Hideaway

Denne sang af Kiesza er blevet spillet 631 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Sidst spillet . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

Afspilninger på tværs af kanaler

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
14:51 Tættere på himlen
20:24 Mixtape - Privatfest med Emil Lange
12:24 Musikchefen
22:21 Selv Tak
08:27 Go’ Morgen P3
05:30 Kickstarter
22:26 Mixtape
Selv Tak
Selv Tak
Selv Tak
16:56 P3 med Andrew Moyo
Vidundergrunden
16:34 Tættere på himlen
16:41 P3 med Andrew Moyo
Selv Tak
Selv Tak
19:55 Weekend med Bernhard
20:29 Weekend med Bernhard
18:49 Weekend med Bernhard
Selv Tak
19:43 Weekend med Bernhard
15:10 Curlingklubben
02:06 Natradio
22:22 Liga
06:22 WeekendMorgen
04:53 Natradio
07:11 PåskeMorgen
10:53 Kliken på P3
05:44 Natradio
16:43 Stegger & Toft
02:47 Natradio
18:08 Liga
16:14 P3 med Kenneth K
03:30 Natradio
06:22 WeekendMorgen
05:18 Natradio
16:55 Stegger & Toft
03:17 Natradio
11:37 P3 med Svenne Lund Jensen
04:06 Natradio
08:36 WeekendMorgen
20:19 Liga
04:53 Natradio
06:48 Go’ Morgen P3
16:49 Stegger & Toft
05:23 Natradio
09:09 WeekendMorgen
03:47 Natradio
07:48 WeekendMorgen
05:17 Natradio
22:38 P3 Aften
16:46 P3 med Svenne Lund Jensen
01:50 Natradio
05:48 Natradio
20:44 Liga
00:19 Natradio
13:07 Liga
05:17 Natradio
17:12 Liga
03:49 Natradio
09:12 WeekendMorgen
05:49 Natradio
18:23 Liga
04:57 Natradio
15:06 Liga
04:23 Natradio
10:27 Danskerbingo
01:06 Natradio
15:25 P3 med Svenne Lund Jensen
00:19 Natradio
02:49 Natradio
18:07 P3 med Mads Axelsen
00:36 Natradio
08:41 WeekendMorgen
02:25 Natradio
18:20 Liga
16:28 P3 med Mads Axelsen
00:08 Natradio
06:47 SommerMorgen
10:48 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
15:19 P3 med Mads Gundersen
01:06 Natradio
23:07 Sommeraften
02:06 Natradio
20:46 P3 med Tony Scott
04:18 Natradio
15:12 P3 med Svenne Lund Jensen
05:16 Natradio
20:40 P3 med Svenne Lund Jensen
04:06 Natradio
14:49 P3 med Svenne Lund Jensen
05:18 Natradio
06:38 Go’ Morgen P3
00:19 Natradio
00:20 Natradio
21:06 P3 med Kenneth K
11:20 De Gode Nyheder
18:56 P3 med Signe Amtoft
05:48 Natradio
04:34 Natradio
16:08 P3 med Mads Gundersen
01:39 Natradio
07:22 P3 Morgen
04:07 Natradio
14:19 P3 med Svenne Lund Jensen
02:06 Natradio
10:22 Danskerbingo
03:32 Natradio
20:17 Liga
01:48 Natradio
13:36 Liga
18:40 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
04:06 Natradio
08:45 Go’ Morgen P3
03:29 Natradio
22:06 P3 med Christoffer Stenbakken
03:06 Natradio
17:07 Liga
08:06 WeekendMorgen
02:33 Natradio
06:20 WeekendMorgen
03:47 Natradio
14:11 Byttebørsen
01:06 Natradio
12:38 Lågsus
19:22 P3 med Christoffer Stenbakken
04:06 Natradio
19:30 Liga
05:48 Natradio
16:41 P3’s Museum for Kunst: P3s Museum for Kunst
02:47 Natradio
17:46 P3’s Museum for Kunst: P3s Museum for Kunst
02:06 Natradio
20:19 Liga
21:36 Liga
08:06 WeekendMorgen
02:18 Natradio
14:22 P3 med Signe Amtoft
01:49 Natradio
22:49 Liga
09:16 P3 med Svenne Lund Jensen
18:10 Liga
21:52 Aftenvagten
09:20 Danskerbingo
02:16 Natradio
17:10 Liga
00:48 Natradio
06:06 WeekendMorgen
16:24 P3 med Gyrith Cecilie Ross
17:23 OL på P3
09:19 P3 med Svenne Lund Jensen
11:42 P3 med Signe Amtoft
21:28 Aftenvagten
06:56 SommerMorgen
19:07 P3 med Andrew Moyo
21:14 Aftenvagten
18:24 Liga
02:06 Natradio
19:12 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
21:37 Aftenvagten
03:35 Natradio
14:39 P3 med Signe Amtoft
01:06 Natradio
00:36 Natradio
21:33 Aftenvagten
08:44 Go’ Morgen P3
01:16 Natradio
06:40 Go’ Morgen P3
02:33 Natradio
10:07 P3 med Andrew Moyo
07:36 WeekendMorgen
05:20 Natradio
11:55 P3 med Andrew Moyo
03:17 Natradio
19:11 Liga
05:17 Natradio
18:52 Liga
15:27 Tue og Tony
19:15 P3 med Svenne Lund Jensen
03:53 Natradio
06:21 WeekendMorgen
18:21 Liga
04:06 Natradio
10:30 Musikquizzen
23:33 Aftenvagten
04:50 Natradio
13:15 Smag på P3
09:08 Musikquizzen
14:27 Tue og Tony
20:52 P3 med Andrew Moyo
19:48 Aftenvagten
05:06 Natradio
09:34 P3 med Andrew Moyo
03:42 Natradio
17:30 P3 med Mads Gundersen
08:33 P3 Morgen
00:16 Natradio
12:48 P3 med Signe Amtoft
02:52 Natradio
07:48 Go’ Morgen P3
00:15 Natradio
02:47 Natradio
14:50 Alpha Omega
19:55 Liga
00:15 Natradio
07:33 Go’ Morgen P3
07:41 Go’ Morgen P3
04:52 Natradio
07:27 WeekendMorgen
19:48 Liga
10:42 Gandhi
20:55 Liga
02:13 Natradio
18:20 Liga
09:14 Musikquizzen
05:14 Natradio
01:17 Natradio
22:50 P3 Guld
07:15 P3 Morgen
00:16 Natradio
10:56 Gandhi
16:34 Pressen på P3
04:43 Natradio
23:50 P3 med Mads Gundersen
17:31 P3 med Gyrith Cecilie Ross
12:10 Alpha Omega
03:14 Natradio
15:41 Liga
10:34 Gandhi
09:23 Gandhi
04:42 Natradio
23:39 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
08:55 Go’ Morgen P3
03:52 Natradio
15:42 Pressen på P3
19:19 Liga
09:41 Rodeo Parlamentet
14:52 Liga
21:32 Liga
02:44 Natradio
20:42 Liga
16:17 Touren på P3
04:43 Natradio
22:06 P3 med Cathrine Nissen
01:27 Natradio
19:35 P3 med Gyrith Cecilie Ross
01:42 Natradio
16:49 P3 med Mads Gundersen
08:25 Go’ Morgen P3
05:14 Natradio
18:43 Liga
22:09 P3 med Gyrith Cecilie Ross
05:06 Natradio
07:44 WeekendMorgen
15:44 Pressen på P3
18:10 P3 med Mads Gundersen
07:26 Go’ Morgen P3
02:45 Natradio
14:15 Smag på P3
05:14 Natradio
08:44 Go’ Morgen P3
05:35 Natradio
16:32 Liga
23:24 P3 med Kristian Stanley Halse
14:11 Q på P3
19:39 P3 med Gyrith Cecilie Ross
00:15 Natradio
17:19 Liga
06:33 Go’ Morgen P3
16:34 Pressen på P3
04:52 Natradio
23:19 Aftenvagten
12:20 Smag på P3
00:16 Natradio
12:19 Smag på P3
17:12 P3 med Signe Amtoft
06:33 Go’ Morgen P3
17:44 Sport på 3’eren
20:54 Danmarks Indsamling på P3
15:35 Danmarks Indsamling på P3
18:27 P3 med Anders Hagen
15:03 Pressen på P3
P3 med Jesper Holm
14:53 Smag på P3
18:24 Sport på 3’eren
01:07 Natradio
02:26 Natradio
11:39 P3 med Nicholas Kawamura
19:28 P3 med Sara Frost
17:41 P3 med Signe Amtoft
01:14 Natradio
08:33 WeekendMorgen
22:53 P3 med Cathrine Nissen
11:32 P3 med Sara Frost
16:10 P3 med Cathrine Nissen
03:42 Natradio
14:21 Smag på P3
18:27 P3 med Sara Frost
21:14 Lågsus
16:10 Pressen på P3
23:39 Aftenvagten
04:52 Natradio
03:15 Natradio
07:04 Go’ Morgen P3
03:14 Natradio
20:53 Liga
12:13 Smag på P3
14:20 Smag på P3
01:27 Natradio
02:42 Natradio
19:56 Liga
07:26 WeekendMorgen
23:49 Aftenvagten
03:13 Natradio
08:26 Go’ Morgen P3
04:42 Natradio
09:55 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
00:30 Natradio
08:52 Go’ Morgen P3
22:10 Aftenvagten
04:52 Natradio
12:04 Smag på P3
03:14 Natradio
09:41 Gandhi
23:40 Aftenvagten
14:56 Sport på 3’eren
23:47 Aftenvagten
12:20 Smag på P3
20:38 Liga
12:29 Smag på P3
19:57 Liga
07:07 WeekendMorgen
00:56 Natradio
12:05 Smag på P3
18:43 P3 med Gyrith Cecilie Ross
04:27 Natradio
08:49 Go’ Morgen P3
22:35 Aftenvagten
16:12 Pressen på P3
03:23 Natradio
12:05 Smag på P3
06:25 P3 Morgen
02:21 Natradio
23:58 P3 med Kristian Stanley Halse
15:36 P3 med Signe Amtoft
05:42 Natradio
00:23 Natradio
17:23 P3 med Gyrith Cecilie Ross
09:34 P3 med Anders Hagen
03:44 Natradio
15:27 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
19:57 Sport på 3’eren
16:13 P3 med Gyrith Cecilie Ross
07:41 SommerMorgen
01:56 Natradio
09:30 Q på P3
05:03 Natradio
17:19 P3 med Mikkel Borg
01:28 Natradio
21:51 Rodeo: Sommerspecial
13:09 Smag på P3
Sommerresidensen
08:33 SommerMorgen
15:37 P3 med Mikkel Borg
00:24 Natradio
20:53 Sport på 3’eren: Med Tour de France og Formel 1
07:08 WeekendMorgen
13:32 Smag på P3
02:20 Natradio
09:57 Sommerresidensen
01:49 Natradio
16:48 Touren på P3
05:27 Natradio
23:40 Rodeo: Sommerspecial
19:54 P3 med Mikkel Borg
12:05 Smag på P3
06:33 SommerMorgen
01:20 Natradio
22:48 P3 med Kristian Stanley Halse
18:27 Sport på 3’eren
07:17 SommerMorgen
03:35 Natradio
18:53 P3 med Kristian Stanley Halse
13:53 Smag på P3
05:33 Natradio
01:21 Natradio
11:44 Sommerresidensen
20:50 P3 med Kristian Stanley Halse
03:26 Natradio
15:56 Touren på P3
11:38 Q på P3
01:03 Natradio
20:38 Liga
03:03 Natradio
22:56 Liga
12:11 Smag på P3
01:56 Natradio
16:04 Touren på P3
13:22 P3 med Signe Vadgaard
05:45 Natradio
00:05 Natradio
14:04 Touren på P3
08:45 SommerMorgen
22:31 P3 med Nicholas Kawamura
12:27 Smag på P3
20:03 Liga
10:07 P3 med Mikkel Borg
05:31 Natradio
01:52 Natradio
16:27 Rio på P3
07:09 SommerMorgen
22:50 P3 med Signe Amtoft
13:35 Smag på P3
04:56 Natradio
21:03 P3 med Signe Vadgaard
11:55 P3 med Signe Amtoft
02:31 Natradio
19:06 Liga
09:55 P3 med Anders Hagen
00:50 Natradio
00:22 Natradio
14:57 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
07:08 SommerMorgen
23:56 Liga
13:44 Smag på P3
04:56 Natradio
20:44 Liga
11:22 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
02:56 Natradio
17:04 Rio på P3
08:43 Go’ Morgen P3
00:34 Natradio
14:16 P3 med Louise Lolle
05:21 Natradio
21:02 Liga
02:31 Natradio
19:03 Liga
09:06 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
00:46 Natradio
07:26 Go’ Morgen P3
15:11 Rio på P3
10:07 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
06:39 WeekendMorgen
21:02 Liga
12:15 Smag på P3
03:56 Natradio
19:02 Liga
09:10 Gandhi
01:16 NatLiga
15:05 Rio på P3
05:36 Natradio
20:03 Liga
11:38 Gandhi
03:28 Natradio
18:08 Liga
14:04 P3 med Louise Lolle
07:46 Go’ Morgen P3
23:05 NatLiga
12:15 Smag på P3
15:22 Rio på P3
05:22 Natradio
21:05 Liga
11:23 Gandhi
01:03 Natradio
14:37 Rio på P3
13:23 Smag på P3
03:52 Natradio
19:50 Liga
08:44 Go’ Morgen P3
00:23 Natradio
14:41 P3 med Louise Lolle
02:03 Natradio
21:03 Aftenvagten
12:31 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
03:56 Natradio
16:33 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
07:13 WeekendMorgen
00:19 Natradio
Mads & Monopolet: Highlights
02:56 Natradio
21:55 Lågsus
09:03 Gandhi
23:30 Aftenvagten
17:06 Pressen på P3
07:18 Go’ Morgen P3
01:31 Natradio
15:05 Monte Carlo
04:20 Natradio
19:03 P3 med Signe Amtoft
06:16 Go’ Morgen P3
21:03 Aftenvagten
11:03 Gandhi
02:31 Natradio
17:52 Sport på 3’eren
05:49 Natradio
14:20 P3 med Gyrith Cecilie Ross
03:21 Natradio
10:55 Gandhi
01:03 Natradio
15:14 P3 med Mathias Buch Jensen
05:52 Natradio
13:52 Smag på P3
02:48 Natradio
18:12 P3 med Anders Hagen
06:04 Go’ Morgen P3
20:03 P3 med Anders Hagen
09:45 Gandhi
01:03 Natradio
16:48 Sport på 3’eren
05:49 Natradio
23:44 P3 med Mikkel Bagger
14:20 P3 med Gyrith Cecilie Ross
Natradio
00:05 Natradio
17:04 Pressen på P3
22:09 Sport på 3’eren
12:24 Smag på P3
03:22 Natradio
19:03 P3 med Anders Hagen
17:44 Pressen på P3
00:33 Natradio
14:44 Monte Carlo
04:48 Natradio
20:03 P3 med Anders Hagen
09:55 Gandhi
02:22 Natradio
16:57 Sport på 3’eren
06:38 WeekendMorgen
23:20 P3 med Cathrine Nissen
Smag på P3
04:03 Natradio
20:03 P3 med Sara Frost
14:56 P3 med Mathias Buch Jensen
05:56 Natradio
12:43 Smag på P3
03:52 Natradio
17:04 Pressen på P3
07:20 Go’ Morgen P3
Natradio
14:45 Monte Carlo
04:49 Natradio
20:46 Liga
01:03 Natradio
15:23 Sport på 3’eren
05:33 Natradio
13:19 Festen & Gæsten
Natradio
18:03 Liga
11:28 Gandhi
01:03 Natradio
14:55 Monte Carlo
06:36 Go’ Morgen P3
20:34 Liga
10:22 Gandhi
04:21 Natradio
00:23 Natradio
06:10 Go’ Morgen P3
02:03 Natradio
22:12 Aftenvagten
18:53 Liga
12:25 Smag på P3
19:25 Sport på 3’eren
16:14 Sport på 3’eren
10:24 Musikquizzen
07:48 WeekendMorgen
04:28 Natradio
01:22 Natradio
20:49 Rodeo
17:11 Sport på 3’eren
14:37 P3 med Gyrith Cecilie Ross
12:22 Smag på P3
11:56 Mads & Monopolet
08:18 WeekendMorgen
05:27 Natradio
02:16 Natradio
19:19 Liga
16:56 Pressen på P3
12:41 Smag på P3
10:13 Gandhi
08:04 Go’ Morgen P3
04:45 Natradio
01:20 Natradio
21:18 Aftenvagten
18:14 Liga
15:42 Monte Carlo
13:27 Smag på P3
10:09 Gandhi
06:56 Go’ Morgen P3
03:26 Natradio
23:43 Aftenvagten
20:16 Liga
17:46 Pressen på P3
14:18 Monte Carlo
11:29 Gandhi
08:33 Go’ Morgen P3
05:35 Natradio
02:28 Natradio
22:17 Liga
Liga
16:22 Pressen på P3
13:46 Smag på P3
10:36 Gandhi
07:41 Go’ Morgen P3
04:46 Natradio
01:13 Natradio
21:43 Aftenvagten
18:16 Liga
15:53 Monte Carlo
12:37 Smag på P3
09:20 Gandhi
07:11 Go’ Morgen P3
03:18 Natradio
00:30 Natradio
13:44 Smag på P3
22:36 Lågsus
20:22 Rodeo
13:33 Smag på P3
05:27 Natradio
21:18 Aftenvagten
01:10 Natradio
18:22 Liga
02:53 Natradio
20:47 Rodeo
Natradio
13:38 Verdensmester
22:42 Mens vi venter
09:36 P3 med Sara Frost
05:13 Natradio
16:48 P3 med Cathrine Nissen
00:45 Natradio
13:39 Smag på P3