SommerMorgen
17:15 Alpha Omega
22:26 P3 med Gyrith Cecilie Ross
02:52 Natradio
07:33 SommerMorgen
05:46 Natradio
17:55 Touren på P3
13:28 P3 med Nicholas Kawamura
12:24 Smag på P3
07:33 SommerMorgen
02:46 Natradio
07:22 WeekendMorgen
19:39 Valgaften på P3
07:24 WeekendMorgen
18:41 Liga
05:49 Natradio
19:24 Liga
12:20 Smag på P3
03:53 Natradio
17:59 Liga
17:48 Liga
10:16 Mads & Monopolet
01:38 Natradio
16:33 Pressen på P3
06:15 Go’ Morgen P3
15:03 Pressen på P3
08:03 Go’ Morgen P3
02:45 Natradio
20:02 Liga
10:55 Gandhi
05:25 Natradio
00:38 Natradio
06:18 Go’ Morgen P3
21:45 P3 med Pelle Peter Jensen
16:02 Liga
08:30 P3 Morgen
01:42 Natradio
18:36 Liga
14:15 P3 med Pelle Peter Jensen
05:03 Natradio
17:24 Rodeo
02:10 Natradio
04:03 Natradio
15:03 Pressen på P3
07:50 Go’ Morgen P3
22:48 Aftenvagten
05:22 Natradio
01:30 Natradio
20:43 Liga
06:15 Go’ Morgen P3
23:05 Aftenvagten
17:03 P3 med Signe Amtoft
08:04 Go’ Morgen P3
02:40 Natradio
16:03 Liga
04:42 Natradio
18:14 P3 med Mads Gundersen
07:03 WeekendMorgen
01:37 Natradio
12:39 Smag på P3
03:09 Natradio
19:33 P3 med Mads Gundersen
10:49 P3 med Signe Amtoft
00:51 Natradio
16:03 Pressen på P3
23:05 Aftenvagten
09:39 P3 med Pelle Peter Jensen
01:52 Natradio
21:12 Aftenvagten
05:03 Natradio
19:40 Liga
10:49 Musikquizzen
02:39 Natradio
04:09 Natradio
09:40 Gandhi
01:39 Natradio
05:03 Natradio
12:35 Smag på P3
03:03 Natradio
20:24 Liga
07:55 Go’ Morgen P3
18:03 Liga
05:49 Natradio
01:42 Natradio
03:53 Natradio
16:26 Liga
06:57 WeekendMorgen
00:30 Natradio
10:57 P3 med Louise Lolle
02:40 Natradio
15:03 Pressen på P3
05:03 Natradio
20:02 Liga
09:52 Gandhi
03:03 Natradio
23:05 Aftenvagten
04:40 Natradio
00:42 Natradio
15:03 Pressen på P3
07:55 Go’ Morgen P3
02:38 Natradio
22:46 P3 med Gyrith Cecilie Ross
14:36 Alpha Omega
04:39 Natradio
20:02 Liga
10:53 Gandhi
02:38 Natradio
15:02 Pressen på P3
17:43 P3 med Signe Amtoft
03:39 Natradio
15:56 Pressen på P3
01:54 Natradio
18:04 Liga
11:51 Gandhi
00:05 Natradio
16:03 Liga
07:37 WeekendMorgen
20:07 P3 med Mads Gundersen
10:15 Mads & Monopolet
01:39 Natradio
03:09 Natradio
17:52 P3 med Signe Amtoft
06:55 Go’ Morgen P3
23:46 P3 med Mads Gundersen
05:03 Natradio
19:03 Liga
08:33 Go’ Morgen P3
01:32 Natradio
21:14 P3 med Pelle Peter Jensen
11:44 Gandhi
03:03 Natradio
18:03 Liga
07:34 WeekendMorgen
16:22 Liga
05:39 Natradio
03:10 Natradio
06:55 Go’ Morgen P3
15:29 P3 med Signe Amtoft
04:39 Natradio
01:31 Natradio
13:11 P3 med Pelle Peter Jensen
03:03 Natradio
22:43 P3 med Kristian Stanley Halse
14:56 P3 med Pelle Peter Jensen
05:03 Natradio
11:45 P3 med Signe Amtoft
02:37 Natradio
13:48 Smag på P3
04:09 Natradio
23:21 Lågsus
20:15 Rodeo
10:29 P3 med Signe Amtoft
06:56 P3 Morgen
01:40 Natradio
03:36 Natradio
17:42 P3 med Mads Gundersen
09:30 På vej mod de 100
02:03 Natradio
15:38 Alpha Omega
05:03 Natradio
21:45 P3 med Pelle Peter Jensen
09:55 Gandhi
03:03 Natradio
19:53 P3 med Gyrith Cecilie Ross
06:57 WeekendMorgen
22:29 Lågsus
04:10 Natradio
20:03 Liga
10:39 Gandhi
01:40 Natradio
14:56 Smag på P3
05:03 Natradio
22:31 Liga
13:48 Smag på P3
03:03 Natradio
17:45 P3 med Signe Amtoft
06:15 Go’ Morgen P3
00:43 Natradio
22:19 P3 med Gyrith Cecilie Ross
19:23 Liga
16:50 Liga
Smag på P3
10:21 P3 med Pelle Peter Jensen
07:47 WeekendMorgen
04:26 Natradio
01:20 Natradio
23:22 Lågsus
20:30 Rodeo
17:26 Liga
14:37 Alpha Omega
11:25 P3 med Signe Amtoft
08:17 WeekendMorgen
05:26 Natradio
02:20 Natradio
22:03 Lågsus
19:23 Liga
16:11 Pressen på P3
14:10 Smag på P3
10:36 Gandhi
07:55 Go’ Morgen P3
04:44 Natradio
01:22 Natradio
21:28 Lågsus
18:30 Liga
15:20 Pressen på P3
12:29 Smag på P3
09:50 Gandhi
07:12 Go’ Morgen P3
03:31 Natradio
23:47 Aftenvagten
20:42 Liga
17:45 P3 med Signe Amtoft
14:29 Smag på P3
11:39 Gandhi
08:43 Go’ Morgen P3
05:34 Natradio
02:28 Natradio
22:23 Liga
19:49 Liga
16:24 P3 med Signe Amtoft
14:20 Smag på P3
10:43 Gandhi
07:39 Go’ Morgen P3
04:45 Natradio
01:13 Natradio
21:39 Aftenvagten
18:36 Liga
15:32 P3 med Signe Amtoft
13:16 Smag på P3
09:16 Gandhi
06:55 Go’ Morgen P3
03:20 Natradio
00:32 Natradio
12:51 Smag på P3
22:35 Lågsus
21:55 Lågsus
Dyk ned i musikken på flere radiostationer: