Money on My Mind

Denne sang af Sam Smith er blevet spillet 594 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

Afspilninger på tværs af kanaler

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
10:52 Buffeten på P3: Man behøver ikke at vinde Tour de France for at få hældt champagne ud over sig
11:07 Kender på P3: Kender du aktier og næbdyr?
13:37 P3 med Fie Neergaard
18:10 Liga
03:26 Natradio
01:21 Natradio
11:54 Danskerbingo
06:46 Go’ Morgen P3
17:17 Danske tilstande
00:38 Natradio
12:52 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
12:20 P3 med Fie Neergaard
11:09 Den sorte boks: Clara
07:13 WeekendMorgen
12:10 P3 med Fie Neergaard
20:51 Liga
13:55 P3 med Jonas Gülstorff
22:20 Sommeraften
07:55 SommerMorgen
15:20 Touren på P3
04:54 Natradio
23:35 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
07:27 Go’ Morgen P3
19:23 P3 med Anders Stegger
01:37 Natradio
12:55 P3 med Jonas Gülstorff
05:26 Natradio
09:43 Danskerbingo: VALGTOUR: Fødsel på første date og en blodig stemmeseddel
15:08 Curlingklubben: Valgbar fra Odense
11:40 Danskerbingo: Politimordernavn og ayahuasca mod PTSD. Gæst: Hestehviskeren Jon
06:28 WeekendMorgen
09:30 Danskerbingo: Laserbrændte testikler og Vikaren fra Himlen
01:35 Natradio
10:56 Danskerbingo: Lykkelige kviklån og ti nye plager. Gæster: Julie og Jesper
07:47 WeekendMorgen
00:37 Natradio
12:42 P3 med Fie Neergaard
15:41 Curlingklubben
02:26 Natradio
02:20 Natradio
03:54 Natradio
08:27 Go’ Morgen P3
00:39 Natradio
01:46 Natradio
08:29 WeekendMorgen
00:08 Natradio
08:16 WeekendMorgen
10:43 Danskerbingo
06:58 Go’ Morgen P3
23:06 Natradio
07:13 WeekendMorgen
13:30 Danmarks Indsamling på P3
01:18 Natradio
08:24 Go’ Morgen P3
05:53 Natradio
15:37 P3 med Fie Neergaard
08:06 P3 Morgen
01:25 Natradio
02:24 Natradio
03:33 Natradio
15:11 Curlingklubben
07:57 Go’ Morgen P3
13:56 Musikchefen
05:17 Natradio
02:06 Natradio
17:40 Liga
08:28 Go’ Morgen P3
09:50 WeekendMorgen
00:26 Natradio
03:05 Natradio
04:17 Natradio
19:58 P3 med Stine Rosenfeldt
05:36 Natradio
11:38 Den sorte boks: Anders Hemmingsen
13:53 Musikchefen
03:25 Natradio
23:32 Natradio
06:40 WeekendMorgen
07:44 Go’ Morgen P3
01:18 Natradio
06:19 Go’ Morgen P3
05:33 Natradio
10:45 Danskerbingo
00:26 Natradio
09:46 P3 med Mads Gundersen
06:17 Natradio
01:17 Natradio
16:12 VM på P3
11:17 Danskerbingo
18:18 Liga
06:31 WeekendMorgen
08:26 Go’ Morgen P3
15:06 P3 med Anders Hagen
09:41 Danskerbingo
14:25 Curlingklubben
00:29 Natradio
13:09 Liga
13:06 Moyo Live
14:10 Liga
16:11 Stegger & Toft
19:56 Liga
13:36 Liga
06:40 Go’ Morgen P3
12:31 Moyo Live
06:25 WeekendMorgen
11:08 Danskerbingo
06:25 WeekendMorgen
15:12 Curlingklubben
07:27 PåskeMorgen
03:05 Natradio
04:06 Natradio
16:48 Stegger & Toft
08:15 Go’ Morgen P3
15:48 Curlingklubben
17:47 Liga
16:54 Stegger & Toft
00:35 Natradio
17:35 Liga
02:53 Natradio
16:55 Stegger & Toft
08:44 Go’ Morgen P3
17:54 Stegger & Toft
06:45 Go’ Morgen P3
12:16 P3 med Mads Gundersen
16:36 Stegger & Toft
08:43 Go’ Morgen P3
10:56 Danskerbingo
17:54 Liga
00:54 Natradio
03:55 Natradio
06:47 Go’ Morgen P3
02:54 Natradio
10:23 Danskerbingo
11:08 Danskerbingo
03:47 Natradio
02:54 Natradio
08:43 SommerMorgen
05:06 Natradio
07:16 SommerMorgen
00:35 Natradio
12:32 Lågsus
12:26 Lågsus
03:06 Natradio
09:20 Danskerbingo
16:09 P3 med Mads Gundersen
06:44 Go’ Morgen P3
01:50 Natradio
06:50 Go’ Morgen P3
00:09 Natradio
03:17 Natradio
11:53 De Gode Nyheder
09:20 De Gode Nyheder
15:47 Tue og Tony
06:08 P3 Morgen
01:38 Natradio
12:58 Lågsus
00:47 Natradio
11:36 De Gode Nyheder
01:38 Natradio
09:10 De Gode Nyheder
02:54 Natradio
08:09 P3 Morgen
05:06 Natradio
10:25 De Gode Nyheder
05:55 Natradio
06:13 Go’ Morgen P3
03:54 Natradio
15:24 Tue og Tony
09:57 De Gode Nyheder
01:59 Natradio
09:10 De Gode Nyheder
20:30 P3 med Christoffer Stenbakken
00:52 Natradio
20:38 P3 med Nicholas Kawamura
02:48 Natradio
07:43 Go’ Morgen P3
00:46 Natradio
15:57 Tue og Tony
22:54 Aftenvagten
08:42 Go’ Morgen P3
02:17 Natradio
11:07 De Gode Nyheder
09:35 De Gode Nyheder
02:34 Natradio
22:42 Aftenvagten
10:08 De Gode Nyheder
00:55 Natradio
21:33 Aftenvagten
06:12 P3 Morgen
03:16 Natradio
05:55 Natradio
12:36 Lågsus
05:48 Natradio
21:33 Barometeret
10:32 Danskerbingo
03:45 Natradio
22:53 Aftenvagten
17:45 P3 med Gyrith Cecilie Ross
11:32 Danskerbingo
00:08 Natradio
22:38 Barometeret
06:47 Go’ Morgen P3
03:31 Natradio
06:28 Go’ Morgen P3
03:16 Natradio
06:02 SommerMorgen
04:47 Natradio
00:19 Natradio
06:02 SommerMorgen
03:16 Natradio
09:34 Ældrerådet
03:47 Natradio
16:10 P3 med Gyrith Cecilie Ross
06:40 Go’ Morgen P3
00:21 Natradio
02:48 Natradio
15:32 Tue og Tony
03:17 Natradio
15:46 Tue og Tony
16:44 Liga
13:35 P3 med Signe Amtoft
05:50 Natradio
08:46 WeekendMorgen
08:26 Go’ Morgen P3
11:52 P3 med Andrew Moyo
22:54 Aftenvagten
07:14 Go’ Morgen P3
17:29 Lågsus
09:09 Gandhi
05:49 Natradio
00:08 Natradio
04:17 Natradio
14:30 P3 med Signe Amtoft
12:25 Smag på P3
Smag på P3
16:42 Lågsus
10:44 Gandhi
02:35 Natradio
20:19 Liga
10:36 P3 med Mikkel Bagger
15:19 P3 med Mads Gundersen
12:49 Årsopgørelsen
21:42 P3 med Andrew Moyo
02:06 Natradio
14:56 Smag på P3
02:16 Natradio
14:28 Smag på P3
03:06 Natradio
19:47 Liga
01:35 Natradio
22:17 Liga
02:18 Natradio
16:58 Pressen på P3
08:32 WeekendMorgen
11:25 Gandhi
14:21 Smag på P3
00:35 Natradio
22:14 P3 med Nicholas Kawamura
16:51 P3 med Anders Stegger
12:56 Smag på P3
03:15 Natradio
14:08 Smag på P3
14:53 Alpha Omega
17:29 P3 med Signe Amtoft
22:51 P3 med Kristian Stanley Halse
22:48 Aftenvagten
14:39 Smag på P3
13:49 P3 med Louise Lolle
09:24 Alpha Omega
12:32 P3 med David Mandel
00:57 Natradio
18:56 Liga
07:07 WeekendMorgen
17:57 Pressen på P3
11:20 Musikquizzen
07:25 WeekendMorgen
17:43 Pressen på P3
23:11 P3 med Gyrith Cecilie Ross
09:22 Musikquizzen
14:57 Sport på 3’eren
06:41 Go’ Morgen P3
12:05 Smag på P3
Sommerresidensen
16:14 P3 med Mikkel Borg
11:11 Sommerresidensen
08:48 WeekendMorgen
13:06 Smag på P3
08:52 SommerMorgen
23:20 P3 med Kristian Stanley Halse
05:13 Natradio
09:17 P3 med Signe Amtoft
07:11 Go’ Morgen P3
20:28 Liga
06:56 Go’ Morgen P3
00:00 NatLiga
18:36 Liga
07:26 Go’ Morgen P3
05:03 Natradio
23:24 P3 med Cathrine Nissen
06:56 Go’ Morgen P3
13:09 Smag på P3
12:15 Smag på P3
01:09 Natradio
09:51 Mads & Monopolet
13:37 Smag på P3
07:47 WeekendMorgen
18:44 Liga
01:43 Natradio
07:42 Go’ Morgen P3
23:50 Aftenvagten
Mads & Monopolet
Liga
17:57 Sport på 3’eren
21:50 Mens vi venter
20:14 Liga
P3 med Jesper Holm
10:33 P3 med Cathrine Nissen
19:49 Liga
05:52 Natradio
01:34 Natradio
13:27 P3 med Kenneth K
21:19 Aftenvagten
17:56 Sport på 3’eren
04:18 Natradio
12:36 Smag på P3
00:27 Natradio
19:18 Liga
14:37 P3 med Mathias Buch Jensen
10:18 Gandhi
04:38 Natradio
23:43 Aftenvagten
18:16 Liga
13:03 Smag på P3
09:23 Gandhi
03:34 Natradio
17:44 Pressen på P3
08:34 Go’ Morgen P3
02:38 Natradio
21:26 Aftenvagten
16:23 Pressen på P3
11:32 Gandhi
07:54 Go’ Morgen P3
03:43 Natradio
18:17 Sport på 3’eren
08:33 WeekendMorgen
01:38 Natradio
17:50 Sport på 3’eren
12:40 Smag på P3
07:24 WeekendMorgen
00:36 Natradio
15:31 P3 med Mikkel Bagger
10:32 P3 med Mathias Buch Jensen
05:40 Natradio
01:32 Natradio
20:09 Liga
16:55 Pressen på P3
11:32 Gandhi
06:49 P3 Morgen
02:32 Natradio
22:44 Aftenvagten
18:17 Liga
09:28 Gandhi
04:46 Natradio
23:41 Aftenvagten
17:48 Pressen på P3
13:05 Smag på P3
08:18 Go’ Morgen P3
03:44 Natradio
20:15 Liga
15:39 Monte Carlo
10:23 Gandhi
05:38 Natradio
01:31 Natradio
11:50 Musikquizzen
07:39 WeekendMorgen
02:31 Natradio
19:28 Rodeo
14:41 P3 med Cathrine Nissen
04:34 Natradio
00:36 Natradio
17:42 Pressen på P3
12:08 Smag på P3
07:54 Go’ Morgen P3
02:42 Natradio
21:37 Aftenvagten
16:43 Pressen på P3
11:18 Gandhi
06:50 Go’ Morgen P3
01:39 Natradio
21:20 Liga
15:19 Monte Carlo
10:29 Gandhi
05:42 Natradio
00:43 Natradio
19:25 Liga
09:57 Gandhi
04:31 Natradio
22:41 Aftenvagten
17:20 Pressen på P3
12:42 Smag på P3
08:33 Go’ Morgen P3
03:43 Natradio
21:48 Tværs
14:16 Sport på 3’eren
09:40 Musikquizzen
04:40 Natradio
15:43 P3 med Cathrine Nissen
10:44 Mads & Monopolet
06:54 WeekendMorgen
02:40 Natradio
19:08 Liga
09:51 P3 med Cathrine Nissen
05:40 Natradio
01:32 Natradio
20:37 Liga
10:30 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
04:38 Natradio
23:39 Aftenvagten
19:27 Liga
14:56 Monte Carlo
09:17 P3 med Mikkel Bagger
02:38 Natradio
20:29 Liga
17:05 Pressen på P3
11:09 P3 med Mikkel Bagger
08:34 P3 Morgen
01:43 Natradio
18:38 Liga
13:04 Smag på P3
08:08 P3 Morgen
04:39 Natradio
00:47 Natradio
15:15 Sport på 3’eren
10:39 Musikquizzen
05:42 Natradio
19:43 Rodeo
14:40 P3 med Anders Hagen: Petersen
09:56 Mads & Monopolet
04:33 Natradio
22:18 P3 med Jacob Hinchely
18:15 Liga
12:36 Smag på P3
08:22 P3 Morgen
02:44 Natradio
22:43 Aftenvagten
16:51 P3 med Cathrine Nissen
11:47 P3 med Louise Lolle
08:26 P3 Morgen
01:39 Natradio
15:26 P3 med Mikkel Bagger
10:20 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
05:42 Natradio
00:44 Natradio
20:23 Liga
14:14 P3 med Mikkel Bagger
09:33 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
04:32 Natradio
23:40 Aftenvagten
19:38 Liga
13:03 Smag på P3
09:24 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
02:44 Natradio
18:16 Sport på 3’eren
12:38 Smag på P3
06:20 WeekendMorgen
01:42 Natradio
17:42 Sport på 3’eren
11:03 Mads & Monopolet
07:28 WeekendMorgen
02:40 Natradio
20:13 Liga
16:44 Pressen på P3
10:23 P3 med Louise Lolle
05:40 Natradio
00:44 Natradio
15:05 Monte Carlo
09:12 P3 med Louise Lolle
01:50 Natradio
18:03 Liga
05:38 Natradio
22:53 Liga
13:29 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
03:28 Natradio
22:40 Aftenvagten
17:03 Pressen på P3
01:03 Natradio
14:16 Sport på 3’eren
05:33 Natradio
11:35 Mads & Monopolet
02:59 Natradio
15:06 Monte Carlo
04:32 Natradio
00:53 Natradio
17:03 Pressen på P3
12:15 Smag på P3
07:10 Go’ Morgen P3
23:35 Aftenvagten
01:59 Natradio
16:30 Pressen på P3
06:11 Go’ Morgen P3
22:21 Aftenvagten
10:56 P3 med Louise Lolle
02:34 Natradio
18:02 Sport på 3’eren
08:42 WeekendMorgen
00:59 Natradio
15:16 P3 med Emil Nørlund
13:49 P3 med Mikkel Bagger
06:40 WeekendMorgen
12:37 Smag på P3
04:10 Natradio
23:30 Aftenvagten
16:31 Pressen på P3
05:53 Natradio
01:51 Natradio
19:40 Liga
03:49 Natradio
22:30 Aftenvagten
11:51 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
02:03 Natradio
16:04 Pressen på P3
05:33 Natradio
20:03 P3 med Cathrine Nissen
12:04 Smag på P3
03:09 Natradio
17:42 Sport på 3’eren
08:06 WeekendMorgen
01:23 Natradio
15:13 Monte Carlo
05:59 Natradio
22:36 Aftenvagten
12:14 Smag på P3
03:53 Natradio
20:51 Liga
09:10 P3 med Louise Lolle
00:25 Natradio
02:03 Natradio
22:25 Aftenvagten
14:02 P3 med Mathias Buch Jensen
19:32 P3 med Kristian Stanley Halse
16:16 Sport på 3’eren
13:52 P3 med Gyrith Cecilie Ross
10:15 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
07:50 WeekendMorgen
04:28 Natradio
01:21 Natradio
20:34 Rodeo
16:54 Danmarks Indsamling på P3
14:53 Danmarks Indsamling på P3
11:56 Mads & Monopolet
08:16 WeekendMorgen
05:32 Natradio
02:18 Natradio
22:12 Aftenvagten
19:28 Danmarks Indsamling på P3
16:39 Danmarks Indsamling på P3
10:22 Danmarks Indsamling på P3
07:26 VinterMorgen
04:47 Natradio
01:22 Natradio
21:12 Aftenvagten
18:23 Liga
15:48 Danmarks Indsamling på P3
09:48 Danmarks Indsamling på P3
06:29 VinterMorgen
03:29 Natradio
23:49 Aftenvagten
20:17 Liga
17:44 Danmarks Indsamling på P3
11:50 Danmarks Indsamling på P3
08:28 VinterMorgen
05:37 Natradio
02:28 Natradio
22:51 Aftenvagten
19:11 Liga
16:31 Danmarks Indsamling på P3
13:34 Danmarks Indsamling på P3
10:29 Danmarks Indsamling på P3
07:26 VinterMorgen
04:46 Natradio
01:12 Natradio
21:49 Aftenvagten
18:08 Liga
12:57 Danmarks Indsamling på P3
09:21 Danmarks Indsamling på P3
06:54 VinterMorgen
03:21 Natradio
00:31 Natradio
15:38 Sport på 3’eren
12:48 Smag på P3
04:09 Natradio
00:12 Natradio
13:57 Smag på P3
12:27 Smag på P3