The Fear

Denne sang af Lily Allen er blevet spillet 433 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret fre 7. maj 2010. Grafen viser afspilninger pr. dag.

Information

Indsp.år 2008
Indsp.land Storbritannien
Komponist Lily Allen
Producer Greg Kurstin
Salgskunstner Lily Allen
Tekst/forfatter Lily Allen

Kilde: DR

Afspilningslog

Dato Program
09:14 WeekendMorgen
12:54 P3 med Anders Ugilt
18:21 Danmark lukker ned
12:21 Sangskriver
07:26 Go’ Morgen P3
03:22 Natradio
07:26 Go’ Morgen P3
12:53 Liga
06:49 WeekendMorgen
17:12 Stegger & Toft
00:39 Natradio
07:27 Go’ Morgen P3
05:06 Natradio
11:26 Danskerbingo
06:11 Go’ Morgen P3
01:05 Natradio
08:37 P3 Morgen
08:27 Go’ Morgen P3
11:28 Danskerbingo
07:33 Go’ Morgen P3
01:28 Natradio
23:53 P3 med Kenneth K
11:25 Danskerbingo
07:27 Go’ Morgen P3
18:26 P3 med David Mandel
07:27 Go’ Morgen P3
04:23 Natradio
06:22 WeekendMorgen
05:33 Natradio
17:12 Stegger & Toft
10:40 Danskerbingo
03:23 Natradio
06:50 Go’ Morgen P3
00:26 Natradio
11:24 Danskerbingo
00:50 Natradio
07:41 Go’ Morgen P3
00:40 Natradio
22:25 Sommeraften
01:32 Natradio
10:51 Lol DK
17:09 P3 med Mads Gundersen
03:30 Natradio
00:26 Natradio
07:54 WeekendMorgen
22:29 P3 med Mads Axelsen
06:26 Go’ Morgen P3
00:11 Natradio
17:27 P3 med Mads Gundersen
08:33 Go’ Morgen P3
04:24 Natradio
15:09 Tue og Tony
07:27 Go’ Morgen P3
05:06 Natradio
21:43 Liga
17:22 P3 med Mads Gundersen
07:40 Go’ Morgen P3
06:14 WeekendMorgen
08:40 Go’ Morgen P3
05:55 Natradio
14:07 Tue og Tony
00:56 Natradio
07:24 Go’ Morgen P3
05:25 Natradio
14:08 Tue og Tony
00:49 Natradio
07:20 Go’ Morgen P3
02:25 Natradio
06:24 Go’ Morgen P3
00:25 Natradio
00:31 Natradio
07:27 Go’ Morgen P3
04:34 Natradio
05:06 Natradio
15:18 P3 med Svenne Lund Jensen
04:21 Natradio
13:33 P3 med Signe Amtoft
05:06 Natradio
17:09 P3’s Museum for Kunst
07:44 WeekendMorgen
06:15 WeekendMorgen
04:34 Natradio
04:47 Natradio
17:13 P3s Museum for Kunst
06:57 Go’ Morgen P3
05:06 Natradio
07:57 Go’ Morgen P3
00:52 Natradio
07:27 Go’ Morgen P3
20:34 P3 med Svenne Lund Jensen
06:25 P3 Morgen
02:17 Natradio
11:35 P3 med Svenne Lund Jensen
07:27 Go’ Morgen P3
02:06 Natradio
14:14 Tue og Tony
12:57 Lågsus
02:24 Natradio
18:17 P3 med Christoffer Stenbakken
05:35 Natradio
02:17 Natradio
04:23 Natradio
08:26 Go’ Morgen P3
02:25 Natradio
00:11 Natradio
16:31 P3 med Nicholas Kawamura
03:22 Natradio
00:36 Natradio
09:22 Q på P3
14:57 Tue og Tony
06:37 WeekendMorgen
03:24 Natradio
12:16 P3 med Mads Gundersen
05:36 Natradio
10:22 P3 med Gyrith Cecilie Ross
00:08 Natradio
06:37 WeekendMorgen
05:06 Natradio
16:57 Lågsus
04:50 Natradio
07:57 Go’ Morgen P3
18:20 P3 med Andrew Moyo
07:27 Go’ Morgen P3
00:26 Natradio
07:26 Go’ Morgen P3
12:14 P3 med Signe Amtoft
01:06 Natradio
12:32 Smag på P3
05:09 Natradio
12:42 Smag på P3
01:06 Natradio
17:08 P3 med Andrew Moyo
00:39 Natradio
12:57 Smag på P3
23:20 Aftenvagten
05:54 Natradio
10:20 Januar på P3
19:36 P3 med Andrew Moyo
03:24 Natradio
21:37 Aftenradio
01:07 Natradio
19:07 P3 med Nicholas Kawamura
00:08 Natradio
05:35 Natradio
16:17 Pressen på P3
00:25 Natradio
22:56 P3 med Nicholas Kawamura
00:08 Natradio
17:35 P3 med Gyrith Cecilie Ross
11:21 P3 med Signe Amtoft
05:46 Natradio
06:31 WeekendMorgen
23:57 Aftenvagten
04:48 Natradio
17:18 P3 med Mads Gundersen
11:36 Gandhi
07:19 Go’ Morgen P3
19:30 Liga
06:46 WeekendMorgen
10:25 Gandhi
07:38 Go’ Morgen P3
00:36 Natradio
23:19 P3 med Sara Frost
04:51 Natradio
23:29 P3 med Pelle Peter Jensen
02:08 Natradio
21:32 Liga
11:51 Gandhi
09:18 Gandhi
03:49 Natradio
12:22 Smag på P3
04:06 Natradio
15:34 Pressen på P3
04:36 Natradio
15:52 Pressen på P3
09:31 Mads & Monopolet
09:14 Gandhi
02:50 Natradio
01:06 Natradio
19:21 Liga
14:47 Alpha Omega
21:36 Aftenvagten
23:24 P3 med Kristian Stanley Halse
19:07 Sportsrevy 2014
03:23 Natradio
14:24 P3 med Signe Amtoft
13:23 Smag på P3
04:06 Natradio
14:06 Smag på P3
01:18 Natradio
12:08 Smag på P3
14:38 Smag på P3
10:02 Mads & Monopolet
15:50 Pressen på P3
22:26 Aftenvagten
16:09 Pressen på P3
06:10 Go’ Morgen P3
14:52 P3 med Pelle Peter Jensen
12:20 P3 med Pelle Peter Jensen
07:32 WeekendMorgen
10:56 Sommerresidensen
02:06 Natradio
09:11 P3 med Pelle Peter Jensen
00:29 NatLiga
06:57 Go’ Morgen P3
17:22 P3 med Pelle Peter Jensen
23:23 Aftenvagten
12:42 Smag på P3
18:03 P3 med Anders Hagen
06:04 Go’ Morgen P3
00:12 Natradio
10:04 Mads & Monopolet
07:11 Go’ Morgen P3
20:03 Rodeo
02:36 Natradio
10:03 Mads & Monopolet
08:46 WeekendMorgen
02:35 Natradio
09:04 Gandhi
14:08 Monte Carlo
06:03 WeekendMorgen
00:51 Natradio
19:11 Liga
22:42 Aftenvagten
20:42 Aftenvagten
23:56 P3 med Cathrine Nissen
17:55 Pressen på P3
06:05 JuleMorgen
15:28 Sport på 3’eren
12:32 Smag på P3
07:10 Go’ Morgen P3
01:07 Natradio
07:04 Go’ Morgen P3
11:39 Sara og David på P3
01:06 Natradio
10:38 Sara og David på P3
06:13 EfterårsMorgen på P3
14:08 Monte Carlo
12:32 Smag på P3
01:35 Natradio
12:13 Musikquizzen
17:27 Pressen på P3
04:06 Natradio
18:27 Liga
09:23 Sara og David på P3
17:48 Sport på 3’eren
03:50 Natradio
09:03 Sommerskolen
22:54 P3 med Louise Lolle
12:09 Smag på P3
05:21 Natradio
20:27 P3 med Emil Nørlund
15:48 Monte Carlo
19:38 Liga
04:06 Natradio
06:56 Go’ Morgen P3
04:34 Natradio
22:39 Liga
04:06 Natradio
07:10 Go’ Morgen P3
02:50 Natradio
14:48 P3 med Louise Lolle
12:47 P3 med Louise Lolle
19:10 Liga
05:50 Natradio
06:17 Go’ Morgen P3
04:17 Natradio
10:03 Mads & Monopolet
00:49 Natradio
11:03 Danmarks Indsamling på P3
07:28 Go’ Morgen P3
19:07 Liga
Mads & Monopolet
09:50 Mads & Monopolet
19:18 Liga
08:53 Go’ Morgen P3
14:42 P3 med Louise Lolle
01:19 Natradio
07:38 WeekendMorgen
16:08 P3 med Sara Frost
20:40 Liga
22:54 Liga
05:17 Natradio
17:43 P3 med Sara Frost
11:09 Sara og David på P3
19:31 Liga
01:48 Natradio
13:29 Smag på P3
00:12 Natradio
07:57 Go’ Morgen P3
19:57 Liga
02:20 Natradio
10:30 Mads & Monopolet
12:52 Smag på P3
12:53 Smag på P3
19:16 Sport på 3’eren
06:27 Go’ Morgen P3
11:36 Sara og David på P3
02:36 Natradio
09:04 P3 med Tom Bue
20:22 Liga
04:49 Natradio
07:09 P3 SommerMorgen
02:34 Natradio
21:12 OL på P3
06:08 P3 SommerMorgen
20:42 P3 med Tom Bue
04:06 Natradio
23:24 P3 med Emil Nørlund
10:11 A-kæden
00:08 Natradio
21:22 EM på P3
00:08 Natradio
09:03 Radioens Efterretnings​tjeneste - R.E.T.
01:53 Natradio
09:21 Radioens Efterretnings​tjeneste - R.E.T.
03:50 Natradio
20:42 P3 med Christina Bjørn
08:46 WeekendMorgen
13:47 Smag på P3
08:10 Go’ Morgen P3
08:13 P3 Morgen
01:19 Natradio
16:28 Sport på 3’eren
01:50 Natradio
15:23 Monte Carlo
13:03 Musikquizzen
03:17 Natradio
11:35 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
20:03 Tværs på P3
13:17 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
22:32 Aftenvagten
18:06 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
21:19 Aftenvagten
20:30 P3 med Emil Nørlund
16:10 Pressen på P3
01:19 Natradio
10:47 TømmermændsRadio
20:39 Julemandens værested
05:50 Natradio
11:29 P3 med Tom Bue
18:30 Sport på 3’eren
17:41 P3 med Mikkel Bagger
12:40 Smag på P3
09:22 Radioens Efterretnings​tjeneste - R.E.T.
01:49 Natradio
19:29 Sport på 3’eren
17:10 Pressen på P3
08:17 EfterårsMorgen på P3
18:53 Danmark her og der
11:43 Radioens Efterretnings​tjeneste - R.E.T.
08:50 WeekendMorgen med Mikkel Bagger
11:30 Hængepartiet
07:17 Go’ Morgen P3
04:35 Natradio
09:27 P3 med Jonas Hansen
22:50 P3 med Petra Nagel
20:20 Sport på 3’eren
02:17 Natradio
16:40 Pressen på P3
20:42 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
07:58 SommerMorgen på P3
15:48 P3 med Jonas Hansen
08:16 SommerMorgen på P3
04:06 Natradio
06:03 WeekendMorgen med Louise Lolle
02:36 Natradio
17:30 Pressen på P3
13:28 Smag på P3
03:17 Natradio
08:02 WeekendMorgen med Jonas Hansen
00:37 Natradio
15:11 Pressen på P3
03:06 Natradio
13:03 Musikquizzen
00:50 Natradio
23:21 P3 med Emil Nørlund
10:40 P3 med Kenneth K
03:34 Natradio
04:36 Natradio
23:26 P3 med Sara Frost
09:03 Formiddagen - med Adam & Sara
01:18 Natradio
16:09 P3 med Jonas Hansen
03:36 Natradio
22:34 Sport på 3’eren
07:03 Go’ Morgen P3
03:03 Danmarks Indsamling
11:09 Hængepartiet
00:41 Natradio
21:03 P3 med Le Gammeltoft
13:42 P3 med Jonas Hansen
00:12 Natradio
09:03 P3 med Kenneth K
03:18 Natradio
08:03 WeekendMorgen med Camilla Jane Lea
08:00 WeekendMorgen med Camilla Jane Lea
01:16 Natradio
20:08 Sport på 3’eren
21:28 P3 med Mikkel Bagger
18:11 P3 med Camilla Jane Lea
12:22 Smag på P3
02:06 Natradio
08:02 WeekendMorgen med Jonas Hansen
00:39 Natradio
04:35 Natradio
15:12 Den løse kanon på P3
12:26 Musikquizzen
14:02 Sport på 3’eren
12:29 Smag på P3
01:17 Natradio
15:13 Den løse kanon på P3
10:11 Hængepartiet
07:03 Strejkeradio på P3
06:09 Go’ Morgen P3
14:02 Den løse kanon på P3
10:02 Mads & Monopolet
06:09 Go’ Morgen P3
12:39 Smag på P3
18:50 Sport på 3’eren
16:05 P3 med Camilla Jane Lea
06:03 SommerMorgen på P3
23:22 P3 med Sara Otte
05:03 Natradio
22:03 VM på P3
01:33 Natradio
20:03 VM på P3
06:16 Go’ Morgen P3
23:43 P3 med Mikkel Bagger
02:34 Natradio
12:06 Smag på P3
07:29 WeekendMorgen med Kenneth K
06:05 Go’ Morgen P3