Days of Thunder

Denne sang af Spleen United er blevet spillet 550 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

Afspilninger på tværs af kanaler

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
12:45 Musikchefen
11:39 Danskerbingo
11:38 Danskerbingo
19:06 P3 med Andrew Moyo
02:24 Natradio
09:07 P3 med Andrew Moyo
05:23 Natradio
11:09 Gandhi
23:42 Aftenvagten
04:24 Natradio
14:46 P3 med Andrew Moyo
17:10 Liga
04:19 Natradio
06:27 WeekendMorgen
03:17 Natradio
12:08 P3 med Nicholas Kawamura
04:17 Natradio
06:26 WeekendMorgen
03:48 Natradio
06:56 Go’ Morgen P3
05:23 Natradio
06:57 WeekendMorgen
05:23 Natradio
08:41 Go’ Morgen P3
02:24 Natradio
15:48 Pressen på P3
00:19 Natradio
15:12 Pressen på P3
07:26 Go’ Morgen P3
01:24 Natradio
13:17 Liga
19:12 Liga
04:25 Natradio
14:43 Smag på P3
20:12 Liga
03:34 Natradio
19:07 Liga
22:13 P3 med Sara Frost
14:41 Touren på P3: Med Superliga
07:21 SommerMorgen
00:39 Natradio
08:27 SommerMorgen
23:45 P3 med Kristian Stanley Halse
09:41 Rodeo Parlamentet
17:34 Touren på P3
19:28 P3 med Gyrith Cecilie Ross
10:16 Musikquizzen
08:26 Go’ Morgen P3
18:11 Valgaften på P3
15:47 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
02:52 Natradio
11:08 Gandhi
06:26 Go’ Morgen P3
11:08 Gandhi
07:34 Go’ Morgen P3
10:53 Gandhi
20:28 Liga
08:39 Go’ Morgen P3
18:08 Liga
00:26 Natradio
20:08 Liga
11:09 Gandhi
20:25 Liga
06:22 WeekendMorgen
02:22 Natradio
07:16 P3 Morgen
04:25 Natradio
06:33 Go’ Morgen P3
03:28 Natradio
14:36 Smag på P3
08:34 Go’ Morgen P3
03:26 Natradio
15:09 Liga
10:14 Gandhi
04:17 Natradio
10:46 Gandhi
09:40 Gandhi
03:22 Natradio
17:16 Danmarks Indsamling på P3
P3 med Jesper Holm
19:29 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
P3 med Jesper Holm
21:28 Aftenvagten
10:10 Q på P3
22:17 P3 med Cathrine Nissen
07:15 P3 Morgen
02:24 Natradio
00:40 Natradio
18:19 Liga
03:49 Natradio
14:09 Sport på 3’eren
21:14 Liga
04:25 Natradio
19:18 Liga
22:03 Liga
11:08 Gandhi
16:49 Pressen på P3
20:03 Liga
10:18 Gandhi
00:19 Natradio
19:08 Liga
08:10 WeekendMorgen
02:26 Natradio
10:24 Musikquizzen
19:56 Liga
04:24 Natradio
11:46 Gandhi
06:33 Go’ Morgen P3
10:27 Gandhi
20:09 Liga
04:17 Natradio
19:40 Sport på 3’eren
11:41 P3 med Anders Hagen
08:46 SommerMorgen
22:35 P3 med Kristian Stanley Halse
14:10 Touren på P3
10:44 Sommerresidensen
15:14 Touren på P3
22:17 P3 med Kristian Stanley Halse
15:12 Rio på P3
07:41 SommerMorgen
16:07 Sport på 3’eren
22:27 Liga
09:32 Gandhi
16:42 Pressen på P3
20:57 Rodeo
21:07 Tværs
02:25 Natradio
13:19 Smag på P3
18:51 Liga
02:36 Natradio
06:43 P3 Morgen
21:08 Liga
02:24 Natradio
07:14 WeekendMorgen
04:36 Natradio
07:19 Go’ Morgen P3
03:26 Natradio
11:10 P3 med Mikkel Bagger
17:50 Sport på 3’eren
20:44 Liga
17:33 Sport på 3’eren
19:33 Liga
23:30 Aftenvagten
00:29 Natradio
21:29 Aftenvagten
12:15 Smag på P3
05:23 Natradio
17:10 Pressen på P3
09:29 P3 med Sara Frost
12:11 P3 med David Mandel
02:35 Natradio
13:26 Musikquizzen
08:09 WeekendMorgen
20:45 Sport på 3’eren
09:43 Sara og David på P3
20:03 Liga
16:40 Pressen på P3
04:09 Natradio
02:17 Natradio
17:08 Pressen på P3
Liga
16:07 Sport på 3’eren
03:35 Natradio
11:18 P3 samler ind til ofrene for krigen i Syrien
16:09 Pressen på P3
04:18 Natradio
10:47 P3 med Mikkel Bagger
01:25 Natradio
14:15 P3 med Cathrine Nissen
07:14 WeekendMorgen
00:29 Natradio
22:31 Sommereksperimentet: Lagom
01:16 Natradio
07:02 SommerMorgen
00:18 Natradio
09:36 P3 med Cathrine Nissen
04:17 Natradio
11:41 P3 med Nicholas Kawamura
18:42 P3 med David Mandel
01:18 Natradio
14:26 Monte Carlo
01:24 Natradio
19:13 Liga
02:16 Natradio
11:08 Sara og David på P3
02:24 Natradio
18:09 Liga
04:17 Natradio
12:37 Musikquizzen
07:11 WeekendMorgen
16:53 Sport på 3’eren
08:10 PåskeMorgen
05:24 Natradio
21:29 Aftenvagten
17:08 Pressen på P3
05:24 Natradio
22:25 Aftenvagten
08:56 Go’ Morgen P3
02:34 Natradio
18:48 P3 med Sara Frost
12:05 Musikquizzen
18:51 Liga
10:37 Mads & Monopolet
22:46 Aftenvagten
06:28 WeekendMorgen
03:34 Natradio
17:16 Sprogspasserne
12:16 Smag på P3
06:07 WeekendMorgen
10:13 Sara og David på P3
19:24 Liga
12:06 Musikquizzen
20:08 Liga
05:17 Natradio
17:42 P3 med Sara Frost
07:25 P3 Morgen: Med Christina Bjørn
14:36 Sport på 3’eren
03:46 Natradio
04:14 Natradio
17:46 Sport på 3’eren
01:53 Natradio
04:53 Natradio
18:17 Sport på 3’eren
06:34 EfterårsMorgen på P3
08:57 WeekendMorgen
00:16 Natradio
04:53 Natradio
08:10 Go’ Morgen P3
21:13 Aftenvagten
05:13 Natradio
15:49 Monte Carlo
11:19 Sara og David på P3
21:10 Aftenvagten
03:13 Natradio
06:50 Go’ Morgen P3
13:30 Smag på P3
03:46 Natradio
23:24 P3 med Louise Lolle
07:47 P3 SommerMorgen
03:13 Natradio
04:53 Natradio
03:41 Natradio
22:42 Sommereksperimentet
08:56 P3 SommerMorgen
06:48 Go’ Morgen P3
23:16 P3 med Emil Nørlund
14:56 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
09:35 P3 med Tom Bue
22:30 Outro
16:30 Sport på 3’eren
11:26 P3 med Tom Bue
17:37 P3 med Mikkel Bagger
07:23 WeekendMorgen
02:45 Natradio
08:56 WeekendMorgen
P3 Guld
07:51 Go’ Morgen P3
05:42 Natradio
14:02 Monte Carlo
19:20 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
19:21 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
15:31 Monte Carlo
12:21 Smag på P3
15:59 Monte Carlo
00:16 Natradio
08:56 VinterMorgen
22:22 P3 med Christina Bjørn
13:22 Smag på P3
Outro
13:07 Smag på P3
06:10 WeekendMorgen
20:59 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
03:37 Natradio
00:35 Natradio
Danmarks Indsamling på P3
07:41 Go’ Morgen P3
23:05 Aftenvagten
Danmarks Indsamling på P3
02:31 Natradio
18:56 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
15:18 Sport på 3’eren
10:03 Monte Carlo
06:56 WeekendMorgen
00:35 Natradio
18:12 Sport på 3’eren
07:41 Go’ Morgen P3
03:31 Natradio
22:49 Aftenvagten
11:32 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
19:03 Sport på 3’eren
13:43 Smag på P3
08:10 Go’ Morgen P3
04:37 Natradio
15:05 Pressen på P3
12:35 Smag på P3
00:41 Natradio
14:47 Smag på P3
12:48 Smag på P3
11:32 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
19:56 P3 med Mie Rasmussen
01:03 Natradio
07:03 WeekendMorgen
02:39 Natradio
08:09 Go’ Morgen P3
22:44 Aftenvagten
17:29 Pressen på P3
12:53 Smag på P3
07:04 Go’ Morgen P3
01:40 Natradio
15:29 Pressen på P3
10:02 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
05:38 Natradio
18:22 P3 med Tom Bue
14:33 Smag på P3
08:16 Go’ Morgen P3
03:41 Natradio
16:16 Sport på 3’eren
12:37 Smag på P3: Med listen
07:39 WeekendMorgen: Med Mikkel Bagger
01:42 Natradio
17:21 Sport på 3’eren
13:29 Musikquizzen
06:53 WeekendMorgen: Med Mikkel Bagger
00:36 Natradio
16:31 Pressen på P3
11:03 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
05:37 Natradio
18:45 P3 med Tom Bue
14:30 Smag på P3
09:29 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
03:44 Natradio
22:38 Aftenvagten
17:35 Pressen på P3
10:38 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
06:56 Go’ Morgen P3
02:39 Natradio
19:35 P3 med Tom Bue
15:30 Pressen på P3
07:56 Go’ Morgen P3
04:32 Natradio
00:36 Natradio
20:32 P3 med Tom Bue
14:12 Smag på P3
09:09 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
03:42 Natradio
Xperimentet
18:32 P3 med Tom Bue
07:37 WeekendMorgen: Med Mikkel Bagger
02:30 Natradio
19:31 P3 med Mie Rasmussen
16:32 Sport 2011
12:26 Musikquizzen
06:53 WeekendMorgen: Med Tom Bue
00:12 Natradio
13:02 Smag på P3
08:33 Go’ Morgen P3
04:37 Natradio
15:47 Pressen på P3
11:08 P3 med Mikkel Bagger
05:42 Natradio
01:39 Natradio
22:45 Aftenvagten
17:36 Pressen på P3
12:29 Smag på P3
07:35 Go’ Morgen P3
02:38 Natradio
21:24 Aftenvagten
15:31 Pressen på P3
10:03 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
07:57 Go’ Morgen P3
00:36 Natradio
19:24 P3 med Tom Bue
14:52 Smag på P3
09:28 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
03:42 Natradio
23:46 P3 med Emil Nørlund
16:35 Krystalkuglen på P3
10:31 Tømmermandsradio: TømmermændsRadio
04:31 Nytårsmusik på P3
08:22 NytårsMorgen: På P3
04:31 Natradio
22:50 P3 med Emil Nørlund
16:49 Slutspurten på P3
11:03 Året på P3
05:40 Natradio
00:34 Natradio
19:49 Slutspurten på P3
13:03 Musikquizzen
09:07 Året på P3
03:43 Natradio
23:40 P3 med Emil Nørlund
18:56 Slutspurten på P3
12:14 Musikquizzen
02:39 Natradio
22:49 P3 med Emil Nørlund
17:46 Slutspurten på P3
13:35 Musikquizzen
08:36 Julemorgen: På P3
03:43 Natradio
20:24 P3 med Nicholas Kawamura
10:08 Bagjul på P3
05:40 Natradio
01:29 Natradio
17:21 P3 med Nicholas Kawamura
Julefrokosten på P3
09:28 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen: Augusta Glahn-Abrahamsen
02:32 Natradio
06:39 Julemorgen: På P3
00:35 Natradio
16:38 Pressen på P3
11:12 Nu er det jul igen…
04:38 Natradio
23:42 P3 med Mie Rasmussen
18:45 Julemandens værested
12:40 A-kæden
08:40 Julemorgen: På P3
03:41 Natradio
22:46 P3 med Mie Rasmussen
17:35 Pressen på P3
11:39 Nu er det jul igen…
05:43 Natradio
01:38 Natradio
16:52 Pressen på P3
13:03 A-kæden
03:43 Natradio
22:41 P3 med Mie Rasmussen
17:22 Pressen på P3
12:33 A-kæden
08:38 Julemorgen: På P3
04:37 Natradio
00:43 Natradio
15:17 P3 med Le Gammeltoft
10:51 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
05:36 Natradio
01:39 Natradio
14:40 Fordomsfrekvensen
08:22 WeekendMorgen: Med Tom Bue
03:39 Natradio
23:05 P3 med Tom Bue
12:48 A-kæden
07:16 Go’ Morgen P3
00:43 Natradio
16:46 Pressen på P3
11:57 Nu er det jul igen…
04:38 Natradio
23:42 P3 med Le Gammeltoft
19:43 P3 med Le Gammeltoft
13:05 A-kæden
08:34 Go’ Morgen P3
08:22 Go’ Morgen P3
02:38 Natradio
21:22 P3 med Mie Rasmussen
17:43 Pressen på P3
10:03 Nu er det jul igen…
05:38 Natradio
00:34 Natradio
19:20 P3 med Nicholas Kawamura
14:39 A-kæden
09:33 Nu er det jul igen…
04:40 Natradio
00:42 Natradio
Det Elektriske Barometer
16:26 Sport på 3’eren
10:56 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
22:07 P3 med Nicholas Kawamura
07:03 WeekendMorgen: Med Tom Bue
02:31 Natradio
15:15 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
19:56 P3 med Nicholas Kawamura
11:03 Nu er det jul igen…
06:18 Go’ Morgen P3
01:03 Natradio
16:34 Pressen på P3
23:05 P3 med Nicholas Kawamura
12:49 A-kæden
07:43 Go’ Morgen P3
02:32 Natradio
19:03 Sport på 3’eren
Det Elektriske Barometer
15:15 Sport på 3’eren
10:56 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
03:35 Natradio
23:50 P3 med Emil Nørlund
06:56 WeekendMorgen: Med Tom Bue
17:34 Pressen på P3
02:38 Natradio
13:46 A-kæden
20:31 Sport på 3’eren
10:56 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
06:40 Go’ Morgen P3
18:02 Danmark her og der
17:05 Pressen på P3
02:34 Natradio
12:36 Smag på P3
23:52 Danmark her og der
19:22 Sport på 3’eren
16:16 Sport på 3’eren
13:49 Smag på P3
10:51 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
07:45 WeekendMorgen: Med Mikkel Bagger
04:26 Natradio
01:21 Natradio
23:47 P3 med Emil Nørlund
20:18 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
17:49 Sport på 3’eren
14:36 Fordomsfrekvensen
Mads & Monopolet
08:18 WeekendMorgen: Med Mikkel Bagger
05:28 Natradio
02:17 Natradio
16:46 Pressen på P3
12:50 Smag på P3
10:15 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
07:44 Go’ Morgen P3
04:47 Natradio
01:19 Natradio
21:44 Sport på 3’eren
18:32 Sport på 3’eren
15:17 Pressen på P3
12:52 Smag på P3
09:57 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
06:45 Go’ Morgen P3
03:28 Natradio
23:52 P3 med Emil Nørlund
20:31 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
17:43 Pressen på P3
14:52 Smag på P3
11:26 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
08:44 Go’ Morgen P3
05:35 Natradio
02:29 Natradio
22:47 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
19:49 Danmark her og der
16:22 Pressen på P3
13:54 Smag på P3
10:54 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
07:19 Go’ Morgen P3
04:47 Natradio
01:15 Natradio
21:47 P3 med Rebecca Svensson
18:25 Sport på 3’eren
15:19 P3 med Mikkel Bagger
12:50 Smag på P3
09:19 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
06:46 Go’ Morgen P3
03:23 Natradio
00:29 Natradio
13:23 Smag på P3
Unga Bunga!