Around the Bend

Denne sang af The Asteroids Galaxy Tour er blevet spillet 568 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

Afspilninger på tværs af kanaler

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
13:40 Pelle Peter på P3
11:09 Karantæne på P3
10:09 Sangskriver: Gæst Mette Lindberg
13:09 Sangskriver: Gæst Mette Lindberg
15:11 Curlingklubben
03:06 Natradio
11:44 Musikquizzen
00:08 Natradio
15:11 Curlingklubben
01:23 Natradio
16:08 Stegger & Toft
07:56 WeekendMorgen
04:06 Natradio
01:06 Natradio
13:55 Moyo Live
01:34 Natradio
06:13 Go’ Morgen P3
06:39 Go’ Morgen P3
04:32 Natradio
18:31 P3 med Stine Rosenfeldt
04:06 Natradio
10:43 Musikquizzen
02:06 Natradio
Den sorte boks: Simon Sears
18:56 Liga
03:06 Natradio
04:06 Natradio
04:23 Natradio
15:28 Liga
01:06 Natradio
13:45 P3 med Svenne Lund Jensen
14:24 Liga
20:25 P3 med David Mandel
13:36 P3 med Andrew Moyo
01:06 Natradio
12:33 P3 med Svenne Lund Jensen
15:44 Liga
03:06 Natradio
19:14 P3 med Regitze Engelhardt
04:24 Natradio
08:57 WeekendMorgen
11:22 Danskerbingo
08:26 Go’ Morgen P3
14:33 P3 med Mads Gundersen
01:06 Natradio
18:47 Liga
18:44 Liga
08:20 WeekendMorgen
16:30 P3 med Mads Axelsen
17:32 P3 med Mads Gundersen
04:23 Natradio
17:36 Touren på P3
11:41 P3 med Andrew Moyo
09:54 Danskerbingo
01:32 Natradio
08:38 SommerMorgen
00:08 Natradio
11:43 Danskerbingo
00:50 Natradio
08:15 Go’ Morgen P3
04:23 Natradio
16:19 P3 med Svenne Lund Jensen
21:06 P3 med Kenneth K
20:27 Liga
13:52 Liga
21:54 Liga
09:56 Danskerbingo
05:06 Natradio
13:28 P3 med Svenne Lund Jensen
17:15 P3 med Mads Gundersen
01:06 Natradio
07:26 Go’ Morgen P3
05:07 Natradio
22:18 Barometeret
08:22 WeekendMorgen
02:25 Natradio
15:18 P3 med Svenne Lund Jensen
20:40 P3 med Signe Amtoft
10:53 Danskerbingo
03:06 Natradio
19:46 Liga
16:40 P3’s Museum for Kunst
10:19 Musikquizzen
01:25 Natradio
18:11 Liga
02:06 Natradio
18:53 P3 med Signe Amtoft
01:23 Natradio
16:27 P3 med Signe Amtoft
19:15 P3 med Svenne Lund Jensen
23:10 P3 med Regitze Engelhardt
08:20 P3 Morgen
14:09 Tue og Tony
02:21 Natradio
09:54 Danskerbingo
04:06 Natradio
10:32 Danskerbingo
03:35 Natradio
10:11 Musikquizzen
21:43 Aftenvagten
20:33 P3 med Christoffer Stenbakken
05:06 Natradio
23:44 Aftenvagten
00:12 Natradio
06:26 Go’ Morgen P3
04:06 Natradio
11:23 Selskabet
03:53 Natradio
06:40 WeekendMorgen
16:09 P3’s Museum for Kunst: P3s Museum for Kunst
03:06 Natradio
10:54 Danskerbingo
21:17 Aftenvagten
04:06 Natradio
15:55 Liga
00:26 Natradio
00:34 Natradio
06:12 WeekendMorgen
17:14 P3 med Gyrith Cecilie Ross
05:05 Natradio
10:49 Danskerbingo
10:13 Musikquizzen
03:06 Natradio
09:17 P3 med Andrew Moyo
05:09 Natradio
06:14 WeekendMorgen
21:07 Aftenvagten
13:36 P3 med Andrew Moyo
22:07 P3 med Christoffer Stenbakken
02:24 Natradio
19:48 Liga
01:35 Natradio
08:21 WeekendMorgen
16:25 Touren på P3
18:47 P3 med Signe Amtoft
05:06 Natradio
21:07 Aftenvagten
01:35 Natradio
12:46 Smag på P3
15:36 P3 med Signe Amtoft
02:06 Natradio
09:22 P3 med Andrew Moyo
20:45 Liga: På Bryggen
08:21 WeekendMorgen
20:27 P3 med Signe Amtoft
08:24 WeekendMorgen
05:49 Natradio
23:49 Aftenvagten
18:42 Liga
06:12 Go’ Morgen P3
01:06 Natradio
22:29 P3 med Signe Amtoft
01:06 Natradio
09:20 P3 med Andrew Moyo
06:53 Go’ Morgen P3
03:25 Natradio
23:11 P3 med Signe Amtoft
05:24 Natradio
20:56 Liga
06:26 Go’ Morgen P3
17:42 Lågsus
01:32 Natradio
11:24 Musikquizzen
17:36 Liga
02:06 Natradio
10:09 P3 med Signe Amtoft
04:06 Natradio
11:24 Gandhi
17:20 Lågsus
02:06 Natradio
13:39 P3 med Mads Gundersen
21:33 Aftenvagten
01:07 Natradio
Natradio
10:37 Selskabet
08:12 P3 Morgen
19:36 P3 med Svenne Lund Jensen
06:26 WeekendMorgen
03:22 Natradio
18:29 P3 med Mads Gundersen
04:22 Natradio
20:43 Barometeret
02:06 Natradio
08:37 WeekendMorgen
11:56 Januar på P3
14:34 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
20:28 Godt nyt
06:25 P3 med Mads Gundersen
11:19 Lågsus: Jul
06:45 WeekendMorgen
15:33 Alpha Omega
07:46 WeekendMorgen
18:51 Liga
06:33 Go’ Morgen P3
17:34 Liga
09:53 Gandhi
17:57 Liga
05:24 Natradio
17:07 P3 med Gyrith Cecilie Ross
14:15 Smag på P3
18:55 Liga
16:06 P3 med Signe Amtoft
23:12 Aftenvagten
08:11 Go’ Morgen P3
19:45 Liga
23:11 Aftenvagten
16:09 P3 med Signe Amtoft
03:06 Natradio
07:33 Go’ Morgen P3
18:52 Rodeo
06:09 P3 Morgen
16:27 Pressen på P3
23:12 P3 med Gyrith Cecilie Ross
11:15 Gandhi
08:39 WeekendMorgen
08:08 Go’ Morgen P3
19:33 Rodeo
06:42 Go’ Morgen P3
15:26 Pressen på P3
21:51 Liga
15:48 Liga
01:25 Natradio
13:11 Smag på P3
08:18 Go’ Morgen P3
04:18 Natradio
20:09 Liga
13:28 Smag på P3
14:45 Smag på P3
22:13 P3 med Nicholas Kawamura
17:20 P3 med Gyrith Cecilie Ross
23:48 P3 med Signe Amtoft
08:33 Go’ Morgen P3
07:33 Go’ Morgen P3
05:27 Natradio
08:49 WeekendMorgen
19:10 Liga
09:58 Sommerprogrammet
12:09 P3 med Nicholas Kawamura
20:17 P3 med Signe Vadgaard
14:10 Touren på P3
13:27 Liga med Touren på P3
21:34 P3 med Signe Amtoft
07:16 SommerMorgen
15:09 Touren på P3
09:35 Rodeo Parlamentet
00:20 Natradio
15:12 Pressen på P3
05:25 Natradio
06:27 WeekendMorgen
02:25 Natradio
18:09 Liga
16:20 Liga
20:21 Liga
03:49 Natradio
18:21 Liga
15:12 Pressen på P3
02:35 Natradio
09:30 Gandhi
02:25 Natradio
08:41 Go’ Morgen P3
15:10 Liga
05:26 Natradio
20:08 Liga
01:24 Natradio
12:39 Smag på P3
07:34 Go’ Morgen P3
00:22 Natradio
18:10 Liga
21:17 Liga
19:15 Liga
07:33 Go’ Morgen P3
03:22 Natradio
01:24 Natradio
07:11 P3 med Tony Scott
17:21 P3 med Signe Amtoft
07:11 WeekendMorgen
15:51 Pressen på P3
03:23 Natradio
21:51 Danmarks Indsamling på P3
20:07 P3 med Anders Hagen
16:45 Pressen på P3
07:20 Go’ Morgen P3
05:24 Natradio
13:11 Smag på P3
23:49 P3 med Cathrine Nissen
02:24 Natradio
07:07 WeekendMorgen
20:29 P3 med Signe Amtoft
22:37 Liga
16:09 Sport på 3’eren
05:28 Natradio
05:25 Natradio
21:16 Liga
11:02 Musikquizzen
18:08 Liga
01:17 Natradio
20:12 Sport på 3’eren
00:27 Natradio
09:35 Gandhi
02:19 Natradio
20:31 Liga
08:02 Musikquizzen
17:11 Sport på 3’eren
00:19 Natradio
10:02 Gandhi
07:56 Go’ Morgen P3
19:09 Liga
02:25 Natradio
10:29 Gandhi
07:33 Go’ Morgen P3
21:07 Liga
06:26 Go’ Morgen P3
14:18 Smag på P3
08:52 WeekendMorgen
10:07 P3 med Anders Hagen
04:25 Natradio
14:25 P3 med Signe Amtoft
19:29 P3 med Anders Stegger
21:56 Rodeo: Sommerspecial
04:24 Natradio
15:15 Touren på P3
08:51 WeekendMorgen
11:38 Sommerresidensen
21:22 P3 med Kristian Stanley Halse
08:17 SommerMorgen
23:30 P3 med Signe Vadgaard
04:16 Natradio
10:29 Gandhi
14:25 P3 med Louise Lolle
20:33 Liga
16:23 Sport på 3’eren
02:18 Natradio
06:11 WeekendMorgen
04:24 Natradio
12:15 Smag på P3
02:16 Natradio
08:26 Go’ Morgen P3
20:20 Rodeo
02:26 Natradio
18:10 Liga
08:53 PåskeMorgen
05:18 Natradio
17:51 Sport på 3’eren
04:17 Natradio
22:07 Liga
09:04 Musikquizzen
07:18 P3 Morgen
03:20 Natradio
19:34 Sport på 3’eren
08:43 Go’ Morgen P3
05:24 Natradio
09:39 P3 med Louise Lolle
03:19 Natradio
20:25 Liga
08:52 WeekendMorgen
04:34 Natradio
13:14 P3 med David Mandel
03:34 Natradio
17:50 Pressen på P3
09:22 Julen - din gamle kælling
20:56 Liga
08:09 Go’ Morgen P3
17:11 Pressen på P3
20:32 Liga
14:22 P3 med Cathrine Nissen
10:24 50 års highlights med P3
06:18 Go’ Morgen P3
10:21 50 års highlights med P3
22:16 Aftenvagten
17:17 Pressen på P3
13:50 Smag på P3
02:23 Natradio
23:33 P3 med Cathrine Nissen
05:27 Natradio
12:09 Musikquizzen
11:52 Mads & Monopolet
22:14 Aftenvagten
09:57 Sara og David på P3
11:10 P3 med Cathrine Nissen
14:27 Smag på P3
04:17 Natradio
17:19 P3 med Emil Nørlund
22:09 Sport på 3’eren
13:22 Smag på P3
19:23 P3 med Mie Rasmussen
21:28 Aftenvagten
10:06 P3 med Sara Frost
23:46 Aftenvagten
05:16 Natradio
06:03 WeekendMorgen
12:05 Musikquizzen: Highlights
05:26 Natradio
17:03 Sport på 3’eren
03:35 Natradio
16:08 Pressen på P3
01:24 Natradio
07:54 Go’ Morgen P3
23:32 Aftenvagten
10:20 Sara og David på P3
03:49 Natradio
06:09 Go’ Morgen P3
03:49 Natradio
13:12 Musikquizzen
14:40 Sport på 3’eren
08:19 Go’ Morgen P3
01:24 Natradio
22:29 Aftenvagten
16:42 Pressen på P3
05:28 Natradio
18:09 Liga
16:53 Sport på 3’eren
09:54 P3 med Mikkel Bagger
14:35 Monte Carlo
07:18 P3 Morgen: Med Christina Bjørn
11:13 Året der gik
01:25 Natradio
16:49 Sport på 3’eren
23:41 Aftenvagten
14:30 P3 med Sara Frost
13:49 Smag på P3
01:23 Natradio
09:10 Sara og David på P3
03:17 Natradio
15:17 P3 med Louise Lolle
02:24 Natradio
07:18 Go’ Morgen P3
12:14 Smag på P3
20:09 Liga
13:29 Smag på P3
07:18 Go’ Morgen P3
14:19 Fordomsfrekvensen
05:24 Natradio
16:40 Pressen på P3
23:26 Aftenvagten
09:10 Sara og David på P3
16:03 Sport på 3’eren
22:28 Aftenvagten
Monte Carlo
20:56 Sport på 3’eren
15:49 Monte Carlo
08:19 P3 SommerMorgen
14:54 OL på P3
14:54 OL på P3
12:32 OL på P3
06:48 P3 SommerMorgen
17:52 Touren på P3
05:23 Natradio
11:30 Sommerrouletten
02:23 Natradio
08:41 Go’ Morgen P3
00:24 Natradio
EM på P3: Med Danmark-Tyskland
07:10 Go’ Morgen P3
13:21 Smag på P3
20:20 P3 med Christina Bjørn
08:26 Go’ Morgen P3
05:24 Natradio
07:11 Go’ Morgen P3
14:43 Monte Carlo
12:14 Smag på P3
09:43 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
02:36 Natradio
02:34 Natradio
18:09 Liga
16:10 Pressen på P3
20:06 P3 med Christina Bjørn
13:19 Smag på P3
Danmarks Indsamling på P3
14:10 Smag på P3
12:25 Smag på P3
13:02 P3 med Rebecca Svensson
21:51 Aftenvagten
10:09 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
21:30 P3 med Emil Nørlund
02:24 Natradio
22:07 Sport på 3’eren
16:41 Pressen på P3
05:25 Natradio
12:28 Smag på P3
09:48 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
01:23 Natradio
15:45 Sport på 3’eren
05:29 Natradio
18:09 Sport på 3’eren
19:29 Sport på 3’eren
17:10 Pressen på P3
07:05 Go’ Morgen P3
12:10 Musikquizzen
08:10 Go’ Morgen P3
18:08 Sport på 3’eren
15:41 Pressen på P3
05:34 Natradio
16:52 Pressen på P3
04:17 Natradio
17:50 Sport på 3’eren
20:11 P3 med Jonas Hansen
03:23 Natradio
10:49 Saint Tropez
18:27 Sport på 3’eren
Mads & Monopolet: Highlights
16:54 P3 med Emil Nørlund
10:51 Saint Tropez
06:11 WeekendMorgen: Med Jonas Hansen
18:39 Log In på P3
13:46 Smag på P3
18:06 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
11:19 Mads & Monopolet
06:26 Go’ Morgen P3
P3 med Sara Frost
12:04 Musikquizzen
16:09 Sport på 3’eren
12:04 Musikquizzen
KarriereKanonen
10:07 Hængepartiet
07:10 Go’ Morgen P3
13:15 SuperSøndag
07:40 Go’ Morgen P3
18:51 Sport på 3’eren
14:32 Smag på P3
10:26 Hængepartiet
07:10 Go’ Morgen P3
07:18 VinterMorgen: På P3
00:28 Natradio
16:16 Sport på 3’eren
Danmarks Indsamling på P3
07:17 Go’ Morgen P3
18:14 Log In på P3
14:23 Smag på P3
05:25 Natradio
18:15 Log In på P3
07:26 Morgennisserne på P3
05:17 Natradio
09:43 Hængepartiet
09:38 Hængepartiet
07:18 Go’ Morgen P3
06:34 Go’ Morgen P3
20:09 Sport på 3’eren
17:09 Køter på P3
22:40 P3 med Camilla Jane Lea
10:43 Formiddagen - med Adam & Sara
04:17 Natradio
23:37 P3 med Mikkel Bagger
20:10 Sport på 3’eren
10:31 Formiddagen - med Adam & Sara
Go’ Morgen P3
20:07 Sport på 3’eren
05:24 Natradio
Go’ Morgen P3
01:24 Natradio
15:08 Sport på 3’eren
04:36 Natradio
09:10 SommerWeekend med Sara og Felix
22:29 P3 med Sara Otte
06:52 SommerMorgen: På P3
Mads & Monopolet: Highlights
20:54 P3 med Sofie Niros
VM på P3
VM på P3
07:16 Go’ Morgen P3
13:29 Smag på P3
04:25 Natradio
06:26 Go’ Morgen P3
05:26 Natradio
21:49 P3 med Louise Lolle
07:09 WeekendMorgen: Med Mikkel Bagger
Køter på P3
Semi på P3
Den løse kanon på P3