Killer Bee

Denne sang af Vinnie Who er blevet spillet 543 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

Afspilninger på tværs af kanaler

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
09:41 P3 med Mads Gundersen
19:56 P3 med Mads Axelsen
12:31 Lågsus
08:53 WeekendMorgen
08:37 WeekendMorgen
02:24 Natradio
13:45 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
19:45 Godt nyt
03:25 Natradio
10:03 Lågsus: Jul
07:50 WeekendMorgen
10:08 Gandhi
18:34 Liga
09:48 Gandhi
17:12 Liga
04:17 Natradio
17:00 Liga
04:17 Natradio
15:09 Liga
02:24 Natradio
12:08 P3 med Signe Amtoft
17:18 P3 med Gyrith Cecilie Ross
03:26 Natradio
11:10 Gandhi
16:56 Liga
10:46 P3 med Signe Amtoft
18:22 Liga
11:07 Gandhi
17:27 Liga
05:18 Natradio
19:23 Liga
07:09 Go’ Morgen P3
23:32 P3 med Nicholas Kawamura
08:14 WeekendMorgen
20:22 Liga
12:14 Alpha Omega
21:29 Aftenvagten
06:03 WeekendMorgen
15:14 Pressen på P3
08:40 Go’ Morgen P3
18:08 Liga
00:26 Natradio
21:26 P3 med Sara Frost
04:18 Natradio
06:28 WeekendMorgen
03:35 Natradio
20:20 Liga
15:28 Touren på P3: Med Superliga
20:06 P3 med Sara Frost
06:30 WeekendMorgen
19:27 P3 med Sara Frost
05:24 Natradio
22:31 P3 med Signe Amtoft
05:25 Natradio
17:21 P3 med Signe Amtoft
20:11 P3 med Signe Amtoft
05:18 Natradio
20:21 P3 med Gyrith Cecilie Ross
11:10 Gandhi
07:44 Go’ Morgen P3
14:58 P3 med Signe Amtoft
19:23 Liga
03:26 Natradio
19:10 Liga
02:17 Natradio
07:11 WeekendMorgen
02:25 Natradio
19:11 Liga
14:38 P3 med Signe Amtoft
03:23 Natradio
18:17 Liga
03:23 Natradio
18:29 Liga
05:25 Natradio
16:08 Liga
07:33 Go’ Morgen P3
05:18 Natradio
08:33 P3 Morgen
15:29 Pressen på P3
00:19 Natradio
21:32 Liga
08:50 Go’ Morgen P3
19:08 Liga
15:50 Pressen på P3
21:06 Tværs
18:26 Liga
05:22 Natradio
17:44 P3 med Signe Amtoft
00:27 Natradio
08:33 P3 Morgen
11:07 Gandhi
08:33 Go’ Morgen P3
13:56 Danmarks Indsamling på P3
16:27 Sport på 3’eren
03:24 Natradio
00:23 Natradio
11:13 P3 med Louise Lolle
20:14 P3 med Cathrine Nissen
15:16 Alpha Omega
05:17 Natradio
08:19 Go’ Morgen P3
19:14 Liga
13:06 Smag på P3
01:25 Natradio
23:45 Aftenvagten
19:08 Liga
00:27 Natradio
16:22 Sport på 3’eren
01:24 Natradio
11:13 P3 med Cathrine Nissen
22:13 Aftenvagten
09:08 Gandhi
13:02 Smag på P3
18:08 Liga
06:33 Go’ Morgen P3
06:33 Go’ Morgen P3
11:27 Gandhi
19:09 Liga
11:43 Musikquizzen
07:15 Go’ Morgen P3
20:35 Liga
03:23 Natradio
11:53 Gandhi
17:23 Sport på 3’eren
04:24 Natradio
22:19 Aftenvagten
06:33 Go’ Morgen P3
16:47 Sport på 3’eren
18:07 Sport på 3’eren
05:24 Natradio
15:13 Touren på P3
06:40 SommerMorgen
18:16 Liga
00:21 Natradio
17:12 Rio på P3
03:17 Natradio
11:43 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
05:25 Natradio
21:28 Liga
08:33 Go’ Morgen P3
18:52 P3 med Mathias Buch Jensen
16:40 Pressen på P3
04:24 Natradio
Smag på P3
03:34 Natradio
12:12 Smag på P3
03:18 Natradio
15:50 Verdensmester
04:24 Natradio
12:12 P3 med Kenneth K
18:07 Liga
02:19 Natradio
06:41 Go’ Morgen P3
05:17 Natradio
20:20 Liga
10:02 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
12:19 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
07:11 WeekendMorgen
16:08 Pressen på P3
20:10 Liga
17:12 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
01:17 Natradio
06:38 VinterMorgen
01:25 Natradio
18:53 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
10:52 P3 med Sara Frost
05:23 Natradio
06:03 WeekendMorgen
00:39 Natradio
08:10 WeekendMorgen
18:30 Sport på 3’eren
09:44 Sara og David på P3
10:29 Sara og David på P3
01:24 Natradio
10:41 Sara og David på P3
22:37 Liga
14:35 P3 med Emil Nørlund
04:18 Natradio
20:11 Sport på 3’eren
11:11 Sara og David på P3
16:08 Pressen på P3
00:21 Natradio
14:30 Monte Carlo
01:27 Natradio
16:56 Pressen på P3
20:06 Liga
06:40 SommerMorgen
00:26 Natradio
21:36 Sommereksperimentet: Lagom
08:56 SommerMorgen
04:18 Natradio
De gode gamle dage
17:11 Touren på P3
18:42 P3 med Emil Nørlund
03:26 Natradio
Mads & Monopolet: Highlights
19:54 Le Mans på P3
10:56 Mads & Monopolet
09:17 Sara og David på P3
18:15 Liga
23:30 Aftenvagten
16:20 Pressen på P3
22:42 Aftenvagten
14:56 Monte Carlo
11:14 Sara og David på P3
14:44 Monte Carlo
05:25 Natradio
15:34 Monte Carlo
04:24 Natradio
15:48 Monte Carlo
23:44 Aftenvagten
00:19 Natradio
20:09 Liga
07:13 P3 Morgen: Med Christina Bjørn
Danmarks Indsamling på P3
08:26 Go’ Morgen P3
20:08 Sport på 3’eren
21:17 Liga
18:42 P3 med Emil Nørlund
14:37 P3 med Mikkel Bagger
19:52 P3 med Signe Vadgaard
16:53 Sport på 3’eren
00:19 Natradio
23:19 Aftenvagten
18:24 Liga
13:50 Musikquizzen
16:50 Pressen på P3
22:19 Aftenvagten
09:26 Sara og David på P3
04:34 Natradio
08:09 Go’ Morgen P3
04:19 Natradio
Sport på 3’eren
20:56 Liga
16:38 Pressen på P3
20:57 Liga
00:46 Natradio
20:58 Liga
21:21 Aftenvagten
19:49 Sport på 3’eren
02:12 Natradio
05:34 Natradio
11:57 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
18:38 P3 med Emil Nørlund
19:14 P3 med Tom Bue
00:49 Natradio
05:53 Natradio
07:32 WeekendMorgen
03:46 Natradio
00:19 Natradio
02:45 Natradio
07:27 WeekendMorgen
02:53 Natradio
14:19 Monte Carlo
04:17 Natradio
13:41 Smag på P3
13:27 Smag på P3
23:19 Aftenvagten
00:53 Natradio
21:21 Liga
01:45 Natradio
01:53 Natradio
05:06 Natradio
05:53 Natradio
16:31 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
05:14 Natradio
23:50 Aftenvagten
Smag på P3
20:09 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
04:14 Natradio
22:57 Aftenvagten
03:47 Natradio
04:46 Natradio
20:56 P3 med Mie Rasmussen
11:24 Året på P3
01:53 Natradio
05:41 Natradio
19:21 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
00:46 Natradio
00:08 Natradio
07:40 Go’ Morgen P3
10:54 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
00:56 Natradio
21:23 P3 med Emil Nørlund
14:07 Smag på P3
05:46 Natradio
12:17 Smag på P3
05:13 Natradio
06:39 WeekendMorgen: Med Mikkel Bagger
03:44 Natradio
10:56 P3 med Jonas Hansen
02:46 Natradio
23:16 P3 med Emil Nørlund
01:56 Natradio
11:58 Afrika Nu
16:57 Pressen på P3
06:33 Go’ Morgen P3
23:53 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
01:56 Natradio
19:50 Sport på 3’eren
05:56 Natradio
15:15 Sport på 3’eren
09:25 P3 med Jonas Hansen
00:56 Natradio
12:33 Smag på P3
19:48 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
08:54 Go’ Morgen P3
08:50 Go’ Morgen P3
14:21 P3 med Mikkel Bagger
02:56 Natradio
11:07 P3 med Jonas Hansen
20:57 Sport på 3’eren
05:56 Natradio
14:07 Sport på 3’eren
09:55 Det Sorte Ur
23:12 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
02:03 Natradio
08:44 SommerMorgen: På P3
03:56 Natradio
Saint Tropez
23:53 P3 med Mikkel Bagger
06:39 SommerMorgen: På P3
22:49 P3 med Mikkel Bagger
01:28 Natradio
07:56 WeekendMorgen: Med Louise Lolle
17:13 Sport på 3’eren
15:16 MusikSystemet
00:56 Natradio
06:21 SommerMorgen: På P3
16:36 The David & Karsten Show
01:56 Natradio
Saint Tropez
06:12 SommerMorgen: På P3
15:40 The David & Karsten Show
01:56 Natradio
10:53 Det Sorte Ur
18:39 Sport på 3’eren
02:03 Natradio
14:30 Det svage køn
09:56 Saint Tropez
05:56 Natradio
19:52 Livredderne på P3
13:39 Det svage køn
00:31 Natradio
06:18 SommerMorgen: På P3
23:48 P3 med Jonas Hansen
19:49 P3 med Sara Frost
06:52 WeekendMorgen: Med Louise Lolle
05:56 Natradio
02:03 Natradio
17:41 Touren på P3
23:52 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
13:29 Det svage køn
04:03 Natradio
08:50 SommerMorgen: På P3
08:39 SommerMorgen: På P3
03:57 Natradio
07:56 SommerMorgen: På P3
14:02 Sport på 3’eren
02:56 Natradio
09:08 Musikmysterier med Henrik Milling
18:14 Livredderne på P3
03:03 Natradio
22:08 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
16:55 Touren på P3
02:56 Natradio
21:34 P3 med Jonas Hansen
12:36 P3 med Mikkel Bagger
17:38 Touren på P3
03:03 Natradio
13:35 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
22:17 P3 med Sara Otte
06:17 WeekendMorgen: Med Louise Lolle
02:03 Natradio
15:48 Touren på P3
01:56 Natradio
07:52 SommerMorgen: På P3
23:12 P3 med Jonas Hansen
16:55 Touren på P3
02:56 Natradio
12:30 P3 med Mikkel Bagger
21:39 P3 med Jonas Hansen
07:50 SommerMorgen: På P3
17:12 WeekendTouren på P3
03:38 Natradio
Mads & Monopolet: Highlights
06:22 SommerMorgen: På P3
17:41 P3 med Mie Rasmussen
02:37 Natradio
14:28 Smag på P3
21:53 P3 med Mie Rasmussen
11:03 Saint Tropez
19:26 P3 med Emil Nørlund
12:50 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
03:39 Natradio
20:38 Sport på 3’eren
15:16 MusikSystemet
08:35 WeekendMorgen: Med Jonas Hansen
05:31 Natradio
21:56 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
16:04 Pressen på P3
01:03 Natradio
12:40 Smag på P3
06:09 Go’ Morgen P3
20:30 Log In på P3
03:03 Natradio
17:24 Pressen på P3
07:27 Go’ Morgen P3
12:52 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
02:39 Natradio
15:18 MusikSystemet
06:44 WeekendMorgen: Med Jonas Hansen
18:30 P3 med Jonas Hansen
08:04 Go’ Morgen P3
15:05 Pressen på P3
21:32 P3 med Mie Rasmussen
11:30 Formiddagen - med Adam & Sara
14:38 Smag på P3
07:57 Go’ Morgen P3
20:35 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
10:27 P3 med Jonas Hansen
19:23 Sport på 3’eren
13:41 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
02:39 Natradio
MusikSystemet
08:26 WeekendMorgen: Med Jonas Hansen
01:41 Natradio
07:11 Go’ Morgen P3
23:40 P3 med Sara Frost
16:36 Pressen på P3
12:43 Smag på P3
03:40 Natradio
19:39 Log In på P3
08:03 Go’ Morgen P3
15:32 Pressen på P3
05:03 Natradio
10:46 Hængepartiet
01:03 Natradio
14:30 MusikSystemet
06:52 WeekendMorgen: Med Jonas Hansen
02:39 Natradio
16:04 P3 med Sara Frost
07:03 Kristi HimmelfartsMorgen på P3
22:53 P3 med Sara Frost
12:38 Smag på P3
18:04 Log In på P3
08:03 Go’ Morgen P3
14:48 Smag på P3
04:03 Natradio
19:56 P3 med Emil Nørlund
Hængepartiet
00:35 Natradio
15:38 MusikSystemet
09:30 Mads & Monopolet
06:09 Go’ Morgen P3
02:39 Natradio
21:49 P3 med Sara Frost
14:39 Smag på P3
11:27 Formiddagen - med Adam & Sara
03:38 Natradio
22:53 P3 med Rebecca Svensson
16:04 Pressen på P3
12:52 Smag på P3
12:46 Smag på P3
05:03 Natradio
19:40 Sport på 3’eren
08:21 WeekendMorgen: Med Jonas Hansen
01:03 Natradio
15:21 MusikSystemet
04:40 Natradio
18:38 Sport på 3’eren
15:37 Sport på 3’eren
00:05 Natradio
10:11 Formiddagen - med Adam & Sara
23:37 P3 med Sara Frost
04:38 Natradio
20:35 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
09:35 Formiddagen - med Adam & Sara
16:43 Pressen på P3
06:03 Go’ Morgen P3
02:40 Natradio
12:51 P3 med Le Gammeltoft
14:52 MusikSystemet
08:36 WeekendMorgen: Med Jonas Hansen
04:03 Natradio
16:30 Pressen på P3
08:16 Go’ Morgen P3
05:03 Natradio
21:53 P3 med Mie Rasmussen
12:48 Smag på P3
01:40 Natradio
20:15 P3 med Emil Nørlund
17:18 Sport på 3’eren
13:56 SuperSøndag
08:30 WeekendMorgen: Med Jonas Hansen
05:24 Natradio
02:28 Natradio
22:30 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
19:21 P3 med Sara Frost
16:28 Sport på 3’eren
13:40 Musikquizzen
11:56 Mads & Monopolet
07:53 WeekendMorgen: Med Jonas Hansen
04:27 Natradio
01:28 Natradio
21:24 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
18:18 Sport på 3’eren
15:28 Pressen på P3
12:49 Smag på P3
09:55 Formiddagen - med Adam & Sara
06:45 Go’ Morgen P3
03:27 Natradio
22:28 P3 med Jonas Hansen
19:18 Sport på 3’eren
16:24 Pressen på P3
13:47 Smag på P3
07:26 Go’ Morgen P3
04:28 Natradio
01:22 Natradio
23:27 P3 med Jonas Hansen
20:24 Sport på 3’eren
17:36 Pressen på P3
14:12 Smag på P3
08:26 Go’ Morgen P3
05:30 Natradio
02:27 Natradio
22:46 P3 med Mie Rasmussen
18:55 Log In på P3
16:23 Pressen på P3
13:31 Smag på P3
11:40 Formiddagen - med Adam & Sara
07:45 Go’ Morgen P3
04:29 Natradio
01:29 Natradio
21:33 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
18:36 Sport på 3’eren
15:16 Pressen på P3
12:20 Smag på P3
09:32 Formiddagen - med Adam & Sara
06:44 Go’ Morgen P3
03:27 Natradio
00:31 Natradio
13:39 SuperSøndag