Looking For Lovin’

Denne sang af Dragonborn featuring Coco er blevet spillet 379 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret man 27. februar 2012. Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

  • År #
  • 2016 2
  • 2015 46
  • 2014 61
  • 2013 72
  • 2012 198

Afspilninger på tværs af kanaler

Afspilningslog

Dato Program
15:08 Lågsus
04:25 Natradio
12:24 Årsopgørelsen
16:50 Alpha Omega
21:07 Aftenvagten
06:26 WeekendMorgen
00:39 Natradio
00:25 Natradio
18:13 Rodeo
22:16 Barometeret
17:19 P3 med Gyrith Cecilie Ross
02:35 Natradio
00:19 Natradio
08:15 WeekendMorgen
23:24 Barometeret
15:16 Pressen på P3
13:15 Liga
06:28 WeekendMorgen
06:18 Go’ Morgen P3
00:39 Natradio
14:15 Smag på P3
15:16 Liga
08:40 WeekendMorgen
11:49 P3 med Sara Frost
04:17 Natradio
00:39 Natradio
03:51 Natradio
00:11 Natradio
01:25 Natradio
Mads & Monopolet
18:22 P3 med Mads Gundersen
05:16 Natradio
12:36 Smag på P3
03:17 Natradio
04:19 Natradio
22:19 P3 med Kristian Stanley Halse
16:18 Alpha Omega
21:49 Aftenvagten
01:20 Natradio
22:18 Aftenvagten
04:36 Natradio
14:57 Alpha Omega
08:53 WeekendMorgen
05:25 Natradio
03:24 Natradio
09:51 Alpha Omega
09:04 Musikquizzen
17:23 P3 med Signe Amtoft
01:17 Natradio
12:29 Smag på P3
09:16 P3 med Signe Amtoft
15:13 Pressen på P3
06:55 Go’ Morgen P3
01:25 Natradio
15:11 Pressen på P3
18:49 Sport på 3’eren
15:21 P3 med Pelle Peter Jensen
18:08 Liga
03:17 Natradio
12:18 Smag på P3
19:55 Rodeo
08:53 WeekendMorgen
13:40 Smag på P3
02:25 Natradio
12:14 Smag på P3
04:16 Natradio
12:19 Smag på P3
15:08 Pressen på P3
13:33 Smag på P3
05:24 Natradio
16:58 Pressen på P3
13:30 Smag på P3
01:17 Natradio
23:43 Rodeo: Sommerspecial
01:18 Natradio
10:20 P3 med Mikkel Borg
02:17 Natradio
22:29 P3 med Kristian Stanley Halse
13:57 P3 med Anders Hagen
04:22 Natradio
21:16 Liga
12:26 Smag på P3
16:53 Folkemøde på P3
10:23 P3 med Anders Hagen
05:28 Natradio
11:37 Gandhi
14:44 Monte Carlo
11:08 Gandhi
15:12 Monte Carlo
01:26 Natradio
16:09 Sport på 3’eren
06:45 P3 Morgen
05:24 Natradio
15:13 P3 med Mathias Buch Jensen
10:56 Mads & Monopolet
07:13 WeekendMorgen
16:09 Pressen på P3
22:34 Aftenvagten
14:33 Monte Carlo
20:46 Liga
09:45 P3 med Louise Lolle
03:17 Natradio
15:33 Monte Carlo
19:57 Rodeo
11:36 Mads & Monopolet
23:31 Aftenvagten
10:46 Danmarks Indsamling på P3
09:57 P3 med Cathrine Nissen
00:21 Natradio
08:53 NytårsMorgen
22:14 P3 med Kristian Stanley Halse
16:41 Pressen på P3
13:40 Smag på P3
01:26 Natradio
06:21 Go’ Morgen P3
02:06 Natradio
17:09 Sport på 3’eren
12:12 Smag på P3
02:27 Natradio
18:20 Liga
19:17 Liga
08:20 Go’ Morgen P3
01:17 Natradio
16:44 P3 med Emil Nørlund
12:39 Smag på P3
05:25 Natradio
15:47 P3 med Cathrine Nissen
06:27 WeekendMorgen
18:46 P3 med Cathrine Nissen
15:20 Monte Carlo
06:57 Go’ Morgen P3
05:26 Natradio
21:35 Aftenvagten
01:24 Natradio
08:21 SommerMorgen
04:24 Natradio
07:41 SommerMorgen
23:22 Sommer​eksperimentet: YOLO med P3
17:58 P3 med Louise Lolle
06:03 WeekendMorgen
23:44 P3 med Louise Lolle
11:54 P3 med Louise Lolle
05:25 Natradio
Le Mans på P3
Le Mans på P3
16:30 P3 med Louise Lolle
01:24 Natradio
21:55 Aftenvagten
12:39 P3 med Cathrine Nissen
21:57 Aftenvagten
07:04 Go’ Morgen P3
20:46 Liga
04:12 Natradio
06:57 Go’ Morgen P3
19:39 Liga
15:52 Monte Carlo
14:32 P3 med Louise Lolle
01:53 Natradio
06:21 Go’ Morgen P3
15:23 Monte Carlo
02:53 Natradio
06:33 PåskeMorgen
16:14 P3 med Louise Lolle
15:35 P3 med Louise Lolle
00:54 Natradio
13:31 Smag på P3
10:49 P3 med Louise Lolle
19:20 P3 med Emil Nørlund
13:22 Smag på P3
22:19 Aftenvagten
12:37 Smag på P3
05:14 Natradio
21:14 Aftenvagten
12:14 P3 med Sara Frost
02:17 Natradio
20:43 Liga
11:32 Sara og David på P3
05:17 Natradio
16:36 Sport på 3’eren
10:22 P3 med Sara Frost
01:13 Natradio
08:57 WeekendMorgen
06:40 P3 Morgen: Med Christina Bjørn
00:20 Natradio
07:24 P3 Morgen: Med Christina Bjørn
02:13 Natradio
20:51 Liga
16:33 P3 med Sara Frost
03:46 Natradio
11:19 Sara og David på P3
03:47 Natradio
06:57 Go’ Morgen P3
17:43 Sport på 3’eren
05:46 Natradio
16:24 P3 med Sara Frost
00:53 Natradio
16:29 Sport på 3’eren
22:25 Aftenvagten
02:53 Natradio
06:53 Go’ Morgen P3
19:03 Liga
06:37 Go’ Morgen P3
11:12 Sara og David på P3
02:14 Natradio
18:24 Sport på 3’eren
11:45 De Fine Fyre på P3
00:47 Natradio
06:33 WeekendMorgen
04:14 Natradio
22:57 Aftenvagten
15:26 Monte Carlo
23:09 Aftenvagten
19:57 Liga
16:47 Sport på 3’eren
06:45 P3 SommerMorgen
04:15 Natradio
10:57 OL på P3
23:05 P3 med Mads Axelsen
20:10 P3 med Tom Bue
01:53 Natradio
07:21 P3 SommerMorgen
06:45 Go’ Morgen P3
10:42 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
05:53 Natradio
23:57 P3 med Emil Nørlund
21:20 Aftenvagten
16:22 Pressen på P3
05:13 Natradio
05:18 Natradio
01:10 Natradio
Outro
20:29 Tværs på P3
20:24 Tværs på P3
04:43 Natradio
12:57 Smag på P3
00:47 Natradio
05:31 Natradio
23:30 Aftenvagten
03:36 Natradio
01:20 Natradio
04:28 Natradio
12:17 Smag på P3
03:31 Natradio
01:20 Natradio
12:26 Smag på P3
20:45 Liga
07:27 Go’ Morgen P3
02:57 Natradio
05:57 Natradio
10:58 Mads & Monopolet
00:57 Natradio
17:57 Pressen på P3
11:57 Radioens Efterretnings​tjeneste - R.E.T.
19:53 Liga
04:57 Natradio
15:25 Monte Carlo
22:57 Aftenvagten
18:39 Sport på 3’eren
04:03 Natradio
14:13 Fordomsfrekvensen
00:28 Natradio
04:03 Natradio
20:53 Liga
15:53 Monte Carlo
00:34 Natradio
10:52 P3 med Mikkel Bagger
21:41 P3 med Emil Nørlund
06:50 PåskeMorgen
17:43 Sport på 3’eren
02:57 Natradio
08:45 WeekendMorgen
04:57 Natradio
11:57 Tre mand og en baby
00:05 Natradio
05:57 Natradio
22:43 Sport på 3’eren
02:03 Natradio
17:53 P3 med Christina Bjørn
Outro
14:08 Sport på 3’eren
17:50 Pressen på P3
06:58 Go’ Morgen P3
16:57 Pressen på P3
03:57 Natradio
12:22 Smag på P3
19:51 Liga
05:14 Natradio
11:32 P3 med Rebecca Svensson
17:46 Sport på 3’eren
09:53 Radioens Efterretnings​tjeneste - R.E.T.
18:54 Liga
23:06 Aftenvagten: KarriereKanonen special
11:23 Radioens Efterretnings​tjeneste - R.E.T.
19:03 Liga
06:22 Go’ Morgen P3
02:39 Natradio
Outro
11:52 P3 med Sara Frost
19:28 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
16:20 Sport på 3’eren
08:28 WeekendMorgen
12:10 Smag på P3
04:03 Natradio
20:32 Liga
00:36 Natradio
10:19 Radioens Efterretnings​tjeneste - R.E.T.
03:40 Natradio
18:43 Liga
07:57 Go’ Morgen P3
14:58 Monte Carlo
04:03 Natradio
20:07 Tværs på P3
16:17 Sport på 3’eren
11:17 Mads & Monopolet
07:03 WeekendMorgen
00:42 Natradio
15:47 Monte Carlo
23:05 Aftenvagten
19:57 P3 med Christina Bjørn
12:43 Smag på P3
01:03 Natradio
16:40 Pressen på P3
09:51 Radioens Efterretnings​tjeneste - R.E.T.
06:33 P3 Morgen
00:43 Natradio
20:38 Liga
20:35 Liga
Outro
19:12 Sport på 3’eren
16:30 Sport på 3’eren
13:41 Smag på P3
10:20 P3 med Tom Bue
07:47 WeekendMorgen
04:28 Natradio
01:22 Natradio
17:17 Sport på 3’eren
14:35 Fordomsfrekvensen
11:56 Mads & Monopolet
08:16 WeekendMorgen
05:27 Natradio
02:20 Natradio
19:31 P3 med Christina Bjørn
16:45 Pressen på P3
13:22 Smag på P3
13:13 Smag på P3
10:12 Radioens Efterretnings​tjeneste - R.E.T.
07:48 Go’ Morgen P3
04:47 Natradio
01:21 Natradio
21:10 Aftenvagten
18:51 Liga
15:22 Monte Carlo
12:45 P3 med Christina Bjørn
09:57 Radioens Efterretnings​tjeneste - R.E.T.
06:45 Go’ Morgen P3
03:28 Natradio
23:57 Aftenvagten
20:36 Liga
17:44 Pressen på P3
14:18 Monte Carlo
11:57 Radioens Efterretnings​tjeneste - R.E.T.
08:44 Go’ Morgen P3
05:35 Natradio
02:30 Natradio
22:50 Aftenvagten
19:42 Liga
16:22 Pressen på P3
13:45 Smag på P3
10:51 Radioens Efterretnings​tjeneste - R.E.T.
07:45 Go’ Morgen P3
04:45 Natradio
01:14 Natradio
21:43 Aftenvagten
18:48 Liga
12:32 Smag på P3
09:26 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
06:46 Go’ Morgen P3
03:22 Natradio
00:33 Natradio
Dyk ned i musikken på flere radiostationer: