The High Road

Denne sang af Broken Bells er blevet spillet 459 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret lør 1. maj 2010. Grafen viser afspilninger pr. dag.

Information

Indsp.år 2009
Indsp.land U.S.A.
Komponist Brian Burton
Komponist James Mercer
Lydtekniker Kennie Takahashi
Lydtekniker Todd Monfalcone
Producer Brian Burton
Salgskunstner Broken Bells
Medvirkende Brian Burton (Keyboards, Trommer)
James Mercer (Bas, Guitar, Sang)

Kilde: DR

Mere information på dr.dk/musik

Afspilningslog

Dato Program
07:53 WeekendMorgen
06:16 WeekendMorgen
07:56 P3 Morgen
18:57 Liga
23:06 Aftenvagten
07:14 WeekendMorgen
22:49 Aftenvagten
13:42 P3 med Signe Amtoft
17:46 P3 med Nicholas Kawamura
00:08 Natradio
09:21 Gandhi
17:16 P3 med Nicholas Kawamura
01:16 Natradio
23:20 Aftenvagten
19:26 P3 med Svenne Lund Jensen
05:35 Natradio
19:30 Liga
10:17 Gandhi
15:35 Tue og Tony
12:51 Smag på P3
21:34 Barometeret
17:39 P3 med Louise Lolle
18:20 Danmarks Indsamling på P3
14:09 Danmarks Indsamling på P3
09:29 Januar på P3
02:47 Natradio
14:16 Tue og Tony
22:49 Aftenvagten
06:23 WeekendMorgen
01:17 Natradio
14:16 P3 med Pelle Peter Jensen
13:19 Årsopgørelsen
17:07 P3 med Signe Amtoft
05:17 Natradio
21:13 Aftenvagten
17:50 P3 med Signe Amtoft
03:46 Natradio
18:53 Liga
18:49 Liga
02:51 Natradio
09:24 Gandhi
15:32 Liga
18:26 Liga
02:34 Natradio
13:40 Liga
09:09 Gandhi
01:17 Natradio
09:10 Gandhi
05:48 Natradio
14:07 Smag på P3
18:54 Liga
15:34 Pressen på P3
08:42 WeekendMorgen
14:32 Smag på P3
10:08 Gandhi
04:17 Natradio
10:15 Gandhi
05:06 Natradio
18:07 Rodeo
09:09 Gandhi
03:50 Natradio
21:22 Aftenvagten
08:45 WeekendMorgen
00:19 Natradio
23:19 P3 med Sara Frost
09:27 P3 med Sara Frost
10:53 P3 med Signe Amtoft
09:25 Rodeo Parlamentet
12:40 P3 med Nicholas Kawamura
02:49 Natradio
10:47 Rodeo Parlamentet
13:18 P3 med Signe Vadgaard
09:47 Rodeo Parlamentet
05:17 Natradio
17:34 Touren på P3
03:16 Natradio
12:35 Smag på P3
15:06 P3 med Pelle Peter Jensen
11:27 Gandhi
17:49 P3 med Mads Gundersen
09:12 Gandhi
20:58 P3 med Signe Amtoft
14:02 P3 med Pelle Peter Jensen
12:18 Smag på P3
18:02 P3 med Mads Gundersen
21:43 P3 med Louise Lolle
17:06 Liga
19:21 Liga
11:28 Gandhi
00:08 Natradio
17:10 Liga
20:10 Liga
02:56 Natradio
12:09 Smag på P3
06:58 P3 Morgen
10:33 Gandhi
03:06 Natradio
15:06 Pressen på P3
03:06 Natradio
14:29 Smag på P3
20:09 Liga
05:07 Natradio
10:08 Gandhi
14:19 Alpha Omega
05:53 Natradio
11:07 P3 med Pelle Peter Jensen
16:43 Pressen på P3
05:49 Natradio
08:02 WeekendMorgen
04:48 Natradio
09:23 Mads & Monopolet
18:27 Liga
14:22 Smag på P3
09:04 Gandhi
17:37 P3 med Signe Amtoft
20:37 P3 med Pelle Peter Jensen
15:25 Pressen på P3
19:02 Danmarks Indsamling på P3
14:56 Danmarks Indsamling på P3
12:29 Danmarks Indsamling på P3
03:16 Natradio
19:09 LIGA - med VM Håndbold
11:40 P3 med Anders Hagen
15:19 Pressen på P3
04:05 Natradio
21:07 Aftenvagten
10:02 Musikquizzen
16:14 P3 med Signe Amtoft og Anders Hagen
23:24 P3 med Cathrine Nissen
09:02 Glædelig jul på P3
02:06 Natradio
09:04 Gandhi
02:35 Natradio
21:07 Lågsus
13:47 Smag på P3
04:18 Natradio
04:50 Natradio
19:07 Rodeo
23:20 Aftenvagten
05:33 Natradio
10:04 Gandhi
02:18 Natradio
09:04 Gandhi
19:03 P3 med Mikkel Bagger
05:35 Natradio
22:25 Aftenvagten
00:37 Natradio
10:02 Gandhi
03:17 Natradio
19:24 Liga
04:34 Natradio
02:50 Natradio
14:52 Smag på P3
00:22 Natradio
09:04 Gandhi
06:07 Go’ Morgen P3
04:06 Natradio
15:29 P3 med Gyrith Cecilie Ross
18:23 Liga
14:27 Sport på 3’eren
01:35 Natradio
10:37 P3 med Anders Hagen
22:12 Rodeo - sommerspecial
05:34 Natradio
23:20 Rodeo - sommerspecial
20:39 P3 med Kristian Stanley Halse
05:05 Natradio
10:43 Sommerresidensen
22:11 Liga
03:15 Natradio
07:34 WeekendMorgen
14:48 Rio på P3
05:06 Natradio
07:29 WeekendMorgen
02:37 Natradio
09:04 P3 med Pelle Peter Jensen
05:17 Natradio
16:47 Pressen på P3
12:17 Smag på P3
03:17 Natradio
07:40 WeekendMorgen
02:16 Natradio
09:04 Gandhi
18:35 Liga
07:38 WeekendMorgen
12:49 Smag på P3
19:21 Liga
02:19 Natradio
10:46 P3 med Mikkel Bagger
14:07 P3 med Pelle Peter Jensen
23:29 Aftenvagten
01:17 Natradio
09:07 P3 med Louise Lolle
21:34 Aftenvagten
15:09 P3 med Mathias Buch Jensen
04:17 Natradio
19:32 Liga
02:49 Natradio
19:03 P3 med Cathrine Nissen
21:42 Aftenvagten
09:05 P3 med Signe Vadgaard
16:23 P3 med Signe og Anders
12:09 P3 med David Mandel
00:39 Natradio
19:32 Liga
00:25 Natradio
06:46 WeekendMorgen
01:17 Natradio
09:42 Sara og David på P3
02:17 Natradio
23:17 Aftenvagten
01:19 Natradio
22:34 Aftenvagten
02:50 Natradio
08:45 WeekendMorgen
04:17 Natradio
10:09 P3 samler ind til ofrene for krigen i Syrien
23:28 Aftenvagten
05:48 Natradio
15:05 Monte Carlo
21:17 Aftenvagten
02:06 Natradio
13:27 De gode gamle dage
18:25 Sport på 3’eren
14:12 Smag på P3
05:49 Natradio
11:23 Sommerskolen
09:03 P3 med Nicholas Kawamura
19:49 P3 med Louise Lolle
21:46 Aftenvagten
14:03 Monte Carlo
10:07 P3 med Louise Lolle
18:33 Sport på 3’eren
12:42 Smag på P3
21:33 Aftenvagten
09:18 Sara og David på P3
01:06 Natradio
19:34 Liga
12:41 Smag på P3
03:31 Natradio
07:36 WeekendMorgen
02:34 Natradio
10:25 Sara og David på P3
01:49 Natradio
23:57 Aftenvagten
04:06 Natradio
11:14 Sara og David på P3
17:03 Sport på 3’eren
08:02 WeekendMorgen
02:05 Natradio
23:23 Aftenvagten
10:03 Sara og David på P3
17:40 P3 med Louise Lolle
09:02 P3 med Sara Frost
20:22 P3 med Louise Lolle
00:09 Natradio
06:42 WeekendMorgen
18:20 Liga
00:09 Natradio
06:03 WeekendMorgen
02:06 Natradio
09:24 Sara og David på P3
05:49 Natradio
19:33 Liga
16:11 Pressen på P3
01:50 Natradio
22:53 Aftenvagten
04:34 Natradio
21:15 Aftenvagten
16:21 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
09:42 Sara og David på P3
05:50 Natradio
11:09 P3 DJ
16:42 Pressen på P3
04:07 Natradio
10:37 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
08:45 WeekendMorgen
16:04 OL på P3
02:15 Natradio
14:06 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
20:22 P3 med Tom Bue
08:02 WeekendMorgen
04:17 Natradio
22:10 P3 med Emil Nørlund
00:19 Natradio
08:42 WeekendMorgen
03:18 Natradio
23:54 P3 med Emil Nørlund
14:20 Monte Carlo
02:19 Natradio
08:41 WeekendMorgen
17:03 Sport på 3’eren
19:11 Liga
03:45 Natradio
21:38 Aftenvagten
18:29 Liga
16:23 Sport på 3’eren
18:37 Liga
07:21 WeekendMorgen
04:49 Natradio
15:03 Sport på 3’eren
11:11 Radioens Efterretnings​tjeneste - R.E.T.
03:30 Natradio
13:20 Smag på P3
23:20 Aftenvagten
13:04 Smag på P3
18:07 P3 med Tom Bue
01:06 Natradio
20:22 P3 med Sara Frost
22:52 Aftenvagten
01:17 Natradio
22:36 Aftenvagten
02:06 Natradio
10:48 P3 med Mikkel Bagger
03:07 Natradio
01:49 Natradio
14:30 A-kæden
11:30 Nu er det jul igen…
09:04 P3 med Tom Bue
12:45 Smag på P3
01:18 Natradio
19:21 Sport på 3’eren
14:14 Smag på P3
03:18 Natradio
20:23 Sport på 3’eren
16:33 Pressen på P3
10:42 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
03:06 Natradio
19:10 P3 med Emil Nørlund
16:10 Pressen på P3
09:04 P3 med Jonas Hansen
01:34 Natradio
15:40 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
10:14 P3 med Jonas Hansen
09:04 P3 med Jonas Hansen
01:50 Natradio
15:09 Pressen på P3
03:47 Natradio
03:49 Natradio
21:28 P3 med Jonas Hansen
10:57 Det Sorte Ur
09:09 Saint Tropez
05:23 Natradio
22:23 P3 med Jonas Hansen
19:18 Livredderne på P3
05:06 Natradio
20:44 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
22:45 Sport på 3’eren
19:11 P3 med Emil Nørlund
14:09 Smag på P3
01:49 Natradio
13:43 Smag på P3
01:18 Natradio
09:04 P3 med Le Gammeltoft
03:49 Natradio
23:18 P3 med Rebecca Svensson
11:48 Formiddagen - med Adam & Sara
03:39 Natradio
13:24 Smag på P3
04:17 Natradio
23:32 P3 med Rebecca Svensson
16:09 P3 med Jonas Hansen
20:22 P3 med Mikkel Bagger
01:13 Natradio
19:35 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
05:05 Natradio
22:49 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
09:51 P3 med Mikkel Bagger
04:13 Natradio
04:03 Danmarks Indsamling
06:24 WeekendMorgen med Jonas Hansen
17:43 Profeten og lillebror
16:43 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
15:21 P3 med Mikkel Bagger
22:16 P3 med Emil Nørlund
10:13 P3 med Sofie Niros
11:14 Året på P3
16:57 P3 med Camilla Jane Lea
03:13 Natradio
11:35 P3 med Le Gammeltoft
02:14 Natradio
03:14 Natradio
03:14 Natradio
11:29 P3 med Kenneth K
22:14 P3 med Julie Bundgaard
07:30 WeekendMorgen med Jonas Hansen
17:52 Køter på P3
16:25 Sport på 3’eren
22:52 Sport på 3’eren
01:14 Natradio
15:58 Den løse kanon på P3
01:10 Natradio
08:33 EfterårsMorgen på P3
17:52 Køter på P3
03:14 Natradio
05:28 Natradio
23:57 P3 med Emil Nørlund
21:24 P3 med Mikkel Bagger
20:52 P3 med Le Gammeltoft
08:42 WeekendMorgen med Camilla Jane Lea
04:47 Natradio
22:41 Unga Bunga! Repeat
13:15 Smag på P3
16:38 Sport på 3’eren
21:26 P3 med Mikkel Bagger
01:13 Natradio
19:57 Sport på 3’eren
08:50 Go’ Morgen P3
17:27 Køter på P3
19:56 P3 med Camilla Jane Lea
03:13 Natradio
14:25 Sport på 3’eren
00:19 Natradio
21:29 P3 med Le Gammeltoft
08:41 SommerMorgen på P3
01:15 Natradio
22:52 P3 med Le Gammeltoft
08:37 SommerMorgen på P3
00:17 Natradio
05:31 Natradio
17:46 Touren på P3
08:33 WeekendMorgen med Sofie Niros
18:03 Saunaklubben på P3
14:03 VM på P3
22:39 VM på P3: Danmark-Japan
07:46 Go’ Morgen P3
04:45 Natradio
16:50 VM på P3
19:46 Sport på 3’eren
16:41 Køter på P3
18:08 P3 med Le Gammeltoft
06:35 Go’ Morgen P3
17:12 Sport på 3’eren
00:16 Natradio
21:35 Sport på 3’eren
18:03 P3 med Nicholas Kawamura
06:07 WeekendMorgen med Sofie Niros
12:06 Smag på P3
20:30 P3 med Carsten Holm
16:19 Sport på 3’eren
22:18 P3 med Le Gammeltoft
06:35 WeekendMorgen med Mikkel Bagger
02:03 Natradio
12:07 Smag på P3
21:53 P3 med Mikkel Bagger
07:22 Go’ Morgen P3
17:14 Køter på P3
02:52 Natradio
11:56 Formiddagen - med Adam & Sara
15:49 Sport på 3’eren
18:03 P3 med Le Gammeltoft
08:56 WeekendMorgen med Mikkel Bagger
13:44 Smag på P3
18:03 Sport på 3’eren
00:05 Natradio
16:05 Køter på P3
00:05 Natradio
09:05 Hængepartiet
19:03 P3 med Le Gammeltoft