Take Me to Church

Denne sang af Hozier er blevet spillet 687 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

Afspilninger på tværs af kanaler

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
03:52 Natradio
18:21 Neonlys
12:21 Musikchefen
18:03 Liga
12:55 Pelle Peter på P3: Oh my Goss - Goss spiller live i P3
08:22 P3 Morgen
23:03 DR Aften
23:41 DR Aften
01:45 DR Nat
01:03 DR Nat
08:53 Go’ Morgen P3
04:51 Natradio
07:56 Go’ Morgen P3
02:34 Natradio
04:06 Natradio
05:37 Natradio
07:26 Go’ Morgen P3
04:33 Natradio
12:56 P3 med Fie Neergaard
07:51 WeekendMorgen
05:34 Natradio
08:09 WeekendMorgen
18:53 Liga
00:26 Natradio
13:53 P3 med Fie Neergaard
05:53 Natradio
07:25 SommerMorgen
12:55 Liga
03:20 Natradio
12:56 Liga
23:19 Sommeraften
17:20 Touren på P3
03:50 Natradio
08:15 WeekendMorgen
05:19 Natradio
16:56 Svendeprøven på P3
20:53 P3 med Andrew Moyo
09:40 Danskerbingo: Bedste venner og dårlige hoteller Gæster: Jan Elhøj og Morten Kirckhoff
07:49 Go’ Morgen P3
00:36 Natradio
03:06 Natradio
11:28 Tabu
07:10 WeekendMorgen
03:26 Natradio
19:30 P3 med Maria Jencel: P3 med Maria Arcel
18:16 Liga
05:06 Natradio
20:52 Liga
06:33 P3 Morgen
00:38 Natradio
11:07 Danskerbingo: Krokodiller i mødregruppen og brunstige delfiner. Gæst: Petra Nagel
17:10 Liga
16:56 Toft & Co.
06:38 WeekendMorgen
00:20 Natradio
16:45 P3 med Fie Neergaard
02:27 Natradio
13:09 Line Kirsten Giftekniv
16:56 Stegger & Toft
05:22 Natradio
15:46 Curlingklubben
04:24 Natradio
17:40 Stegger & Toft
07:51 WeekendMorgen
00:17 Natradio
01:06 Natradio
20:29 Optakt til P3 Guld
08:28 Go’ Morgen P3
07:33 WeekendMorgen
04:23 Natradio
11:55 Danskerbingo
02:06 Natradio
01:44 Natradio
20:57 P3 med Andrew Moyo
22:49 P3 Aften
10:56 P3 med Andrew Moyo
03:24 Natradio
05:06 Natradio
20:56 Liga
19:56 Liga
11:44 Danskerbingo
03:06 Natradio
04:16 Natradio
03:34 Natradio
12:31 Musikchefen
07:26 Go’ Morgen P3
20:40 Liga
14:40 Curlingklubben
05:24 Natradio
15:14 P3 med Stine Rosenfeldt
19:35 Liga
04:17 Natradio
07:48 WeekendMorgen
05:46 Natradio
03:06 Natradio
09:09 Sara og Kathrine skærer det ud i pap
04:33 Natradio
05:24 Natradio
06:27 WeekendMorgen
00:56 Natradio
18:47 Liga
03:23 Natradio
00:27 Natradio
02:36 Natradio
14:06 P3 med Kenneth K
16:19 Stegger & Toft
06:50 WeekendMorgen
02:33 Natradio
16:56 Stegger & Toft
00:08 Natradio
04:16 Natradio
08:38 WeekendMorgen
20:26 Liga
04:34 Natradio
12:13 P3 med Tony Scott
23:25 Sommeraften
17:42 Liga
08:23 SommerMorgen
18:10 P3 med Fie Neergaard
05:31 Natradio
20:18 Liga
22:47 Sommeraften
21:24 Sommeraften
01:16 Natradio
23:24 Sommeraften
08:06 WeekendMorgen
02:06 Natradio
14:32 P3 med Fie Neergaard
13:44 P3 med Nicholas Kawamura
02:17 Natradio
15:51 VM på P3
20:36 Liga
17:32 Liga
12:23 Moyo Live
10:55 Musikquizzen
19:21 P3 med Fie Neergaard
01:07 Natradio
09:09 WeekendMorgen
04:51 Natradio
17:49 Liga
04:24 Natradio
02:14 Natradio
08:42 WeekendMorgen
17:48 Liga
11:09 Danskerbingo
14:27 P3 med Anders Hagen
04:06 Natradio
09:25 WeekendMorgen
02:34 Natradio
13:19 Liga
17:09 Stegger & Toft
11:08 Danskerbingo
00:48 Natradio
21:40 Liga
18:13 Liga
12:38 Sangskriver: Gæst Mette Lindberg
05:22 Natradio
18:48 Liga
05:33 Natradio
16:36 Liga
02:46 Natradio
14:24 Curlingklubben
02:05 Natradio
20:06 P3 med Kenneth K
02:33 Natradio
14:24 Curlingklubben
01:36 Natradio
06:52 Go’ Morgen P3
16:17 Liga
04:43 Natradio
00:08 Natradio
10:11 Musikquizzen
20:07 Liga
16:15 Liga
02:32 Natradio
06:22 WeekendMorgen
05:17 Natradio
12:08 Moyo Live
19:48 P3 med Mads Gundersen
02:06 Natradio
18:15 P3 med Stine Rosenfeldt
04:35 Natradio
07:25 P3 Morgen
01:35 Natradio
10:23 Julehjælpen på P3
08:40 Go’ Morgen P3
00:08 Natradio
03:35 Natradio
19:10 P3 med Andrew Moyo
07:07 WeekendMorgen
19:19 Liga
15:48 Liga
00:19 Natradio
18:23 Liga
02:06 Natradio
13:39 Lågsus
00:08 Natradio
13:17 P3 med Andrew Moyo
01:23 Natradio
15:13 Liga
00:08 Natradio
Den sorte boks
03:31 Natradio
07:50 WeekendMorgen
19:15 Liga
03:17 Natradio
01:21 Natradio
13:14 Lågsus
05:17 Natradio
04:06 Natradio
07:47 SommerMorgen
17:32 Touren på P3
02:06 Natradio
17:56 P3 med Mikkel Rosendal
02:18 Natradio
17:30 P3 med Svenne Lund Jensen
04:17 Natradio
07:07 WeekendMorgen
02:34 Natradio
23:07 P3 med Anna Lin og Camilla Boraghi: P3 med Anna Lin Lundsgaard og Camilla Boraghi
23:49 Barometeret
14:49 Tue og Tony
02:46 Natradio
06:40 Go’ Morgen P3
00:54 Natradio
09:22 De Gode Nyheder
01:20 Natradio
02:06 Natradio
20:22 Barometeret
08:07 WeekendMorgen
01:50 Natradio
22:44 P3 med Christoffer Stenbakken
18:08 Liga
05:06 Natradio
07:18 WeekendMorgen
02:47 Natradio
08:33 P3 Morgen
05:20 Natradio
06:40 Go’ Morgen P3
16:38 P3’s Museum for Kunst
03:47 Natradio
14:19 Tue og Tony
02:37 Natradio
13:07 Lågsus
14:34 P3 med Svenne Lund Jensen
21:40 P3 med Regitze Engelhardt
02:07 Natradio
21:51 P3 med Svenne Lund Jensen
02:35 Natradio
06:50 WeekendMorgen
03:29 Natradio
13:33 Liga
00:20 Natradio
20:36 Liga
04:32 Natradio
23:22 Aftenvagten
12:38 Lågsus
01:47 Natradio
21:40 Liga
05:49 Natradio
21:25 Aftenvagten
06:23 WeekendMorgen
01:53 Natradio
14:23 Tue og Tony
02:06 Natradio
20:29 Liga
04:06 Natradio
06:13 Go’ Morgen P3
11:06 Selskabet
21:18 Liga
09:17 Danskerbingo
16:46 P3’s Museum for Kunst: P3s Museum for Kunst
03:47 Natradio
13:17 Lågsus
02:16 Natradio
21:32 Aftenvagten
14:08 OL på P3
13:07 Lågsus
00:08 Natradio
06:41 SommerMorgen
01:06 Natradio
23:20 Aftenvagten
03:46 Natradio
20:33 P3 med Christoffer Stenbakken
07:20 WeekendMorgen
02:17 Natradio
17:57 P3 med Mads Axelsen
13:21 P3 med David Mandel
23:22 Aftenvagten
07:12 Go’ Morgen P3
23:51 Aftenvagten
01:49 Natradio
20:06 P3 med Svenne Lund Jensen
22:10 Aftenvagten
09:57 P3 med Andrew Moyo
04:18 Natradio
10:07 P3 med Andrew Moyo
03:06 Natradio
21:33 Aftenvagten
08:53 WeekendMorgen
23:29 Aftenvagten
13:22 Smag på P3
01:49 Natradio
20:33 Liga
03:36 Natradio
18:17 Liga
22:45 Aftenvagten
14:17 P3 med Andrew Moyo
01:17 Natradio
01:49 Natradio
13:47 P3 med Mads Gundersen
23:22 Aftenvagten
06:22 P3 Morgen
03:18 Natradio
11:09 Danmarks Indsamling på P3
04:17 Natradio
06:53 WeekendMorgen
04:34 Natradio
13:14 P3 med Cathrine Nissen
00:48 Natradio
10:36 Januar på P3
21:48 Aftenradio
13:49 Årsopgørelsen
19:10 P3 med Andrew Moyo
17:18 P3 med Signe Amtoft
04:49 Natradio
09:10 Gandhi
09:36 Musikquizzen
00:50 Natradio
06:44 Go’ Morgen P3
18:27 Liga
17:37 P3 med Gyrith Cecilie Ross
04:49 Natradio
14:09 Smag på P3
01:49 Natradio
09:14 Gandhi
03:19 Natradio
19:19 Liga
08:50 WeekendMorgen
20:50 Liga
15:50 Liga
09:53 P3 med Signe Amtoft
17:22 P3 med Gyrith Cecilie Ross
08:32 WeekendMorgen
18:41 Liga
21:35 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
07:46 WeekendMorgen
15:36 Pressen på P3
23:58 Barometeret
16:34 Pressen på P3
03:52 Natradio
21:53 Aftenvagten
13:52 Smag på P3
01:28 Natradio
18:57 Liga
01:13 Natradio
14:30 Smag på P3
06:56 Go’ Morgen P3
02:50 Natradio
06:15 WeekendMorgen
01:17 Natradio
02:34 Natradio
04:53 Natradio
08:53 SommerMorgen
17:34 Touren på P3: Med Superliga
19:09 P3 med Signe Vadgaard
17:39 Touren på P3
05:29 Natradio
07:56 SommerMorgen
17:44 Touren på P3
01:28 Natradio
09:41 Musikquizzen
12:31 Smag på P3
07:07 WeekendMorgen
05:31 Natradio
10:43 Gandhi
20:35 P3 med Signe Amtoft
07:47 WeekendMorgen
14:39 Smag på P3
11:38 Gandhi
14:19 Liga
05:13 Natradio
12:56 Smag på P3
23:22 P3 med Gyrith Cecilie Ross
18:19 Liga
16:51 Liga
12:05 Smag på P3
06:19 Go’ Morgen P3
02:53 Natradio
01:18 Natradio
18:57 P3 med Mads Gundersen
06:56 P3 Morgen
11:47 Gandhi
05:57 Natradio
10:32 Gandhi
13:19 Smag på P3
06:35 WeekendMorgen
18:58 Liga
04:53 Natradio
22:14 Aftenvagten
15:36 Liga
05:57 Natradio
23:49 Aftenvagten
03:30 Natradio
07:29 WeekendMorgen
20:18 P3 med Cathrine Nissen
12:23 Smag på P3
14:55 Smag på P3
04:51 Natradio
07:07 WeekendMorgen
01:13 Natradio
18:11 P3 med David Mandel
16:26 Pressen på P3
20:42 P3 med Nicholas Kawamura
00:46 Natradio
11:44 P3 med Nicholas Kawamura
15:10 Alpha Omega
04:53 Natradio
12:57 Tømmermandsradio
23:32 Året der kommer
16:26 P3 med Anders Hagen
02:14 Natradio
15:12 Alpha Omega
08:33 P3 Morgen
05:15 Natradio
21:56 Liga
17:37 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
05:57 Natradio
03:14 Natradio
00:18 Natradio
10:33 Gandhi
01:13 Natradio
04:49 Natradio
14:02 Smag på P3
02:36 Natradio
22:03 Sport på 3’eren
12:21 Smag på P3
07:17 WeekendMorgen
00:56 Natradio
15:21 Alpha Omega
05:34 Natradio
10:56 Gandhi
02:21 Natradio
23:36 Aftenvagten
19:31 Liga
14:21 Smag på P3
09:35 Gandhi
04:43 Natradio
23:42 Aftenvagten
18:15 Liga
13:09 Smag på P3
03:43 Natradio
22:43 Aftenvagten
17:23 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
12:42 Smag på P3
02:42 Natradio
14:15 Sport på 3’eren
06:18 WeekendMorgen
00:42 Natradio
16:28 Sport på 3’eren
11:03 Mads & Monopolet
05:42 Natradio
01:42 Natradio
18:11 Liga
13:03 Smag på P3
02:42 Natradio
21:16 Liga
17:38 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
11:28 Gandhi
01:40 Natradio
20:23 Liga
15:12 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
10:30 Gandhi
05:41 Natradio
00:43 Natradio
19:18 Liga
14:31 Smag på P3
09:51 Gandhi
04:32 Natradio
23:41 Aftenvagten
18:13 Liga
13:02 Smag på P3
08:25 P3 Morgen
03:43 Natradio
21:08 Tværs
15:12 Sport på 3’eren
10:41 P3 med Cathrine Nissen
07:26 WeekendMorgen
01:39 Natradio
17:16 Sport på 3’eren
12:56 Smag på P3
07:30 WeekendMorgen
02:39 Natradio
20:57 Liga
15:41 P3 med Cathrine Nissen
10:55 Gandhi
05:38 Natradio
00:42 Natradio
19:32 Liga
14:42 Smag på P3
01:38 Natradio
23:38 Aftenvagten
13:03 Smag på P3
08:17 P3 Morgen
04:42 Natradio
00:43 Natradio
20:20 Liga
16:51 P3 med Signe Amtoft
11:19 Gandhi
07:26 P3 Morgen
02:38 Natradio
22:38 Aftenvagten
16:08 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
10:22 Gandhi
05:38 Natradio
01:32 Natradio
20:24 P3 med Cathrine Nissen
14:13 Sport på 3’eren
09:33 Musikquizzen
04:38 Natradio
23:31 P3 med Cathrine Nissen
16:16 Sport på 3’eren
11:02 Mads & Monopolet
05:43 Natradio
09:30 P3 med Signe Amtoft
04:40 Natradio
01:30 Natradio
21:28 Aftenvagten
16:52 Pressen på P3
10:54 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
05:42 Natradio
00:40 Natradio
20:15 Liga
15:20 Pressen på P3
02:40 Natradio
23:41 Aftenvagten
18:13 Liga
13:04 Smag på P3
01:42 Natradio
21:23 Aftenvagten
16:25 Pressen på P3
11:34 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
00:43 Natradio
12:30 Smag på P3
07:37 WeekendMorgen
02:32 Natradio
14:38 P3 med Gyrith Cecilie Ross
04:31 Natradio
00:33 Natradio
15:26 Pressen på P3
09:56 Gandhi
01:31 Natradio
20:33 Liga
09:40 Gandhi
04:38 Natradio
23:41 Aftenvagten
18:15 Liga
12:48 Smag på P3
03:33 Natradio
20:31 Liga
15:55 P3 med Cathrine Nissen
11:20 Gandhi
01:42 Natradio
19:24 Liga
14:50 Smag på P3
09:31 Gandhi
04:38 Natradio
17:15 Sport på 3’eren
07:38 WeekendMorgen
03:42 Natradio
14:38 P3 med Gyrith Cecilie Ross
04:32 Natradio
00:33 Natradio
16:29 Pressen på P3
11:13 Gandhi
02:42 Natradio
21:29 Aftenvagten
17:34 Pressen på P3
12:38 Smag på P3
01:39 Natradio
19:17 Liga
15:17 Pressen på P3
10:42 Gandhi
05:43 Natradio
00:41 Natradio
18:18 Liga
14:41 Smag på P3
03:43 Natradio
21:26 Aftenvagten
12:18 Smag på P3
01:31 Natradio
17:46 Sport på 3’eren
13:29 Smag på P3
09:29 Musikquizzen
04:37 Natradio
20:47 Rodeo
15:43 P3 med Gyrith Cecilie Ross
06:53 WeekendMorgen
02:38 Natradio
19:16 Liga
09:28 Gandhi
05:38 Natradio
01:30 Natradio
16:37 Pressen på P3
00:22 Natradio
20:03 Liga
09:10 Gandhi
03:49 Natradio
17:29 Pressen på P3
22:10 Aftenvagten
11:02 Gandhi
16:02 Sport på 3’eren
05:49 Natradio
01:31 Natradio
20:03 Sport på 3’eren
03:22 Natradio
00:36 Natradio
19:03 Liga
09:10 Gandhi
04:56 Natradio
16:03 Pressen på P3
02:32 Natradio
23:31 Aftenvagten
12:36 Smag på P3
00:05 Natradio
21:03 Aftenvagten
15:10 Pressen på P3
09:08 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
19:56 Sport på 3’eren
16:22 Sport på 3’eren
12:46 Smag på P3
10:11 Musikquizzen
07:50 WeekendMorgen
04:28 Natradio
01:22 Natradio
20:27 Rodeo
17:30 Sport på 3’eren
14:30 P3 med Gyrith Cecilie Ross
11:56 Mads & Monopolet
08:16 WeekendMorgen
05:27 Natradio
02:17 Natradio
19:50 Liga
13:16 Smag på P3
10:14 Gandhi
07:56 Go’ Morgen P3
04:46 Natradio
01:20 Natradio
21:09 Aftenvagten
18:19 Liga
15:27 Pressen på P3
12:56 Smag på P3
10:36 Gandhi
06:57 Go’ Morgen P3
03:28 Natradio
23:47 Aftenvagten
20:51 Liga
17:26 Pressen på P3
14:12 Smag på P3
11:29 Gandhi
08:52 Go’ Morgen P3
05:34 Natradio
02:28 Natradio
22:45 Aftenvagten
19:12 Liga
16:16 Pressen på P3
13:46 Smag på P3
10:33 Gandhi
07:51 Go’ Morgen P3
04:45 Natradio
01:13 Natradio
21:42 Aftenvagten
18:25 Liga
12:39 Smag på P3
09:23 Gandhi
06:45 Go’ Morgen P3
03:21 Natradio
00:35 Natradio
12:57 Smag på P3
04:16 Natradio
05:03 Natradio
00:25 Natradio
09:40 Gandhi
20:15 Liga
03:06 Natradio
15:55 Pressen på P3
04:03 Natradio