Dead Leaves

Denne sang af The Rumour Said Fire er blevet spillet 354 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

Afspilninger på tværs af kanaler

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
14:58 P3 med Mathias Buch Jensen
12:13 Smag på P3
Aftenvagten
18:23 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
01:44 Natradio
10:56 Året der gik
01:44 Natradio
19:11 P3 med Jacob Hinchely og Jonas Vesterbøg
05:45 Natradio
01:49 Natradio
05:17 Natradio
22:27 Aftenvagten
04:53 Natradio
07:20 WeekendMorgen
05:42 Natradio
13:45 Smag på P3
04:53 Natradio
20:44 Sport på 3’eren
05:14 Natradio
02:13 Natradio
15:41 Monte Carlo
03:44 Natradio
00:52 Natradio
01:46 Natradio
03:45 Natradio
06:56 Go’ Morgen P3
04:45 Natradio
03:56 Natradio
08:10 SommerMorgen
03:14 Natradio
08:10 WeekendMorgen
11:34 P3 med Cathrine Nissen
05:42 Natradio
08:56 SommerMorgen
01:48 Natradio
23:53 P3 med Cathrine Nissen
05:42 Natradio
Sommereksperimentet: Sommereksperimentet. YOLO med P3
18:27 P3 med Cathrine Nissen
04:14 Natradio
20:10 P3 med Louise Lolle
23:41 Sommereksperimentet: YOLO
03:13 Natradio
09:12 P3 med Nicholas Kawamura
02:52 Natradio
P3 med Mathias Buch Jensen
01:47 Natradio
18:23 P3 med Emil Nørlund
00:45 Natradio
16:10 P3 med Cathrine Nissen
20:41 Liga
03:46 Natradio
05:43 Natradio
22:21 Aftenvagten
14:56 Monte Carlo
20:11 Aftenvagten
03:13 Natradio
06:26 Go’ Morgen P3
23:16 Aftenvagten
18:39 Sport på 3’eren
14:55 P3 med Louise Lolle
03:15 Natradio
07:22 WeekendMorgen
08:52 Go’ Morgen P3
05:53 Natradio
15:26 Sport på 3’eren
08:33 Go’ Morgen P3
13:38 Smag på P3
08:57 Go’ Morgen P3
19:45 Liga
16:32 Sport på 3’eren
04:12 Natradio
19:26 Liga
14:53 P3 med Sara Frost
21:11 Aftenvagten
19:28 Liga
04:14 Natradio
07:34 Go’ Morgen P3
00:12 Natradio
16:25 P3 med Louise Lolle
06:33 Go’ Morgen P3
20:21 P3 med Emil Nørlund
04:53 Natradio
20:11 P3 med Emil Nørlund
05:17 Natradio
16:55 P3 med Louise Lolle
00:31 Natradio
10:53 P3 med Sara Frost
03:27 Natradio
22:36 P3 med Anders Stegger
14:36 P3 med Mikkel Bagger
07:16 P3 Morgen: Med Christina Bjørn
18:49 P3 med Emil Nørlund
20:16 P3 med Signe Vadgaard
03:28 Natradio
09:31 P3 med Louise Lolle
18:23 P3 med Louise Lolle
13:37 Byttebørsen
06:10 P3 Morgen: Med Christina Bjørn
00:05 Natradio
09:56 Året der gik
20:45 P3 med Louise Lolle
04:56 Natradio
13:54 Julen er landet
00:56 Natradio
09:57 De Fine Fyre på P3
17:51 Sport på 3’eren
05:35 Natradio
23:56 Aftenvagten
10:42 Sara og David på P3
00:12 Natradio
06:34 P3 Morgen: Med Christina Bjørn
21:03 Aftenvagten
15:24 Snekæden
02:10 Natradio
11:40 Sara og David på P3
05:14 Natradio
00:56 Natradio
10:58 De Fine Fyre på P3
19:18 P3 med Louise Lolle
04:56 Natradio
00:15 Natradio
03:56 Natradio
23:09 Aftenvagten
14:25 Snekæden
19:29 Liga
04:56 Natradio
22:56 Aftenvagten
00:15 Natradio
05:56 Natradio
18:11 Sport på 3’eren
01:56 Natradio
13:41 Smag på P3
21:35 Liga
06:09 Go’ Morgen P3
12:24 P3 med Kenneth K
02:10 Natradio
19:56 Liga
05:56 Natradio
14:30 P3 med Sara Frost
01:28 Natradio
10:58 De Fine Fyre på P3
22:06 P3 med Louise Lolle
05:35 Natradio
14:22 Monte Carlo
23:52 P3 med Louise Lolle
07:34 Go’ Morgen P3
16:17 P3 med Sara Frost
03:56 Natradio
22:56 Aftenvagten
09:18 Sara og David på P3
04:56 Natradio
12:26 Smag på P3
00:20 Natradio
05:56 Natradio
09:56 Sara og David på P3
01:38 Natradio
15:36 Monte Carlo
04:49 Natradio
Liga
07:27 Go’ Morgen P3
05:34 Natradio
01:30 Natradio
20:56 Liga
11:47 Sara og David på P3
03:18 Natradio
15:36 Sport på 3’eren
06:56 WeekendMorgen
19:32 P3 med Louise Lolle
01:39 Natradio
11:41 Sara og David på P3
03:10 Natradio
08:34 P3 Morgen: Med Christina Bjørn
00:53 Natradio
15:37 Monte Carlo
05:23 Natradio
20:32 Liga
03:35 Natradio
17:45 Pressen på P3
07:41 Go’ Morgen P3
01:39 Natradio
13:43 Smag på P3
04:33 Natradio
02:35 Natradio
17:40 P3 med Christina Bjørn
08:40 Go’ Morgen P3
22:47 Aftenvagten
14:47 P3 med Louise Lolle
04:31 Natradio
19:03 Liga
09:56 Sara og David på P3
Pressen på P3
Pressen på P3
16:05 Monte Carlo
05:03 Natradio
17:45 Pressen på P3
07:42 Go’ Morgen P3
02:38 Natradio
14:20 Sport på 3’eren
04:41 Natradio
13:31 Musikquizzen
03:03 Natradio
16:05 Pressen på P3
06:40 Go’ Morgen P3
19:03 Liga
10:08 Sara og David på P3
02:39 Natradio
17:36 Pressen på P3
05:24 Natradio
23:05 Aftenvagten
03:36 Natradio
16:48 Pressen på P3
06:09 Go’ Morgen P3
01:40 Natradio
14:20 Sport på 3’eren
04:31 Natradio
13:33 Musikquizzen
02:33 Natradio
15:05 Monte Carlo
10:11 Sara og David på P3
09:37 Sara og David på P3
03:11 Natradio
21:03 Liga
18:03 Albumsession - Saybia
16:10 Pressen på P3
06:26 Go’ Morgen P3
01:39 Natradio
01:03 Natradio
20:35 Liga
11:04 Sara og David på P3
03:03 Natradio
17:04 Pressen på P3
04:38 Natradio
00:43 Natradio
06:10 Go’ Morgen P3
Tværs: På P3
02:41 Natradio
07:03 WeekendMorgen
00:30 Natradio
11:43 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
03:32 Natradio
18:22 Liga
09:52 Sara og David på P3
01:03 Natradio
14:28 Monte Carlo
04:39 Natradio
17:04 Pressen på P3
06:11 EfterårsMorgen på P3
00:42 Natradio
03:30 Natradio
18:31 Sport på 3’eren
11:04 De Fine Fyre på P3
01:43 Natradio
14:42 Fordomsfrekvensen
05:37 Natradio
20:22 Liga
09:40 Sara og David på P3
00:05 Natradio
04:31 Natradio
19:03 Liga
08:10 Go’ Morgen P3
23:05 Aftenvagten
15:39 Monte Carlo
05:03 Natradio
18:28 Liga
07:54 Go’ Morgen P3
02:38 Natradio
13:40 Sport på 3’eren
04:43 Natradio
06:56 WeekendMorgen
01:39 Natradio
12:23 P3 med Mikkel Bagger
03:31 Natradio
19:03 Liga
08:53 Go’ Morgen P3
00:53 Natradio
15:44 Monte Carlo
05:03 Natradio
22:25 Liga
01:29 Natradio
09:09 Sara og David på P3
03:16 Natradio
16:43 Sport på 3’eren
07:32 WeekendMorgen
00:34 Natradio
02:32 Natradio
14:22 Monte Carlo
05:30 Natradio
18:16 Liga
09:53 Sara og David på P3
23:38 Aftenvagten
04:38 Natradio
15:33 Monte Carlo
02:31 Natradio
22:03 Aftenvagten
18:28 Liga
19:17 Sport på 3’eren
16:19 Sport på 3’eren
13:47 Smag på P3
10:14 P3 med Louise Lolle
07:49 WeekendMorgen
04:30 Natradio
01:22 Natradio
17:40 Sport på 3’eren
14:38 Fordomsfrekvensen
11:56 Mads & Monopolet
08:17 WeekendMorgen
05:27 Natradio
02:17 Natradio
19:19 Liga
16:40 Pressen på P3
13:35 Smag på P3
13:26 Smag på P3
13:06 Smag på P3
10:19 Sara og David på P3
07:46 Go’ Morgen P3
04:46 Natradio
01:19 Natradio
21:10 Aftenvagten
18:16 Liga
15:43 Monte Carlo
12:12 Smag på P3
09:50 Sara og David på P3
06:47 Go’ Morgen P3
03:29 Natradio
23:46 Aftenvagten
Liga
17:47 Pressen på P3
14:19 Monte Carlo
11:25 Sara og David på P3
08:22 Go’ Morgen P3
05:33 Natradio
02:27 Natradio
22:50 Aftenvagten
19:42 Liga
16:28 P3 med Mikkel Bagger
13:40 Smag på P3
10:39 Sara og David på P3
07:33 Go’ Morgen P3
04:46 Natradio
01:14 Natradio
21:50 Aftenvagten
18:18 Liga
15:20 Monte Carlo
12:43 Smag på P3
09:19 Sara og David på P3
06:43 Go’ Morgen P3
03:20 Natradio
00:30 Natradio
21:31 Tværs: På P3
13:50 Smag på P3
09:47 P3 med Tom Bue
16:07 Sport på 3’eren
01:56 Natradio