Måndagsbarn

Denne sang af Veronica Maggio er blevet spillet 437 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

Afspilninger på tværs af kanaler

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
10:53 P3 med Line Kirsten Nikolajsen
08:48 WeekendMorgen
13:56 P3 med Mikkel Rosendal
00:46 DR Nat
01:18 DR Nat
20:30 Danmark lukker ned
09:19 P3 med Kenneth K
00:11 Natradio
07:26 Go’ Morgen P3
03:06 Natradio
14:50 Tue og Tony
01:06 Natradio
06:18 WeekendMorgen
00:11 Natradio
07:26 Go’ Morgen P3
05:35 Natradio
18:34 P3 med Mads Gundersen
07:24 Go’ Morgen P3
12:57 Lågsus
20:45 P3 med Mads Gundersen
01:06 Natradio
01:35 Natradio
01:06 Natradio
17:08 P3 med Svenne Lund Jensen
05:06 Natradio
07:48 Go’ Morgen P3
03:34 Natradio
00:08 Natradio
19:10 Liga
07:27 Go’ Morgen P3
11:08 Selskabet
01:06 Natradio
20:31 P3 med Signe Amtoft
01:06 Natradio
14:18 Tue og Tony
05:49 Natradio
07:27 Go’ Morgen P3
14:47 Tue og Tony
07:57 Go’ Morgen P3
03:30 Natradio
14:07 Tue og Tony
00:34 Natradio
17:09 P3’s Museum for Kunst: P3s Museum for Kunst
04:47 Natradio
06:27 Go’ Morgen P3
00:38 Natradio
18:35 Liga
21:32 Liga
05:23 Natradio
05:06 Natradio
12:56 Lågsus
08:22 SommerMorgen
03:35 Natradio
10:21 P3 med Nicholas Kawamura
08:27 SommerMorgen
04:24 Natradio
09:25 Q på P3
03:31 Natradio
14:09 Tue og Tony
12:49 Smag på P3
15:20 Liga: På Bryggen
03:23 Natradio
11:24 P3 med Andrew Moyo
16:05 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
00:26 Natradio
15:10 Tue og Tony
06:12 Go’ Morgen P3
12:51 P3 med Mads Gundersen
03:06 Natradio
16:51 Lågsus
07:26 Go’ Morgen P3
03:23 Natradio
15:17 Tue og Tony
00:08 Natradio
10:39 Gandhi
09:24 Musikquizzen
16:53 Lågsus
09:46 Selskabet
09:43 Selskabet
04:49 Natradio
11:35 Ku’ godt på P3
06:11 Go’ Morgen P3
14:41 Tue og Tony
07:19 Go’ Morgen P3
20:43 P3 med Andrew Moyo
05:49 Natradio
Natradio
17:25 Lågsus
03:25 Natradio
Natradio
10:38 Gandhi
20:45 P3 med Nicholas Kawamura
15:11 Tue og Tony
13:46 Smag på P3
18:30 P3 med Andrew Moyo
10:07 Januar på P3
00:08 Natradio
18:06 P3 med Andrew Moyo
02:50 Natradio
16:10 Alpha Omega
18:19 P3 med Nicholas Kawamura
13:34 Smag på P3
03:07 Natradio
13:07 P3 med Andrew Moyo
04:24 Natradio
11:43 Gandhi
17:08 P3 med Andrew Moyo
22:25 Aftenvagten
04:06 Natradio
13:46 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
01:06 Natradio
00:07 Natradio
03:24 Natradio
03:23 Natradio
11:39 Musikquizzen
16:06 Pressen på P3
10:36 Mads & Monopolet
23:28 Aftenvagten
08:26 WeekendMorgen
02:18 Natradio
21:14 P3 med Mads Gundersen
07:27 SommerMorgen
21:54 Liga
05:50 Natradio
02:37 Natradio
13:55 Smag på P3
23:15 P3 med Signe Amtoft
01:25 Natradio
08:56 Go’ Morgen P3
21:14 P3 med Jesper Holm
08:44 Go’ Morgen P3
16:08 Pressen på P3
13:57 Smag på P3
06:33 Go’ Morgen P3
01:36 Natradio
15:17 P3 med Signe Amtoft
05:49 Natradio
11:08 Gandhi
00:19 Natradio
09:21 Mads & Monopolet
05:50 Natradio
09:18 Mads & Monopolet
06:10 Go’ Morgen P3
02:35 Natradio
10:52 Danmarks Indsamling på P3
07:11 Go’ Morgen P3
10:03 Mads & Monopolet
14:27 Smag på P3
17:05 P3 med Anders Hagen
14:38 P3
01:06 Natradio
10:48 P3 med Cathrine Nissen
08:40 Go’ Morgen P3
04:06 Natradio
06:44 Go’ Morgen P3
04:06 Natradio
12:45 Smag på P3
20:03 P3 med Mikkel Bagger
17:32 Pressen på P3
02:34 Natradio
10:16 Gandhi
08:42 WeekendMorgen
02:35 Natradio
15:25 Pressen på P3
02:17 Natradio
06:03 Go’ Morgen P3
19:33 P3 med Kristian Stanley Halse
23:53 P3 med Kristian Stanley Halse
10:58 P3 med Mikkel Borg
16:45 Touren på P3
05:49 Natradio
06:22 Go’ Morgen P3
18:53 Liga
06:16 Go’ Morgen P3
15:21 Rio på P3
00:08 Natradio
08:02 WeekendMorgen
02:17 Natradio
07:21 Go’ Morgen P3
00:49 Natradio
23:27 Aftenvagten
10:02 Musikquizzen
02:38 Natradio
07:23 WeekendMorgen
01:34 Natradio
08:53 P3 Morgen
22:14 Aftenvagten
09:21 Mads & Monopolet
16:19 Pressen på P3
00:50 Natradio
07:11 Go’ Morgen P3
15:11 Monte Carlo
02:06 Natradio
06:55 WeekendMorgen
01:50 Natradio
10:41 P3 med Louise Lolle
16:03 Pressen på P3
Natradio
10:51 P3 med Louise Lolle
22:36 Aftenvagten
10:00 Mads & Monopolet
02:50 Natradio
15:10 P3 med Mathias Buch Jensen
02:49 Natradio
07:03 WeekendMorgen
02:06 Natradio
14:07 P3 med David Mandel
02:06 Natradio
10:52 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
20:10 Liga
22:34 Aftenvagten
05:50 Natradio
06:06 Go’ Morgen P3
04:17 Natradio
08:05 Go’ Morgen P3
13:02 Musikquizzen
02:36 Natradio
09:10 Sara og David på P3
16:43 Pressen på P3
09:12 Sara og David på P3
01:06 Natradio
00:08 Natradio
16:11 Pressen på P3
19:03 Sport på 3’eren
17:29 Sport på 3’eren
01:16 Natradio
19:03 P3 med Cathrine Nissen
17:17 Sport på 3’eren
05:21 Natradio
14:07 P3 med Sara Frost
03:50 Natradio
09:40 P3 med Cathrine Nissen
04:17 Natradio
07:03 SommerMorgen
00:08 Natradio
12:25 Smag på P3
13:57 Smag på P3
10:40 P3 med Nicholas Kawamura
22:25 Aftenvagten
17:53 P3 med Cathrine Nissen
19:49 P3 med Emil Nørlund
08:10 Go’ Morgen P3
05:50 Natradio
00:21 Natradio
07:38 WeekendMorgen
00:50 Natradio
06:08 Go’ Morgen P3
00:08 Natradio
21:20 Liga
15:11 Monte Carlo
04:19 Natradio
07:21 WeekendMorgen
01:16 Natradio
08:04 Go’ Morgen P3
04:34 Natradio
14:09 Monte Carlo
04:35 Natradio
09:20 P3 med Sara Frost
02:50 Natradio
10:43 Danmarks Indsamling på P3
00:45 Natradio
23:54 Aftenvagten
07:03 WeekendMorgen
21:07 Sport på 3’eren
07:34 Go’ Morgen P3
23:26 P3 med Anders Stegger
09:04 Festen & Gæsten
17:56 Sprogspasserne
04:06 Natradio
22:03 P3 med Louise Lolle
04:17 Natradio
14:08 P3 med Sara Frost
19:24 Sport på 3’eren
08:07 Go’ Morgen P3
23:23 P3 med Louise Lolle
05:50 Natradio
17:42 P3 med Sara Frost
01:06 Natradio
11:58 Sara og David på P3
Pressen på P3
Pressen på P3
10:02 Mads & Monopolet
11:44 Sara og David på P3
05:34 Natradio
06:52 Go’ Morgen P3
00:38 Natradio
06:09 Go’ Morgen P3
15:12 Monte Carlo
20:33 Liga
07:34 Go’ Morgen P3
17:03 Sport på 3’eren
19:09 Liga
17:29 Pressen på P3
04:37 Natradio
13:55 OL på P3
16:05 OL på P3
16:05 OL på P3
10:02 OL på P3
06:53 WeekendMorgen
00:37 Natradio
13:07 Smag på P3
03:06 Natradio
17:04 Touren på P3
10:11 A-kæden
07:10 Go’ Morgen P3
02:50 Natradio
12:15 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
07:04 Go’ Morgen P3
04:50 Natradio
15:22 Monte Carlo
04:33 Natradio
12:32 Smag på P3
08:17 Go’ Morgen P3
06:11 Go’ Morgen P3
07:09 Go’ Morgen P3
11:53 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
05:50 Natradio
09:02 P3 med Tom Bue
19:10 Sport på 3’eren
17:32 Pressen på P3
02:35 Natradio
22:29 Liga
04:06 Natradio
20:39 Liga
10:02 A-kæden
03:17 Natradio
05:35 Natradio
Danmarks Indsamling på P3
06:26 WeekendMorgen
04:34 Natradio
18:06 P3 med Emil Nørlund
12:31 Smag på P3
21:41 Aftenvagten
09:19 Året på P3
Mads & Monopolet: Highlights
07:21 WeekendMorgen: Med Tom Bue
05:18 Natradio
09:04 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
02:25 Natradio
15:10 Pressen på P3
10:44 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
11:09 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
23:53 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
06:08 EfterårsMorgen på P3
01:17 Natradio
06:18 Go’ Morgen P3
05:36 Natradio
15:10 Pressen på P3
Valgaften på P3
08:02 WeekendMorgen: Med Mikkel Bagger
21:06 P3 med Jonas Hansen
18:07 Partiet på P3
15:09 Pressen på P3
11:24 Mads & Monopolet
19:32 Sport på 3’eren
15:10 Pressen på P3
07:33 SommerMorgen: På P3
14:10 Det svage køn
12:10 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
02:18 Natradio
20:42 P3 med Jonas Hansen
15:10 Touren på P3
08:17 SommerMorgen: På P3
03:17 Natradio
15:04 P3 med Sara Frost
20:28 Sport på 3’eren
04:17 Natradio
19:49 P3 med Emil Nørlund
03:49 Natradio
14:06 Smag på P3
23:43 P3 med Jonas Hansen
23:19 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
12:27 Smag på P3
04:35 Natradio
16:15 Hængepartiet: Mod AIDS
14:37 Smag på P3
20:19 Sport på 3’eren
17:42 Pressen på P3
08:02 WeekendMorgen: Med Jonas Hansen
20:18 Log In på P3
23:50 P3 med Sara Frost
09:19 Mads & Monopolet
12:25 Smag på P3
08:15 VinterMorgen: På P3
02:17 Natradio
23:22 P3 med Sara Frost
Danmarks Indsamling på P3
Danmarks Indsamling på P3
08:02 WeekendMorgen: Med Jonas Hansen
14:39 P3 med Le Gammeltoft
13:05 Musikquizzen
22:06 P3 med Le Gammeltoft
09:32 Hængepartiet
21:51 P3 med Emil Nørlund
18:13 P3 med Sara Otte
16:34 Hjemmebanen på P3
09:08 Hængepartiet
03:07 Natradio
15:14 Den løse kanon på P3
06:03 Go’ Morgen P3
13:21 SuperSøndag
10:02 Mads & Monopolet
06:08 Go’ Morgen P3
22:52 P3 med Emil Nørlund
03:50 Natradio
13:53 Smag på P3
16:50 Sport på 3’eren
12:52 Musikquizzen
07:03 Go’ Morgen P3
03:34 Natradio
22:13 P3 med Mikkel Bagger
02:06 Natradio
19:03 Sport på 3’eren
16:11 Køter på P3
Go’ Morgen P3
13:16 Smag på P3
06:02 Go’ Morgen P3
04:50 Natradio
Sport på 3’eren
07:03 SommerMorgen: På P3
01:35 Natradio
19:16 Saunaklubben på P3
15:30 Touren på P3
12:42 Smag på P3
03:32 Natradio
VM på P3
VM på P3
Mads & Monopolet
17:10 VM på P3
00:21 Natradio
21:06 P3 med Julie Bundgaard
05:50 Natradio
07:03 WeekendMorgen: Med Mikkel Bagger
17:03 Sport på 3’eren
Go’ Morgen P3
Formiddagen - med Adam & Sara
Natradio