Take Care

Denne sang af Drake featuring Rihanna er blevet spillet 501 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret lør 26. november 2011. Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

 • År #
 • 2021 4
 • 2020 2
 • 2019 2
 • 2018 8
 • 2017 42
 • 2016 31
 • 2015 66
 • 2014 59
 • 2013 61
 • 2012 133
 • 2011 93

Afspilninger på tværs af kanaler

Afspilningslog

Dato Program
13:08 Pelle Peter på P3
10:40 P3 med Kasper Reippurt
18:14 Sus På
22:31 P3 med Kasper Reippurt
21:35 P3 med Frederik Hjerrild
13:46 Pelle Peter på P3
12:16 P3 med Fie Neergaard
13:55 P3 med Mads Gundersen
18:35 P3 med Mads Gundersen
06:41 WeekendMorgen
22:52 P3 med Tony Scott
10:53 P3 med Mads Gundersen
07:56 WeekendMorgen
12:56 Moyo Live
12:52 Moyo Live
14:56 P3 med Svenne Lund Jensen
17:13 P3 med Svenne Lund Jensen
01:49 Natradio
15:44 P3 med Svenne Lund Jensen
15:55 Liga
13:18 Lågsus
18:22 Liga
12:11 Lågsus
00:19 Natradio
00:08 Natradio
07:55 P3 Morgen
19:28 P3 med David Mandel
22:38 P3 med Kenneth K
07:16 Go’ Morgen P3
12:15 Lågsus
02:48 Natradio
23:17 P3 med Kenneth K
12:12 Smukfest
00:29 Natradio
08:47 WeekendMorgen
19:07 Liga
10:08 Lol DK
09:27 Danskerbingo
02:18 Natradio
14:08 Danmarks Bedste Idé
04:50 Natradio
19:23 P3 med Svenne Lund Jensen
23:56 P3 med Kenneth K
20:17 Liga
23:52 P3 med Christoffer Stenbakken
17:38 P3 med Mads Gundersen
01:16 Natradio
13:44 Lågsus
14:55 Tue og Tony
03:06 Natradio
08:20 Go’ Morgen P3
05:06 Natradio
08:46 Go’ Morgen P3
11:07 P3 med Mads Gundersen
08:46 WeekendMorgen
16:56 P3’s Museum for Kunst
18:48 P3 med Svenne Lund Jensen
20:07 P3 med Christoffer Stenbakken
07:35 WeekendMorgen
10:55 Årsopgørelsen
21:55 P3 med Svenne Lund Jensen
23:29 P3 med Signe Amtoft
08:52 WeekendMorgen
08:26 Go’ Morgen P3
11:44 De Gode Nyheder
19:07 P3 med Svenne Lund Jensen
15:55 P3 med Svenne Lund Jensen
10:07 Selskabet
19:29 P3 med Svenne Lund Jensen
01:17 Natradio
19:06 P3 med Christoffer Stenbakken
20:26 Liga
03:46 Natradio
22:25 OL på P3
16:27 OL på P3
16:14 Danskerbingo
07:36 WeekendMorgen
20:08 Liga
00:08 Natradio
11:38 Gandhi
16:30 Danmarks Indsamling på P3
19:55 P3 med Svenne Lund Jensen
05:47 Natradio
06:12 Go’ Morgen P3
12:25 Smag på P3
14:31 Tue og Tony
07:52 Go’ Morgen P3
06:40 Januar på P3
05:06 Natradio
11:21 Året der gik
07:34 P3 med Mads Gundersen
15:17 P3 med Signe Amtoft
07:19 P3 Morgen
15:51 Alpha Omega
03:06 Natradio
18:07 Liga
11:47 Gandhi
17:48 P3 med Andrew Moyo
04:36 Natradio
22:55 Aftenvagten
06:32 P3 med Mads Gundersen
13:28 Smag på P3
23:51 P3 med Signe Amtoft
14:26 Smag på P3
12:49 Alpha Omega
19:19 Liga
20:08 Liga
04:50 Natradio
07:34 WeekendMorgen
09:07 P3 med Sara Frost
15:55 Liga
09:07 Rodeo Parlamentet
03:17 Natradio
20:08 Liga
09:09 Sommerprogrammet
00:37 Natradio
08:20 SommerMorgen
19:03 P3 med Louise Lolle
03:19 Natradio
20:22 P3 med Gyrith Cecilie Ross
08:44 WeekendMorgen
09:55 Gandhi
01:17 Natradio
21:41 Liga
04:34 Natradio
07:25 Go’ Morgen P3
17:53 P3 med Signe Amtoft
01:38 Natradio
14:55 Smag på P3
09:10 Gandhi
15:49 Alpha Omega
07:21 WeekendMorgen
11:16 Gandhi
13:03 Smag på P3
14:50 P3 med Pelle Peter Jensen
04:35 Natradio
12:40 Smag på P3
16:20 Pressen på P3
12:54 Smag på P3
07:04 Go’ Morgen P3
16:04 Pressen på P3
19:24 Liga
14:29 Smag på P3
10:09 Gandhi
08:44 WeekendMorgen
20:12 P3 med Pelle Peter Jensen
10:09 Danmarks Indsamling på P3
08:45 WeekendMorgen
12:26 Smag på P3
15:24 Pressen på P3
21:34 Aftenvagten
18:08 Sport på 3’eren
13:32 Smag på P3
06:24 WeekendMorgen
21:56 P3 med Sara Frost
00:37 Natradio
06:23 P3 Morgen
09:55 P3 med Sara Frost
18:46 Sport på 3’eren
22:33 Aftenvagten
08:41 WeekendMorgen
00:08 Natradio
22:10 Aftenvagten
14:20 Sport på 3’eren
11:09 Gandhi
20:07 Liga
16:34 Pressen på P3
09:49 Musikquizzen
09:38 Musikquizzen
10:30 Gandhi
14:07 P3 med Signe Amtoft
10:02 Musikquizzen
07:04 Go’ Morgen P3
14:12 Smag på P3
01:06 Natradio
07:21 WeekendMorgen
13:36 Smag på P3
03:16 Natradio
14:10 Smag på P3
07:33 Go’ Morgen P3
21:12 Aftenvagten
18:10 Sport på 3’eren
16:42 Pressen på P3
07:23 WeekendMorgen
04:18 Natradio
23:19 Aftenvagten
09:18 P3 med Mikkel Borg
04:34 Natradio
10:03 Sommerresidensen
08:05 SommerMorgen
01:17 Natradio
13:10 Smag på P3
01:50 Natradio
05:16 Natradio
09:22 Mads & Monopolet
12:09 Smag på P3
P3 med Pelle Peter Jensen
21:51 Aftenvagten
22:03 Mens vi venter
11:03 Musikquizzen
15:13 P3 med Pelle Peter Jensen
18:25 Liga
12:35 Smag på P3
08:10 Go’ Morgen P3
05:06 Natradio
08:04 P3 Morgen
14:09 Sport på 3’eren
17:55 Pressen på P3
20:20 Liga
11:31 P3 med Louise Lolle
01:18 Natradio
15:56 Monte Carlo
04:36 Natradio
07:04 VinterMorgen
14:13 50 års cover
08:03 JuleMorgen
12:33 Smag på P3
14:44 P3 med Sara Frost
12:18 Musikquizzen
15:44 Monte Carlo
10:45 Sara og David på P3
17:38 Pressen på P3
09:09 Sara og David på P3
08:16 Go’ Morgen P3
01:49 Natradio
10:03 Sara og David på P3
21:06 Liga
10:52 Sara og David på P3
23:28 Aftenvagten
09:35 Sara og David på P3
12:52 Smag på P3
21:52 P3 med Cathrine Nissen
13:54 Smag på P3
14:24 Sport på 3’eren
21:38 Sommer​eksperimentet: Lagom
16:10 Den sorte sæk
02:07 Natradio
17:38 P3 med Louise Lolle
22:52 P3 med Louise Lolle
Le Mans på P3
Le Mans på P3
14:10 Monte Carlo
05:16 Natradio
19:26 Liga
03:49 Natradio
23:19 P3 med Cathrine Nissen
09:57 P3 med Louise Lolle
09:52 P3 med Louise Lolle
05:34 Natradio
13:53 Smag på P3
15:05 Monte Carlo
02:49 Natradio
15:27 Sport på 3’eren
06:51 WeekendMorgen
13:13 P3 med Louise Lolle
15:44 Monte Carlo
20:10 Liga
Monte Carlo
20:20 Liga
11:13 Sara og David på P3
04:20 Natradio
22:13 Aftenvagten
12:51 Smag på P3
19:39 Liga
02:45 Natradio
11:14 Danmarks Indsamling på P3
07:41 Go’ Morgen P3
22:56 Aftenvagten
14:21 Monte Carlo
23:36 Aftenvagten
09:22 Sara og David på P3
03:03 Natradio
08:47 Go’ Morgen P3
10:32 P3 med Sara Frost
05:34 Natradio
19:31 P3 med Louise Lolle
23:49 Aftenvagten
05:32 Natradio
17:55 P3 med Louise Lolle
22:37 Aftenvagten
19:57 P3 med Louise Lolle
07:26 WeekendMorgen
02:46 Natradio
22:14 Aftenvagten
10:56 Mads & Monopolet
15:55 Monte Carlo
05:56 Natradio
07:52 Go’ Morgen P3
02:13 Natradio
07:49 Go’ Morgen P3
18:49 Liga
05:06 Natradio
10:55 Mads & Monopolet
11:36 P3 dj
07:21 Go’ Morgen P3
04:52 Natradio
04:51 Natradio
20:55 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
Outro
00:12 Natradio
00:29 Natradio
06:49 P3 Morgen
15:43 Monte Carlo
15:58 Monte Carlo
19:24 Liga
13:41 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
21:24 Sport på 3’eren
20:18 Liga
15:50 Sport på 3’eren
20:26 Liga
Outro
01:14 Natradio
10:18 P3 med Sara Frost
15:55 Monte Carlo
07:03 WeekendMorgen
19:07 P3 med Tom Bue
14:59 Monte Carlo
20:07 Tværs på P3
14:21 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
00:52 Natradio
08:55 VinterMorgen
03:25 Natradio
12:06 P3 med Mikkel Bagger
17:14 Pressen på P3
04:20 Natradio
09:19 Mads & Monopolet
18:56 P3 med Mikkel Bagger
23:33 Aftenvagten
13:07 Smag på P3
17:04 Pressen på P3
05:36 Natradio
21:03 Aftenvagten
11:06 Radioens Efterretnings​tjeneste - R.E.T.
14:03 Smag på P3
06:03 Go’ Morgen P3
02:26 Natradio
Outro
09:17 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
17:48 Sport på 3’eren
03:45 Natradio
Danmarks Indsamling på P3
08:45 Go’ Morgen P3
20:03 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
05:21 Natradio
Danmarks Indsamling på P3
01:55 Natradio
Danmarks Indsamling på P3
20:03 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
06:03 Go’ Morgen P3
14:48 Smag på P3
09:22 Monte Carlo
01:31 Natradio
05:22 Natradio
15:30 Pressen på P3
11:56 Radioens Efterretnings​tjeneste - R.E.T.
22:35 Aftenvagten
03:20 Natradio
18:03 Sport på 3’eren
23:26 Aftenvagten
14:03 Smag på P3
19:53 Sport på 3’eren
09:44 Radioens Efterretnings​tjeneste - R.E.T.
03:55 Natradio
16:56 Sport på 3’eren
08:06 WeekendMorgen
01:21 Natradio
11:23 Radioens Efterretnings​tjeneste - R.E.T.
17:05 Pressen på P3
05:23 Natradio
22:31 Aftenvagten
13:43 Smag på P3
07:55 Go’ Morgen P3
18:09 P3 med Emil Nørlund
03:31 Natradio
14:03 Smag på P3
19:03 P3 med Emil Nørlund
10:40 Monte Carlo
00:56 Natradio
15:34 Fordomsfrekvensen
06:40 WeekendMorgen: Med Mikkel Bagger
11:14 Radioens Efterretnings​tjeneste - R.E.T.
02:20 Natradio
17:04 Pressen på P3
07:16 Go’ Morgen P3
Smag på P3
12:09 Smag på P3
03:03 Natradio
23:26 Aftenvagten
18:12 P3 med Tom Bue
08:19 Go’ Morgen P3
15:04 Pressen på P3
04:30 Natradio
10:49 Monte Carlo
16:08 Sport 2011
08:05 WeekendMorgen: Med Tom Bue
03:45 Natradio
12:18 Smag på P3
00:35 Natradio
05:18 Natradio
18:15 P3 med Tom Bue
13:55 Smag på P3
09:17 P3 med Mikkel Bagger
22:18 Aftenvagten
02:55 Natradio
16:05 Pressen på P3
06:21 Go’ Morgen P3
21:03 P3 med Emil Nørlund
03:40 Nytårsmusik på P3
07:55 NytårsMorgen på P3
13:21 Musikquizzen
04:33 Natradio
09:27 Året på P3
17:04 Slutspurten på P3
05:39 Natradio
21:03 P3 med Emil Nørlund
19:35 Slutspurten på P3
01:19 Natradio
10:28 Bagjul på P3
17:47 P3 med Nicholas Kawamura
06:39 JuleMorgen på P3
00:56 Natradio
16:19 Pressen på P3
23:26 P3 med Mie Rasmussen
18:14 Julemandens værested
14:03 A-kæden
03:03 Natradio
22:26 P3 med Mie Rasmussen
11:03 Nu er det jul igen…
17:05 Pressen på P3
06:03 JuleMorgen på P3
12:22 P3 med Emil Nørlund
00:55 Natradio
23:56 P3 med Le Gammeltoft
07:55 WeekendMorgen: Med Tom Bue
02:21 Natradio
14:13 A-kæden
05:20 Natradio
21:28 Sport på 3’eren
10:24 Nu er det jul igen…
18:14 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
07:44 Go’ Morgen P3
13:45 A-kæden
03:55 Natradio
Mads & Monopolet
18:03 Sport på 3’eren
12:12 A-kæden
23:53 P3 med Emil Nørlund
20:15 Tværs på P3
16:09 Sport på 3’eren
13:49 P3 med Tom Bue
10:43 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
07:41 WeekendMorgen: Med Le Gammeltoft
04:27 Natradio
01:20 Natradio
23:24 P3 med Emil Nørlund
17:52 Sport på 3’eren
14:40 Fordomsfrekvensen
08:19 WeekendMorgen: Med Tom Bue
05:29 Natradio
02:17 Natradio
22:55 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
19:41 P3 med Nicholas Kawamura
16:25 Pressen på P3
13:52 A-kæden
10:31 P3 med Tom Bue
07:44 Go’ Morgen P3
04:46 Natradio
01:21 Natradio
21:10 P3 med Le Gammeltoft
18:39 Sport på 3’eren
15:18 Pressen på P3
12:58 A-kæden
09:14 P3 med Tom Bue
06:46 Go’ Morgen P3
03:27 Natradio
23:48 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
20:41 Sport på 3’eren
17:43 Pressen på P3
14:32 Smag på P3
11:53 Radioens Efterretnings​tjeneste - R.E.T.
08:43 Go’ Morgen P3
05:34 Natradio
02:29 Natradio
22:47 P3 med Mie Rasmussen
19:55 Danmark her og der
16:22 Pressen på P3
13:46 Smag på P3
10:24 Radioens Efterretnings​tjeneste - R.E.T.
07:20 Go’ Morgen P3
04:46 Natradio
01:15 Natradio
21:45 P3 med Rebecca Svensson
18:36 Sport på 3’eren
15:37 Pressen på P3
12:44 Smag på P3
09:26 Radioens Efterretnings​tjeneste - R.E.T.
06:45 Go’ Morgen P3
03:22 Natradio
00:29 Natradio
12:53 Smag på P3
20:38 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
Dyk ned i musikken på flere radiostationer: