Klaus Pagh

Denne sang af Suspekt er blevet spillet 616 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

Afspilninger på tværs af kanaler

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
15:35 Karantæne på P3
09:34 Karantæne på P3
15:42 Curlingklubben: En nat på fissemuseet
18:58 Nytårsfesten
23:03 P3 med Anders Hagen
14:39 Curlingklubben
02:47 Natradio
17:11 Stegger & Toft
04:35 Natradio
13:06 Moyo Live
00:28 Natradio
19:16 Liga
05:25 Natradio
13:56 Moyo Live
05:39 Natradio
09:53 Danskerbingo
17:13 Liga
10:08 Danskerbingo
05:54 Natradio
14:08 Liga
21:23 Liga
19:56 Liga
05:48 Natradio
09:56 Danskerbingo
03:06 Natradio
05:51 Natradio
03:24 Natradio
14:57 P3 med Andrew Moyo
16:33 Stegger & Toft
11:42 Danskerbingo
18:31 Liga
15:08 Liga
10:25 Danskerbingo
02:54 Natradio
12:10 Lågsus
04:53 Natradio
17:11 Moyo Live
05:24 Natradio
16:31 P3 med Kenneth K
09:57 Danskerbingo
03:50 Natradio
09:42 Danskerbingo
11:19 Danskerbingo
05:17 Natradio
02:06 Natradio
14:08 Touren på P3: Med LIGA
11:07 P3 med Andrew Moyo
15:10 Touren på P3
02:36 Natradio
21:17 Sommeraften
11:35 Formiddagen med Mikkel og Christian
05:18 Natradio
10:53 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
13:28 Lågsus
15:13 P3 med Svenne Lund Jensen
09:09 Musikquizzen
14:08 Tue og Tony
09:56 P3 med Andrew Moyo
05:54 Natradio
12:11 Lågsus
14:29 Tue og Tony
01:48 Natradio
04:46 Natradio
05:52 Natradio
19:45 P3 med Svenne Lund Jensen
12:12 Danmarks Indsamling på P3
14:08 Tue og Tony
11:34 De Gode Nyheder
05:26 Natradio
10:25 De Gode Nyheder
16:53 P3 med Christoffer Stenbakken
03:47 Natradio
04:23 Natradio
09:42 De Gode Nyheder
19:32 Liga
11:40 De Gode Nyheder
09:45 De Gode Nyheder
05:24 Natradio
22:24 Liga
08:47 WeekendMorgen
19:53 Liga
04:35 Natradio
07:29 WeekendMorgen
15:51 Tue og Tony
01:16 Natradio
21:33 Aftenvagten
00:18 Natradio
17:11 Liga
00:52 Natradio
14:56 Tue og Tony
04:33 Natradio
12:08 P3 med Mads Gundersen
23:28 Aftenvagten
09:26 Musikquizzen
13:25 Lågsus
04:17 Natradio
08:07 WeekendMorgen
18:32 OL på P3
00:19 Natradio
12:57 Smag på P3
21:28 P3 med David Mandel
22:50 P3 med Toke With og Christian Bonde
03:06 Natradio
14:24 P3 med Signe Amtoft
00:38 Natradio
10:40 Q på P3
18:07 Liga med Touren på P3
04:47 Natradio
11:43 Q på P3
18:51 P3 med Signe Amtoft
01:25 Natradio
09:57 Q på P3
10:33 P3 med Andrew Moyo
16:10 P3 med Tony Scott
11:55 P3 med Andrew Moyo
03:18 Natradio
22:25 Aftenvagten
16:37 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
21:31 Aftenvagten
03:48 Natradio
16:18 Lågsus
09:53 Musikquizzen
15:19 Liga
02:34 Natradio
15:11 Tue og Tony
21:28 Liga
09:47 P3 med Andrew Moyo
00:28 Natradio
12:18 P3 med Signe Amtoft
00:26 Natradio
12:10 Smag på P3
12:26 P3 med Signe Amtoft
16:29 Lågsus
23:29 Genopstået på P3
04:17 Natradio
01:49 Natradio
13:24 Smag på P3
20:40 Liga
23:47 Aftenvagten
10:07 Gandhi
09:57 Gandhi
00:26 Natradio
17:31 Liga
11:07 Januar på P3
07:10 P3 med Mads Gundersen
18:49 P3 med Signe Amtoft
16:51 Alpha Omega
03:17 Natradio
21:53 Aftenvagten
02:26 Natradio
11:08 Gandhi
12:17 Smag på P3
11:30 P3 med Signe Amtoft
06:14 WeekendMorgen
19:19 Rodeo
22:38 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
04:17 Natradio
12:57 P3 med Nicholas Kawamura
22:38 Aftenvagten
15:45 Pressen på P3
23:47 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
10:40 Gandhi
15:20 Pressen på P3
22:39 P3 med Sara Frost
06:15 SommerMorgen
01:24 Natradio
10:30 Sommerprogrammet
02:24 Natradio
22:42 P3 med Signe Amtoft
12:53 Smag på P3
22:22 P3 med Signe Amtoft
09:39 Musikquizzen
20:54 P3 med Signe Amtoft
17:24 P3 med Signe Amtoft
21:51 Lågsus
08:53 WeekendMorgen
01:24 Natradio
21:03 Lågsus
13:57 Smag på P3
00:28 Natradio
23:29 Aftenvagten
19:19 Liga
03:18 Natradio
04:24 Natradio
02:24 Natradio
23:29 Aftenvagten
04:20 Natradio
11:08 Gandhi
08:10 WeekendMorgen
05:26 Natradio
01:17 Natradio
18:43 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
03:23 Natradio
01:18 Natradio
15:14 Alpha Omega
03:24 Natradio
05:25 Natradio
17:17 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
06:03 WeekendMorgen
01:18 Natradio
07:12 WeekendMorgen
22:19 Aftenvagten
07:11 WeekendMorgen
15:03 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
04:17 Natradio
13:53 Smag på P3
04:24 Natradio
17:03 Pressen på P3
17:08 Pressen på P3
23:47 Aftenvagten
08:49 WeekendMorgen
13:25 Smag på P3
16:44 Pressen på P3
15:39 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
12:38 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
20:48 P3 med Mikkel Borg
17:38 P3 med Anders Stegger
13:49 Smag på P3
15:31 Touren på P3
09:29 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
00:21 Natradio
14:27 P3 med Louise Lolle
14:25 P3 med Louise Lolle
11:16 Gandhi
17:40 Rio på P3
22:44 Aftenvagten
14:42 Monte Carlo
01:23 Natradio
18:09 P3 med Anders Hagen
05:28 Natradio
13:34 Smag på P3
18:10 Liga
07:10 WeekendMorgen
03:24 Natradio
17:28 P3 med Cathrine Nissen
22:16 Lågsus
21:14 Lågsus
16:43 P3 med Louise Lolle
13:24 Smag på P3
16:09 Pressen på P3
11:14 Gandhi
00:29 Natradio
16:57 P3 med Cathrine Nissen
18:08 Liga
15:24 Monte Carlo
04:21 Natradio
09:32 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
00:29 Natradio
23:33 Aftenvagten
11:11 P3 med Louise Lolle
02:25 Natradio
17:35 P3 DJ
11:18 Sara og David på P3
00:20 Natradio
15:14 P3 med Kenneth K
20:19 P3 med Emil Nørlund
23:20 Lågsus
14:29 P3 med Sara Frost
09:20 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
15:38 Monte Carlo
01:17 Natradio
11:04 Sara og David på P3
22:14 Aftenvagten
20:52 Liga
11:19 Sara og David på P3
14:41 Monte Carlo
09:44 Sara og David på P3
01:20 Natradio
15:19 Monte Carlo
20:18 Lågsus
14:10 Monte Carlo
01:17 Natradio
04:16 Natradio
16:19 Pressen på P3
21:13 Liga
02:16 Natradio
17:10 Pressen på P3
01:17 Natradio
21:34 Sommereksperimentet: Lagom
05:27 Natradio
Sommerskolen
16:49 P3 med Emil Nørlund
Sommerskolen
Sommerskolen
17:39 Touren på P3
05:28 Natradio
Le Mans på P3
Sara og David på P3
05:31 Natradio
12:16 Smag på P3
21:28 Aftenvagten
05:24 Natradio
05:16 Natradio
14:25 P3 med Louise Lolle
20:18 Lågsus
17:20 Pressen på P3
05:25 Natradio
13:13 Smag på P3
09:27 Sara og David på P3
01:24 Natradio
22:31 Aftenvagten
13:22 Smag på P3
01:18 Natradio
20:20 Liga
09:27 Sara og David på P3
00:28 Natradio
15:22 Monte Carlo
14:35 P3 med Mie Rasmussen
19:49 Sport på 3’eren
14:44 Monte Carlo
17:24 P3 med Louise Lolle
12:15 Musikquizzen
04:34 Natradio
21:49 Aftenvagten
01:20 Natradio
13:44 Smag på P3
22:28 Liga
16:46 P3 med Sara Frost
02:24 Natradio
09:31 Sara og David på P3
02:20 Natradio
00:22 Natradio
02:25 Natradio
22:19 Lågsus
01:25 Natradio
16:53 Sport på 3’eren
23:27 Aftenvagten
09:25 De Fine Fyre på P3
05:28 Natradio
14:37 Monte Carlo
04:46 Natradio
14:47 Monte Carlo
14:44 Monte Carlo
22:56 Lågsus
03:46 Natradio
07:29 WeekendMorgen
02:03 Natradio
21:10 Sommereksperimentet
20:10 P3 med Christina Bjørn
07:21 P3 SommerMorgen
04:52 Natradio
11:49 P3 med Tom Bue
00:53 Natradio
Smag på P3
02:14 Natradio
02:15 Natradio
02:47 Natradio
09:51 P3 med Tom Bue
15:23 Monte Carlo
02:06 Natradio
07:26 P3 Morgen
22:56 Lågsus
00:46 Natradio
16:43 Sport på 3’eren
02:13 Natradio
15:26 Monte Carlo
03:46 Natradio
19:10 P3 med Christina Bjørn
14:45 Smag på P3
02:16 Natradio
03:53 Natradio
12:18 Smag på P3
14:02 Smag på P3
21:07 P3 med Emil Nørlund
19:17 Julemandens værested
12:57 A-kæden
04:13 Natradio
18:30 P3 med Nicholas Kawamura
22:57 P3 med Mie Rasmussen
20:54 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
05:14 Natradio
06:07 WeekendMorgen: Med Mikkel Bagger
19:22 P3 med Mie Rasmussen
02:46 Natradio
23:34 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
14:44 Smag på P3
19:10 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
19:55 Satire på P3
20:11 P3 med Emil Nørlund
22:23 P3 med Rebecca Svensson
13:35 Smag på P3
13:29 Smag på P3
12:47 Smag på P3
08:56 Go’ Morgen P3
12:34 Smag på P3
01:46 Natradio
19:47 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
03:57 Natradio
13:40 P3 med Mikkel Bagger
23:57 P3 med Emil Nørlund
07:54 WeekendMorgen: Med Jonas Hansen
03:56 Natradio
Saint Tropez
20:46 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
04:03 Natradio
16:53 Pressen på P3
23:05 P3 med Mikkel Bagger
13:11 Smag på P3
08:11 SommerMorgen: På P3
04:03 Natradio
07:35 WeekendMorgen: Med Louise Lolle
00:35 Natradio
P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
16:33 The David & Karsten Show
08:11 SommerMorgen: På P3
23:05 P3 med Jonas Hansen
Saint Tropez
03:40 Natradio
06:11 SommerMorgen: På P3
16:05 The David & Karsten Show
Saint Tropez
00:43 Natradio
05:03 Natradio
22:47 P3 med Jonas Hansen
12:51 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
01:03 Natradio
04:39 Natradio
20:56 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
09:41 Saint Tropez
00:05 Natradio
10:09 Saint Tropez
05:38 Natradio
23:36 P3 med Jonas Hansen
13:46 Det svage køn
02:03 Natradio
20:20 P3 med Jonas Hansen
15:32 The David & Karsten Show
05:03 Natradio
08:29 WeekendMorgen: Med Louise Lolle
01:03 Natradio
11:26 Musikmysterier med Henrik Milling
18:03 Livredderne på P3
13:11 Det svage køn
07:27 SommerMorgen: På P3
00:05 Natradio
10:10 Saint Tropez
22:43 P3 med Jonas Hansen
16:36 Touren på P3
08:40 SommerMorgen: På P3
06:12 SommerMorgen: På P3
12:46 Det svage køn
07:34 SommerMorgen: På P3
03:03 Natradio
20:25 Sport på 3’eren
08:16 SommerMorgen: På P3
16:26 Sport på 3’eren
04:33 Natradio
12:45 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
08:23 WeekendMorgen: Med Louise Lolle
00:40 Natradio
15:48 Touren på P3
08:12 SommerMorgen: På P3
23:05 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
11:47 Saint Tropez
02:46 Natradio
17:32 Touren på P3
07:57 SommerMorgen: På P3
22:37 P3 med Jonas Hansen
13:02 P3 med Mikkel Bagger
03:03 Natradio
06:12 SommerMorgen: På P3
23:05 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
15:40 WeekendTouren på P3
Sommertid med Det Sorte Ur
02:39 Natradio
13:21 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
08:30 WeekendMorgen: Med Louise Lolle
22:46 P3 med Jonas Hansen
03:31 Natradio
18:04 Livredderne på P3
12:56 P3 med Mikkel Bagger
07:41 SommerMorgen: På P3
23:05 P3 med Jonas Hansen
15:05 Touren på P3
11:02 Saint Tropez
03:03 Natradio
06:12 SommerMorgen: På P3
16:09 WeekendTouren på P3
02:39 Natradio
12:49 Musikquizzen
17:43 P3 med Emil Nørlund
05:31 Natradio
22:49 P3 med Mie Rasmussen
10:35 Saint Tropez
16:35 Pressen på P3
04:39 Natradio
15:35 Pressen på P3
05:03 Natradio
23:08 P3 med Emil Nørlund
08:31 WeekendMorgen: Med Jonas Hansen
00:36 Natradio
16:46 P3 med Mikkel Bagger
13:57 Musikquizzen
04:39 Natradio
17:33 Pressen på P3
22:50 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
12:58 Smag på P3
03:39 Natradio
00:34 Natradio
16:33 Pressen på P3
21:52 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
11:03 Saint Tropez
01:40 Natradio
15:30 Pressen på P3
05:03 Natradio
00:35 Natradio
04:39 Natradio
20:22 P3 med Jonas Hansen
17:05 Pressen på P3
09:22 Formiddagen - med Adam & Sara
23:32 P3 med Mie Rasmussen
14:53 Smag på P3
20:41 Sport på 3’eren
09:56 Formiddagen - med Adam & Sara
16:45 P3 med Kenneth K
06:52 PinseMorgen: På P3
17:14 Sport på 3’eren
11:53 Hængepartiet
13:39 Musikquizzen
07:24 WeekendMorgen: Med Jonas Hansen
00:43 Natradio
16:05 Pressen på P3
12:30 Smag på P3
04:35 Natradio
19:41 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
00:40 Natradio
15:04 Pressen på P3
05:03 Natradio
22:03 P3 med Petra Nagel
10:20 Formiddagen - med Adam & Sara
01:39 Natradio
18:02 P3 med Emil Nørlund
12:43 P3 med Sara Frost
06:52 WeekendMorgen: Med Jonas Hansen
14:26 MusikSystemet
03:03 Natradio
17:42 P3 med Sara Frost
07:34 P3 Morgen
23:05 P3 med Petra Nagel
11:18 P3 med Jonas Hansen
19:41 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
03:39 Natradio
16:06 Pressen på P3
12:45 Smag på P3
05:13 Natradio
01:39 Natradio
14:34 P3 med Sara Frost
08:26 WeekendMorgen: Med Jonas Hansen
18:51 P3 med Mathias Buch Jensen
14:34 MusikSystemet
04:40 Natradio
00:42 Natradio
11:49 Formiddagen - med Adam & Sara
23:05 P3 med Sara Frost
17:29 Pressen på P3
01:03 Natradio
14:34 Smag på P3
05:03 Natradio
09:23 Formiddagen - med Adam & Sara
00:42 Natradio
23:56 Xperimentet
17:49 Sport på 3’eren
14:39 P3 med Le Gammeltoft
11:47 Hængepartiet
08:49 WeekendMorgen: Med Jonas Hansen
05:21 Natradio
02:28 Natradio
22:32 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
19:21 P3 med Sara Frost
16:27 Sport på 3’eren
13:21 Musikquizzen
11:56 Mads & Monopolet
07:50 WeekendMorgen: Med Jonas Hansen
04:28 Natradio
01:29 Natradio
18:25 Sport på 3’eren
18:17 Sport på 3’eren
15:26 Sport på 3’eren
12:48 Smag på P3
12:17 Smag på P3
06:51 Store BededagsMorgen på P3
03:27 Natradio
22:23 P3 med Rebecca Svensson
19:51 Sport på 3’eren
16:23 Pressen på P3
13:20 Smag på P3
10:27 Formiddagen - med Adam & Sara
07:21 Go’ Morgen P3
04:28 Natradio
01:23 Natradio
23:22 P3 med Sara Frost
20:54 Sport på 3’eren
17:50 Pressen på P3
14:38 Smag på P3
11:10 Formiddagen - med Adam & Sara
08:22 Go’ Morgen P3
05:31 Natradio
02:28 Natradio
22:46 P3 med Sara Frost
19:47 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
16:22 Pressen på P3
13:52 Smag på P3
10:33 Formiddagen - med Adam & Sara
07:20 Go’ Morgen P3
04:28 Natradio
01:29 Natradio
21:38 P3 med Mie Rasmussen
18:24 Sport på 3’eren
15:12 Pressen på P3
12:20 Smag på P3
09:09 Formiddagen - med Adam & Sara
06:45 Go’ Morgen P3
03:29 Natradio
00:32 Natradio
11:53 Hængepartiet
14:16 Smag på P3