Adorn

Denne sang af Miguel er blevet spillet 361 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Sidst spillet . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

Afspilninger på tværs af kanaler

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
05:33 Kickstarter
21:52 Mixtape - R&B med Nynne Givskov
21:53 Mixtape - R&B med Nynne Givskov
21:19 Mixtape
21:03 Mixtape
19:47 Krukkerne
Jul på bagsædet med Hav & Kamal
08:26 WeekendMorgen
16:07 P3 med Andrew Moyo
12:06 P3 med Andrew Moyo
19:42 P3 med Fie Neergaard
13:16 Karantæne på P3
23:46 Late Night Love med Bobby Jones
20:14 P3 med Mads Gundersen
17:56 P3 med Mads Gundersen
08:08 WeekendMorgen
12:28 P3 med Nicholas Kawamura
12:50 P3 med Stine Rosenfeldt
08:22 WeekendMorgen
08:57 WeekendMorgen
06:40 Go’ Morgen P3
19:18 P3 med Svenne Lund Jensen
14:38 Lol DK
00:45 Natradio
06:08 WeekendMorgen
15:52 Lol DK
12:36 Lågsus
09:57 Danskerbingo
14:54 P3 med Mads Gundersen
05:17 Natradio
03:49 Natradio
08:07 WeekendMorgen
07:23 P3 Morgen
03:55 Natradio
09:28 Danskerbingo
02:23 Natradio
08:16 Go’ Morgen P3
00:19 Natradio
14:27 Lol DK
16:19 P3 med Mads Gundersen
05:27 Natradio
15:20 P3 med Stine Rosenfeldt
00:08 Natradio
16:11 P3 med Mads Gundersen
05:47 Natradio
12:33 Lågsus
08:13 WeekendMorgen
00:08 Natradio
07:17 SommerMorgen
00:22 Natradio
23:06 Sommeraften
09:20 Danskerbingo
17:20 P3 med Mads Gundersen
07:42 Go’ Morgen P3
00:48 Natradio
06:28 P3 Morgen
02:54 Natradio
13:07 P3 med Svenne Lund Jensen
07:18 Go’ Morgen P3
00:09 Natradio
08:29 WeekendMorgen
10:37 De Gode Nyheder
22:17 Barometeret
01:18 Natradio
09:21 Danskerbingo
14:25 Tue og Tony
10:42 Musikquizzen
06:55 Go’ Morgen P3
06:36 Go’ Morgen P3
04:06 Natradio
08:19 Go’ Morgen P3
01:49 Natradio
07:38 P3 Morgen
07:40 WeekendMorgen
18:32 P3 med Signe Amtoft
03:17 Natradio
22:28 Barometeret
06:30 WeekendMorgen
05:47 Natradio
06:27 Go’ Morgen P3
12:34 P3 med Svenne Lund Jensen
12:04 P3 med Svenne Lund Jensen
22:47 Liga
04:33 Natradio
08:44 Go’ Morgen P3
12:09 Lågsus
00:18 Natradio
12:14 P3 med Svenne Lund Jensen
16:32 P3’s Museum for Kunst
00:34 Natradio
06:18 WeekendMorgen
02:34 Natradio
21:41 Aftenvagten
07:18 Go’ Morgen P3
01:33 Natradio
21:26 Barometeret
17:53 P3’s Museum for Kunst: P3s Museum for Kunst
22:06 Aftenvagten
04:06 Natradio
12:35 Lågsus
04:55 Natradio
09:09 De Gode Nyheder
02:17 Natradio
16:49 P3’s Museum for Kunst: P3s Museum for Kunst
11:08 De Gode Nyheder
03:36 Natradio
15:43 Tue og Tony
23:14 Aftenvagten
00:08 Natradio
08:26 Go’ Morgen P3
15:35 Tue og Tony
07:11 WeekendMorgen
05:49 Natradio
12:32 Lågsus
02:06 Natradio
12:57 Lågsus
05:17 Natradio
12:33 Lågsus
04:06 Natradio
07:03 SommerMorgen
12:51 P3 med Signe Amtoft
07:24 SommerMorgen
03:06 Natradio
06:43 SommerMorgen
13:51 P3 med Andrew Moyo
00:21 Natradio
06:02 SommerMorgen
01:35 Natradio
00:08 Natradio
10:55 P3 med Andrew Moyo
04:34 Natradio
16:19 Lågsus
22:33 Aftenvagten
00:35 Natradio
16:24 Lågsus
04:06 Natradio
15:42 Tue og Tony
20:41 P3 med Andrew Moyo
09:51 P3 med Andrew Moyo
22:56 Barometeret
01:17 Natradio
20:32 Barometeret
18:43 Liga
08:44 Go’ Morgen P3
03:06 Natradio
14:43 Tue og Tony
00:26 Natradio
10:18 Selskabet
23:44 Aftenvagten
12:31 Smag på P3
04:35 Natradio
10:24 Januar på P3
00:08 Natradio
23:18 Aftenradio
06:38 P3 med Cathrine Nissen
17:34 P3 med Mads Gundersen
04:35 Natradio
06:07 P3 Morgen
10:16 Mads & Monopolet
03:35 Natradio
17:54 P3 med Gyrith Cecilie Ross
17:50 P3 med Gyrith Cecilie Ross
13:37 P3 med Anders Stegger
05:07 Natradio
17:57 Pressen på P3
04:54 Natradio
10:16 Sara og David på P3
08:33 WeekendMorgen
01:29 Natradio
50-året der gik
08:50 NytårsMorgen
18:15 P3 med Emil Nørlund
10:41 Julen - din gamle kælling
06:29 WeekendMorgen
02:09 Natradio
Smag på P3
17:53 Pressen på P3
08:21 WeekendMorgen
04:53 Natradio
20:48 Liga
06:16 Go’ Morgen P3
04:20 Natradio
22:11 Aftenvagten
02:14 Natradio
06:31 Go’ Morgen P3
05:06 Natradio
16:40 Sport på 3’eren
03:53 Natradio
12:44 Smag på P3
23:46 Aftenvagten
17:39 P3 med Emil Nørlund
02:13 Natradio
13:24 Smag på P3
20:06 Liga
17:58 Pressen på P3
08:34 WeekendMorgen
22:06 Aftenvagten
04:27 Natradio
17:52 Pressen på P3
06:48 Go’ Morgen P3
00:15 Natradio
06:11 WeekendMorgen
21:32 Aftenvagten
15:22 P3 med Cathrine Nissen
12:49 Smag på P3
21:45 P3 med Cathrine Nissen
19:53 Sport på 3’eren
22:10 P3 med Emil Nørlund
14:38 Touren på P3
20:37 P3 med Louise Lolle
23:26 P3 med Louise Lolle
09:44 P3 med Nicholas Kawamura
18:34 P3 med Mie Rasmussen
00:18 Natradio
15:50 P3 med Julie Bundgaard
13:49 Smag på P3
20:31 P3 med Emil Nørlund
08:50 WeekendMorgen
12:52 Smag på P3
01:54 Natradio
13:17 Smag på P3
17:18 Sport på 3’eren
Natradio
08:46 Go’ Morgen P3
05:57 Natradio
10:31 P3 med Louise Lolle
04:53 Natradio
21:34 Aftenvagten
18:47 Liga
23:50 Aftenvagten
12:55 Smag på P3
07:46 WeekendMorgen
02:50 Natradio
14:31 P3 med Louise Lolle
02:53 Natradio
15:34 P3 med Cathrine Nissen
05:13 Natradio
08:32 WeekendMorgen
18:56 Liga
05:31 Natradio
23:58 Aftenvagten
11:08 Jesus er død
18:57 Sport på 3’eren
02:34 Natradio
21:26 Aftenvagten
20:49 Sport på 3’eren
02:15 Natradio
09:29 Sara og David på P3
22:48 Aftenvagten
19:34 Liga
15:47 Sport på 3’eren
11:29 Sara og David på P3
14:50 P3 med Cathrine Nissen
22:16 Liga
14:29 P3 med Cathrine Nissen
22:09 Aftenvagten
10:33 Sara og David på P3
13:49 Smag på P3
18:34 Liga
05:35 Natradio
07:47 WeekendMorgen
17:32 P3 med Louise Lolle
09:33 P3 med Mie Rasmussen
04:32 Natradio
19:19 P3 med Emil Nørlund
09:38 P3 med Sara Frost
00:13 Natradio
16:23 Dagen derpå med Anders Stegger
19:20 P3 med Louise Lolle
03:52 Natradio
10:12 P3 med Sara Frost
16:30 Sprogspasserne
05:27 Natradio
20:19 P3 med Louise Lolle
01:45 Natradio
07:41 JuleMorgen
14:15 Julen er landet
20:17 P3 med Louise Lolle
06:46 WeekendMorgen
17:05 P3 med Sara Frost
21:18 Aftenvagten
15:47 Snekæden
11:14 Sara og David på P3
00:47 Natradio
13:31 Smag på P3
13:07 Smag på P3
12:39 Smag på P3
12:52 Smag på P3
10:18 De Fine Fyre på P3
17:11 Sport på 3’eren
02:22 Natradio
07:22 Go’ Morgen P3
23:36 Aftenvagten
11:17 Sara og David på P3
19:35 Liga
03:46 Natradio
14:26 P3 med Sara Frost
20:33 Liga
02:03 Natradio
16:08 Sport på 3’eren
07:07 WeekendMorgen
05:21 Natradio
01:50 Natradio
21:39 P3 med Louise Lolle
17:56 P3 med Sara Frost
13:42 Smag på P3
07:21 Go’ Morgen P3
19:10 Liga
03:22 Natradio
22:07 Aftenvagten
17:38 P3 med Sara Frost
10:27 Sara og David på P3
17:56 Sport på 3’eren
06:08 WeekendMorgen
02:28 Natradio
16:18 P3 med Sara Frost
14:30 Monte Carlo
23:36 Aftenvagten
16:37 P3 med Sara Frost
04:03 Natradio
12:32 Smag på P3
19:56 Liga
02:03 Natradio
15:10 Sport på 3’eren
10:19 De Fine Fyre på P3
06:33 WeekendMorgen
00:26 Natradio
17:18 Pressen på P3
04:20 Natradio
23:18 Aftenvagten
13:48 Smag på P3
00:05 Natradio
09:57 Sara og David på P3
19:57 Liga
04:47 Natradio
15:32 Sport på 3’eren
12:04 Smag på P3
00:24 Natradio
06:35 WeekendMorgen
19:09 Liga
15:28 P3 med Louise Lolle
04:20 Natradio
23:16 Aftenvagten
10:24 Sara og David på P3
05:53 Natradio
13:58 Smag på P3
01:57 Natradio
10:12 De Fine Fyre på P3
10:12 De Fine Fyre på P3
04:21 Natradio
13:26 Smag på P3
02:27 Natradio
22:03 Aftenvagten
14:20 Monte Carlo
02:29 Natradio
Natradio
00:12 Natradio
21:07 Aftenvagten
02:30 Natradio
17:22 Pressen på P3
13:23 Smag på P3