Let’s Go Surfing

Denne sang af The Drums er blevet spillet 395 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

Afspilninger på tværs af kanaler

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
14:05 Tættere på himlen
16:25 Tættere på himlen
13:51 P3 med Mads Gundersen
06:54 WeekendMorgen
12:57 P3 med Andrew Moyo
06:54 WeekendMorgen
06:25 WeekendMorgen
09:16 P3 med Mads Gundersen
08:26 WeekendMorgen
11:15 Danskerbingo
14:46 Tue og Tony
18:15 Liga
14:27 Tue og Tony
06:46 WeekendMorgen
09:57 P3 med Andrew Moyo
00:08 Natradio
10:57 Selskabet
04:49 Natradio
01:40 Natradio
11:25 Januar på P3
15:57 Tue og Tony
10:27 Selskabet
02:47 Natradio
20:51 P3 med Andrew Moyo
21:27 Barometeret
02:51 Natradio
00:36 Natradio
13:17 Smag på P3
02:06 Natradio
22:26 Barometeret
17:44 P3 med Gyrith Cecilie Ross
22:31 Barometeret
02:49 Natradio
17:53 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
00:47 Natradio
17:40 P3 med Gyrith Cecilie Ross
20:24 Barometeret
06:57 Go’ Morgen P3
19:57 Liga
05:06 Natradio
13:34 Smag på P3
18:28 Liga
10:25 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
04:34 Natradio
23:58 P3 med Sara Frost
00:10 Natradio
00:10 Natradio
04:50 Natradio
12:22 Smag på P3
23:21 P3 med Mads Gundersen
19:19 Valgaften på P3
09:28 Gandhi
04:57 Natradio
12:15 Smag på P3
05:50 Natradio
09:16 Mads & Monopolet
00:41 Natradio
12:39 Smag på P3
00:51 Natradio
08:47 WeekendMorgen
13:11 Smag på P3
15:27 Pressen på P3
04:49 Natradio
00:52 Natradio
08:42 WeekendMorgen
03:49 Natradio
05:16 Natradio
12:24 Smag på P3
12:10 P3 med Sara Frost
13:23 Smag på P3
13:33 Smag på P3
13:12 Smag på P3
23:26 Aftenvagten
09:50 Mads & Monopolet
16:50 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
14:49 Smag på P3
06:55 WeekendMorgen
02:51 Natradio
13:21 Smag på P3
23:52 Aftenvagten
17:36 Pressen på P3
15:09 Pressen på P3
13:33 Smag på P3
08:15 SommerMorgen
17:21 Sport på 3’eren
02:06 Natradio
13:06 Smag på P3
04:06 Natradio
07:33 SommerMorgen
16:25 Touren på P3
10:39 P3 med Anders Hagen
02:06 Natradio
13:15 Gandhi
08:27 Go’ Morgen P3
10:04 Gandhi
23:15 Aftenvagten
07:57 Go’ Morgen P3
04:06 Natradio
06:44 WeekendMorgen
00:21 Natradio
11:08 Gandhi
04:35 Natradio
12:59 Smag på P3
04:06 Natradio
23:36 Aftenvagten
06:40 P3 Morgen
04:37 Natradio
18:57 Liga
07:03 WeekendMorgen
01:50 Natradio
18:24 Liga
01:17 Natradio
02:36 Natradio
14:59 P3 med Mikkel Bagger
10:49 P3 med Louise Lolle
03:50 Natradio
00:22 Natradio
06:53 VinterMorgen
05:23 Natradio
16:57 Sport på 3’eren
05:50 Natradio
06:02 VinterMorgen
03:49 Natradio
20:39 P3 med Gyrith Cecilie Ross
14:27 David og Pelles julestue
02:16 Natradio
22:25 Aftenvagten
04:51 Natradio
14:18 Monte Carlo
02:09 Natradio
06:57 Go’ Morgen P3
16:44 Pressen på P3
23:23 Aftenvagten
13:52 Smag på P3
05:21 Natradio
06:03 WeekendMorgen
15:32 Monte Carlo
21:53 Aftenvagten
03:06 Natradio
12:53 Smag på P3
10:00 Mads & Monopolet
13:31 Smag på P3
16:10 Pressen på P3
21:15 Aftenvagten
00:23 Natradio
03:07 Natradio
06:34 SommerMorgen
17:53 P3 med Emil Nørlund
Touren på P3
07:03 SommerMorgen
12:58 Smag på P3
23:31 P3 med Louise Lolle
04:07 Natradio
09:41 P3 med Mathias Buch Jensen
17:58 P3 med Kenneth K
00:51 Natradio
22:10 Liga
12:40 Smag på P3
02:21 Natradio
08:22 Go’ Morgen P3
12:46 Smag på P3
14:46 P3 med Julie Bundgaard
08:03 WeekendMorgen
01:36 Natradio
19:03 P3 med Emil Nørlund
15:31 Sport på 3’eren
18:30 Sport på 3’eren
00:24 Natradio
17:10 Pressen på P3
18:09 Liga
21:53 Aftenvagten
17:39 Pressen på P3
03:17 Natradio
15:05 Monte Carlo
04:50 Natradio
22:35 Aftenvagten
05:50 Natradio
06:03 WeekendMorgen
05:16 Natradio
14:09 Monte Carlo
00:40 Natradio
15:11 Monte Carlo
06:03 P3 Morgen: Med Christina Bjørn
05:18 Natradio
09:24 Året der gik
00:40 Natradio
08:12 P3 Morgen: Med Christina Bjørn
05:50 Natradio
18:27 Liga
14:08 P3 med Sara Frost
18:26 Liga
01:35 Natradio
08:27 Go’ Morgen P3
03:50 Natradio
16:10 P3 med Christina Bjørn
11:32 Sara og David på P3
17:35 Pressen på P3
04:17 Natradio
06:02 EfterårsMorgen på P3
11:43 Mads & Monopolet
20:41 Sport på 3’eren
00:42 Natradio
09:09 Sara og David på P3
02:18 Natradio
06:19 Go’ Morgen P3
01:10 Natradio
21:43 Aftenvagten
19:08 Liga
06:24 WeekendMorgen
14:09 Monte Carlo
02:07 Natradio
13:52 Smag på P3
16:04 OL på P3
03:18 Natradio
06:03 P3 SommerMorgen
17:42 Poolen er lukket
05:17 Natradio
10:57 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
17:49 Touren på P3
11:05 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
01:19 Natradio
19:17 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
15:19 Monte Carlo
02:20 Natradio
18:07 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
07:11 Go’ Morgen P3
01:06 Natradio
17:31 Pressen på P3
23:42 Aftenvagten
19:47 P3 med Christina Bjørn
07:31 WeekendMorgen
11:43 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
01:06 Natradio
15:02 Sport på 3’eren
01:18 Natradio
08:44 WeekendMorgen
19:03 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
15:13 Monte Carlo
00:22 Natradio
21:43 Aftenvagten
20:42 P3 med Tom Bue
04:36 Natradio
Danmarks Indsamling på P3
13:53 Smag på P3
05:50 Natradio
14:06 Smag på P3
12:36 Smag på P3
01:06 Natradio
18:34 Slutspurten på P3
07:57 Go’ Morgen P3
22:37 P3 med Emil Nørlund
P3 med Nicholas Kawamura
23:05 Danmark her og der
06:26 WeekendMorgen: Med Mikkel Bagger
04:16 Natradio
13:44 Smag på P3
03:06 Natradio
09:04 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
14:12 Smag på P3
08:02 WeekendMorgen: Med Mikkel Bagger
21:14 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
20:41 Satire på P3
16:47 P3 med Kenneth K
05:54 Natradio
13:53 Smag på P3
19:32 Sport på 3’eren
01:49 Natradio
08:27 Go’ Morgen P3
00:12 Natradio
16:42 Pressen på P3
06:08 SommerMorgen: På P3
03:33 Natradio
08:24 SommerMorgen: På P3
04:06 Natradio
06:07 SommerMorgen: På P3
01:50 Natradio
06:03 SommerMorgen: På P3
11:34 Saint Tropez
04:35 Natradio
19:51 P3 med Emil Nørlund
12:29 Smag på P3
06:34 Go’ Morgen P3
19:52 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
07:54 P3 Morgen
03:20 Natradio
10:13 Hængepartiet
06:57 Go’ Morgen P3
12:27 Smag på P3
04:06 Natradio
08:16 PåskeMorgen: På P3
03:51 Natradio
04:50 Natradio
10:06 Hængepartiet
04:35 Natradio
Det Elektriske Barometer
18:28 Sport på 3’eren
01:06 Natradio
21:33 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
07:57 Go’ Morgen P3
04:16 Natradio
Xperimentet
12:18 Smag på P3
23:54 P3 med Sara Frost
Danmarks Indsamling på P3
03:15 Natradio
00:08 Natradio
02:15 Natradio
11:41 P3 med Kenneth K
20:48 P3 med Le Gammeltoft
23:40 P3 med Peter Falktoft
12:36 Smag på P3
19:35 P3 med Le Gammeltoft
10:32 P3 med Le Gammeltoft
19:27 P3 med Sara Otte
22:12 P3 med Sara Otte
03:14 Natradio
04:14 Natradio
06:44 WeekendMorgen: Med Camilla Jane Lea
18:10 Log In på P3
07:54 WeekendMorgen: Med Jonas Hansen
08:41 EfterårsMorgen på P3
00:34 Natradio
07:07 WeekendMorgen: Med Camilla Jane Lea
07:07 WeekendMorgen: Med Camilla Jane Lea
19:21 Sport på 3’eren
15:42 Sport på 3’eren
13:02 P3 med Mikkel Bagger
13:09 Smag på P3
01:14 Natradio
04:13 Natradio
02:13 Natradio
11:54 Mads & Monopolet
15:56 Sport på 3’eren
02:12 Natradio
15:34 P3 med Mikkel Bagger
21:34 P3 med Emil Nørlund
23:50 P3 med Tim Terry
17:41 P3 med Camilla Jane Lea
04:26 Natradio
04:54 Natradio
06:11 WeekendMorgen: Med Emil Nørlund
04:13 Natradio
06:16 SommerMorgen: På P3
00:34 Natradio
16:21 Touren på P3
16:21 Touren på P3
Natradio
06:15 SommerMorgen: På P3
05:09 Natradio
05:30 Natradio
07:54 Go’ Morgen P3
03:14 Natradio
20:15 VM på P3
00:53 Natradio
P3 med Mikkel Bagger
16:57 Køter på P3
02:06 Natradio
03:15 Natradio
07:24 WeekendMorgen: Med Mikkel Bagger
01:16 Natradio
21:26 P3 med Louise Lolle
03:06 Natradio
00:48 Natradio
20:03 Håndbold: Valcea-Viborg HK
09:17 Mads & Monopolet
03:22 Natradio
08:21 P3 Morgen
17:23 Sport på 3’eren
13:39 Smag på P3
06:57 Go’ Morgen P3
19:53 Semi på P3
02:20 Natradio
10:40 Formiddagen - med Adam & Sara
17:09 Sport på 3’eren
00:28 Natradio
08:28 WeekendMorgen: Med Mikkel Bagger
12:04 Smag på P3
Sport på 3’eren
Natradio
Formiddagen - med Adam & Sara
Semi på P3
Smag på P3
Hængepartiet
Sport på 3’eren
P3 med Mikkel Bagger
P3 med Mikkel Bagger
Formiddagen - med Adam & Sara
Smag på P3
WeekendMorgen: Med Mikkel Bagger
Go’ Morgen P3
Natradio
Sport på 3’eren
Køter på P3
Formiddagen - med Adam & Sara
Natradio