The Light (Plane to Spain)

Denne sang af The William Blakes er blevet spillet 579 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret søn 13. februar 2011.

Afspilninger gennem årene

  • År #
  • 2020 1
  • 2016 1
  • 2015 97
  • 2014 68
  • 2013 63
  • 2012 69
  • 2011 280

Afspilninger på tværs af kanaler

Afspilningslog

Dato Program
15:27 Karantæne på P3
13:06 P3 med Pelle Peter Jensen
00:27 Natradio
07:18 P3 med Mads Gundersen
20:26 Godt nyt
03:18 Natradio
21:19 Liga
07:19 P3 Morgen
05:24 Natradio
17:18 Liga
08:33 Go’ Morgen P3
11:08 Gandhi
19:50 Liga
06:56 WeekendMorgen
05:24 Natradio
19:09 Liga
03:48 Natradio
15:18 Pressen på P3
20:12 Liga
10:10 P3 med Signe Amtoft
19:08 Liga
04:33 Natradio
06:20 Go’ Morgen P3
03:47 Natradio
12:10 P3 med Nicholas Kawamura
14:13 Smag på P3
04:24 Natradio
14:47 Smag på P3
11:08 Gandhi
05:23 Natradio
16:52 P3 med Nicholas Kawamura
18:08 Liga
11:21 Gandhi
20:39 Rodeo
12:28 Smag på P3
05:16 Natradio
14:53 Smag på P3
17:17 P3 med Gyrith Cecilie Ross
11:56 P3 med Pelle Peter Jensen
01:24 Natradio
14:54 Smag på P3
20:31 Liga
09:39 P3 med Signe Amtoft
13:26 P3 med Sara Frost
11:10 Rodeo Parlamentet
17:14 Alpha Omega
10:16 Rodeo Parlamentet
08:10 WeekendMorgen
11:08 Rodeo Parlamentet
01:21 Natradio
13:09 P3 med Anders Stegger
00:29 Natradio
09:26 P3 med Anders Stegger
05:25 Natradio
10:17 Gandhi
14:44 Smag på P3
18:24 P3 med Signe Amtoft
08:33 Go’ Morgen P3
18:08 Liga
15:33 Pressen på P3
20:28 Liga
23:31 Aftenvagten
12:04 Smag på P3
14:46 Smag på P3
19:05 Liga
12:24 Smag på P3
17:10 Liga
19:10 Liga
02:34 Natradio
16:48 Pressen på P3
06:34 Go’ Morgen P3
04:36 Natradio
13:53 Smag på P3
19:09 Liga
05:23 Natradio
08:33 Go’ Morgen P3
03:25 Natradio
14:02 Q på P3
13:42 Smag på P3
16:52 Pressen på P3
23:52 Aftenvagten
12:08 Smag på P3
08:33 Go’ Morgen P3
18:19 Liga
14:53 Smag på P3
03:24 Natradio
11:26 P3 med Signe Amtoft
17:08 Liga
12:08 Smag på P3
07:10 WeekendMorgen
02:22 Natradio
09:11 Gandhi
12:11 Smag på P3
00:22 Natradio
08:56 Danmarks Indsamling på P3
13:06 P3 med David Mandel
07:26 Go’ Morgen P3
19:07 P3 med David Mandel
22:35 P3 med Kristian Stanley Halse
20:08 Året der kommer
09:07 P3 med Sara Frost
18:07 P3 med Signe Amtoft
10:15 Gandhi
20:55 Liga
04:17 Natradio
17:36 P3 med Pelle Peter Jensen
12:21 Smag på P3
14:08 Sport på 3’eren
11:37 Gandhi
16:24 Pressen på P3
15:14 Pressen på P3
10:56 Gandhi
18:16 Liga
03:25 Natradio
10:38 P3 med Pelle Peter Jensen
18:39 Sport på 3’eren
07:03 Go’ Morgen P3
19:26 Liga
01:16 Natradio
11:43 Gandhi
07:22 Go’ Morgen P3
18:10 Liga
15:20 Sport på 3’eren
02:25 Natradio
16:59 Pressen på P3
20:52 Sport på 3’eren
00:29 Natradio
09:34 P3 med Anders Hagen
18:39 P3 med Svenne Lund
04:19 Natradio
12:05 Smag på P3
19:06 P3 med Kristian Stanley Halse
05:25 Natradio
15:12 Touren på P3
20:12 Liga
15:09 Rio på P3
10:53 Musikquizzen
04:32 NatLiga
17:45 Pressen på P3
03:49 Natradio
14:24 P3 med Mathias Buch Jensen
20:23 P3 med Anders Hagen
02:25 Natradio
14:34 Monte Carlo
18:21 Liga
06:26 WeekendMorgen
19:55 Liga
10:08 Gandhi
Mads & Monopolet
00:23 Natradio
22:20 Aftenvagten
09:30 Gandhi
10:56 Mads & Monopolet
05:30 Natradio
07:10 WeekendMorgen
05:29 Natradio
13:18 Smag på P3
22:35 Aftenvagten
02:36 Natradio
07:14 WeekendMorgen
03:25 Natradio
06:11 WeekendMorgen
14:36 Danmarks Indsamling på P3
21:35 Liga
04:27 Natradio
18:44 P3 med Pelle Peter Jensen
11:16 P3 med Sara Frost
20:07 P3 med Gyrith Cecilie Ross
09:09 Julen - din gamle kælling
16:44 Pressen på P3
08:24 JuleMorgen
19:42 Liga
07:31 Go’ Morgen P3
11:06 Sara og David på P3
09:08 Mads & Monopolet
02:24 Natradio
22:46 Liga
10:09 Sara og David på P3
18:07 Liga
09:52 P3 med Emil Nørlund
15:52 P3 med Cathrine Nissen
04:36 Natradio
13:44 Smag på P3
06:09 WeekendMorgen
12:47 Smag på P3
09:37 P3 med Louise Lolle
17:10 Pressen på P3
11:23 Sara og David på P3
22:14 Aftenvagten
07:20 SommerMorgen
19:21 Liga
15:18 Den sorte sæk
18:07 Sport på 3’eren
14:12 P3 med Sara Frost
19:24 Sport på 3’eren
17:49 P3 med Emil Nørlund
17:37 Touren på P3
23:29 P3 med Louise Lolle
05:20 Natradio
Go’ Morgen P3
12:26 Smag på P3
03:25 Natradio
P3 fra NorthSide
18:51 Liga
03:20 Natradio
14:33 Monte Carlo
08:54 WeekendMorgen
16:56 Sport på 3’eren
03:24 Natradio
16:40 Sport på 3’eren
02:23 Natradio
01:25 Natradio
20:14 Liga
00:20 Natradio
19:11 Liga
13:43 Smag på P3
11:06 P3 med Louise Lolle
Monte Carlo
04:16 Natradio
14:24 P3 med Sara Frost
01:17 Natradio
17:09 Pressen på P3
13:56 Danmarks Indsamling på P3
06:43 Go’ Morgen P3
19:57 Liga
07:13 WeekendMorgen
00:27 Natradio
11:55 P3 med Sara Frost
18:41 P3 med Emil Nørlund
09:34 P3 med Sara Frost
15:17 P3 med Sara Frost
05:16 Natradio
06:34 P3 Morgen: Med Christina Bjørn
17:50 P3 med Sara Frost
21:29 Aftenvagten
06:03 WeekendMorgen
20:08 Liga
04:23 Natradio
17:09 P3 med Sara Frost
22:37 Liga
20:53 Liga
10:57 Sara og David på P3
07:11 Go’ Morgen P3
15:48 Monte Carlo
09:27 Sara og David på P3
00:27 Natradio
06:03 WeekendMorgen
20:10 Liga
05:23 Natradio
Liga
07:04 Go’ Morgen P3
01:23 Natradio
12:40 Smag på P3
03:48 Natradio
08:10 WeekendMorgen
21:51 Aftenvagten
12:25 Smag på P3
23:46 P3 med Louise Lolle
06:03 WeekendMorgen
03:23 Natradio
10:08 Sommerrouletten
16:50 Touren på P3
20:03 Touren på P3
14:29 P3 med Mikkel Bagger
11:08 A-kæden
09:10 A-kæden
17:38 P3 med Tom Bue
04:24 Natradio
19:49 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
15:45 Fordomsfrekvensen
06:11 PinseMorgen
03:16 Natradio
10:24 Radioens Efterretnings​tjeneste - R.E.T.
14:42 Monte Carlo
13:15 Musikquizzen
08:56 Go’ Morgen P3
04:24 Natradio
01:46 Natradio
23:16 Aftenvagten
05:18 Natradio
23:49 Aftenvagten
11:44 P3 med Tom Bue
02:47 Natradio
08:20 PåskeMorgen
04:06 Natradio
08:52 Go’ Morgen P3
01:06 Natradio
17:12 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
20:09 P3 med Christina Bjørn
01:45 Natradio
17:52 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
00:53 Natradio
19:10 P3 med Christina Bjørn
07:33 Go’ Morgen P3
06:53 Go’ Morgen P3
08:41 Go’ Morgen P3
13:20 Smag på P3
09:08 P3 med Mikkel Bagger
07:40 Go’ Morgen P3
02:45 Natradio
19:06 P3 med Nicholas Kawamura
06:26 JuleMorgen på P3
03:14 Natradio
18:45 P3 med Emil Nørlund
08:52 Go’ Morgen P3
14:34 Smag på P3
07:26 Go’ Morgen P3
08:06 WeekendMorgen: Med Mikkel Bagger
03:52 Natradio
06:53 Go’ Morgen P3
15:51 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
06:42 Go’ Morgen P3
17:06 Pressen på P3
07:04 EfterårsMorgen på P3
04:13 Natradio
06:26 EfterårsMorgen på P3
04:53 Natradio
19:07 P3 med Emil Nørlund
08:42 Go’ Morgen P3
22:35 P3 med Mie Rasmussen
04:17 Natradio
06:17 Go’ Morgen P3
05:38 Natradio
00:52 Natradio
03:53 Natradio
23:19 P3 med Mikkel Bagger
01:53 Natradio
07:41 Go’ Morgen P3
13:17 P3 med Mikkel Bagger
22:49 Fodbold: Skotland-Danmark
16:49 The David & Karsten Show
07:34 SommerMorgen på P3
02:53 Natradio
18:43 P3 med Sara Frost
22:13 P3 med Jonas Hansen
18:41 Livredderne på P3
17:53 P3 med Mie Rasmussen
20:08 P3 med Emil Nørlund
15:57 P3 med Sara Frost
06:16 Go’ Morgen P3
13:11 Smag på P3
20:25 Log In på P3
08:11 Go’ Morgen P3
17:04 Pressen på P3
23:31 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
13:11 Smag på P3
19:32 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
09:54 P3 med Jonas Hansen
12:18 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
10:02 Hængepartiet
16:40 P3 med Sara Frost
01:46 Natradio
08:41 Go’ Morgen P3
18:30 P3 med Sara Frost
02:29 Natradio
07:51 Go’ Morgen P3
13:37 Smag på P3
20:25 Log In på P3
02:03 Natradio
11:36 Formiddagen - med Adam & Sara
18:49 Sport på 3’eren
01:56 Natradio
23:56 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
17:56 Pressen på P3
05:03 Natradio
22:52 Sport på 3’eren
06:17 Go’ Morgen P3
00:30 Natradio
16:56 Pressen på P3
23:56 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
19:46 Sport på 3’eren
05:56 Natradio
06:34 Go’ Morgen P3
19:03 Sport på 3’eren
13:55 Smag på P3
00:34 Natradio
16:33 Pressen på P3
09:14 Formiddagen - med Adam & Sara
22:47 P3 med Sara Frost
12:41 Smag på P3
05:03 Natradio
19:03 Sport på 3’eren
08:07 PåskeMorgen på P3
15:04 Sport på 3’eren
04:31 Natradio
18:52 P3 med Emil Nørlund
00:43 Natradio
02:38 Natradio
15:40 Sport på 3’eren
08:07 PåskeMorgen på P3
01:03 Natradio
Karrierekanonen
15:25 P3 med Sara Frost
10:13 Formiddagen - med Adam & Sara
02:32 Natradio
13:51 Smag på P3
20:53 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
09:38 Hængepartiet
01:03 Natradio
16:15 Sport på 3’eren
05:39 Natradio
13:10 Smag på P3
00:05 Natradio
10:18 Formiddagen - med Adam & Sara
06:26 Go’ Morgen P3
22:31 Sport på 3’eren
19:28 P3 med Sara Frost
16:28 Pressen på P3
05:03 Natradio
13:56 Smag på P3
09:44 P3 med Jonas Hansen
20:39 Sport på 3’eren
03:31 Natradio
16:39 Sport på 3’eren
07:35 WeekendMorgen: Med Jonas Hansen
23:49 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
12:42 Musikquizzen
02:31 Natradio
08:10 Go’ Morgen P3
16:05 Pressen på P3
04:31 Natradio
22:24 Sport på 3’eren
12:46 Smag på P3
07:11 Go’ Morgen P3
03:03 Natradio
15:31 Pressen på P3
06:34 Go’ Morgen P3
18:28 Sport på 3’eren
12:45 SuperSøndag
09:54 Hængepartiet
00:36 Natradio
05:39 Natradio
19:52 P3 med Sara Frost
12:30 Smag på P3
01:39 Natradio
15:29 Pressen på P3
06:18 Go’ Morgen P3
11:15 Formiddagen - med Adam & Sara
00:39 Natradio
14:39 Smag på P3
05:03 Natradio
Sport på 3’eren
01:40 Natradio
12:57 SuperSøndag
08:32 WeekendMorgen: Med Jonas Hansen
04:39 Natradio
00:41 Natradio
17:36 Pressen på P3
10:18 Formiddagen - med Adam & Sara
05:40 Natradio
20:53 Log In på P3
13:45 Smag på P3
02:03 Natradio
20:08 Log In på P3
09:26 Formiddagen - med Adam & Sara
17:52 Pressen på P3
06:16 Go’ Morgen P3
01:39 Natradio
14:35 Sport på 3’eren
10:48 Hængepartiet
19:50 P3 med Mikkel Bagger
07:03 WeekendMorgen: Med Jonas Hansen
00:41 Natradio
13:08 Smag på P3
20:56 P3 med Sara Frost
10:14 Formiddagen - med Adam & Sara
04:33 Natradio
17:41 Pressen på P3
08:10 Go’ Morgen P3
23:05 P3 med Rebecca Svensson
13:09 Smag på P3
09:18 Formiddagen - med Adam & Sara
03:03 Natradio
16:51 Pressen på P3
06:40 Go’ Morgen P3
02:39 Natradio
18:39 Sport på 3’eren
07:03 WeekendMorgen: Med Jonas Hansen
15:05 Pressen på P3
11:52 Formiddagen - med Adam & Sara
03:32 Natradio
21:56 P3 med Sara Frost
08:09 Go’ Morgen P3
18:03 Sport på 3’eren
04:39 Natradio
22:49 P3 med Mikkel Bagger
09:43 Formiddagen - med Adam & Sara
06:34 Go’ Morgen P3
17:46 Pressen på P3
05:03 Natradio
13:56 SuperSøndag
10:45 Hængepartiet
01:03 Natradio
19:53 P3 med Mikkel Bagger
08:19 WeekendMorgen: Med Jonas Hansen
15:22 P3 med Jonas Hansen
12:45 Smag på P3
04:03 Natradio
18:40 Log In på P3
11:33 Formiddagen - med Adam & Sara
07:33 Go’ Morgen P3
14:52 Smag på P3
03:40 Natradio
21:52 P3 med Rebecca Svensson
10:29 Formiddagen - med Adam & Sara
02:48 Natradio
18:11 P3 med Mikkel Bagger
17:19 P3 med Jonas Hansen
06:15 Go’ Morgen P3
02:38 Natradio
21:41 Det Elektriske Barometer
18:50 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
14:20 SuperSøndag
09:47 Hængepartiet
19:50 P3 med Sara Frost
19:39 P3 med Sara Frost
04:39 Natradio
22:30 Unga Bunga!: Repeat
16:04 P3 med Jonas Hansen
08:10 Go’ Morgen P3
00:05 Natradio
07:34 Go’ Morgen P3
03:39 Natradio
20:28 Log In på P3
15:44 P3 med Jonas Hansen
06:16 Go’ Morgen P3
01:40 Natradio
21:56 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
18:53 P3 med Mikkel Bagger
12:41 Smag på P3
23:56 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
20:14 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
17:28 Sport på 3’eren
14:43 SuperSøndag
11:29 P3 med Julie Bundgaard
08:50 WeekendMorgen: Med Jonas Hansen
05:23 Natradio
02:27 Natradio
19:20 P3 med Sara Frost
16:16 Sport på 3’eren
13:18 Musikquizzen
07:55 WeekendMorgen: Med Jonas Hansen
04:29 Natradio
01:30 Natradio
15:31 Gammel Dansk
12:48 Smag på P3
Hængepartiet
06:56 VinterMorgen på P3
03:27 Natradio
22:27 P3 med Sara Frost
16:04 Gammel Dansk
13:35 Smag på P3
Hængepartiet
07:28 VinterMorgen på P3
04:27 Natradio
01:20 Natradio
23:31 P3 med Le Gammeltoft
20:17 Sport på 3’eren
17:39 Gammel Dansk
14:28 Smag på P3
08:34 VinterMorgen på P3
05:31 Natradio
02:27 Natradio
22:50 P3 med Emil Nørlund
19:28 P3 med Sara Frost
16:25 Gammel Dansk
13:37 Smag på P3
07:40 VinterMorgen på P3
04:28 Natradio
01:30 Natradio
21:36 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
18:30 P3 med Sara Frost
15:24 Gammel Dansk
12:51 Smag på P3
09:19 Hængepartiet
06:45 VinterMorgen på P3
03:29 Natradio
00:29 Natradio
12:39 SuperSøndag
Dyk ned i musikken på flere radiostationer: