Cry Me a River

Denne sang af Justin Timberlake er blevet spillet 450 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

Afspilninger på tværs af kanaler

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
12:03 Popdatering
12:25 Musikchefen
14:36 Tættere på himlen
20:09 Mixtape - POPcorn med Ericka Jane: Mixtape - POPcorn #2
20:08 Mixtape
16:42 Tættere på himlen
13:17 P3 med Line Kirsten Nikolajsen
12:12 Pelle Peter på P3
13:23 Line Kirsten Giftekniv: At bolle udenom
17:43 P3 med Nynne Givskov
12:17 P3 med Fie Neergaard
12:41 Ny lyd
01:03 DR Nat
Den nye stil - historien om dansk rap: Den nye stil 18:29 - Dansk verdens hip-hop
16:17 P3 med Mads Gundersen
Vidundergrunden
09:52 P3 med Fie Neergaard
18:43 P3 med Mads Gundersen
20:45 P3 med Mads Gundersen
12:25 Musikchefen
08:07 WeekendMorgen
08:43 WeekendMorgen
07:55 WeekendMorgen
08:46 WeekendMorgen
08:35 WeekendMorgen
21:36 Sovsen
09:14 Danskerbingo
13:16 Sangskriver: Gæst Alex Vargas
12:25 P3 med Mads Gundersen
18:14 P3 med Andrew Moyo
09:16 WeekendMorgen
17:22 P3 med Mads Gundersen
16:26 P3 med Mads Gundersen
17:09 P3 med Mads Gundersen
06:08 WeekendMorgen
17:30 P3 med Mads Gundersen
08:10 WeekendMorgen
07:53 WeekendMorgen
12:57 Lågsus
16:10 P3 med Mads Gundersen
08:21 WeekendMorgen
12:54 Lågsus
00:48 Natradio
15:47 Liga
13:54 Lågsus
20:19 Liga
01:06 Natradio
11:33 P3 med Mads Gundersen
18:36 P3 med Signe Amtoft
20:27 P3 med Mads Gundersen
15:44 Tue og Tony
19:26 P3 med Mads Gundersen
00:08 Natradio
19:41 P3 med Svenne Lund Jensen
03:20 Natradio
17:27 Festen & Gæsten: Dagen derpå
11:17 Årsopgørelsen
07:45 WeekendMorgen
14:52 Tue og Tony
10:44 De Gode Nyheder
13:54 Lågsus
07:07 WeekendMorgen
18:48 Liga
05:06 Natradio
16:43 P3’s Museum for Kunst: P3s Museum for Kunst
19:51 Liga
14:44 Liga
02:06 Natradio
15:56 P3 med Mads Gundersen
08:39 WeekendMorgen
15:55 P3 med Mads Gundersen
20:33 Liga
16:56 P3’s Museum for Kunst: P3s Museum for Kunst
11:54 Musikquizzen
05:47 Natradio
10:57 Selskabet
01:23 Natradio
12:43 P3 med Signe Amtoft
01:27 Natradio
23:13 Aftenvagten
04:24 Natradio
04:48 Natradio
10:51 Danskerbingo
02:24 Natradio
17:42 P3 med Gyrith Cecilie Ross
17:17 Liga
03:24 Natradio
11:58 P3 med Andrew Moyo
22:31 OL på P3
16:55 OL på P3
12:51 Smag på P3
17:14 Liga
01:34 Natradio
07:09 SommerMorgen
22:53 Liga: På Bryggen
13:35 Smag på P3
22:52 Aftenvagten
05:06 Natradio
09:26 P3 med Andrew Moyo
16:52 Lågsus
05:35 Natradio
18:51 Liga
13:46 P3 med Mads Axelsen
18:49 Liga
23:15 P3 med Signe Amtoft
14:44 Tue og Tony
11:22 Gandhi
07:47 WeekendMorgen
02:24 Natradio
12:52 Smag på P3
21:33 Liga
09:42 P3 med Gyrith Cecilie Ross
18:34 Liga
05:06 Natradio
14:25 Tue og Tony
15:27 Tue og Tony
00:24 Natradio
08:56 Danmarks Indsamling på P3
18:23 Liga
13:44 Smag på P3
17:35 Liga
18:36 Liga
04:25 Natradio
18:19 P3 med Andrew Moyo
13:22 P3 med Gyrith Cecilie Ross
17:38 P3 med Mads Gundersen
12:42 Årsopgørelsen
17:08 P3 med Mads Gundersen
12:49 Smag på P3
01:06 Natradio
22:51 Aftenvagten
14:33 Smag på P3
10:09 Gandhi
05:10 Natradio
17:07 P3 med Gyrith Cecilie Ross
05:06 Natradio
10:08 Gandhi
16:26 Pressen på P3
07:26 Go’ Morgen P3
18:25 Liga
17:06 P3 med Gyrith Cecilie Ross
17:57 P3 med Gyrith Cecilie Ross
06:14 WeekendMorgen
01:24 Natradio
07:55 Go’ Morgen P3
00:50 Natradio
23:16 Aftenvagten
12:43 Smag på P3
06:55 Go’ Morgen P3
03:06 Natradio
11:33 Gandhi
22:45 Aftenvagten
08:25 WeekendMorgen
00:40 Natradio
17:54 Liga
03:32 Natradio
12:51 P3 med Nicholas Kawamura
21:44 P3 med Gyrith Cecilie Ross
18:43 Liga
03:06 Natradio
11:52 Rodeo Parlamentet
20:19 P3 med Sara Frost
23:23 P3 med Signe Amtoft
04:24 Natradio
09:42 P3 med Signe Amtoft
21:58 Liga
01:06 Natradio
15:28 Pressen på P3
05:24 Natradio
14:09 Alpha Omega
20:31 Rodeo
23:14 Aftenvagten
18:47 Liga
00:31 Natradio
17:55 Liga
08:18 WeekendMorgen
04:23 Natradio
18:54 Liga
11:13 På vej mod de 100
19:19 Liga
08:11 Go’ Morgen P3
12:39 Smag på P3
17:20 P3 med Signe Amtoft
14:40 Smag på P3
19:40 Rodeo
15:12 Pressen på P3
09:43 Gandhi
14:22 Smag på P3
12:20 Smag på P3
00:08 Natradio
15:15 Danmarks Indsamling på P3
00:08 Natradio
12:33 Smag på P3
14:21 P3 med David Mandel
04:06 Natradio
08:26 WeekendMorgen
11:26 P3 med Nicholas Kawamura
08:03 P3 Morgen
18:28 P3 med Mikkel Bagger
16:43 P3 med Cathrine Nissen
06:33 Go’ Morgen P3
10:38 Gandhi
07:52 WeekendMorgen
19:24 Liga
07:19 Go’ Morgen P3
21:46 P3 med Mikkel Bagger
20:57 Liga
15:35 P3 med Signe Amtoft
08:20 Go’ Morgen P3
22:38 Liga
04:24 Natradio
07:51 WeekendMorgen
13:55 Smag på P3
08:05 P3 Morgen
17:26 Sport på 3’eren
01:25 Natradio
11:47 Musikquizzen
18:41 Liga
11:42 Gandhi
00:39 Natradio
07:55 Go’ Morgen P3
11:44 Gandhi
06:25 Go’ Morgen P3
01:06 Natradio
11:41 Gandhi
19:30 P3 med Gyrith Cecilie Ross
07:45 WeekendMorgen
08:52 SommerMorgen
00:08 Natradio
09:08 P3 med Anders Hagen
05:06 Natradio
14:33 P3 med Mikkel Borg
22:14 P3 med Kristian Stanley Halse
17:41 Touren på P3
01:05 Natradio
02:24 Natradio
13:47 Smag på P3
23:44 Liga
05:38 Natradio
11:51 P3 med Mathias Buch Jensen
11:47 P3 med Mathias Buch Jensen
05:07 Natradio
03:06 Natradio
13:38 Smag på P3
04:35 Natradio
07:47 WeekendMorgen
14:57 Sport på 3’eren
00:25 Natradio
22:03 Liga
12:48 Verdensmester
16:30 Pressen på P3
08:39 WeekendMorgen
17:30 Pressen på P3
06:32 WeekendMorgen
04:36 Natradio
19:50 Liga
22:03 Liga
07:47 Go’ Morgen P3
19:55 Rodeo
07:25 Go’ Morgen P3
03:23 Natradio
22:56 Liga
03:23 Natradio
13:57 Musikquizzen
07:44 WeekendMorgen
15:49 P3 med Mikkel Bagger
21:23 Aftenvagten
16:21 Pressen på P3
18:52 Liga
21:32 Aftenvagten
10:54 Sara og David på P3
00:07 Natradio
Monte Carlo
06:30 WeekendMorgen
13:56 Musikquizzen
05:24 Natradio
08:25 EfterårsMorgen på P3
12:12 Smag på P3
07:27 Go’ Morgen P3
12:30 Smag på P3
23:50 Aftenvagten
03:23 Natradio
16:57 Sport på 3’eren
19:14 P3 med Emil Nørlund
De gode gamle dage
05:37 Natradio
19:20 P3 med Mie Rasmussen
15:53 P3 med Julie Bundgaard
03:09 Natradio
14:09 P3 med Julie Bundgaard
13:56 Smag på P3
20:40 Sport på 3’eren
20:03 Sport på 3’eren
17:26 Sport på 3’eren
10:03 Sara og David på P3
16:03 Sport på 3’eren
19:15 P3 med Cathrine Nissen
07:48 WeekendMorgen
08:45 Go’ Morgen P3
19:16 Liga
02:25 Natradio
13:28 P3 med Mikkel Bagger
22:44 Aftenvagten
00:38 Natradio
05:06 Natradio
10:16 P3 med Sara Frost
19:07 P3 med Emil Nørlund
23:13 Aftenvagten
17:10 P3 med Sara Frost
07:45 Go’ Morgen P3
00:08 Natradio
09:52 Sara og David på P3
04:23 Natradio
13:08 Smag på P3
18:29 Sport på 3’eren
14:28 Monte Carlo
03:24 Natradio
06:00 Go’ Morgen P3
12:22 Smag på P3
00:27 Natradio
14:46 Monte Carlo
08:04 Go’ Morgen P3
17:31 Pressen på P3
05:40 Natradio
15:12 P3 med Louise Lolle
00:12 Natradio
06:17 Go’ Morgen P3
02:06 Natradio
11:44 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
22:48 Aftenvagten
10:33 OL på P3
02:16 Natradio
02:25 Natradio
18:44 Sport på 3’eren
08:18 WeekendMorgen
20:34 EM på P3
20:18 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
12:41 Smag på P3
07:46 WeekendMorgen
02:05 Natradio
00:40 Natradio
06:21 Go’ Morgen P3
21:14 Aftenvagten
08:20 Go’ Morgen P3
03:24 Natradio
19:10 P3 med Emil Nørlund
14:38 Monte Carlo
21:22 Aftenvagten
10:36 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
08:26 WeekendMorgen
19:14 P3 med Emil Nørlund
04:24 Natradio
17:30 Pressen på P3
06:45 Go’ Morgen P3
03:24 Natradio
16:46 Pressen på P3
05:25 Natradio
17:52 Pressen på P3
15:02 Sport på 3’eren
Danmarks Indsamling på P3
08:22 Go’ Morgen P3
23:17 Aftenvagten
13:45 Smag på P3
13:29 Smag på P3
09:46 Tømmermandsradio: TømmermændsRadio
16:35 P3 med Nicholas Kawamura
11:38 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
03:06 Natradio
Sport på 3’eren
03:35 Natradio
07:03 Go’ Morgen P3
01:35 Natradio
15:16 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
08:04 Go’ Morgen P3
04:24 Natradio
12:55 Smag på P3
04:06 Natradio
10:18 Mads & Monopolet
16:31 Pressen på P3
10:41 Mads & Monopolet
07:53 WeekendMorgen: Med Mikkel Bagger
04:06 Natradio
23:11 P3 med Mikkel Bagger
07:55 SommerMorgen: På P3
01:07 Natradio
19:03 Sport på 3’eren
15:36 Touren på P3
23:11 P3 med Jonas Hansen
13:38 Smag på P3
20:23 P3 med Emil Nørlund
12:43 Smag på P3
06:47 PinseMorgen: På P3
23:05 P3 med Rebecca Svensson
20:53 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
22:51 P3 med Sara Frost
03:06 Natradio
07:48 WeekendMorgen: Med Jonas Hansen
05:09 Natradio
21:28 P3 med Sara Frost
21:52 P3 med Mikkel Bagger
20:46 P3 med Le Gammeltoft
13:45 Smag på P3
23:11 P3 med Sara Frost
06:03 Go’ Morgen P3
01:34 Natradio
00:12 Natradio
07:43 WeekendMorgen: Med Jonas Hansen
19:38 P3 med Mikkel Bagger
02:41 Natradio
17:40 P3 med Jonas Hansen
20:33 P3 med Mikkel Bagger
00:15 Natradio
10:49 Formiddagen - med Adam & Sara
09:24 P3 med Mikkel Bagger
Danmarks Indsamling på P3
12:43 Smag på P3
06:56 WeekendMorgen: Med Jonas Hansen
23:11 P3 med Le Gammeltoft
13:42 Tømmermandsradio: TømmermændsRadio
19:14 Dronningens Nytår
15:31 MusikSystemet
12:55 Smag på P3
00:09 Natradio
06:07 WeekendMorgen: Med Camilla Jane Lea
15:50 Den løse kanon på P3
01:06 Natradio
10:52 Formiddagen - med Adam & Sara
10:52 Mysteriet i Finderup Plade
07:37 EfterårsMorgen på P3
05:41 Natradio
21:06 P3 med Mikkel Bagger
17:50 Køter på P3
06:19 Go’ Morgen P3
06:43 WeekendMorgen: Med Camilla Jane Lea
00:09 Natradio
13:20 Smag på P3
18:23 P3 med Camilla Jane Lea
16:25 Køter på P3
19:08 Saunaklubben på P3
20:20 P3 med Le Gammeltoft
00:49 Natradio
Natradio
VM på P3
08:34 Go’ Morgen P3
03:24 Natradio
23:15 P3 med Louise Lolle
07:54 Go’ Morgen P3
15:28 Den løse kanon på P3
15:17 MusikSystemet
P3 med Mikkel Bagger