Hello

Denne sang af Martin Solveig & Dragonette er blevet spillet 406 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret tir 14. december 2010. Grafen viser afspilninger pr. dag.

Information

Indsp.år 2010
Indsp.land Frankrig
Komponist Martin Solveig
Komponist Martina Sorbara
Producer Martin Solveig
Salgskunstner Dragonette
Salgskunstner Martin Solveig
Tekst/forfatter Martin Solveig
Tekst/forfatter Martina Sorbara
Medvirkende Dragonette (Diverse instrumenter)
Martina Sorbara (Sang)

Kilde: DR

Mere information på dr.dk/musik

Afspilningslog

Dato Program
20:42 Weekend med Bernhard
09:18 WeekendMorgen med Anders Hagen
22:46 Aftenvagten
04:51 Natradio
17:11 Liga
08:04 P3 Morgen
00:08 Natradio
06:13 Go’ Morgen P3
12:39 P3 med Gyrith Cecilie Ross
05:17 Natradio
01:17 Natradio
22:54 P3 med Mads Axelsen
12:30 Smag på P3
12:22 Smag på P3
17:54 Lågsus
23:08 Aftenradio
00:08 Natradio
07:22 P3 med Mads Gundersen
04:35 Natradio
13:30 P3 med Signe Amtoft
17:57 P3 med Signe Amtoft
16:27 Liga
21:03 Lågsus
11:08 Gandhi
02:35 Natradio
20:23 Liga
01:06 Natradio
20:08 Liga
01:36 Natradio
06:12 Go’ Morgen P3
04:06 Natradio
12:15 P3 med Nicholas Kawamura
04:06 Natradio
15:42 P3 med Signe Amtoft
18:03 Rodeo
15:26 Pressen på P3
08:49 Go’ Morgen P3
20:13 Liga
07:54 Go’ Morgen P3
13:11 Smag på P3
15:30 Alpha Omega
06:07 SommerMorgen
00:08 Natradio
20:37 P3 med Sara Frost
22:13 P3 med Kristian Stanley Halse
10:28 P3 med Anders Stegger
01:38 Natradio
16:26 Liga
09:57 P3 med Signe Amtoft
08:02 WeekendMorgen
02:50 Natradio
21:03 Lågsus
13:30 Smag på P3
01:38 Natradio
09:16 Gandhi
13:15 P3 med Nicholas Kawamura
03:48 Natradio
13:22 Smag på P3
22:15 Lågsus
17:35 P3 med Signe Amtoft
05:18 Natradio
08:21 Go’ Morgen P3
21:14 Aftenvagten
19:16 Rodeo
16:53 Pressen på P3
14:47 Smag på P3
21:42 Lågsus
07:38 WeekendMorgen
07:26 Go’ Morgen P3
10:49 Alpha Omega
02:35 Natradio
13:20 Smag på P3
11:18 Mads & Monopolet
00:20 Natradio
12:20 Smag på P3
10:04 Mads & Monopolet
05:18 Natradio
12:36 Smag på P3
05:06 Natradio
17:43 Pressen på P3
23:05 Lågsus
06:27 Go’ Morgen P3
14:49 Smag på P3
08:41 WeekendMorgen
16:39 Pressen på P3
21:03 Lågsus
20:25 P3 med Gyrith Cecilie Ross
16:46 P3 med Gyrith Cecilie Ross
01:50 Natradio
09:09 Sommerresidensen
18:53 P3 med Mikkel Borg
17:09 Touren på P3
06:58 WeekendMorgen
03:46 Natradio
00:05 NatLiga
09:43 Folkemøde på P3
17:09 Pressen på P3
21:08 Lågsus
09:03 Gandhi
04:07 Natradio
20:09 Sport på 3’eren
15:34 P3 med Gyrith Cecilie Ross
11:23 P3 med Pelle Peter Jensen
00:49 Natradio
05:19 Natradio
14:04 Monte Carlo
03:50 Natradio
15:27 P3 med Mathias Buch Jensen
00:09 Natradio
18:27 Liga
00:50 Natradio
03:09 Natradio
06:20 Go’ Morgen P3
01:18 Natradio
22:21 Liga
09:04 P3 med Pelle Peter Jensen
18:34 Liga
02:50 Natradio
23:46 Aftenvagten
13:03 Musikquizzen
03:50 Natradio
14:47 P3 med Mathias Buch Jensen
06:46 VinterMorgen
04:06 Natradio
04:43 Nytårsfest
18:21 Lågsus
21:26 P3 med Kristian Stanley Halse
14:19 David og Pelles julestue
22:39 Lågsus
07:39 WeekendMorgen
12:53 Smag på P3
02:19 Natradio
05:50 Natradio
14:21 Monte Carlo
12:30 P3 med Emil Nørlund
06:27 Go’ Morgen P3
00:39 Natradio
16:10 P3 med Emil Nørlund
08:02 WeekendMorgen
21:34 Aftenvagten
00:51 Natradio
22:13 Lågsus
17:44 Pressen på P3
06:32 Go’ Morgen P3
07:04 SommerMorgen
17:56 Pressen på P3
03:18 Natradio
11:30 P3 med Cathrine Nissen
18:33 Sport på 3’eren
20:27 Sport på 3’eren
18:47 P3 med Louise Lolle
21:40 Aftenvagten
04:50 Natradio
23:22 Aftenvagten
00:08 Natradio
01:06 Natradio
21:03 Lågsus
06:22 WeekendMorgen
04:06 Natradio
08:34 Go’ Morgen P3
05:49 Natradio
14:07 P3 med Louise Lolle
05:16 Natradio
23:25 Lågsus
04:49 Natradio
12:06 Jesus er død
19:27 Liga
15:18 Monte Carlo
10:02 P3 med Louise Lolle
18:38 Sport på 3’eren
04:18 Natradio
07:48 P3 Morgen med Christina Bjørn
21:38 Lågsus
03:32 Natradio
12:57 Danmarks Indsamling på P3
06:54 WeekendMorgen
00:40 Natradio
19:54 Liga
07:40 Go’ Morgen P3
19:24 Liga
08:24 Go’ Morgen P3
05:20 Natradio
16:11 P3 med Louise Lolle
02:00 Nytårsmusik på P3
13:32 Julen er landet
02:50 Natradio
07:29 WeekendMorgen
19:09 Liga
06:44 Go’ Morgen P3
17:27 P3 med Sara Frost
01:49 Natradio
15:43 Sport på 3’eren
10:03 Sara og David på P3
03:50 Natradio
23:24 Lågsus
11:37 De Fine Fyre på P3
23:19 Aftenvagten
05:50 Natradio
12:41 Smag på P3
19:25 P3 med Louise Lolle
01:36 Natradio
04:35 Natradio
12:32 Smag på P3
17:40 Pressen på P3
19:07 Liga
10:27 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
22:20 Lågsus
16:11 Pressen på P3
11:53 P3 med Tom Bue
18:03 OL på P3
02:06 Natradio
07:03 P3 SommerMorgen
04:06 Natradio
08:53 P3 SommerMorgen
15:11 Touren på P3
11:33 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
06:26 WeekendMorgen
02:50 Natradio
23:54 P3 med Sara Frost
03:35 Natradio
15:10 Monte Carlo
03:18 Natradio
07:09 Go’ Morgen P3
02:06 Natradio
19:47 P3 med Christina Bjørn
10:09 P3 med Tom Bue
07:04 Go’ Morgen P3
04:20 Natradio
19:09 Liga
05:23 Natradio
22:22 Aftenvagten
20:28 Lågsus
01:20 Natradio
15:11 Monte Carlo
04:36 Natradio
19:08 Liga
16:09 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
07:03 VinterMorgen
01:06 Natradio
22:15 Lågsus
03:20 Natradio
07:40 Go’ Morgen P3
23:37 Lågsus
04:44 Natradio
22:11 P3 med Emil Nørlund
03:09 Natradio
07:57 JuleMorgen på P3
17:10 P3 med Nicholas Kawamura
00:20 Natradio
20:03 VM Håndbold: Danmark-Frankrig
07:34 Go’ Morgen P3
23:58 P3 med Emil Nørlund
10:28 P3 med Tom Bue
08:33 Go’ Morgen P3
05:15 Natradio
05:14 Natradio
23:51 P3 med Emil Nørlund
06:10 WeekendMorgen med Mikkel Bagger
05:06 Natradio
22:11 P3 med Emil Nørlund
07:20 EfterårsMorgen på P3
19:10 P3 med Nicholas Kawamura
05:27 Natradio
22:18 P3 med Mie Rasmussen
15:29 Pressen på P3
03:03 Natradio
11:55 P3 med Jonas Hansen
03:09 Natradio
01:14 Natradio
09:31 P3 med Jonas Hansen
19:46 P3 med Jonas Hansen
05:27 Natradio
01:11 Natradio
23:12 P3 med Emil Nørlund
04:14 Natradio
20:08 Sport på 3’eren
05:29 Natradio
15:03 Sport på 3’eren
15:20 WeekendTouren på P3
02:14 Natradio
06:34 SommerMorgen på P3
04:03 Natradio
13:02 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
01:14 Natradio
00:16 Natradio
03:03 Natradio
08:27 Go’ Morgen P3
21:34 P3 med Mie Rasmussen
22:48 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
20:29 P3 med Le Gammeltoft
13:18 Smag på P3
07:09 Go’ Morgen P3
03:31 Natradio
23:19 P3 med Sara Frost
10:02 Formiddagen - med Adam & Sara
18:21 Log In på P3
05:55 Natradio
13:53 Smag på P3
23:36 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
09:11 Hængepartiet
04:20 Natradio
20:32 P3 med Emil Nørlund
15:05 Pressen på P3
02:03 Natradio
17:19 Pressen på P3
05:24 Natradio
00:05 Natradio
13:42 Smag på P3
22:32 P3 med Sara Frost
08:33 Go’ Morgen P3
04:20 Natradio
14:54 MusikSystemet
00:24 Natradio
07:10 Go’ Morgen P3
17:14 Pressen på P3
02:27 Natradio
13:23 Smag på P3
08:10 Go’ Morgen P3
16:31 Pressen på P3
03:22 Natradio
07:07 WeekendMorgen med Jonas Hansen
14:12 MusikSystemet
01:03 Natradio
05:17 Natradio
16:58 Pressen på P3
06:09 Go’ Morgen P3
12:06 Smag på P3
18:21 Log In på P3
02:26 Natradio
10:44 Formiddagen - med Adam & Sara
06:08 WeekendMorgen med Jonas Hansen
15:54 MusikSystemet
02:20 Natradio
08:51 Go’ Morgen P3
16:17 Pressen på P3
00:22 Natradio
05:54 Natradio
20:14 Log In på P3
02:06 Natradio
14:26 Smag på P3
20:40 Sport på 3’eren
12:05 Smag på P3
22:19 P3 med Mikkel Bagger
05:53 Natradio
14:25 Smag på P3
18:18 Sport på 3’eren
08:33 Go’ Morgen P3
04:27 Natradio
07:10 Go’ Morgen P3
03:27 Natradio
18:41 P3 med Sara Frost
23:32 P3 med Rebecca Svensson
08:41 Go’ Morgen P3
02:04 Natradio
03:24 Natradio
18:47 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
19:47 P3 med Sara Frost
21:40 Unga Bunga!
14:50 Smag på P3
05:03 Natradio
18:56 Sport på 3’eren
02:21 Natradio
07:17 Go’ Morgen P3
16:40 Sport på 3’eren
00:23 Natradio
14:53 MusikSystemet
15:04 Gammel Dansk
02:03 Natradio
08:42 VinterMorgen på P3
18:42 P3 med Le Gammeltoft
22:19 P3 med Emil Nørlund
14:57 Smag på P3
02:54 Natradio
13:07 Smag på P3
23:24 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
05:28 Natradio
07:34 Go’ Morgen P3
14:24 Smag på P3
18:17 P3 med Mikkel Bagger
00:29 Natradio
08:33 Go’ Morgen P3
15:19 Profeten og lillebror
19:39 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
22:03 Danmarks Indsamling
19:46 P3 med Mikkel Bagger
23:49 P3 med Le Gammeltoft
14:32 Smag på P3
22:15 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
18:50 P3 Guld - optakt
23:32 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
12:40 Smag på P3
19:46 P3 med Mikkel Bagger
23:31 P3 med Le Gammeltoft
05:24 Natradio
15:50 P3 med Le Gammeltoft
22:49 P3 med Emil Nørlund
22:22 P3 med Le Gammeltoft
12:58 SuperSøndag
17:48 P3 med Sara Otte
18:26 P3 med Sara Otte
22:23 P3 med Emil Nørlund
21:15 P3 med Peter Falktoft
20:22 Log In på P3
19:06 P3 med Le Gammeltoft
23:34 P3 med Sara Otte
12:55 Smag på P3