Take Care

Denne sang af Drake featuring Rihanna er blevet spillet 501 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

 • År #
 • 2021 4
 • 2020 2
 • 2019 2
 • 2018 8
 • 2017 42
 • 2016 31
 • 2015 66
 • 2014 59
 • 2013 61
 • 2012 133
 • 2011 93

Afspilninger på tværs af kanaler

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
13:08 Pelle Peter på P3
10:40 P3 med Kasper Reippurt
18:14 Sus På
22:31 P3 med Kasper Reippurt
21:35 P3 med Frederik Hjerrild
13:46 Pelle Peter på P3
12:16 P3 med Fie Neergaard
13:55 P3 med Mads Gundersen
18:35 P3 med Mads Gundersen
06:41 WeekendMorgen
22:52 P3 med Tony Scott
10:53 P3 med Mads Gundersen
07:56 WeekendMorgen
12:56 Moyo Live
12:52 Moyo Live
14:56 P3 med Svenne Lund Jensen
17:13 P3 med Svenne Lund Jensen
01:49 Natradio
15:44 P3 med Svenne Lund Jensen
15:55 Liga
13:18 Lågsus
18:22 Liga
12:11 Lågsus
00:19 Natradio
00:08 Natradio
07:55 P3 Morgen
19:28 P3 med David Mandel
22:38 P3 med Kenneth K
07:16 Go’ Morgen P3
12:15 Lågsus
02:48 Natradio
23:17 P3 med Kenneth K
12:12 Smukfest
00:29 Natradio
08:47 WeekendMorgen
19:07 Liga
10:08 Lol DK
09:27 Danskerbingo
02:18 Natradio
14:08 Danmarks Bedste Idé
04:50 Natradio
19:23 P3 med Svenne Lund Jensen
23:56 P3 med Kenneth K
20:17 Liga
23:52 P3 med Christoffer Stenbakken
17:38 P3 med Mads Gundersen
01:16 Natradio
13:44 Lågsus
14:55 Tue og Tony
03:06 Natradio
08:20 Go’ Morgen P3
05:06 Natradio
08:46 Go’ Morgen P3
11:07 P3 med Mads Gundersen
08:46 WeekendMorgen
16:56 P3’s Museum for Kunst
18:48 P3 med Svenne Lund Jensen
20:07 P3 med Christoffer Stenbakken
07:35 WeekendMorgen
10:55 Årsopgørelsen
21:55 P3 med Svenne Lund Jensen
23:29 P3 med Signe Amtoft
08:52 WeekendMorgen
08:26 Go’ Morgen P3
11:44 De Gode Nyheder
19:07 P3 med Svenne Lund Jensen
15:55 P3 med Svenne Lund Jensen
10:07 Selskabet
19:29 P3 med Svenne Lund Jensen
01:17 Natradio
19:06 P3 med Christoffer Stenbakken
20:26 Liga
03:46 Natradio
22:25 OL på P3
16:27 OL på P3
16:14 Danskerbingo
07:36 WeekendMorgen
20:08 Liga
00:08 Natradio
11:38 Gandhi
16:30 Danmarks Indsamling på P3
19:55 P3 med Svenne Lund Jensen
05:47 Natradio
06:12 Go’ Morgen P3
12:25 Smag på P3
14:31 Tue og Tony
07:52 Go’ Morgen P3
06:40 Januar på P3
05:06 Natradio
11:21 Året der gik
07:34 P3 med Mads Gundersen
15:17 P3 med Signe Amtoft
07:19 P3 Morgen
15:51 Alpha Omega
03:06 Natradio
18:07 Liga
11:47 Gandhi
17:48 P3 med Andrew Moyo
04:36 Natradio
22:55 Aftenvagten
06:32 P3 med Mads Gundersen
13:28 Smag på P3
23:51 P3 med Signe Amtoft
14:26 Smag på P3
12:49 Alpha Omega
19:19 Liga
20:08 Liga
04:50 Natradio
07:34 WeekendMorgen
09:07 P3 med Sara Frost
15:55 Liga
09:07 Rodeo Parlamentet
03:17 Natradio
20:08 Liga
09:09 Sommerprogrammet
00:37 Natradio
08:20 SommerMorgen
19:03 P3 med Louise Lolle
03:19 Natradio
20:22 P3 med Gyrith Cecilie Ross
08:44 WeekendMorgen
09:55 Gandhi
01:17 Natradio
21:41 Liga
04:34 Natradio
07:25 Go’ Morgen P3
17:53 P3 med Signe Amtoft
01:38 Natradio
14:55 Smag på P3
09:10 Gandhi
15:49 Alpha Omega
07:21 WeekendMorgen
11:16 Gandhi
13:03 Smag på P3
14:50 P3 med Pelle Peter Jensen
04:35 Natradio
12:40 Smag på P3
16:20 Pressen på P3
12:54 Smag på P3
07:04 Go’ Morgen P3
16:04 Pressen på P3
19:24 Liga
14:29 Smag på P3
10:09 Gandhi
08:44 WeekendMorgen
20:12 P3 med Pelle Peter Jensen
10:09 Danmarks Indsamling på P3
08:45 WeekendMorgen
12:26 Smag på P3
15:24 Pressen på P3
21:34 Aftenvagten
18:08 Sport på 3’eren
13:32 Smag på P3
06:24 WeekendMorgen
21:56 P3 med Sara Frost
00:37 Natradio
06:23 P3 Morgen
09:55 P3 med Sara Frost
18:46 Sport på 3’eren
22:33 Aftenvagten
08:41 WeekendMorgen
00:08 Natradio
22:10 Aftenvagten
14:20 Sport på 3’eren
11:09 Gandhi
20:07 Liga
16:34 Pressen på P3
09:49 Musikquizzen
09:38 Musikquizzen
10:30 Gandhi
14:07 P3 med Signe Amtoft
10:02 Musikquizzen
07:04 Go’ Morgen P3
14:12 Smag på P3
01:06 Natradio
07:21 WeekendMorgen
13:36 Smag på P3
03:16 Natradio
14:10 Smag på P3
07:33 Go’ Morgen P3
21:12 Aftenvagten
18:10 Sport på 3’eren
16:42 Pressen på P3
07:23 WeekendMorgen
04:18 Natradio
23:19 Aftenvagten
09:18 P3 med Mikkel Borg
04:34 Natradio
10:03 Sommerresidensen
08:05 SommerMorgen
01:17 Natradio
13:10 Smag på P3
01:50 Natradio
05:16 Natradio
09:22 Mads & Monopolet
12:09 Smag på P3
P3 med Pelle Peter Jensen
21:51 Aftenvagten
22:03 Mens vi venter
11:03 Musikquizzen
15:13 P3 med Pelle Peter Jensen
18:25 Liga
12:35 Smag på P3
08:10 Go’ Morgen P3
05:06 Natradio
08:04 P3 Morgen
14:09 Sport på 3’eren
17:55 Pressen på P3
20:20 Liga
11:31 P3 med Louise Lolle
01:18 Natradio
15:56 Monte Carlo
04:36 Natradio
07:04 VinterMorgen
14:13 50 års cover
08:03 JuleMorgen
12:33 Smag på P3
14:44 P3 med Sara Frost
12:18 Musikquizzen
15:44 Monte Carlo
10:45 Sara og David på P3
17:38 Pressen på P3
09:09 Sara og David på P3
08:16 Go’ Morgen P3
01:49 Natradio
10:03 Sara og David på P3
21:06 Liga
10:52 Sara og David på P3
23:28 Aftenvagten
09:35 Sara og David på P3
12:52 Smag på P3
21:52 P3 med Cathrine Nissen
13:54 Smag på P3
14:24 Sport på 3’eren
21:38 Sommereksperimentet: Lagom
16:10 Den sorte sæk
02:07 Natradio
17:38 P3 med Louise Lolle
22:52 P3 med Louise Lolle
Le Mans på P3
Le Mans på P3
14:10 Monte Carlo
05:16 Natradio
19:26 Liga
03:49 Natradio
23:19 P3 med Cathrine Nissen
09:57 P3 med Louise Lolle
09:52 P3 med Louise Lolle
05:34 Natradio
13:53 Smag på P3
15:05 Monte Carlo
02:49 Natradio
15:27 Sport på 3’eren
06:51 WeekendMorgen
13:13 P3 med Louise Lolle
15:44 Monte Carlo
20:10 Liga
Monte Carlo
20:20 Liga
11:13 Sara og David på P3
04:20 Natradio
22:13 Aftenvagten
12:51 Smag på P3
19:39 Liga
02:45 Natradio
11:14 Danmarks Indsamling på P3
07:41 Go’ Morgen P3
22:56 Aftenvagten
14:21 Monte Carlo
23:36 Aftenvagten
09:22 Sara og David på P3
03:03 Natradio
08:47 Go’ Morgen P3
10:32 P3 med Sara Frost
05:34 Natradio
19:31 P3 med Louise Lolle
23:49 Aftenvagten
05:32 Natradio
17:55 P3 med Louise Lolle
22:37 Aftenvagten
19:57 P3 med Louise Lolle
07:26 WeekendMorgen
02:46 Natradio
22:14 Aftenvagten
10:56 Mads & Monopolet
15:55 Monte Carlo
05:56 Natradio
07:52 Go’ Morgen P3
02:13 Natradio
07:49 Go’ Morgen P3
18:49 Liga
05:06 Natradio
10:55 Mads & Monopolet
11:36 P3 dj
07:21 Go’ Morgen P3
04:52 Natradio
04:51 Natradio
20:55 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
Outro
00:12 Natradio
00:29 Natradio
06:49 P3 Morgen
15:43 Monte Carlo
15:58 Monte Carlo
19:24 Liga
13:41 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
21:24 Sport på 3’eren
20:18 Liga
15:50 Sport på 3’eren
20:26 Liga
Outro
01:14 Natradio
10:18 P3 med Sara Frost
15:55 Monte Carlo
07:03 WeekendMorgen
19:07 P3 med Tom Bue
14:59 Monte Carlo
20:07 Tværs på P3
14:21 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
00:52 Natradio
08:55 VinterMorgen
03:25 Natradio
12:06 P3 med Mikkel Bagger
17:14 Pressen på P3
04:20 Natradio
09:19 Mads & Monopolet
18:56 P3 med Mikkel Bagger
23:33 Aftenvagten
13:07 Smag på P3
17:04 Pressen på P3
05:36 Natradio
21:03 Aftenvagten
11:06 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
14:03 Smag på P3
06:03 Go’ Morgen P3
02:26 Natradio
Outro
09:17 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
17:48 Sport på 3’eren
03:45 Natradio
Danmarks Indsamling på P3
08:45 Go’ Morgen P3
20:03 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
05:21 Natradio
Danmarks Indsamling på P3
01:55 Natradio
Danmarks Indsamling på P3
20:03 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
06:03 Go’ Morgen P3
14:48 Smag på P3
09:22 Monte Carlo
01:31 Natradio
05:22 Natradio
15:30 Pressen på P3
11:56 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
22:35 Aftenvagten
03:20 Natradio
18:03 Sport på 3’eren
23:26 Aftenvagten
14:03 Smag på P3
19:53 Sport på 3’eren
09:44 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
03:55 Natradio
16:56 Sport på 3’eren
08:06 WeekendMorgen
01:21 Natradio
11:23 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
17:05 Pressen på P3
05:23 Natradio
22:31 Aftenvagten
13:43 Smag på P3
07:55 Go’ Morgen P3
18:09 P3 med Emil Nørlund
03:31 Natradio
14:03 Smag på P3
19:03 P3 med Emil Nørlund
10:40 Monte Carlo
00:56 Natradio
15:34 Fordomsfrekvensen
06:40 WeekendMorgen: Med Mikkel Bagger
11:14 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
02:20 Natradio
17:04 Pressen på P3
07:16 Go’ Morgen P3
Smag på P3
12:09 Smag på P3
03:03 Natradio
23:26 Aftenvagten
18:12 P3 med Tom Bue
08:19 Go’ Morgen P3
15:04 Pressen på P3
04:30 Natradio
10:49 Monte Carlo
16:08 Sport 2011
08:05 WeekendMorgen: Med Tom Bue
03:45 Natradio
12:18 Smag på P3
00:35 Natradio
05:18 Natradio
18:15 P3 med Tom Bue
13:55 Smag på P3
09:17 P3 med Mikkel Bagger
22:18 Aftenvagten
02:55 Natradio
16:05 Pressen på P3
06:21 Go’ Morgen P3
21:03 P3 med Emil Nørlund
03:40 Nytårsmusik på P3
07:55 NytårsMorgen på P3
13:21 Musikquizzen
04:33 Natradio
09:27 Året på P3
17:04 Slutspurten på P3
05:39 Natradio
21:03 P3 med Emil Nørlund
19:35 Slutspurten på P3
01:19 Natradio
10:28 Bagjul på P3
17:47 P3 med Nicholas Kawamura
06:39 JuleMorgen på P3
00:56 Natradio
16:19 Pressen på P3
23:26 P3 med Mie Rasmussen
18:14 Julemandens værested
14:03 A-kæden
03:03 Natradio
22:26 P3 med Mie Rasmussen
11:03 Nu er det jul igen…
17:05 Pressen på P3
06:03 JuleMorgen på P3
12:22 P3 med Emil Nørlund
00:55 Natradio
23:56 P3 med Le Gammeltoft
07:55 WeekendMorgen: Med Tom Bue
02:21 Natradio
14:13 A-kæden
05:20 Natradio
21:28 Sport på 3’eren
10:24 Nu er det jul igen…
18:14 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
07:44 Go’ Morgen P3
13:45 A-kæden
03:55 Natradio
Mads & Monopolet
18:03 Sport på 3’eren
12:12 A-kæden
23:53 P3 med Emil Nørlund
20:15 Tværs på P3
16:09 Sport på 3’eren
13:49 P3 med Tom Bue
10:43 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
07:41 WeekendMorgen: Med Le Gammeltoft
04:27 Natradio
01:20 Natradio
23:24 P3 med Emil Nørlund
17:52 Sport på 3’eren
14:40 Fordomsfrekvensen
08:19 WeekendMorgen: Med Tom Bue
05:29 Natradio
02:17 Natradio
22:55 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
19:41 P3 med Nicholas Kawamura
16:25 Pressen på P3
13:52 A-kæden
10:31 P3 med Tom Bue
07:44 Go’ Morgen P3
04:46 Natradio
01:21 Natradio
21:10 P3 med Le Gammeltoft
18:39 Sport på 3’eren
15:18 Pressen på P3
12:58 A-kæden
09:14 P3 med Tom Bue
06:46 Go’ Morgen P3
03:27 Natradio
23:48 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
20:41 Sport på 3’eren
17:43 Pressen på P3
14:32 Smag på P3
11:53 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
08:43 Go’ Morgen P3
05:34 Natradio
02:29 Natradio
22:47 P3 med Mie Rasmussen
19:55 Danmark her og der
16:22 Pressen på P3
13:46 Smag på P3
10:24 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
07:20 Go’ Morgen P3
04:46 Natradio
01:15 Natradio
21:45 P3 med Rebecca Svensson
18:36 Sport på 3’eren
15:37 Pressen på P3
12:44 Smag på P3
09:26 Radioens Efterretningstjeneste - R.E.T.
06:45 Go’ Morgen P3
03:22 Natradio
00:29 Natradio
12:53 Smag på P3
20:38 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
Dyk ned i musikken på flere radiostationer: