Paddling Out

Denne sang af Miike Snow er blevet spillet 386 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

Afspilninger på tværs af kanaler

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
22:18 Sport på 3’eren
00:49 Natradio
06:20 VinterMorgen
16:11 P3 med Signe Amtoft og Anders Hagen: P3 med Signe og Anders
08:13 Julemorgen
19:48 Sport på 3’eren
14:10 Monte Carlo
02:37 Natradio
09:10 Julen - din gamle kælling
20:14 Liga
00:08 Natradio
08:03 Go’ Morgen P3
19:09 Liga
13:39 Smag på P3
18:09 Liga
13:15 P3 med Cathrine Nissen
15:32 P3 med Cathrine Nissen
02:49 Natradio
12:35 Smag på P3
18:27 Liga
07:32 Go’ Morgen P3
13:17 Smag på P3
21:36 Aftenvagten
16:28 Sport på 3’eren
21:36 Aftenvagten
19:46 Liga
15:12 P3 med Sara Frost
04:35 Natradio
11:32 P3 med Cathrine Nissen
05:21 Natradio
09:28 Sommerskolen
14:22 Sport på 3’eren
13:52 Smag på P3
08:10 SommerMorgen
17:23 Touren på P3
09:04 P3 med Nicholas Kawamura
Le Mans på P3
Le Mans på P3
12:20 Smag på P3
02:07 Natradio
06:03 WeekendMorgen
00:22 Natradio
06:52 Go’ Morgen P3
01:49 Natradio
19:49 P3 med Cathrine Nissen
18:57 Liga
00:30 Natradio
17:57 Pressen på P3
03:13 Natradio
07:20 Go’ Morgen P3
18:41 Liga
23:14 Lågsus
08:33 Go’ Morgen P3
02:31 Natradio
20:34 Sport på 3’eren
22:09 Aftenvagten
02:46 Natradio
04:10 Natradio
20:56 Liga
19:49 P3 med Emil Nørlund
21:32 Aftenvagten
05:03 Natradio
11:24 P3 med Louise Lolle
17:52 Pressen på P3
20:39 Lågsus
07:54 Go’ Morgen P3
15:04 P3 med Louise Lolle
21:33 Aftenvagten
19:10 Liga
17:46 Pressen på P3
09:22 Sara og David på P3
18:20 P3 med Sara Frost
00:46 Natradio
03:21 Natradio
21:26 Aftenvagten
06:33 Go’ Morgen P3
12:57 Smag på P3
06:09 Go’ Morgen P3
18:50 Liga
07:11 Go’ Morgen P3
01:28 Natradio
23:14 Lågsus
06:09 Go’ Morgen P3
01:29 Natradio
20:31 Lågsus
03:42 Natradio
12:57 Festen & Gæsten
06:52 P3 Morgen: Med Christina Bjørn
03:13 Natradio
06:31 WeekendMorgen
03:20 Natradio
10:20 Sara og David på P3
02:42 Natradio
18:44 Liga
04:52 Natradio
22:10 Aftenvagten
12:51 P3 med Kenneth K
07:18 Go’ Morgen P3
00:15 Natradio
23:49 Aftenvagten
19:51 Sport på 3’eren
13:56 Musikquizzen
05:14 Natradio
13:11 Smag på P3
00:30 Natradio
10:34 Sara og David på P3
07:45 WeekendMorgen
19:57 Liga
16:27 Sport på 3’eren
00:19 Natradio
08:22 WeekendMorgen
04:53 Natradio
05:31 Natradio
23:48 P3 med Louise Lolle
10:18 Sara og David på P3
02:13 Natradio
21:25 Lågsus
17:52 Pressen på P3
05:14 Natradio
08:27 Go’ Morgen P3
22:38 Aftenvagten
08:33 Go’ Morgen P3
17:28 P3 med Mikkel Bagger
08:33 Go’ Morgen P3
19:24 Liga
22:42 Lågsus
20:22 Liga
21:44 Aftenvagten
10:52 P3 med Tom Bue
02:15 Natradio
20:24 OL på P3
20:24 OL på P3
07:44 P3 SommerMorgen
19:26 P3 med Louise Lolle
22:03 P3 med Mads Axelsen
01:20 Natradio
12:23 Smag på P3
23:47 P3 med Emil Nørlund
15:22 P3 med Mikkel Bagger
02:42 Natradio
P3 i smatten
20:14 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
07:45 WeekendMorgen
01:13 Natradio
08:54 Go’ Morgen P3
23:43 P3 med Emil Nørlund
06:56 Go’ Morgen P3
20:20 EM på P3
02:40 Natradio
15:13 Monte Carlo
22:52 Liga
19:47 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
04:53 Natradio
07:33 Go’ Morgen P3
00:32 Natradio
12:14 Smag på P3
22:40 Aftenvagten
05:12 Natradio
16:08 Sport på 3’eren
23:23 Aftenvagten
Liga
02:53 Natradio
10:02 P3 med Mikkel Bagger
14:17 Fordomsfrekvensen
06:40 WeekendMorgen
21:10 Sport på 3’eren
11:14 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
02:21 Natradio
16:35 Pressen på P3
07:34 Go’ Morgen P3
22:03 Liga
12:09 Smag på P3
18:03 Liga
08:52 Go’ Morgen P3
21:03 Aftenvagten
04:33 Natradio
12:39 Smag på P3
00:56 Natradio
Mads & Monopolet
11:40 P3 med Mikkel Bagger
02:21 Natradio
17:05 Pressen på P3
06:41 Go’ Morgen P3
23:31 Aftenvagten
13:52 Smag på P3
03:03 Natradio
20:03 Liga
09:07 P3 med Mikkel Bagger
16:52 Sport på 3’eren
05:31 Natradio
13:46 Smag på P3
01:31 Natradio
09:10 Tre mand og en baby
15:06 Monte Carlo
22:33 Aftenvagten
11:02 Tre mand og en baby
06:40 PåskeMorgen
19:29 Sport på 3’eren
12:16 Smag på P3
03:03 Natradio
15:04 Monte Carlo
23:23 Aftenvagten
11:13 Tre mand og en baby
06:02 PåskeMorgen
19:16 Sport på 3’eren
15:29 Sport på 3’eren
04:03 Natradio
18:14 P3 med Christina Bjørn
07:19 Go’ Morgen P3
14:03 Monte Carlo
03:22 Natradio
17:05 Pressen på P3
23:30 Aftenvagten
13:43 Smag på P3
09:04 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
Liga
05:30 Natradio
12:20 P3 med Mikkel Bagger
01:33 Natradio
09:05 Mads & Monopolet
16:16 Pressen på P3
05:56 Natradio
21:03 Liga
12:12 Smag på P3
01:33 Natradio
09:09 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
03:03 Natradio
23:24 Aftenvagten: KarriereKanonen special
17:39 Pressen på P3
06:10 Go’ Morgen P3
02:56 Natradio
14:02 Monte Carlo
11:02 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
18:09 Sport på 3’eren
05:34 Natradio
01:30 Natradio
16:29 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
07:10 Go’ Morgen P3
22:38 Aftenvagten
12:32 Smag på P3
03:21 Natradio
19:09 Liga
09:15 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
23:29 Aftenvagten
15:05 Monte Carlo
05:46 Natradio
00:05 Natradio
11:03 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
Outro
19:43 Sport på 3’eren
07:22 WeekendMorgen
01:34 Natradio
13:45 Musikquizzen
16:18 Pressen på P3
08:10 Go’ Morgen P3
02:24 Natradio
22:32 Aftenvagten
12:16 Smag på P3
05:22 Natradio
19:29 Liga
01:53 Natradio
14:03 Monte Carlo
18:03 Liga
04:31 Natradio
13:29 Smag på P3
00:56 Natradio
09:04 Mads & Monopolet
17:04 Pressen på P3
05:56 Natradio
13:25 P3 med Christina Bjørn
04:56 Natradio
01:30 Natradio
09:10 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
20:03 Liga
16:33 Pressen på P3
06:17 Go’ Morgen P3
00:05 Natradio
Outro
18:20 Sport på 3’eren
13:35 Smag på P3
07:16 WeekendMorgen
03:46 Natradio
17:05 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
Monte Carlo
08:42 Go’ Morgen P3
22:32 Aftenvagten
05:22 Natradio
19:03 P3 med Tom Bue
13:49 Smag på P3
10:22 A-kæden
08:16 Go’ Morgen P3
01:57 Natradio
07:10 Go’ Morgen P3
20:03 P3 med Tom Bue
15:05 Monte Carlo
03:56 Natradio
00:34 Natradio
11:02 P3 med David Mandel: P3 med David Neerup Mandel
17:09 Sport på 3’eren
07:57 WeekendMorgen
13:27 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
04:33 Natradio
19:03 P3 med Sara Frost
10:41 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
00:56 Natradio
16:05 Pressen på P3
05:38 Natradio
23:29 Aftenvagten
20:03 P3 med Christina Bjørn
13:40 P3 med Mikkel Bagger
01:21 Natradio
10:10 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
19:03 P3 med Christina Bjørn
06:39 WeekendMorgen
23:19 P3 med Christina Bjørn
14:38 Fordomsfrekvensen
02:56 Natradio
10:30 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
05:56 Natradio
18:10 P3 med Sara Frost
01:32 Natradio
14:03 Smag på P3
09:09 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
06:10 Go’ Morgen P3
00:05 Natradio
21:03 Aftenvagten
18:03 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
12:16 Smag på P3
Outro
19:30 P3 med Christina Bjørn
16:39 Sport på 3’eren
14:32 Smag på P3
10:23 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
07:21 WeekendMorgen
04:28 Natradio
01:20 Natradio
23:40 Lågsus
20:38 Lågsus
17:35 Sport på 3’eren
14:37 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
11:55 Mads & Monopolet
08:22 WeekendMorgen
05:28 Natradio
02:19 Natradio
19:10 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
Danmarks Indsamling på P3
Danmarks Indsamling på P3
Danmarks Indsamling på P3
07:49 Go’ Morgen P3
04:46 Natradio
01:19 Natradio
21:10 Aftenvagten
18:17 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
Danmarks Indsamling på P3
Danmarks Indsamling på P3
Danmarks Indsamling på P3
06:45 Go’ Morgen P3
03:26 Natradio
23:51 Aftenvagten
20:30 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
Danmarks Indsamling på P3
Danmarks Indsamling på P3
Danmarks Indsamling på P3
08:51 Go’ Morgen P3
05:34 Natradio
02:27 Natradio
22:46 Aftenvagten
19:39 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
Danmarks Indsamling på P3
Danmarks Indsamling på P3
Danmarks Indsamling på P3
07:22 Go’ Morgen P3
04:45 Natradio
01:17 Natradio
21:44 Aftenvagten
18:09 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
Danmarks Indsamling på P3
Danmarks Indsamling på P3
06:45 Go’ Morgen P3
03:22 Natradio
00:30 Natradio
14:26 Smag på P3
14:18 Smag på P3
00:53 Natradio
03:53 Natradio
Unga Bunga!