Hun vil ha’ en rapper

Denne sang af Jooks er blevet spillet 425 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret man 10. maj 2010. Grafen viser afspilninger pr. dag.

Information

Indsp.år 2009
Indsp.land Danmark
Komponist Atilla Dogan
Producer Atilla
Salgskunstner Jooks
Tekst/forfatter Johan Forsby
Medvirkende Jooks (Rap)

Kilde: DR

Mere information på dr.dk/musik

Afspilningslog

Dato Program
22:26 Vidundergrunden
17:44 Påstand mod påstand
17:33 Påstand mod påstand
17:11 P3 med Anders Stegger
22:16 P3 med Anders Hagen
13:18 Moyo Live
00:26 Natradio
06:14 Go’ Morgen P3
16:08 Stegger & Toft
07:20 Go’ Morgen P3
03:34 Natradio
11:30 Danskerbingo
08:28 Go’ Morgen P3
08:13 Go’ Morgen P3
08:27 WeekendMorgen
07:23 Go’ Morgen P3
05:35 Natradio
06:12 Go’ Morgen P3
06:27 Go’ Morgen P3
00:08 Natradio
06:13 Go’ Morgen P3
00:08 Natradio
06:15 Go’ Morgen P3
05:06 Natradio
08:23 Go’ Morgen P3
04:24 Natradio
08:23 WeekendMorgen
04:06 Natradio
06:15 Go’ Morgen P3
01:34 Natradio
08:42 Go’ Morgen P3
03:05 Natradio
07:19 Go’ Morgen P3
02:26 Natradio
01:06 Natradio
10:49 Danskerbingo
05:06 Natradio
22:05 Sommeraften
08:30 WeekendMorgen
00:26 Natradio
00:49 Natradio
21:07 Sommeraften
00:34 Natradio
05:35 Natradio
14:50 Klarsyn
09:30 De Gode Nyheder
15:14 P3 med Svenne Lund Jensen
05:06 Natradio
00:37 Natradio
13:48 P3 med Svenne Lund Jensen
06:15 Go’ Morgen P3
03:23 Natradio
06:57 Go’ Morgen P3
01:36 Natradio
07:27 Go’ Morgen P3
05:35 Natradio
17:13 P3’s Museum for Kunst
07:41 Go’ Morgen P3
01:06 Natradio
10:10 Musikquizzen
08:25 P3 Morgen
01:55 Natradio
06:14 Go’ Morgen P3
01:06 Natradio
06:12 Go’ Morgen P3
05:06 Natradio
19:22 P3 med Signe Amtoft
08:21 Go’ Morgen P3
01:34 Natradio
21:50 P3 med Regitze Engelhardt
08:26 Go’ Morgen P3
03:25 Natradio
18:33 P3 med Svenne Lund Jensen
06:13 Go’ Morgen P3
01:32 Natradio
05:06 Natradio
06:13 Go’ Morgen P3
03:33 Natradio
13:32 P3 med Signe Amtoft
00:25 Natradio
12:49 Lågsus
00:08 Natradio
08:26 Go’ Morgen P3
03:31 Natradio
10:40 De Gode Nyheder
02:17 Natradio
06:14 Go’ Morgen P3
02:54 Natradio
02:21 Natradio
16:45 P3 med Gyrith Cecilie Ross
05:10 Natradio
13:46 P3 med Mads Gundersen
01:24 Natradio
02:06 Natradio
04:35 Natradio
13:39 P3 med Signe Amtoft
03:34 Natradio
07:40 SommerMorgen
01:23 Natradio
18:30 P3 med Christoffer Stenbakken
12:54 P3 med Andrew Moyo
19:07 P3 med Signe Amtoft
09:24 P3 med Andrew Moyo
05:35 Natradio
00:08 Natradio
02:06 Natradio
06:12 Go’ Morgen P3
17:53 Lågsus
10:05 Musikquizzen
05:06 Natradio
08:27 Go’ Morgen P3
04:06 Natradio
08:22 WeekendMorgen
05:10 Natradio
08:24 WeekendMorgen
02:06 Natradio
08:36 WeekendMorgen
05:50 Natradio
17:30 P3 med Nicholas Kawamura
05:06 Natradio
15:46 Tue og Tony
13:51 Smag på P3
01:06 Natradio
06:13 Go’ Morgen P3
10:29 Musikquizzen
00:30 Natradio
08:20 WeekendMorgen
02:19 Natradio
17:57 Lågsus
19:29 P3 med Mads Axelsen
03:24 Natradio
20:46 Liga
04:25 Natradio
11:07 Januar på P3
01:28 Natradio
03:25 Natradio
10:33 P3 med Signe Amtoft
16:39 P3 med Andrew Moyo
09:39 P3 med Andrew Moyo
05:34 Natradio
03:35 Natradio
15:32 Alpha Omega
12:25 P3 med Andrew Moyo
08:38 WeekendMorgen
05:06 Natradio
06:27 Go’ Morgen P3
00:26 Natradio
05:46 Natradio
16:33 Pressen på P3
03:31 Natradio
00:29 Natradio
06:27 WeekendMorgen
05:26 Natradio
00:20 Natradio
23:30 Lågsus
05:24 Natradio
10:04 Musikquizzen
03:26 Natradio
18:46 Rodeo
08:10 WeekendMorgen
22:08 P3 med Mads Gundersen
22:14 P3 med Gyrith Cecilie Ross
12:09 P3 med Signe Vadgaard
04:24 Natradio
21:29 P3 med Kristian Stanley Halse
06:24 SommerMorgen
05:18 Natradio
22:18 P3 med Mads Gundersen
05:25 Natradio
03:36 Natradio
19:16 Rodeo
21:44 Lågsus
04:35 Natradio
12:21 P3 med Nicholas Kawamura
21:03 Lågsus
05:24 Natradio
22:35 P3 med Gyrith Cecilie Ross
16:09 P3 med Signe Amtoft
20:03 Liga
01:26 Natradio
20:16 Liga
05:21 Natradio
06:15 WeekendMorgen
21:42 Lågsus
09:48 Alpha Omega
18:44 P3 med Anders Hagen
00:30 Natradio
16:19 P3 med Signe Amtoft og Anders Hagen
20:06 P3 med Sara Frost
06:27 Go’ Morgen P3
05:17 Natradio
06:03 WeekendMorgen
22:13 Aftenvagten
15:11 Pressen på P3
03:25 Natradio
10:03 Gandhi
14:54 Smag på P3
05:25 Natradio
15:52 P3 med Pelle Peter Jensen
07:17 Go’ Morgen P3
14:35 Smag på P3
04:17 Natradio
09:41 Gandhi
06:33 Go’ Morgen P3
02:17 Natradio
11:32 Mads & Monopolet
18:40 P3 med Gyrith Cecilie Ross
13:20 Smag på P3
06:03 WeekendMorgen
15:11 Touren på P3
13:09 Smag på P3
09:45 Gandhi
01:19 Natradio
20:42 P3 med Signe Amtoft
16:53 P3 med Signe Amtoft
06:11 WeekendMorgen
14:48 Monte Carlo
01:15 Natradio
11:30 Gandhi
17:08 Pressen på P3
05:18 Natradio
17:50 Sport på 3’eren
15:48 P3 med Pelle Peter Jensen
20:52 Liga
08:11 Go’ Morgen P3
00:30 Natradio
15:46 P3 med Cathrine Nissen
02:21 Natradio
07:13 WeekendMorgen
16:53 Pressen på P3
22:57 Lågsus
16:34 Pressen på P3
19:37 Liga
17:39 Pressen på P3
10:10 Danmarks Indsamling på P3
07:16 VinterMorgen
12:21 Smag på P3
23:37 Lågsus
06:32 VinterMorgen
22:29 P3 med Kristian Stanley Halse
01:24 Natradio
12:21 Smag på P3
22:57 Lågsus
12:12 Smag på P3
22:52 Lågsus
04:24 Natradio
06:44 Go’ Morgen P3
01:17 Natradio
06:03 WeekendMorgen
03:25 Natradio
05:24 Natradio
18:41 Liga
13:18 Smag på P3
01:17 Natradio
23:28 Aftenvagten
12:34 Smag på P3
15:56 Den sorte sæk
20:17 P3 med Emil Nørlund
12:53 De gode gamle dage
03:38 Natradio
06:21 Go’ Morgen P3
22:15 P3 med Emil Nørlund
19:51 P3 med Louise Lolle
16:35 Sport på 3’eren
23:41 Aftenvagten
11:07 P3 med Louise Lolle
23:50 Lågsus
02:25 Natradio
01:25 Natradio
06:03 WeekendMorgen
00:20 Natradio
14:55 Monte Carlo
11:24 Sara og David på P3
09:52 Sara og David på P3
10:36 Jesus er død
02:17 Natradio
23:49 Aftenvagten
17:08 Pressen på P3
07:10 WeekendMorgen
12:56 Smag på P3
00:28 Natradio
22:52 Lågsus
00:28 Natradio
16:53 Sport på 3’eren
20:08 Liga
14:46 Monte Carlo
22:57 Lågsus
07:58 Go’ Morgen P3
01:28 Nytårsmusik på P3
10:09 Året der gik
02:24 Natradio
09:19 Sara og David på P3
21:30 Aftenvagten
03:24 Natradio
16:39 Pressen på P3
22:28 Aftenvagten
02:21 Natradio
21:18 Liga
14:35 Monte Carlo
21:13 Lågsus
02:20 Natradio
16:11 Pressen på P3
21:39 Lågsus
04:17 Natradio
13:33 Smag på P3
15:34 Monte Carlo
22:14 Aftenvagten
12:52 Smag på P3
23:50 Lågsus
08:23 P3 SommerMorgen
01:23 Natradio
11:07 OL på P3
16:45 OL på P3
19:41 OL på P3
14:13 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
22:39 P3 med Emil Nørlund
09:34 A-kæden
01:18 Natradio
12:14 Smag på P3
01:24 Natradio
20:29 P3 med Christina Bjørn
05:24 Natradio
21:30 Aftenvagten
00:29 Natradio
22:53 Lågsus
06:49 Go’ Morgen P3
01:13 Natradio
23:27 Aftenvagten
20:02 Liga
03:49 Natradio
17:50 Sport på 3’eren
00:26 Natradio
21:40 Lågsus
10:22 P3 med Sara Frost
00:23 Natradio
14:43 Monte Carlo
10:48 A-kæden
07:10 WeekendMorgen
08:21 Go’ Morgen P3
05:17 Natradio
23:53 Lågsus
18:50 P3 med Emil Nørlund
13:06 Smag på P3 med listen
20:53 P3 med Mie Rasmussen
03:23 Natradio
01:24 Natradio
18:33 P3 med Emil Nørlund
16:11 Pressen på P3
22:22 P3 med Nicholas Kawamura
07:04 Go’ Morgen P3
00:21 Natradio
13:32 Smag på P3
06:11 WeekendMorgen med Mikkel Bagger
03:27 Natradio
22:15 P3 med Mie Rasmussen
19:54 P3 med Nicholas Kawamura
00:25 Natradio
15:34 Sport på 3’eren
21:53 P3 med Mie Rasmussen
04:23 Natradio
22:28 P3 med Emil Nørlund
16:12 Pressen på P3
14:51 Smag på P3
08:03 Go’ Morgen P3
02:24 Natradio
08:33 SommerMorgen på P3
07:39 SommerMorgen på P3
00:38 Natradio
12:18 Det svage køn
15:08 Touren på P3
10:17 Saint Tropez
21:47 P3 med Rebecca Svensson
09:43 Saint Tropez
05:19 Natradio
22:29 P3 med Petra Nagel
16:11 Pressen på P3
16:43 Pressen på P3
11:07 P3 med Kenneth K
00:28 Natradio
21:18 P3 med Jonas Hansen
15:10 Pressen på P3
00:26 Natradio
14:41 Smag på P3
13:40 Smag på P3
00:17 Natradio
15:22 Profeten og lillebror
09:07 P3 med Mikkel Bagger
18:08 VM håndbold: Danmark-Kroatien
14:12 P3 med Sara Frost
07:28 Go’ Morgen P3
03:09 Natradio
18:43 P3 med Peter Falktoft
14:39 Wulffmorgenthaler Stribeshow
02:33 Natradio
12:12 Smag på P3
12:09 Smag på P3
04:19 Natradio
08:21 Go’ Morgen P3
00:50 Natradio
09:52 Formiddagen - med Adam & Sara
23:31 P3 med Mikkel Bagger
16:35 Køter på P3
08:50 WeekendMorgen med Mikkel Bagger
04:25 Natradio
23:36 P3 med Mikkel Bagger
06:03 WeekendMorgen med Camilla Jane Lea
02:18 Natradio
22:26 P3 med Le Gammeltoft
07:57 Go’ Morgen P3
00:27 Natradio
12:07 Musikquizzen
19:40 Sport på 3’eren
18:51 Saunaklubben på P3
07:21 SommerMorgen på P3
21:30 P3 med Sofie Niros
07:10 Go’ Morgen P3
20:03 VM på P3
22:57 P3 med Camilla Jane Lea
04:53 Natradio
22:41 P3 med Louise Lolle
03:45 Natradio
13:26 P3 med Tim Terry
08:44 Go’ Morgen P3
03:46 Natradio
08:34 Go’ Morgen P3