Starlight

Denne sang af Muse er blevet spillet 523 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

Afspilninger på tværs af kanaler

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
03:36 DR Nat
15:05 P3 med Fie Neergaard
04:23 Natradio
16:09 Stegger & Toft
03:34 Natradio
10:39 Danskerbingo
20:19 Liga
05:07 Natradio
01:24 Natradio
06:14 WeekendMorgen
04:06 Natradio
00:48 Natradio
18:34 P3 med Svenne Lund Jensen
06:17 WeekendMorgen
18:30 P3 med Mads Gundersen
05:35 Natradio
17:06 P3 med Svenne Lund Jensen
00:35 Natradio
06:16 WeekendMorgen
00:41 Natradio
14:55 Liga
04:06 Natradio
08:55 Go’ Morgen P3
02:24 Natradio
10:31 Musikquizzen
01:28 Natradio
10:38 Danskerbingo
03:07 Natradio
10:56 Musikquizzen
14:29 P3 med Andrew Moyo
02:24 Natradio
07:38 WeekendMorgen
04:24 Natradio
05:06 Natradio
15:56 Lol DK
01:05 Natradio
15:08 Liga
16:15 P3 med Mads Gundersen
11:19 Danskerbingo
01:30 Natradio
15:18 P3 med Regitze Engelhardt
07:31 WeekendMorgen
19:41 Liga
07:33 SommerMorgen
19:17 P3 med Stine Rosenfeldt
17:39 Liga
02:25 Natradio
06:29 WeekendMorgen
16:40 Touren på P3
00:08 Natradio
20:28 P3 med Mads Axelsen
21:48 Barometeret
17:18 P3 med Regitze Engelhardt
19:52 P3 med Svenne Lund Jensen
04:24 Natradio
15:49 Radio Oluf
19:07 P3 med Svenne Lund Jensen
01:06 Natradio
21:40 Barometeret
01:06 Natradio
22:17 Liga
22:52 Liga
21:26 Liga
15:37 Liga
19:41 Liga
05:05 Natradio
10:33 De Gode Nyheder
07:43 P3 Morgen
00:34 Natradio
06:32 WeekendMorgen
17:10 P3 med Mads Gundersen
01:05 Natradio
02:06 Natradio
02:19 Natradio
14:41 Tue og Tony
19:42 P3 med Signe Amtoft
15:20 Liga
20:52 Barometeret
16:56 Liga
21:34 Barometeret
02:17 Natradio
17:29 P3’s Museum for Kunst
22:16 Liga
20:19 Liga
18:30 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
00:08 Natradio
00:28 Natradio
07:56 WeekendMorgen
03:06 Natradio
11:57 Musikquizzen
22:56 Aftenvagten
20:56 Barometeret
05:09 Natradio
06:29 WeekendMorgen
04:48 Natradio
21:41 Barometeret
04:25 Natradio
21:24 Aftenvagten
17:26 Liga
23:34 Aftenvagten
20:29 P3 med Christoffer Stenbakken
05:47 Natradio
11:48 Selskabet
22:35 Liga
04:06 Natradio
19:44 Liga
03:24 Natradio
20:42 OL på P3
12:54 Lågsus
00:35 Natradio
18:28 Liga
21:07 Aftenvagten
05:23 Natradio
17:27 Touren på P3
01:22 Natradio
09:25 Q på P3
05:06 Natradio
08:20 Go’ Morgen P3
20:43 Liga: På Bryggen
16:37 Lågsus
09:45 Musikquizzen
19:56 Liga
05:06 Natradio
15:13 Liga
03:05 Natradio
13:06 P3 med Signe Amtoft
18:34 Liga
14:37 Liga
01:24 Natradio
12:49 P3 med Signe Amtoft
05:49 Natradio
14:46 Liga
02:34 Natradio
09:42 Musikquizzen
22:22 Liga
20:21 Liga
12:51 Fiasko på P3
05:06 Natradio
08:27 P3 Morgen
14:33 P3 med Signe Amtoft
01:27 Natradio
17:15 Lågsus
00:36 Natradio
10:40 Gandhi
19:41 Liga
11:28 Gandhi
02:24 Natradio
14:53 Danmarks Indsamling på P3
18:31 P3 med Svenne Lund Jensen
08:11 Go’ Morgen P3
04:06 Natradio
09:56 Musikquizzen
16:46 Lågsus
11:07 Januar på P3
03:31 Natradio
20:49 Aftenvagten
13:27 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
15:30 P3 med Signe Amtoft
18:26 Godt nyt
03:06 Natradio
19:32 Liga
07:42 P3 Morgen
19:29 Liga
21:56 Liga
07:11 Go’ Morgen P3
19:28 Liga
06:10 Go’ Morgen P3
18:26 Liga
04:25 Natradio
17:11 P3 med Gyrith Cecilie Ross
11:36 Gandhi
15:27 Pressen på P3
06:06 P3 Morgen
15:55 Pressen på P3
08:11 Go’ Morgen P3
19:14 Liga
17:27 P3 med Gyrith Cecilie Ross
13:52 Smag på P3
23:56 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
15:28 Pressen på P3
20:48 Liga
16:11 Pressen på P3
05:34 Natradio
18:56 Liga
18:53 Liga
02:06 Natradio
09:36 Musikquizzen
22:56 Aftenvagten
15:14 Pressen på P3
10:31 P3 med Signe Amtoft
06:40 WeekendMorgen
21:21 P3 med Kristian Stanley Halse
19:30 Liga
17:10 Alpha Omega
16:37 Touren på P3: Med Superliga
09:47 Rodeo Parlamentet
16:46 Liga med Touren på P3
02:25 Natradio
16:44 Touren på P3
06:26 WeekendMorgen
22:14 P3 med Cathrine Nissen
11:46 P3 med Signe Amtoft
20:42 Liga
17:05 P3 med Signe Amtoft
02:06 Natradio
20:52 P3 med Gyrith Cecilie Ross
17:18 P3 med Signe Amtoft
11:16 Gandhi
08:27 WeekendMorgen
10:43 P3 med Signe Amtoft
20:56 Liga
17:17 P3 med Signe Amtoft
09:16 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
14:20 Smag på P3
10:33 P3 med Signe Amtoft
06:11 Go’ Morgen P3
19:37 Liga
17:17 P3 med Signe Amtoft
01:06 Natradio
18:58 Liga
06:38 WeekendMorgen
05:06 Natradio
06:15 Go’ Morgen P3
03:06 Natradio
11:07 Gandhi
17:07 P3 med Signe Amtoft
19:47 Rodeo
22:42 Aftenvagten
20:43 Liga
23:44 Aftenvagten
00:36 Natradio
15:45 Sport på 3’eren
18:43 P3 med Signe Amtoft
19:07 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
16:37 Danmarks Indsamling på P3
18:34 P3 med Anders Hagen
07:26 Go’ Morgen P3
18:38 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
00:30 Natradio
07:33 P3 Morgen
05:35 Natradio
13:29 P3 med Anders Hagen
05:06 Natradio
17:40 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
05:10 Natradio
01:06 Natradio
18:28 Liga
11:25 Gandhi
05:06 Natradio
19:43 Liga
06:30 WeekendMorgen
20:18 Liga
08:18 Go’ Morgen P3
00:11 Natradio
10:23 Musikquizzen
09:23 Musikquizzen
20:54 Rodeo
01:06 Natradio
23:13 Aftenvagten
07:45 WeekendMorgen
17:56 Sport på 3’eren
01:24 Natradio
10:32 Gandhi
00:08 Natradio
09:49 Gandhi
02:06 Natradio
11:25 Gandhi
18:42 Liga
13:27 Smag på P3
22:42 Liga
09:24 Musikquizzen
02:49 Natradio
15:22 P3 med Gyrith Cecilie Ross
03:06 Natradio
14:38 Smag på P3
03:06 Natradio
05:06 Natradio
17:30 P3 med Gyrith Cecilie Ross
08:27 WeekendMorgen
20:55 P3 med Anders Stegger
01:35 Natradio
10:56 Sommerresidensen
00:38 Natradio
11:17 Sommerresidensen
00:39 Natradio
05:07 Natradio
10:23 P3 med Signe Amtoft
04:35 Natradio
13:03 Gandhi
00:33 NatLiga
07:53 WeekendMorgen
22:53 Aftenvagten
07:49 WeekendMorgen
21:24 Aftenvagten
18:43 P3 med Anders Hagen
04:24 Natradio
14:10 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
02:17 Natradio
09:49 Gandhi
10:27 Gandhi
09:51 Gandhi
19:54 Rodeo
03:24 Natradio
06:27 Go’ Morgen P3
22:18 Liga
19:55 Liga
05:45 Natradio
10:04 Musikquizzen
19:51 Rodeo
04:24 Natradio
15:46 Sport på 3’eren
05:06 Natradio
12:50 P3 med Louise Lolle
04:23 Natradio
15:42 P3 med Mathias Buch Jensen
01:31 Natradio
06:20 WeekendMorgen
00:38 Natradio
01:36 Natradio
21:40 P3 med Kristian Stanley Halse
06:13 Julemorgen
04:21 Natradio
04:24 Natradio
06:23 WeekendMorgen
18:55 Sport på 3’eren
06:49 Go’ Morgen P3
05:07 Natradio
20:52 Sport på 3’eren
17:47 Sport på 3’eren
21:22 Aftenvagten
18:46 Liga
07:26 Go’ Morgen P3
15:05 Monte Carlo
08:26 WeekendMorgen
10:36 Mads & Monopolet
06:07 Go’ Morgen P3
01:24 Natradio
07:45 Go’ Morgen P3
04:06 Natradio
14:37 P3 med Cathrine Nissen
18:43 Sport på 3’eren
04:34 Natradio
07:09 SommerMorgen
15:16 P3 med Emil Nørlund
06:36 WeekendMorgen
02:35 Natradio
Sommerskolen
03:30 Natradio
17:05 Touren på P3
11:37 P3 med Mathias Buch Jensen
P3 fra NorthSide
09:21 Sara og David på P3
05:35 Natradio
12:41 Smag på P3
19:03 Sport på 3’eren
21:30 Aftenvagten
18:03 Liga
14:43 Monte Carlo
05:32 Natradio
17:33 Pressen på P3
04:34 Natradio
20:22 P3 med Cathrine Nissen
07:43 P3 Morgen: Med Christina Bjørn
00:37 Natradio
20:03 Liga
16:37 Pressen på P3
04:25 Natradio
21:50 Liga
19:42 Liga
21:45 Liga
07:45 WeekendMorgen
03:36 Natradio
19:03 Liga
01:25 Natradio
17:09 P3 med Louise Lolle
20:29 P3 med Louise Lolle
04:25 Natradio
16:34 P3 med Sara Frost
07:47 Go’ Morgen P3
18:03 Liga
23:13 Aftenvagten
00:08 Natradio
13:32 Smag på P3
18:41 P3 med Louise Lolle
15:12 Monte Carlo
03:30 Natradio
22:12 Aftenvagten
10:04 OL på P3
09:20 P3 SommerMorgen
13:17 OL på P3
05:17 Natradio
13:16 P3 med Tom Bue
00:08 Natradio
07:03 WeekendMorgen
18:14 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
12:29 Musikquizzen
08:22 P3 SommerMorgen
03:16 Natradio
21:43 P3 med Rebecca Svensson
EM på P3
10:08 P3 med Tom Bue
13:42 Smag på P3
04:34 Natradio
19:14 P3 med Christina Bjørn
17:32 Pressen på P3
20:20 Sport på 3’eren
03:06 Natradio
07:20 WeekendMorgen
03:32 Natradio
07:34 P3 Morgen
00:08 Natradio
07:28 WeekendMorgen
06:28 PåskeMorgen
04:18 Natradio
18:17 Sport på 3’eren
02:06 Natradio
05:49 Natradio
12:29 Smag på P3
19:41 P3 med Tom Bue
03:06 Natradio
20:03 Tværs: På P3
02:06 Natradio
23:28 Aftenvagten
18:32 Sport på 3’eren
07:09 Go’ Morgen P3
01:49 Natradio
21:15 P3 med Emil Nørlund
14:08 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
00:08 Natradio
21:10 Sport på 3’eren
02:17 Natradio
17:41 Pressen på P3
09:18 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
09:12 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
05:18 Natradio
20:03 Danmark her og der
17:45 P3 med Mikkel Bagger
20:26 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
07:28 WeekendMorgen: Med Mikkel Bagger
01:49 Natradio
10:16 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
02:18 Natradio
19:38 P3 med Emil Nørlund
02:20 Natradio
17:44 Pressen på P3
12:10 Musikquizzen
03:17 Natradio
13:26 Smag på P3
00:08 Natradio
21:28 P3 med Mikkel Bagger
18:07 Livredderne på P3
06:17 SommerMorgen: På P3
00:12 Natradio
10:02 Musikmysterier med Henrik Milling
04:17 Natradio
09:08 Saint Tropez
19:09 P3 med Emil Nørlund
00:38 Natradio
08:41 WeekendMorgen: Med Jonas Hansen
21:39 Sport på 3’eren
22:06 P3 med Sara Frost
10:20 Formiddagen - med Adam & Sara
23:56 P3 med Sara Frost
Hængepartiet
08:55 WeekendMorgen: Med Jonas Hansen
08:26 Go’ Morgen P3
13:46 Musikquizzen
03:06 Natradio
22:26 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
18:02 Sport på 3’eren
16:56 Sport på 3’eren
21:46 P3 med Sara Frost
03:50 Natradio
08:02 WeekendMorgen: Med Jonas Hansen
03:49 Natradio
14:06 Smag på P3
02:18 Natradio
22:13 90’er festen
07:27 WeekendMorgen: Med Jonas Hansen
17:17 Sport på 3’eren
03:06 Natradio
13:15 Smag på P3
02:17 Natradio
23:27 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
17:09 Sport på 3’eren
10:05 P3 med Sofie Niros
09:03 P3 med Kenneth K
15:12 Wulffmorgenthaler Stribeshow
02:17 Natradio
16:29 Sport på 3’eren
16:07 Sport på 3’eren
03:49 Natradio
10:19 Formiddagen - med Adam & Sara
04:15 Natradio
13:46 Smag på P3
23:24 P3 med Le Gammeltoft
00:08 Natradio
14:04 P3 med Mikkel Bagger
02:07 Natradio
20:38 P3 med Carsten Holm
02:35 Natradio
12:08 P3 med Mikkel Bagger
03:49 Natradio
09:19 Formiddagen - med Adam & Sara
04:48 Natradio
03:24 Natradio
04:14 Natradio
19:06 Sport på 3’eren
13:14 Smag på P3
05:19 Natradio
06:06 SommerMorgen: På P3
09:03 Er vi der ikke snart?
10:18 Er vi der ikke snart?
P3 med Carsten Holm
16:27 VM på P3
08:26 Go’ Morgen P3
00:46 Natradio
18:26 P3 med Julie Bundgaard
12:23 Ugen på P3
08:45 WeekendMorgen: Med Mikkel Bagger
14:12 Den løse kanon på P3
Natradio
P3 med Mikkel Bagger