Fuck You

Denne sang af Cee-Lo er blevet spillet 711 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret ons 25. august 2010. Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

 • År #
 • 2021 1
 • 2020 2
 • 2019 1
 • 2017 2
 • 2016 66
 • 2015 86
 • 2014 77
 • 2013 66
 • 2012 69
 • 2011 58
 • 2010 283

Afspilninger på tværs af kanaler

Afspilningslog

Dato Program
10:36 P3 med Anders Ugilt og Anna Tychsen
20:10 P3 med Jonas Gülstorff
12:52 Karantæne på P3
21:29 Late Night Love med Bobby Jones
16:28 P3 med Mads Gundersen
18:31 P3 med Stine Rosenfeldt
00:08 Natradio
07:15 Go’ Morgen P3
00:48 Natradio
01:06 Natradio
01:06 Natradio
08:38 WeekendMorgen
01:48 Natradio
09:18 Danskerbingo
05:17 Natradio
23:18 Aftenvagten
16:57 P3 med Gyrith Cecilie Ross
13:16 Lågsus
03:17 Natradio
14:07 P3 med Andrew Moyo
18:53 Liga
07:20 Go’ Morgen P3
19:09 OL på P3
05:54 Natradio
17:08 OL på P3
00:08 Natradio
07:13 WeekendMorgen
18:11 Liga
22:14 P3 med Christoffer Stenbakken
03:30 Natradio
15:11 Touren på P3
03:35 Natradio
02:16 Natradio
03:50 Natradio
11:07 P3 med Andrew Moyo
08:56 Go’ Morgen P3
17:10 Lågsus
03:45 Natradio
18:07 P3 med Svenne Lund Jensen
22:28 Aftenvagten
01:18 Natradio
18:14 Liga
01:18 Natradio
19:10 Liga
17:07 Liga
18:52 Liga
10:24 Gandhi
00:08 Natradio
11:42 Gandhi
20:14 P3 med Svenne Lund Jensen
02:34 Natradio
14:10 Liga
22:22 Aftenvagten
05:17 Natradio
22:07 Liga
01:07 Natradio
12:51 Smag på P3
22:56 Aftenvagten
10:41 P3 med Cathrine Nissen
20:09 Liga
21:11 Aftenvagten
Aftenvagten
19:09 Danmarks Indsamling på P3
05:49 Natradio
15:26 Tue og Tony
07:38 WeekendMorgen
18:27 Liga
09:09 Januar på P3
09:41 Januar på P3
19:47 P3 med Svenne Lund Jensen
16:22 Lågsus
11:49 P3 med Signe Amtoft
08:08 P3 med Nicholas Kawamura
13:08 Årsopgørelsen
14:14 P3 med Signe Amtoft
08:22 P3 Morgen
04:18 Natradio
22:16 Liga
19:11 Liga
05:48 Natradio
10:34 Gandhi
22:18 Aftenvagten
14:08 Smag på P3
01:50 Natradio
19:31 Liga
14:08 Smag på P3
04:17 Natradio
23:56 P3 med Nicholas Kawamura
18:35 Liga
07:22 WeekendMorgen
20:33 Liga
01:17 Natradio
06:11 Go’ Morgen P3
11:28 Musikquizzen
05:34 Natradio
16:31 P3 med Nicholas Kawamura
02:19 Natradio
17:43 P3 med Gyrith Cecilie Ross
02:49 Natradio
03:06 Natradio
23:49 Aftenvagten
06:33 Go’ Morgen P3
18:38 Liga
06:48 SommerMorgen
18:22 Liga
03:50 Natradio
09:08 Rodeo Parlamentet
03:18 Natradio
12:52 P3 med Signe Vadgaard
05:49 Natradio
08:19 SommerMorgen
21:25 P3 med Kristian Stanley Halse
13:48 P3 med Anders Stegger
23:20 P3 med Kristian Stanley Halse
14:23 Smag på P3
19:13 P3 med Signe Amtoft
14:31 Smag på P3
01:48 Natradio
21:42 P3 med Jesper Holm
18:07 P3 med Gyrith Cecilie Ross
03:18 Natradio
06:23 Go’ Morgen P3
10:15 Gandhi
05:20 Natradio
10:07 Gandhi
11:48 P3 med Pelle Peter Jensen
17:27 P3 med Mads Gundersen
06:52 WeekendMorgen
05:50 Natradio
13:41 Smag på P3
00:36 Natradio
13:42 Smag på P3
15:16 Liga
01:50 Natradio
08:02 WeekendMorgen
14:43 Smag på P3
01:50 Natradio
07:18 Go’ Morgen P3
04:17 Natradio
20:10 Liga
15:27 Pressen på P3
18:10 Liga
22:28 Aftenvagten
12:55 Smag på P3
05:20 Natradio
08:20 Go’ Morgen P3
17:56 P3 med Signe Amtoft
04:46 Natradio
05:17 Natradio
09:10 Gandhi
10:09 Danmarks Indsamling på P3
05:51 Natradio
14:17 Smag på P3
04:06 Natradio
17:43 P3 med Signe Amtoft
08:03 WeekendMorgen
03:05 Natradio
08:44 WeekendMorgen
15:47 Alpha Omega
19:45 P3 med Signe Vadgaard
08:05 P3 Morgen
19:03 Rodeo
02:34 Natradio
07:03 WeekendMorgen
16:52 Pressen på P3
06:42 Go’ Morgen P3
10:19 P3 med Signe Amtoft
04:50 Natradio
12:37 Smag på P3
08:15 Go’ Morgen P3
23:47 Aftenvagten
08:41 WeekendMorgen
00:08 Natradio
09:04 P3 med Cathrine Nissen
16:03 Pressen på P3
02:49 Natradio
10:11 P3 med Cathrine Nissen
21:52 Aftenvagten
07:04 P3 Morgen
20:15 Liga
04:06 Natradio
15:12 P3 med Gyrith Cecilie Ross
04:06 Natradio
01:34 Natradio
11:49 Gandhi
21:37 Aftenvagten
06:42 WeekendMorgen
19:27 Rodeo
05:49 Natradio
07:55 Go’ Morgen P3
19:28 Liga
05:20 Natradio
18:07 P3 med Gyrith Cecilie Ross
02:37 Natradio
14:03 P3 med Pelle Peter Jensen
05:17 Natradio
16:22 Touren på P3
21:56 Rodeo: Sommerspecial
06:21 WeekendMorgen
16:19 Touren på P3
08:42 WeekendMorgen
19:46 P3 med Signe Vadgaard
13:57 Smag på P3
04:32 Natradio
22:52 Liga
13:24 Smag på P3
14:03 P3 med Gyrith Cecilie Ross
18:15 P3 med Signe Amtoft
22:29 Sport på 3’eren: Med fodbold: Danmark-Sverige
17:08 Sport på 3’eren
19:15 P3 med Anders Hagen
16:03 Pressen på P3
06:50 WeekendMorgen
02:50 Natradio
Rodeo
00:39 Natradio
07:04 Go’ Morgen P3
22:17 Aftenvagten
03:17 Natradio
13:18 Smag på P3
00:39 Natradio
11:41 P3 med Louise Lolle
23:20 Aftenvagten
20:31 Liga
P3 med Jesper Holm
13:09 Smag på P3
03:37 Natradio
17:47 Pressen på P3
12:08 Smag på P3
08:02 WeekendMorgen
02:49 Natradio
19:11 Liga
00:49 Natradio
13:21 Smag på P3
09:04 P3 med Signe Vadgaard
04:36 Natradio
17:43 P3 med Signe og Anders
05:49 Natradio
12:40 Smag på P3
03:49 Natradio
23:30 Aftenvagten
07:31 WeekendMorgen
05:49 Natradio
06:32 Go’ Morgen P3
04:15 Natradio
20:14 Liga
16:43 Pressen på P3
13:16 P3 med Cathrine Nissen
18:33 Liga
19:19 Liga
01:33 Natradio
07:38 WeekendMorgen
02:06 Natradio
13:22 Smag på P3
15:05 Monte Carlo
02:17 Natradio
06:52 WeekendMorgen
01:36 Natradio
06:03 SommerMorgen
00:41 Natradio
09:27 P3 med Cathrine Nissen
05:51 Natradio
23:52 P3 med Emil Nørlund
09:03 Sommerskolen
Touren på P3
09:04 P3 med Cathrine Nissen
18:52 P3 med Louise Lolle
06:02 SommerMorgen
18:07 P3 med David Mandel
Le Mans på P3
10:46 P3 med Sara Frost
03:34 Natradio
06:34 Go’ Morgen P3
02:17 Natradio
01:36 Natradio
07:49 WeekendMorgen
02:05 Natradio
09:04 Sara og David på P3
00:37 Natradio
06:56 Go’ Morgen P3
00:55 Natradio
21:54 Aftenvagten
09:10 Sara og David på P3
05:17 Natradio
13:31 P3 med Louise Lolle
12:41 Smag på P3
05:18 Natradio
07:18 Go’ Morgen P3
03:06 Natradio
09:03 Sara og David på P3
23:05 Lågsus
10:45 Sara og David på P3
23:25 Aftenvagten
14:03 P3 med Cathrine Nissen
08:40 Go’ Morgen P3
23:57 Aftenvagten
08:34 Go’ Morgen P3
13:22 Smag på P3
02:20 Natradio
07:18 Go’ Morgen P3
22:32 P3 med Anders Stegger
08:03 P3 Morgen: Med Christina Bjørn
05:49 Natradio
11:28 P3 med Sara Frost
07:04 P3 Morgen: Med Christina Bjørn
03:49 Natradio
07:17 Go’ Morgen P3
16:17 P3 med Sara Frost
07:39 Go’ Morgen P3
05:17 Natradio
07:35 Go’ Morgen P3
01:06 Natradio
07:37 WeekendMorgen
04:06 Natradio
10:17 Sara og David på P3
12:43 Smag på P3
07:21 Go’ Morgen P3
20:28 Liga
06:03 WeekendMorgen
02:17 Natradio
06:17 Go’ Morgen P3
01:50 Natradio
08:09 Go’ Morgen P3
10:03 Sara og David på P3
03:06 Natradio
22:37 Lågsus
14:10 Monte Carlo
08:33 P3 SommerMorgen
Fordomsfrekvensen
00:49 Natradio
10:03 OL på P3
18:23 Sport på 3’eren
15:53 Poolen er lukket
08:02 WeekendMorgen
11:35 Sommerrouletten
03:06 Natradio
20:41 P3 med Christina Bjørn
Mads & Monopolet: Highlights
02:17 Natradio
19:13 P3 med Sara Frost
Monte Carlo
23:49 P3 med Emil Nørlund
22:08 Outro
16:43 Sport på 3’eren
23:38 Aftenvagten
14:08 Monte Carlo
03:35 Natradio
09:04 Radioens Efterretnings​tjeneste - R.E.T.
02:17 Natradio
21:13 Sport på 3’eren
15:05 Monte Carlo
00:38 Natradio
15:14 Sport på 3’eren
22:36 Aftenvagten
08:11 PåskeMorgen
10:02 Mads & Monopolet
08:42 Go’ Morgen P3
03:20 Natradio
17:16 Pressen på P3
13:56 Smag på P3
02:18 Natradio
00:20 Natradio
14:08 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
20:38 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
00:18 Natradio
20:23 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
00:09 Natradio
20:38 P3 med Tom Bue
21:27 P3 med Emil Nørlund
03:28 Nytårsmusik på P3
20:37 P3 med Nicholas Kawamura
03:07 Natradio
13:56 A-kæden
01:17 Natradio
22:25 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
05:06 Natradio
08:09 Go’ Morgen P3
23:24 P3 med Emil Nørlund
07:56 Go’ Morgen P3
03:17 Natradio
19:03 P3 med Nicholas Kawamura
12:09 Smag på P3
19:48 P3 med Emil Nørlund
05:49 Natradio
08:46 WeekendMorgen: Med Mikkel Bagger
04:52 Natradio
07:46 Go’ Morgen P3
07:43 Go’ Morgen P3
00:17 Natradio
06:52 Go’ Morgen P3
03:15 Natradio
00:16 Natradio
15:27 The David & Karsten Show
08:34 WeekendMorgen: Med Louise Lolle
08:34 SommerMorgen på P3
19:54 P3 med Sara Frost
18:59 P3 med Sara Otte
20:43 P3 med Mie Rasmussen
17:18 Pressen på P3
09:23 Formiddagen - med Adam & Sara
15:56 Pressen på P3
12:05 Smag på P3
06:21 WeekendMorgen: Med Jonas Hansen
00:16 Natradio
08:17 Go’ Morgen P3
23:54 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
07:33 Go’ Morgen P3
01:15 Natradio
08:42 Go’ Morgen P3
06:16 Go’ Morgen P3
15:08 P3 med Sara Frost
01:14 Natradio
01:11 Natradio
14:24 Smag på P3
08:46 Go’ Morgen P3
13:03 SuperSøndag
23:56 P3 med Sara Frost
23:41 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
20:34 P3 med Sara Frost
18:21 P3 med Mikkel Bagger
01:29 Natradio
17:27 P3 med Jonas Hansen
07:07 WeekendMorgen: Med Jonas Hansen
04:18 Natradio
07:33 Go’ Morgen P3
14:48 Smag på P3
12:22 Musikquizzen
07:34 Go’ Morgen P3
11:47 Året på P3
12:23 Smag på P3
18:32 P3 med Tony Scott
12:25 Smag på P3
18:19 Sport på 3’eren
14:17 Den løse kanon på P3
10:31 P3 med Kenneth K
05:28 Natradio
04:12 Natradio
04:53 Natradio
16:51 Sport på 3’eren
03:13 Natradio
12:24 Smag på P3
13:45 Smag på P3
10:36 Formiddagen - med Adam
00:20 Natradio
15:54 Den løse kanon på P3
06:02 Go’ Morgen P3
11:24 Formiddagen - med Adam
01:03 Natradio
19:30 Sport på 3’eren
07:57 WeekendMorgen: Med Jonas Hansen
21:03 P3 med Le Gammeltoft
14:18 P3 med Jonas Hansen
04:03 Natradio
10:22 Formiddagen - med Adam
00:34 Natradio
19:03 P3 med Camilla Jane Lea
11:12 Formiddagen - med Adam
05:34 Natradio
15:57 Den løse kanon på P3
01:20 Natradio
21:03 P3 med Camilla Jane Lea
06:02 EfterårsMorgen på P3
09:18 Hængepartiet
02:03 Natradio
18:02 Sport på 3’eren
05:22 Natradio
14:02 P3 med Camilla Jane Lea
01:03 Natradio
19:03 Log In på P3
15:13 P3 med Camilla Jane Lea
09:10 Formiddagen - med Adam & Sara
05:43 Natradio
00:43 Natradio
18:20 Log In på P3
13:02 Smag på P3
07:55 EfterårsMorgen på P3
03:40 Natradio
23:39 P3 med Mikkel Bagger
17:22 Køter på P3
12:45 Smag på P3
05:39 Natradio
01:31 Natradio
15:15 Sport på 3’eren
11:31 Mysteriet i Finderup Plade
06:21 WeekendMorgen: Med Jonas Hansen
06:17 WeekendMorgen: Med Jonas Hansen
02:32 Natradio
22:45 P3 med Mikkel Bagger
17:32 Sport på 3’eren
13:51 P3 med Jonas Hansen
09:47 Mads & Monopolet
05:43 Natradio
00:35 Natradio
14:33 P3 med Camilla Jane Lea
08:03 Go’ Morgen P3
02:43 Natradio
23:41 P3 med Mikkel Bagger
18:18 Log In på P3
13:03 Smag på P3
08:20 Go’ Morgen P3
03:45 Natradio
21:26 P3 med Mikkel Bagger
16:41 Køter på P3
12:42 Smag på P3
06:52 Go’ Morgen P3
01:38 Natradio
20:12 Sport på 3’eren
15:40 Den løse kanon på P3
10:17 Formiddagen - med Adam & Sara
04:28 Natradio
22:37 P3 med Mikkel Bagger
18:19 P3 med Camilla Jane Lea
13:02 Smag på P3
08:03 Go’ Morgen P3
02:41 Natradio
19:29 P3 med Carsten Holm
14:56 P3 med Mikkel Bagger
09:35 Hængepartiet
05:42 Natradio
00:42 Natradio
18:55 P3 med Julie Bundgaard
12:25 Musikquizzen
07:27 WeekendMorgen: Med Camilla Jane Lea
03:38 Natradio
23:12 Sport på 3’eren
23:09 Sport på 3’eren
16:40 Køter på P3
10:17 Formiddagen - med Adam & Sara
05:38 Natradio
01:31 Natradio
19:03 Log In på P3
14:42 Den løse kanon på P3
13:15 Smag på P3
08:02 Go’ Morgen P3
02:32 Natradio
23:34 P3 med Mikkel Bagger
17:47 Køter på P3
12:56 Smag på P3
06:46 Go’ Morgen P3
06:42 Go’ Morgen P3
00:46 Natradio
20:03 P3 med Emil Nørlund
15:39 Den løse kanon på P3
10:25 Formiddagen - med Adam & Sara
04:29 Natradio
13:02 Smag på P3
08:21 Go’ Morgen P3
02:40 Natradio
19:15 Sport på 3’eren
16:16 Sport på 3’eren
11:39 Hængepartiet
05:42 Natradio
18:33 Sport på 3’eren
13:35 Musikquizzen
09:45 Mads & Monopolet
06:53 WeekendMorgen: Med Mikkel Bagger
01:42 Natradio
12:46 Smag på P3
07:57 Go’ Morgen P3
03:38 Natradio
19:31 Sport på 3’eren
15:56 Den løse kanon på P3
10:44 Formiddagen - med Adam & Sara
04:40 Natradio
00:42 Natradio
20:15 Sport på 3’eren
14:38 Den løse kanon på P3
09:20 Formiddagen - med Adam & Sara
02:38 Natradio
23:38 P3 med Mikkel Bagger
18:24 P3 med Camilla Jane Lea
12:43 Smag på P3
07:53 Go’ Morgen P3
01:42 Natradio
21:27 P3 med Mikkel Bagger
16:21 Køter på P3
11:38 Formiddagen - med Adam & Sara
07:04 Go’ Morgen P3
23:27 P3 med Emil Nørlund
17:08 Sport på 3’eren
13:22 P3 med Mikkel Bagger
07:46 WeekendMorgen: Med Camilla Jane Lea
04:37 Natradio
00:42 Natradio
19:28 P3 med Le Gammeltoft
10:56 Mads & Monopolet
05:43 Natradio
02:35 Natradio
13:03 Raritetskabinettet med Henrik Milling
08:18 P3 Morgen: Med Mahitas Buch Jensen
08:13 P3 Morgen: Med Mahitas Buch Jensen
03:36 Natradio
22:30 P3 med Mikkel Bagger
12:38 Smag på P3
07:47 Go’ Morgen P3
01:37 Natradio
20:20 P3 med Camilla Jane Lea
15:25 Den løse kanon på P3
09:13 Formiddagen - med Adam & Sara
05:42 Natradio
00:43 Natradio
18:14 Log In på P3
14:56 Den løse kanon på P3
Go’ Morgen P3
02:39 Natradio
22:41 P3 med Mikkel Bagger
18:47 Sport på 3’eren
16:13 Køter på P3
13:49 Smag på P3
11:20 Formiddagen - med Adam & Sara
07:04 Go’ Morgen P3
20:03 P3 med Carsten Holm
18:43 Sport på 3’eren
13:24 P3 med Mikkel Bagger
Hængepartiet
04:38 Natradio
01:39 Natradio
20:31 P3 med Le Gammeltoft
MusikSystemet
10:46 Mads & Monopolet
05:41 Natradio
00:35 Natradio
13:02 Smag på P3
08:34 Go’ Morgen P3
03:38 Natradio
21:09 Sport på 3’eren
15:53 Den løse kanon på P3
10:50 Formiddagen - med Adam & Sara
06:51 Go’ Morgen P3
02:31 Natradio
18:08 P3 med Camilla Jane Lea
09:03 Formiddagen - med Adam & Sara
22:03 Sport på 3’eren
12:13 Smag på P3
01:20 Natradio
06:52 Go’ Morgen P3
20:03 P3 med Carsten Holm
11:56 Hængepartiet
00:56 Natradio
08:12 WeekendMorgen: Med Camilla Jane Lea
04:03 Natradio
19:19 Unga Bunga!
12:43 Smag på P3
01:03 Natradio
14:40 Den løse kanon på P3
05:21 Natradio
19:39 Log In på P3
10:21 Formiddagen - med Adam & Sara
14:56 Den løse kanon på P3
07:18 Go’ Morgen P3
00:05 Natradio
21:03 P3 med Mikkel Bagger
18:03 P3 med Camilla Jane Lea
12:18 Smag på P3
20:18 P3 med Carsten Holm
Sport på 3’eren
14:39 P3 med Mikkel Bagger
11:10 Hængepartiet
08:37 WeekendMorgen: Med Camilla Jane Lea
05:22 Natradio
02:30 Natradio
22:33 P3 med Mikkel Bagger
19:25 P3 med Emil Nørlund
16:28 Sport på 3’eren
13:12 Musikquizzen
10:35 Mads & Monopolet
07:30 WeekendMorgen: Med Camilla Jane Lea
04:29 Natradio
01:28 Natradio
15:41 Den løse kanon på P3
Smag på P3
09:09 Formiddagen - med Adam & Sara
06:46 Go’ Morgen P3
03:29 Natradio
22:21 P3 med Mikkel Bagger
19:34 Log In på P3
16:27 Køter på P3
13:35 Smag på P3
Go’ Morgen P3
Natradio
01:22 Natradio
23:30 P3 med Emil Nørlund
20:11 P3 med Camilla Jane Lea
17:50 Køter på P3
14:24 Den løse kanon på P3
11:17 Formiddagen - med Adam & Sara
08:21 Go’ Morgen P3
05:32 Natradio
02:28 Natradio
22:46 P3 med Mikkel Bagger
19:20 Log In på P3
16:24 Køter på P3
13:30 Smag på P3
11:24 Formiddagen - med Adam & Sara
07:25 Strejkeradio på P3
04:27 Natradio
01:27 Natradio
21:38 P3 med Mikkel Bagger
18:14 Sport på 3’eren
Køter på P3
15:12 Den løse kanon på P3
12:51 Smag på P3
09:32 Formiddagen - med Adam & Sara
06:47 Go’ Morgen P3
03:28 Natradio
00:32 Natradio
15:02 Sport på 3’eren
10:32 Hængepartiet
20:22 P3 med Camilla Jane Lea
04:21 Natradio
18:42 P3 med Camilla Jane Lea
Dyk ned i musikken på flere radiostationer: