The Light (Plane to Spain)

Denne sang af The William Blakes er blevet spillet 579 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

Afspilninger på tværs af kanaler

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
15:27 Karantæne på P3
13:06 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
00:27 Natradio
07:18 P3 med Mads Gundersen
20:26 Godt nyt
03:18 Natradio
21:19 Liga
07:19 P3 Morgen
05:24 Natradio
17:18 Liga
08:33 Go’ Morgen P3
11:08 Gandhi
19:50 Liga
06:56 WeekendMorgen
05:24 Natradio
19:09 Liga
03:48 Natradio
15:18 Pressen på P3
20:12 Liga
10:10 P3 med Signe Amtoft
19:08 Liga
04:33 Natradio
06:20 Go’ Morgen P3
03:47 Natradio
12:10 P3 med Nicholas Kawamura
14:13 Smag på P3
04:24 Natradio
14:47 Smag på P3
11:08 Gandhi
05:23 Natradio
16:52 P3 med Nicholas Kawamura
18:08 Liga
11:21 Gandhi
20:39 Rodeo
12:28 Smag på P3
05:16 Natradio
14:53 Smag på P3
17:17 P3 med Gyrith Cecilie Ross
11:56 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
01:24 Natradio
14:54 Smag på P3
20:31 Liga
09:39 P3 med Signe Amtoft
13:26 P3 med Sara Frost
11:10 Rodeo Parlamentet
17:14 Alpha Omega
10:16 Rodeo Parlamentet
08:10 WeekendMorgen
11:08 Rodeo Parlamentet
01:21 Natradio
13:09 P3 med Anders Stegger
00:29 Natradio
09:26 P3 med Anders Stegger
05:25 Natradio
10:17 Gandhi
14:44 Smag på P3
18:24 P3 med Signe Amtoft
08:33 Go’ Morgen P3
18:08 Liga
15:33 Pressen på P3
20:28 Liga
23:31 Aftenvagten
12:04 Smag på P3
14:46 Smag på P3
19:05 Liga
12:24 Smag på P3
17:10 Liga
19:10 Liga
02:34 Natradio
16:48 Pressen på P3
06:34 Go’ Morgen P3
04:36 Natradio
13:53 Smag på P3
19:09 Liga
05:23 Natradio
08:33 Go’ Morgen P3
03:25 Natradio
14:02 Q på P3
13:42 Smag på P3
16:52 Pressen på P3
23:52 Aftenvagten
12:08 Smag på P3
08:33 Go’ Morgen P3
18:19 Liga
14:53 Smag på P3
03:24 Natradio
11:26 P3 med Signe Amtoft
17:08 Liga
12:08 Smag på P3
07:10 WeekendMorgen
02:22 Natradio
09:11 Gandhi
12:11 Smag på P3
00:22 Natradio
08:56 Danmarks Indsamling på P3
13:06 P3 med David Mandel
07:26 Go’ Morgen P3
19:07 P3 med David Mandel
22:35 P3 med Kristian Stanley Halse
20:08 Året der kommer
09:07 P3 med Sara Frost
18:07 P3 med Signe Amtoft
10:15 Gandhi
20:55 Liga
04:17 Natradio
17:36 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
12:21 Smag på P3
14:08 Sport på 3’eren
11:37 Gandhi
16:24 Pressen på P3
15:14 Pressen på P3
10:56 Gandhi
18:16 Liga
03:25 Natradio
10:38 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
18:39 Sport på 3’eren
07:03 Go’ Morgen P3
19:26 Liga
01:16 Natradio
11:43 Gandhi
07:22 Go’ Morgen P3
18:10 Liga
15:20 Sport på 3’eren
02:25 Natradio
16:59 Pressen på P3
20:52 Sport på 3’eren
00:29 Natradio
09:34 P3 med Anders Hagen
18:39 P3 med Svenne Lund Jensen
04:19 Natradio
12:05 Smag på P3
19:06 P3 med Kristian Stanley Halse
05:25 Natradio
15:12 Touren på P3
20:12 Liga
15:09 Rio på P3
10:53 Musikquizzen
04:32 NatLiga
17:45 Pressen på P3
03:49 Natradio
14:24 P3 med Mathias Buch Jensen
20:23 P3 med Anders Hagen
02:25 Natradio
14:34 Monte Carlo
18:21 Liga
06:26 WeekendMorgen
19:55 Liga
10:08 Gandhi
Mads & Monopolet
00:23 Natradio
22:20 Aftenvagten
09:30 Gandhi
10:56 Mads & Monopolet
05:30 Natradio
07:10 WeekendMorgen
05:29 Natradio
13:18 Smag på P3
22:35 Aftenvagten
02:36 Natradio
07:14 WeekendMorgen
03:25 Natradio
06:11 WeekendMorgen
14:36 Danmarks Indsamling på P3
21:35 Liga
04:27 Natradio
18:44 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
11:16 P3 med Sara Frost
20:07 P3 med Gyrith Cecilie Ross
09:09 Julen - din gamle kælling
16:44 Pressen på P3
08:24 Julemorgen
19:42 Liga
07:31 Go’ Morgen P3
11:06 Sara og David på P3
09:08 Mads & Monopolet
02:24 Natradio
22:46 Liga
10:09 Sara og David på P3
18:07 Liga
09:52 P3 med Emil Nørlund
15:52 P3 med Cathrine Nissen
04:36 Natradio
13:44 Smag på P3
06:09 WeekendMorgen
12:47 Smag på P3
09:37 P3 med Louise Lolle
17:10 Pressen på P3
11:23 Sara og David på P3
22:14 Aftenvagten
07:20 SommerMorgen
19:21 Liga
15:18 Den sorte sæk
18:07 Sport på 3’eren
14:12 P3 med Sara Frost
19:24 Sport på 3’eren
17:49 P3 med Emil Nørlund
17:37 Touren på P3
23:29 P3 med Louise Lolle
05:20 Natradio
Go’ Morgen P3
12:26 Smag på P3
03:25 Natradio
P3 fra NorthSide
18:51 Liga
03:20 Natradio
14:33 Monte Carlo
08:54 WeekendMorgen
16:56 Sport på 3’eren
03:24 Natradio
16:40 Sport på 3’eren
02:23 Natradio
01:25 Natradio
20:14 Liga
00:20 Natradio
19:11 Liga
13:43 Smag på P3
11:06 P3 med Louise Lolle
Monte Carlo
04:16 Natradio
14:24 P3 med Sara Frost
01:17 Natradio
17:09 Pressen på P3
13:56 Danmarks Indsamling på P3
06:43 Go’ Morgen P3
19:57 Liga
07:13 WeekendMorgen
00:27 Natradio
11:55 P3 med Sara Frost
18:41 P3 med Emil Nørlund
09:34 P3 med Sara Frost
15:17 P3 med Sara Frost
05:16 Natradio
06:34 P3 Morgen: Med Christina Bjørn
17:50 P3 med Sara Frost
21:29 Aftenvagten
06:03 WeekendMorgen
20:08 Liga
04:23 Natradio
17:09 P3 med Sara Frost
22:37 Liga
20:53 Liga
10:57 Sara og David på P3
07:11 Go’ Morgen P3
15:48 Monte Carlo
09:27 Sara og David på P3
00:27 Natradio
06:03 WeekendMorgen
20:10 Liga
05:23 Natradio
Liga
07:04 Go’ Morgen P3
01:23 Natradio
12:40 Smag på P3
03:48 Natradio
08:10 WeekendMorgen
21:51 Aftenvagten
12:25 Smag på P3
23:46 P3 med Louise Lolle
06:03 WeekendMorgen
03:23 Natradio
10:08 Sommerrouletten
16:50 Touren på P3
20:03 Touren på P3
14:29 P3 med Mikkel Bagger
11:08 A-kæden
09:10 A-kæden
17:38 P3 med Tom Bue
04:24 Natradio
19:49 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
15:45 Fordomsfrekvensen
06:11 PinseMorgen
03:16 Natradio
10:24 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
14:42 Monte Carlo
13:15 Musikquizzen
08:56 Go’ Morgen P3
04:24 Natradio
01:46 Natradio
23:16 Aftenvagten
05:18 Natradio
23:49 Aftenvagten
11:44 P3 med Tom Bue
02:47 Natradio
08:20 PåskeMorgen
04:06 Natradio
08:52 Go’ Morgen P3
01:06 Natradio
17:12 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
20:09 P3 med Christina Bjørn
01:45 Natradio
17:52 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
00:53 Natradio
19:10 P3 med Christina Bjørn
07:33 Go’ Morgen P3
06:53 Go’ Morgen P3
08:41 Go’ Morgen P3
13:20 Smag på P3
09:08 P3 med Mikkel Bagger
07:40 Go’ Morgen P3
02:45 Natradio
19:06 P3 med Nicholas Kawamura
06:26 Julemorgen: På P3
03:14 Natradio
18:45 P3 med Emil Nørlund
08:52 Go’ Morgen P3
14:34 Smag på P3
07:26 Go’ Morgen P3
08:06 WeekendMorgen: Med Mikkel Bagger
03:52 Natradio
06:53 Go’ Morgen P3
15:51 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
06:42 Go’ Morgen P3
17:06 Pressen på P3
07:04 EfterårsMorgen på P3
04:13 Natradio
06:26 EfterårsMorgen på P3
04:53 Natradio
19:07 P3 med Emil Nørlund
08:42 Go’ Morgen P3
22:35 P3 med Mie Rasmussen
04:17 Natradio
06:17 Go’ Morgen P3
05:38 Natradio
00:52 Natradio
03:53 Natradio
23:19 P3 med Mikkel Bagger
01:53 Natradio
07:41 Go’ Morgen P3
13:17 P3 med Mikkel Bagger
22:49 Fodbold: Skotland-Danmark
16:49 The David & Karsten Show
07:34 SommerMorgen: På P3
02:53 Natradio
18:43 P3 med Sara Frost
22:13 P3 med Jonas Hansen
18:41 Livredderne på P3
17:53 P3 med Mie Rasmussen
20:08 P3 med Emil Nørlund
15:57 P3 med Sara Frost
06:16 Go’ Morgen P3
13:11 Smag på P3
20:25 Log In på P3
08:11 Go’ Morgen P3
17:04 Pressen på P3
23:31 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
13:11 Smag på P3
19:32 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
09:54 P3 med Jonas Hansen
12:18 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
10:02 Hængepartiet
16:40 P3 med Sara Frost
01:46 Natradio
08:41 Go’ Morgen P3
18:30 P3 med Sara Frost
02:29 Natradio
07:51 Go’ Morgen P3
13:37 Smag på P3
20:25 Log In på P3
02:03 Natradio
11:36 Formiddagen - med Adam & Sara
18:49 Sport på 3’eren
01:56 Natradio
23:56 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
17:56 Pressen på P3
05:03 Natradio
22:52 Sport på 3’eren
06:17 Go’ Morgen P3
00:30 Natradio
16:56 Pressen på P3
23:56 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
19:46 Sport på 3’eren
05:56 Natradio
06:34 Go’ Morgen P3
19:03 Sport på 3’eren
13:55 Smag på P3
00:34 Natradio
16:33 Pressen på P3
09:14 Formiddagen - med Adam & Sara
22:47 P3 med Sara Frost
12:41 Smag på P3
05:03 Natradio
19:03 Sport på 3’eren
08:07 PåskeMorgen: På P3
15:04 Sport på 3’eren
04:31 Natradio
18:52 P3 med Emil Nørlund
00:43 Natradio
02:38 Natradio
15:40 Sport på 3’eren
08:07 PåskeMorgen: På P3
01:03 Natradio
KarriereKanonen
15:25 P3 med Sara Frost
10:13 Formiddagen - med Adam & Sara
02:32 Natradio
13:51 Smag på P3
20:53 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
09:38 Hængepartiet
01:03 Natradio
16:15 Sport på 3’eren
05:39 Natradio
13:10 Smag på P3
00:05 Natradio
10:18 Formiddagen - med Adam & Sara
06:26 Go’ Morgen P3
22:31 Sport på 3’eren
19:28 P3 med Sara Frost
16:28 Pressen på P3
05:03 Natradio
13:56 Smag på P3
09:44 P3 med Jonas Hansen
20:39 Sport på 3’eren
03:31 Natradio
16:39 Sport på 3’eren
07:35 WeekendMorgen: Med Jonas Hansen
23:49 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
12:42 Musikquizzen
02:31 Natradio
08:10 Go’ Morgen P3
16:05 Pressen på P3
04:31 Natradio
22:24 Sport på 3’eren
12:46 Smag på P3
07:11 Go’ Morgen P3
03:03 Natradio
15:31 Pressen på P3
06:34 Go’ Morgen P3
18:28 Sport på 3’eren
12:45 SuperSøndag
09:54 Hængepartiet
00:36 Natradio
05:39 Natradio
19:52 P3 med Sara Frost
12:30 Smag på P3
01:39 Natradio
15:29 Pressen på P3
06:18 Go’ Morgen P3
11:15 Formiddagen - med Adam & Sara
00:39 Natradio
14:39 Smag på P3
05:03 Natradio
Sport på 3’eren
01:40 Natradio
12:57 SuperSøndag
08:32 WeekendMorgen: Med Jonas Hansen
04:39 Natradio
00:41 Natradio
17:36 Pressen på P3
10:18 Formiddagen - med Adam & Sara
05:40 Natradio
20:53 Log In på P3
13:45 Smag på P3
02:03 Natradio
20:08 Log In på P3
09:26 Formiddagen - med Adam & Sara
17:52 Pressen på P3
06:16 Go’ Morgen P3
01:39 Natradio
14:35 Sport på 3’eren
10:48 Hængepartiet
19:50 P3 med Mikkel Bagger
07:03 WeekendMorgen: Med Jonas Hansen
00:41 Natradio
13:08 Smag på P3
20:56 P3 med Sara Frost
10:14 Formiddagen - med Adam & Sara
04:33 Natradio
17:41 Pressen på P3
08:10 Go’ Morgen P3
23:05 P3 med Rebecca Svensson
13:09 Smag på P3
09:18 Formiddagen - med Adam & Sara
03:03 Natradio
16:51 Pressen på P3
06:40 Go’ Morgen P3
02:39 Natradio
18:39 Sport på 3’eren
07:03 WeekendMorgen: Med Jonas Hansen
15:05 Pressen på P3
11:52 Formiddagen - med Adam & Sara
03:32 Natradio
21:56 P3 med Sara Frost
08:09 Go’ Morgen P3
18:03 Sport på 3’eren
04:39 Natradio
22:49 P3 med Mikkel Bagger
09:43 Formiddagen - med Adam & Sara
06:34 Go’ Morgen P3
17:46 Pressen på P3
05:03 Natradio
13:56 SuperSøndag
10:45 Hængepartiet
01:03 Natradio
19:53 P3 med Mikkel Bagger
08:19 WeekendMorgen: Med Jonas Hansen
15:22 P3 med Jonas Hansen
12:45 Smag på P3
04:03 Natradio
18:40 Log In på P3
11:33 Formiddagen - med Adam & Sara
07:33 Go’ Morgen P3
14:52 Smag på P3
03:40 Natradio
21:52 P3 med Rebecca Svensson
10:29 Formiddagen - med Adam & Sara
02:48 Natradio
18:11 P3 med Mikkel Bagger
17:19 P3 med Jonas Hansen
06:15 Go’ Morgen P3
02:38 Natradio
21:41 Det Elektriske Barometer
18:50 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
14:20 SuperSøndag
09:47 Hængepartiet
19:50 P3 med Sara Frost
19:39 P3 med Sara Frost
04:39 Natradio
22:30 Unga Bunga!: Repeat
16:04 P3 med Jonas Hansen
08:10 Go’ Morgen P3
00:05 Natradio
07:34 Go’ Morgen P3
03:39 Natradio
20:28 Log In på P3
15:44 P3 med Jonas Hansen
06:16 Go’ Morgen P3
01:40 Natradio
21:56 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
18:53 P3 med Mikkel Bagger
12:41 Smag på P3
23:56 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
20:14 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
17:28 Sport på 3’eren
14:43 SuperSøndag
11:29 P3 med Julie Bundgaard
08:50 WeekendMorgen: Med Jonas Hansen
05:23 Natradio
02:27 Natradio
19:20 P3 med Sara Frost
16:16 Sport på 3’eren
13:18 Musikquizzen
07:55 WeekendMorgen: Med Jonas Hansen
04:29 Natradio
01:30 Natradio
15:31 Gammel Dansk
12:48 Smag på P3
Hængepartiet
06:56 VinterMorgen: På P3
03:27 Natradio
22:27 P3 med Sara Frost
16:04 Gammel Dansk
13:35 Smag på P3
Hængepartiet
07:28 VinterMorgen: På P3
04:27 Natradio
01:20 Natradio
23:31 P3 med Le Gammeltoft
20:17 Sport på 3’eren
17:39 Gammel Dansk
14:28 Smag på P3
08:34 VinterMorgen: På P3
05:31 Natradio
02:27 Natradio
22:50 P3 med Emil Nørlund
19:28 P3 med Sara Frost
16:25 Gammel Dansk
13:37 Smag på P3
07:40 VinterMorgen: På P3
04:28 Natradio
01:30 Natradio
21:36 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
18:30 P3 med Sara Frost
15:24 Gammel Dansk
12:51 Smag på P3
09:19 Hængepartiet
06:45 VinterMorgen: På P3
03:29 Natradio
00:29 Natradio
12:39 SuperSøndag