Rolling in the Deep

Denne sang af Adele er blevet spillet 866 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret man 15. november 2010. Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

 • År #
 • 2021 1
 • 2020 3
 • 2019 5
 • 2018 111
 • 2017 77
 • 2016 61
 • 2015 79
 • 2014 71
 • 2013 60
 • 2012 54
 • 2011 241
 • 2010 103

Afspilninger på tværs af kanaler

Afspilningslog

Dato Program
09:38 WeekendMorgen
18:26 Liga
04:35 DR Nat
18:03 Danmark lukker ned
14:32 P3 med Mads Gundersen
06:23 Go’ Morgen P3
20:48 P3 med Mads Gundersen
01:21 Natradio
09:42 Danskerbingo
15:13 Skammekrogen
18:57 P3 med Fie Neergaard
02:06 Natradio
07:16 WeekendMorgen: Med Fie Neergaard
09:09 Julehjælpen på P3
07:56 Go’ Morgen P3
07:12 Go’ Morgen P3
20:10 Liga
02:27 Natradio
16:42 Stegger & Toft
02:49 Natradio
07:46 Go’ Morgen P3
11:11 Danskerbingo
16:56 Liga
04:06 Natradio
05:06 Natradio
10:11 Danskerbingo
17:35 Stegger & Toft
13:10 P3 med Tue Blædel
19:08 Liga
17:09 P3 med Pelle Peter Jensen
20:20 Liga
02:17 Natradio
08:52 WeekendMorgen
19:36 Liga
01:48 Natradio
00:24 Natradio
18:44 P3 med Kenneth K
01:07 Natradio
07:16 Go’ Morgen P3
05:18 Natradio
03:19 Natradio
05:14 Natradio
04:19 Natradio
09:09 Danskerbingo
02:07 Natradio
05:23 Natradio
07:11 WeekendMorgen
01:06 Natradio
06:56 Go’ Morgen P3
20:23 P3 med Kenneth K
05:54 Natradio
22:56 P3 med Tony Scott
03:22 Natradio
07:50 SommerMorgen
01:31 Natradio
10:08 P3 med Mads Gundersen
09:46 P3 med Mads Gundersen
00:22 Natradio
18:49 Liga
05:46 Natradio
14:14 Line Kirsten Giftekniv
04:16 Natradio
06:23 Natradio
15:14 Touren på P3: Med LIGA
18:11 P3 med Fie Neergaard
03:15 Natradio
12:09 P3 med Andrew Moyo
08:15 SommerMorgen
00:08 Natradio
17:14 VM på P3
08:45 Go’ Morgen P3
01:48 Natradio
10:51 Musikquizzen
02:24 Natradio
07:46 Go’ Morgen P3
19:07 Liga
14:35 P3 med Fie Neergaard
05:23 Natradio
03:48 Natradio
07:19 WeekendMorgen
16:40 Stegger & Toft
18:35 P3 med Nicholas Kawamura
03:24 Natradio
05:09 Natradio
11:22 P3 med Mads Gundersen
13:36 Sangskriver: Gæster Stine Bramsen og Nikolaj Raasted
07:57 WeekendMorgen
18:29 Liga
04:34 Natradio
10:33 P3 med Fie Neergaard
04:50 Natradio
04:35 Natradio
04:25 Natradio
20:39 Liga
04:06 Natradio
19:51 Liga
06:26 Go’ Morgen P3
Den sorte boks: Xander
00:08 Natradio
08:07 PåskeMorgen
03:23 Natradio
14:43 P3 med Tue Blædel
20:38 P3 med Kenneth K
Go’ Morgen P3
03:26 Natradio
08:25 WeekendMorgen
13:57 Moyo Live
15:10 Curlingklubben
03:07 Natradio
16:12 Stegger & Toft
19:39 Liga
11:26 Danskerbingo
05:05 Natradio
17:09 Stegger & Toft
06:31 WeekendMorgen
09:26 WeekendMorgen
19:20 P3 med Mads Gundersen
02:06 Natradio
10:41 Danskerbingo
07:16 P3 Morgen
16:54 P3 med Svenne Lund Jensen
11:51 Julehjælpen på P3
14:43 Mens I venter
14:39 Mens I venter
10:49 Julehjælpen på P3
20:49 P3 med Mads Gundersen
17:49 Liga
05:23 Natradio
04:34 Natradio
22:01 Liga
03:06 Natradio
Den sorte boks: Iben Maria Zeuthen
04:06 Natradio
15:11 Stegger & Toft
13:41 P3 med Svenne Lund Jensen
05:09 Natradio
08:30 WeekendMorgen
00:28 Natradio
10:07 Danskerbingo
19:24 Liga
06:32 WeekendMorgen
05:07 Natradio
16:09 Stegger & Toft
03:06 Natradio
17:11 Stegger & Toft
05:06 Natradio
10:42 Danskerbingo
00:36 Natradio
11:53 P3 med Svenne Lund Jensen
12:48 Lågsus
18:29 P3 med Stine Rosenfeldt
16:09 P3 med Mads Gundersen
03:06 Natradio
20:34 Liga
01:28 Natradio
19:56 Liga
12:36 P3 med Anders Stegger
22:06 Sommeraften
09:56 Danskerbingo
22:33 Sommeraften
01:06 Natradio
05:35 Natradio
08:46 SommerMorgen
22:06 Sommeraften
02:24 Natradio
04:25 Natradio
10:24 Danskerbingo
01:06 Natradio
06:57 WeekendMorgen
16:16 P3 med Mads Gundersen
01:06 Natradio
11:29 Formiddagen med Mikkel og Christian
15:20 P3 med Svenne Lund Jensen
15:17 P3 med Svenne Lund Jensen
06:19 WeekendMorgen
14:49 P3 med Svenne Lund Jensen
03:07 Natradio
14:33 P3 med Svenne Lund Jensen
00:25 Natradio
20:47 Liga
02:26 Natradio
17:34 P3 med Mads Gundersen
11:41 Danskerbingo
02:17 Natradio
00:49 Natradio
14:56 P3 med Svenne Lund Jensen
14:08 Tue og Tony
22:28 P3 med Christoffer Stenbakken
20:28 P3 med Signe Amtoft
14:31 P3 med Mads Gundersen
20:22 P3 med Christoffer Stenbakken
04:05 Natradio
14:41 Tue og Tony
02:24 Natradio
04:48 Natradio
06:27 Go’ Morgen P3
20:31 P3 med Christoffer Stenbakken
21:52 Hvad så?
20:53 P3 med Christoffer Stenbakken
05:06 Natradio
20:11 P3 med Christoffer Stenbakken
10:44 De Gode Nyheder
16:04 P3s Museum for Kunst
05:06 Natradio
16:10 P3s Museum for Kunst
08:48 WeekendMorgen
21:11 Aftenvagten
15:22 P3 med Mads Gundersen
18:52 Liga
05:06 Natradio
11:06 P3 med Svenne Lund Jensen
15:49 P3 med Signe Amtoft
05:20 Natradio
04:33 Natradio
18:31 Liga
23:26 Aftenvagten
06:40 Go’ Morgen P3
15:21 Liga
13:27 Lågsus
20:20 Liga
23:07 OL på P3
15:25 OL på P3
09:16 P3 med Svenne Lund Jensen
08:52 Go’ Morgen P3
00:08 Natradio
10:10 Q på P3
19:42 P3 med Nicholas Kawamura
05:51 Natradio
18:07 P3 med Pelle Peter Jensen
01:07 Natradio
23:22 Aftenvagten
05:53 Natradio
15:47 LIGA på Bryggen
06:56 Go’ Morgen P3
15:30 P3 med Signe Amtoft
12:29 Smag på P3
18:48 Liga
03:06 Natradio
05:17 Natradio
21:52 Aftenvagten
13:23 Liga
17:42 Lågsus
12:09 Smag på P3
08:45 WeekendMorgen
07:13 Go’ Morgen P3
12:24 Smag på P3
22:06 Aftenvagten
11:56 P3 med Signe Amtoft
07:03 Go’ Morgen P3
17:19 Lågsus
13:48 Smag på P3
06:24 P3 Morgen
05:18 Natradio
12:31 Danmarks Indsamling på P3
07:37 WeekendMorgen
11:40 Musikquizzen
04:06 Natradio
14:45 P3 med Mads Gundersen
05:47 Natradio
09:51 P3 med Andrew Moyo
11:44 Lågsus: Jul
18:53 Liga
02:06 Natradio
12:47 Smag på P3
12:45 P3 med Nicholas Kawamura
09:15 Gandhi
18:50 Liga
04:16 Natradio
08:42 WeekendMorgen
15:22 Pressen på P3
07:37 WeekendMorgen
14:17 Smag på P3
10:39 Gandhi
03:49 Natradio
23:29 Aftenvagten
10:09 Gandhi
05:07 Natradio
13:44 P3 med Signe Amtoft
04:06 Natradio
20:10 Liga
06:10 Go’ Morgen P3
01:49 Natradio
13:46 Smag på P3
04:50 Natradio
21:42 Aftenvagten
02:06 Natradio
15:27 Pressen på P3
08:03 WeekendMorgen
10:13 P3 med Sara Frost
07:44 SommerMorgen
00:35 Natradio
20:15 Liga
12:17 P3 med Signe Vadgaard
01:49 Natradio
21:31 P3 med Signe Amtoft
00:19 Natradio
10:48 Sommerprogrammet
04:16 Natradio
02:17 Natradio
06:23 WeekendMorgen
02:06 Natradio
05:06 Natradio
08:40 Go’ Morgen P3
00:08 Natradio
23:53 Aftenvagten
14:07 Smag på P3
07:38 WeekendMorgen
02:08 Natradio
06:56 Go’ Morgen P3
21:17 Aftenvagten
06:45 WeekendMorgen
05:20 Natradio
19:36 Liga
06:40 Go’ Morgen P3
00:45 Natradio
08:50 WeekendMorgen
17:36 P3 med Mads Gundersen
07:31 WeekendMorgen
01:06 Natradio
09:24 P3 med Signe Amtoft
01:51 Natradio
09:15 Gandhi
04:06 Natradio
15:25 Pressen på P3
13:03 Smag på P3
07:43 Go’ Morgen P3
02:47 Natradio
13:15 Smag på P3
22:10 Aftenvagten
01:16 Natradio
19:12 P3 med Pelle Peter Jensen
00:37 Natradio
06:11 Go’ Morgen P3
00:18 Natradio
08:46 WeekendMorgen
03:34 Natradio
09:04 Q på P3
20:38 P3 med Signe Vadgaard
09:03 P3 med Sara Frost
19:29 Rodeo
07:30 WeekendMorgen
18:09 Liga
07:11 Go’ Morgen P3
00:22 Natradio
17:58 P3 med Pelle Peter Jensen
00:38 Natradio
23:27 Aftenvagten
20:23 Sport på 3’eren
02:35 Natradio
14:06 Smag på P3
11:20 Gandhi
03:35 Natradio
15:07 P3 med Pelle Peter Jensen
10:03 P3 med Cathrine Nissen
20:36 Liga
23:44 Aftenvagten
14:13 Smag på P3
20:23 Liga
23:19 Aftenvagten
03:50 Natradio
23:29 Aftenvagten
20:49 Liga
14:36 Smag på P3
13:02 Smag på P3
01:50 Natradio
19:14 Sport på 3’eren
18:29 Sport på 3’eren
22:35 Rodeo: Sommerspecial
16:18 Touren på P3
03:48 Natradio
07:31 WeekendMorgen
02:17 Natradio
21:37 P3 med Signe Amtoft
14:02 P3 med Mathias Buch Jensen
04:35 Natradio
10:42 Gandhi
06:40 Go’ Morgen P3
05:17 Natradio
Mads & Monopolet: Highlights
08:17 Go’ Morgen P3
13:04 Smag på P3
Natradio
21:26 Sport på 3’eren
18:35 Liga
06:56 Go’ Morgen P3
10:03 Gandhi
03:05 Natradio
06:02 P3 Morgen
01:16 Natradio
07:04 P3 Morgen
11:17 P3 med Cathrine Nissen
17:12 Pressen på P3
05:48 Natradio
12:47 Smag på P3
00:49 Natradio
15:05 Monte Carlo
05:09 Natradio
17:12 Sport på 3’eren
10:50 P3 med Pelle Peter Jensen
20:14 Liga
05:16 Natradio
06:21 VinterMorgen
01:18 Natradio
09:59 Mads & Monopolet
16:02 Sport på 3’eren
12:53 Smag på P3
19:15 P3 med Pelle Peter Jensen
23:30 P3 med Kristian Stanley Halse
12:49 P3 med David Mandel
02:16 Natradio
09:21 Julen - din gamle kælling
03:06 Natradio
Mads & Monopolet
10:53 P3 med Cathrine Nissen
19:29 P3 med Cathrine Nissen
04:34 Natradio
09:38 Sara og David på P3
20:45 Sport på 3’eren
22:53 Aftenvagten
15:12 Monte Carlo
12:33 P3 med Cathrine Nissen
05:20 Natradio
06:03 Go’ Morgen P3
14:02 P3 med Cathrine Nissen
10:09 50 års highlights med P3
09:37 P3 samler ind til ofrene for krigen i Syrien
00:50 Natradio
07:17 Go’ Morgen P3
05:20 Natradio
15:39 P3 med Cathrine Nissen
03:23 Natradio
Mads & Monopolet
09:22 Sommerskolen
02:35 Natradio
05:49 Natradio
10:07 P3 med Cathrine Nissen
00:08 Natradio
14:34 Touren på P3
01:06 Natradio
09:19 Mads & Monopolet
10:56 P3 med Mikkel Bagger
17:09 Pressen på P3
08:23 Go’ Morgen P3
00:50 Natradio
06:49 Go’ Morgen P3
04:17 Natradio
23:26 Aftenvagten
08:42 WeekendMorgen
03:16 Natradio
13:16 Smag på P3
03:16 Natradio
21:39 Liga
11:26 Sara og David på P3
14:12 P3 Guld: Efterfest
12:37 Smag på P3
05:16 Natradio
08:46 WeekendMorgen
17:18 Pressen på P3
23:57 Aftenvagten
03:33 Natradio
10:48 Sara og David på P3
03:48 Natradio
21:33 Aftenvagten
03:52 Natradio
11:17 Mads & Monopolet
06:21 WeekendMorgen
16:09 P3 med Louise Lolle
12:40 Smag på P3
17:18 P3 med Sara Frost
13:56 Smag på P3
22:29 Aftenvagten
08:40 WeekendMorgen
19:29 Liga
04:48 Natradio
14:07 Monte Carlo
11:08 Sara og David på P3
03:49 Natradio
08:21 Go’ Morgen P3
05:49 Natradio
09:45 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
03:17 Natradio
06:18 P3 SommerMorgen
17:30 Pressen på P3
02:17 Natradio
22:08 OL på P3
22:08 OL på P3
01:18 Natradio
06:02 P3 SommerMorgen
18:21 Sport på 3’eren
08:46 WeekendMorgen
04:06 Natradio
11:44 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
06:53 WeekendMorgen
01:17 Natradio
EM på P3
22:29 Aftenvagten
04:18 Natradio
19:37 Sport på 3’eren
00:49 Natradio
19:08 Liga
13:22 Smag på P3
06:25 WeekendMorgen
01:06 Natradio
04:47 Natradio
14:10 Monte Carlo
05:49 Natradio
12:49 Smag på P3
01:06 Natradio
11:22 Radioens Efterretnings​tjeneste - R.E.T.
08:43 Go’ Morgen P3
02:48 Natradio
13:45 Smag på P3
20:55 Lågsus
14:02 Fordomsfrekvensen
14:43 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
06:24 WeekendMorgen
00:39 Natradio
14:03 Fordomsfrekvensen
12:16 Smag på P3
05:17 Natradio
09:17 Radioens Efterretnings​tjeneste - R.E.T.
02:17 Natradio
18:43 P3 med Le Gammeltoft
01:18 Natradio
17:10 Sport på 3’eren
23:13 P3 med Emil Nørlund
08:48 Go’ Morgen P3
15:34 Pressen på P3
02:15 Natradio
14:12 Smag på P3
20:29 Sport på 3’eren
00:20 Natradio
03:14 Natradio
19:53 Sport på 3’eren
22:06 P3 med Emil Nørlund
08:45 Go’ Morgen P3
18:10 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
07:45 Go’ Morgen P3
00:16 Natradio
13:08 Smag på P3
14:11 P3 med Jonas Hansen
21:21 Sport på 3’eren
06:21 Go’ Morgen P3
06:44 Go’ Morgen P3
22:10 P3 med Petra Nagel
14:09 MusikSystemet
00:17 Natradio
04:53 Natradio
08:46 Go’ Morgen P3
Mads & Monopolet
21:47 P3 med Mikkel Bagger
05:28 Natradio
04:53 Natradio
15:17 The David & Karsten Show
04:53 Natradio
18:44 Livredderne på P3
12:21 P3 med Mikkel Bagger
21:12 P3 med Petra Nagel
20:34 P3 med Petra Nagel
23:49 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
16:29 Pressen på P3
23:51 P3 med Mie Rasmussen
19:21 Log In på P3
13:02 Smag på P3
21:48 Sport på 3’eren
16:44 Pressen på P3
11:41 Formiddagen - med Adam & Sara
10:06 Formiddagen - med Adam & Sara
19:42 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
14:57 Smag på P3
09:31 P3 med Jonas Hansen
18:27 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
18:57 Sport på 3’eren
16:20 Sport på 3’eren
08:33 Go’ Morgen P3
00:15 Natradio
06:07 WeekendMorgen: Med Jonas Hansen
08:16 WeekendMorgen: Med Jonas Hansen
12:04 SuperSøndag
13:54 Smag på P3
17:52 Pressen på P3
04:13 Natradio
13:49 Smag på P3
19:01 P3 med Sara Frost
02:32 Natradio
14:03 Smag på P3
06:02 Go’ Morgen P3
20:37 P3 med Mikkel Bagger
09:35 Formiddagen - med Adam & Sara
01:03 Natradio
23:12 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
16:02 Sport på 3’eren
05:35 Natradio
01:13 Natradio
23:27 P3 med Sara Frost
12:09 Musikquizzen
03:03 Natradio
00:05 Natradio
05:20 Natradio
22:28 P3 med Sara Frost
15:04 P3 med Jonas Hansen
11:12 Formiddagen - med Adam & Sara
04:03 Natradio
21:03 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
16:04 P3 med Jonas Hansen
07:04 Go’ Morgen P3
00:35 Natradio
12:22 SuperSøndag
19:03 P3 med Sara Frost
08:12 WeekendMorgen: Med Jonas Hansen
14:02 Smag på P3
03:56 Natradio
17:23 Gammel Dansk
07:10 VinterMorgen på P3
21:23 Sport på 3’eren
Hængepartiet
01:56 Natradio
15:50 Gammel Dansk
08:25 VinterMorgen på P3
03:32 Natradio
21:03 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
17:40 Sport på 3’eren
12:48 SuperSøndag
02:31 Natradio
18:36 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
13:39 Musikquizzen
03:38 Natradio
11:15 Formiddagen - med Adam & Sara
06:34 Go’ Morgen P3
01:31 Natradio
20:03 Log In på P3
15:52 P3 med Mathias Buch Jensen
09:56 Formiddagen - med Adam & Sara
05:46 Natradio
00:42 Natradio
19:26 P3 med Mikkel Bagger
14:43 Smag på P3
09:09 Formiddagen - med Adam & Sara
04:43 Natradio
23:45 P3 med Sara Frost
18:19 Log In på P3
13:02 Smag på P3
01:43 Natradio
20:27 P3 med Mikkel Bagger
16:33 Profeten og lillebror
10:27 Formiddagen - med Adam & Sara
05:37 Natradio
00:42 Natradio
18:16 Sport på 3’eren
03:42 Natradio
23:42 P3 med Sara Frost
11:03 P3 med Mikkel Bagger
01:39 Natradio
13:03 Smag på P3
04:39 Natradio
23:43 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
11:26 P3 med Mikkel Bagger
02:30 Natradio
22:39 P3 med Sara Frost
15:18 Profeten og lillebror
05:43 Natradio
00:43 Natradio
17:45 Profeten og lillebror
13:06 Smag på P3
08:19 Go’ Morgen P3
03:42 Natradio
21:25 P3 med Sara Frost
16:32 P3 med Jonas Hansen
11:42 Formiddagen - med Adam & Sara
06:52 Go’ Morgen P3
01:32 Natradio
19:25 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
09:34 P3 med Le Gammeltoft
04:39 Natradio
P3 for Danmarks Indsamling
Danmarks Indsamling
Danmarks Indsamling
Danmarks Indsamling
Danmarks Indsamling
Danmarks Indsamling
Danmarks Indsamling
Danmarks Indsamling
Danmarks Indsamling
Danmarks Indsamling
Danmarks Indsamling
Danmarks Indsamling
Danmarks Indsamling
Danmarks Indsamling
Danmarks Indsamling
Danmarks Indsamling
Danmarks Indsamling
Danmarks Indsamling
Danmarks Indsamling
Danmarks Indsamling
Danmarks Indsamling
08:40 Go’ Morgen P3
08:40 Go’ Morgen P3
02:38 Natradio
22:33 P3 med Sara Frost
18:13 Sport på 3’eren
14:40 Smag på P3
04:34 Natradio
19:11 P3 med Mikkel Bagger
15:42 P3 med Jonas Hansen
07:33 Go’ Morgen P3
00:23 Natradio
21:19 VM Håndbold: Danmark-Argentina
17:24 P3 med Emil Nørlund
13:14 SuperSøndag
09:50 Hængepartiet
04:39 Natradio
23:45 P3 med Le Gammeltoft
Sport på 3’eren
14:38 MusikSystemet
08:21 WeekendMorgen: Med Jonas Hansen
03:39 Natradio
17:40 Profeten og lillebror
17:34 Profeten og lillebror
11:53 Formiddagen - med Adam
06:34 Go’ Morgen P3
22:30 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
02:32 Natradio
18:02 Log In på P3
14:02 Smag på P3
08:43 Go’ Morgen P3
04:31 Natradio
17:48 P3 med Augusta Glahn-Abrahamsen
11:02 P3 med Emil Nørlund
00:56 Natradio
14:15 P3 med Sara Frost
P3 Guld: Optakt
10:41 Hængepartiet
02:21 Natradio
16:25 Profeten og lillebror
Natradio
P3 med Le Gammeltoft
12:09 Smag på P3
18:04 Log In på P3
09:03 Hængepartiet
02:57 Natradio
21:03 P3 med Le Gammeltoft
14:02 Smag på P3
08:44 Go’ Morgen P3
16:53 Sport på 3’eren
04:57 Natradio
23:32 P3 med Emil Nørlund
13:39 Musikquizzen
Mads & Monopolet
16:28 P3 med Mikkel Bagger
05:56 Natradio
22:28 P3 med Sara Frost
12:21 Smag på P3
02:03 Natradio
19:03 P3 med Le Gammeltoft
09:18 Hængepartiet
15:05 P3 med Mikkel Bagger
05:31 Natradio
20:08 P3 med Le Gammeltoft
11:56 Hængepartiet
01:03 Natradio
16:33 P3 med Sara Otte
21:06 P3 med Le Gammeltoft
13:18 TømmermændsRadio
17:08 Dronningens Nytår
09:27 Festen & Gæsten
03:56 Natradio
12:17 Smag på P3
23:30 P3 med Le Gammeltoft
18:11 P3 med Emil Nørlund
08:56 JuleMorgen på P3
04:21 Natradio
P3 med Tony Scott
22:23 P3 med Sofie Niros
09:14 P3 med Kenneth K
05:31 Natradio
19:03 P3 med Peter Falktoft
15:33 P3 med Sara Otte
01:31 Natradio
Mads & Monopolet: Highlights
06:42 WeekendMorgen: Med Camilla Jane Lea
18:11 P3 med Tony Scott
00:35 Natradio
15:06 Wulffmorgenthaler Stribeshow
22:30 P3 med Emil Nørlund
11:51 P3 med Camilla Jane Lea
02:32 Natradio
19:03 Log In på P3
23:29 P3 med Emil Nørlund
14:02 Tegneserieradio
04:56 Natradio
22:31 P3 med Emil Nørlund
17:04 Hjemmebanen på P3
15:57 Den løse kanon på P3
14:03 Den løse kanon på P3
07:42 Go’ Morgen P3
03:19 Natradio
20:03 P3 med Sara Otte
16:05 Hjemmebanen på P3
10:39 Hængepartiet
07:09 Go’ Morgen P3
01:21 Natradio
18:02 P3 med Sara Otte
12:17 Smag på P3
Xperimentet
20:16 P3 med Carsten Holm
17:28 Sport på 3’eren
14:45 SuperSøndag
11:21 P3 med Kenneth K
08:27 WeekendMorgen: Med Jonas Hansen
05:22 Natradio
02:27 Natradio
22:26 Sport på 3’eren
19:26 P3 med Jonas Hansen
16:22 Sport på 3’eren
13:22 Musikquizzen
07:52 WeekendMorgen: Med Camilla Jane Lea
04:29 Natradio
01:30 Natradio
15:44 Den løse kanon på P3
13:49 Smag på P3
10:29 Hængepartiet
06:44 Go’ Morgen P3
03:28 Natradio
Sport på 3’eren
19:47 Log In på P3
16:42 Hjemmebanen på P3
13:25 Smag på P3
07:22 Go’ Morgen P3
04:28 Natradio
01:20 Natradio
23:25 P3 med Sara Otte
17:56 Hjemmebanen på P3
14:26 Den løse kanon på P3
11:25 P3 med Camilla Jane Lea
08:22 Go’ Morgen P3
05:33 Natradio
02:27 Natradio
20:17 Sport på 3’eren
16:23 Hjemmebanen på P3
13:22 Smag på P3
10:52 Hængepartiet
07:44 Go’ Morgen P3
04:28 Natradio
01:29 Natradio
21:39 P3 med Emil Nørlund
18:24 Sport på 3’eren
15:14 Den løse kanon på P3
12:53 Smag på P3
09:29 Hængepartiet
06:45 Go’ Morgen P3
03:28 Natradio
00:29 Natradio
13:27 SuperSøndag
01:20 Natradio
11:47 Mads & Monopolet
Den løse kanon på P3
13:07 Smag på P3
06:08 Go’ Morgen P3
12:54 Smag på P3
17:23 Køter på P3
05:10 Natradio
13:10 SuperSøndag
23:23 P3 med Mikkel Bagger
03:11 Natradio
21:57 P3 med Mikkel Bagger
21:21 P3 med Mikkel Bagger
Dyk ned i musikken på flere radiostationer: